1. ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ച രിച്ചുവരികയാണ് ഇതിനിടയ്ക്കു പല സിദ്ധന്മാരെയും മഹർഷിമാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാരാ യണഗുരുവിനേക്കാൾ മികച്ചതോ അദ്ദേഹത്തിനു തുല്യനോ ആയ ഒരു മഹാത്മാവിനെ എങ്ങും കണ്ടി ട്ടില്ല" ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ? [Njaan lokatthinte naanaabhaagangalil sancha ricchuvarikayaanu ithinidaykku pala siddhanmaareyum maharshimaareyum kandittundu. Ennaal naaraa yanaguruvinekkaal mikacchatho addhehatthinu thulyano aaya oru mahaathmaavine engum kandi ttilla" aarude vaakkukalaaniva?]

Answer: രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ (1922-ൽ ടാഗോർ ഗുരുവിനെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ദീനബന്ധു സി.എഫ്. ആൻഡ്രസും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു) [Raveendranaatha daagorinte (1922-l daagor guruvine sandarshikkumpol addhehatthodoppam deenabandhu si. Ephu. Aandrasum oppamundaayirunnu)]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Tags
Show Similar Question And Answers
QA->ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ച രിച്ചുവരികയാണ് ഇതിനിടയ്ക്കു പല സിദ്ധന്മാരെയും മഹർഷിമാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാരാ യണഗുരുവിനേക്കാൾ മികച്ചതോ അദ്ദേഹത്തിനു തുല്യനോ ആയ ഒരു മഹാത്മാവിനെ എങ്ങും കണ്ടി ട്ടില്ല" ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ?....
QA->”ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിനിടയ്ക്കു പല സിദ്ധന്മാരെയും മഹർഷിമാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നാരായണഗുരുവിനേക്കാൾ മികച്ചതോ അദ്ദേഹത്തിനു തുല്യനോ ആയ ഒരു മഹാത്മാവിനെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല" ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ? ....
QA->“ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു വരികയാണ് ഇതിനിടക്ക് പല സിദ്ധന്മാരെയും മഹർഷിമാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാരായണ ഗുരുവിനെക്കാൾ മികച്ചതോ അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനോ ആയ ഒരു മഹാത്മാവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല” ആരാണ് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്?....
QA->മനുഷ്യന് ഒരു ചെറിയ കാൽവെയ്പ് മനുഷ്യരാശിക്കോ ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ? ....
QA->മനുഷ്യന് ഒരു ചെറിയ കാൽവെയ്പ് മനുഷ്യരാശിക്കോ ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ആരുടെ വാക്കുകളാണിവ ?....
MCQ->“ഞാന്‍ ലോകത്തിന്‍റെ പല ഭാഗത്തും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല സിദ്ധാന്മാരെയും മഹര്ഷിമാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, സ്വാമി നാരായണ ഗുരുവിനേക്കാള്‍ മികച്ചതോ തുല്യമോ ആയ ഒരു മഹാത്മാവിനെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല”. ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയതാര്?...
MCQ->'ഞാന്‍ ലോകത്തിന്‍റെ പല ഭാഗത്തും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല സിദ്ധാന്മാരെയും മഹര്ഷിമാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, സ്വാമി നാരായണ ഗുരുവിനേക്കാള്‍ മികച്ചതോ തുല്യമോ ആയ ഒരു മഹാത്മാവിനെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല'. ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയതാര്?...
MCQ->‘+’ എന്നാൽ ‘÷’ എന്നും ‘÷’ എന്നാൽ ‘–’ എന്നും ‘–’ എന്നാൽ ‘×’ എന്നും ‘×’ എന്നാൽ ‘+’ എന്നും ആണെങ്കിൽ 48 + 16 × 4 – 2 ÷ 8 =?...
MCQ->“+” എന്നാൽ “കുറക്കുക” എന്നും “x” എന്നാൽ “വിഭജിക്കുക” എന്നും “÷” എന്നാൽ “കൂട്ടുക” എന്നും “-” എന്നാൽ “ഗുണിക്കുക” എന്നിങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ 76 x 4 + 4 – 12 ÷ 37 = ?...
MCQ->ഒരു കോഡനുസരിച്ച് 86 എന്നാൽ CITIZEN എന്നാണ്. എന്നാൽ അതേ രീതിയിൽ 51 എന്നാൽ എന്താണ്?...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution