1. പെൻഷനേർസ് ‌ പാരഡൈസ് ‌(pensioner"s paradise, പബ് ‌ സിറ്റി (pub city), പൂന്തോട്ട നഗരം (garden city), സ്പേസ് സിറ്റി (Space city എന്നിവ ഏതു നഗരത്തിന്റെ അപരനാമങ്ങളാണ് ‌ ? [Penshanersu paaradysu (pensioner"s paradise, pabu sitti (pub city), poonthotta nagaram (garden city), spesu sitti (space city enniva ethu nagaratthinte aparanaamangalaanu ?]

Answer: ബാംഗ്ളൂർ [Baamgloor]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->പെൻഷനേർസ് ‌ പാരഡൈസ് ‌(pensioner"s paradise, പബ് ‌ സിറ്റി (pub city), പൂന്തോട്ട നഗരം (garden city), സ്പേസ് സിറ്റി (Space city എന്നിവ ഏതു നഗരത്തിന്റെ അപരനാമങ്ങളാണ് ‌ ?....
QA->Who is the author of “Paradise Lost Paradise· Regained”?....
QA->Who is the author of Paradise Lost Paradise· Regained?....
QA->The India Space Research Organisation's _____________ moon orbiter, lander and rover launch into space atop a GSLV Mark III-M1 rocket from the Satish Dhawan Space Centre on Sriharikota Island on July 22, 2019?....
QA->പൂന്തോട്ട നഗരം (Graden city ) എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം ? ....
MCQ->Inside a square plot, a circular garden is developed which exactly fits in the square plot and the diameter of the garden is equal to the side of the square plot which is 28 metres. What is the area of the space left out in the square plot afterdeveloping the garden?...
MCQ->All the tulips in Zoe's garden are white. All the pansies in Zoe's garden are yellow. All the flowers in Zoe's garden are either white or yellow If the first two statements are true, the third statement is...
MCQ->In a garden, there are 10 rows and 12 columns of mango trees. The distance between the two trees is 2 metres and a distance of one metre is left from all sides of the boundary of the garden. The length of the garden is...
MCQ->A rectangular garden is situated inside a square plot of side 30 metres. If the ratio of the length and breadth of the garden is 6:5, then the area of the largest garden is....
MCQ->Read the following statements about address space in microprocessors An address space is a set of all possible addresses which can be generated by a microprocessor.Each address in the address space allows a designer to provide at least one memory or I/O location in the system.Two types of address spaces are memory and I/O address space.Some micro processors have only one type of address space. Which of the above are correct?...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions