<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2660

133001. 4 D സിൻഡ്രോം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [4 d sindrom ennariyappedunnath?]

133002. ബോബീസ് , ചാർളി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പോലീസ് സേനയാണ് ? [Bobeesu , chaarli ennee perukalil ariyappedunnathu ethu poleesu senayaanu ?]

133003. അറ്റോമിക നമ്പര്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ----- എണ്ണത്തെയാണ്? [Atteaamika nampar‍ soochippikkunnathu ----- ennattheyaan?]

133004. ഓട്ടിസം അവബോധ ദിനം? [Ottisam avabodha dinam?]

133005. എത്രാം ശതകത്തിലാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാര്‍ കേരളത്തിലെത്തിയത്? [Ethraam shathakatthilaanu imgleeshukaar‍ keralatthiletthiyath?]

133006. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി dictative- കൾക്ക് രൂപം നല്കിയത് ആരാണ് ? [Lokatthil aadyamaayi dictative- kalkku roopam nalkiyathu aaraanu ?]

133007. ഹെന്റി ഫീൽഡിംഗ്സ്ഥാപിച്ച dictative സംഘത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് ? [Henti pheeldimgsthaapiccha dictative samghatthinte peru enthaanu ?]

133008. ഏത് വർഷമാണ് ‌ Bostreat Runners സ്ഥാപിതമായത് ? [Ethu varshamaanu bostreat runners sthaapithamaayathu ?]

133009. ‘ബോൾട്ടിക് ഡയറി’ എന്ന യാത്രാവിവരണം എഴുതിയത്? [‘bolttiku dayari’ enna yaathraavivaranam ezhuthiyath?]

133010. വെള്ളെഴുത്ത് എന്ന നേത്രരോഗത്തിന്‍റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം? [Vellezhutthu enna nethrarogatthin‍re shaasthreeya naamam?]

133011. ചീഞ്ഞമുട്ടയുടെ ഗന്ധമുള്ള വാതകം ? [Cheenjamuttayude gandhamulla vaathakam ?]

133012. എവിടെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ പോലീസ് സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചത് ? [Evideyaanu prophashanal poleesu sampradaayam aarambhicchathu ?]

133013. കോസ്മാസ് ഇൻഡിക്കോ പ്ലീറ്റസ് രചിച്ച പ്രസിദ്ധ കൃതി? [Kosmaasu indikko pleettasu rachiccha prasiddha kruthi?]

133014. വൈറ്റ് കേൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Vyttu kel ennariyappedunnath?]

133015. ഏത് വർഷമാണ് ‌ ന്യുയോർക്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ പോലീസ് സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചത് ? [Ethu varshamaanu nyuyorkkil prophashanal poleesu sampradaayam aarambhicchathu ?]

133016. വിശ്വകർമ്മ ദിനം? [Vishvakarmma dinam?]

133017. വിസ്തീർണ്ണം ഏറ്റവും കൂടിയ മുൻസിപാലിറ്റി? [Vistheernnam ettavum koodiya munsipaalitti?]

133018. കോപ്പേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഏത് പോലീസ് ആണ് ? [Koppezhsu ennariyappettathu ethu poleesu aanu ?]

133019. "അഖിലാണ്ഡമണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കി " എന്ന ഗാനം രചിച്ചത്? ["akhilaandamandalam aniyicchorukki " enna gaanam rachicchath?]

133020. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്? [Svathanthra inthyayil aadyamaayi thapaal sttaampu puratthirakkiyath?]

133021. ഇന്ത്യയുടെ പരുത്തി തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Inthyayude parutthi thuramukham ennariyappedunnath?]

133022. ആഗമാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ജന്മസ്ഥലം? [Aagamaananda svaamiyude janmasthalam?]

133023. കുറ്റ്യാടി; കക്കയം എന്നീ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? [Kuttyaadi; kakkayam ennee jalavydyutha paddhathikal‍ sthithi cheyyunnath?]

133024. സുൽത്താൻ ഭരണകാലത്തെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ? [Sultthaan bharanakaalatthe audyogika bhaasha?]

133025. വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സേനാനായകൻ? [Vaattarloo yuddhatthile britteeshu senaanaayakan?]

133026. മഹാരാജാധിരാജന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗുപ്തരാജാവ്? [Mahaaraajaadhiraajan‍ ennariyappedunna guptharaajaav?]

133027. എവിടെയാണ് Federal Beauro of Investigation (FBI) ? [Evideyaanu federal beauro of investigation (fbi) ?]

133028. എന്നാണ് Federal Beauro of Investigation (FBI) നിലവിൽ വന്നത് ? [Ennaanu federal beauro of investigation (fbi) nilavil vannathu ?]

133029. ആരാണ് Federal Beauro of Investigation (FBI) സ്ഥാപിച്ചത് ? [Aaraanu federal beauro of investigation (fbi) sthaapicchathu ?]

133030. ആരാണ് Federal Beauro of Investigation (FBI) നെ ലോക പ്രശസ്തമായ ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ സ്ഥാപനമായി മാറ്റിയത് ? [Aaraanu federal beauro of investigation (fbi) ne loka prashasthamaaya oru kuttaanveshana sthaapanamaayi maattiyathu ?]

133031. യു . എസ് . എ യുടെ രഹസ്യ പോലീസ് ആണ് ? [Yu . Esu . E yude rahasya poleesu aanu ?]

133032. പോലീസ് സംവിധാനം പ്രതിരോധ സേനയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യം ഏത് ? [Poleesu samvidhaanam prathirodha senayude keezhil pravartthikkunna raajyam ethu ?]

133033. ദക്ഷിണകൊറിയയുടെ ദേശീയ പുഷ്പം ? [Dakshinakoriyayude desheeya pushpam ?]

133034. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി (International Criminal Court ) നിലവിൽ വന്നത്? [Anthaaraashdra kriminal kodathi (international criminal court ) nilavil vannath?]

133035. ‘സുന്ദരി പക്ഷെ ശൂന്യമായ തലച്ചോറിനുടമ’ എന്ന ഖ്യാതി നേടിയ വനിത? [‘sundari pakshe shoonyamaaya thalacchorinudama’ enna khyaathi nediya vanitha?]

133036. പാഴ്സി മതക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം? [Paazhsi mathakkaar ettavum kooduthalulla samsthaanam?]

133037. തീരസംരക്ഷണ ദിനം? [Theerasamrakshana dinam?]

133038. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്‍റെ അവസാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബൾഗേറിയ ഒപ്പുവച്ച സന്ധി? [Onnaam lokamahaayuddhatthin‍re avasaanavumaayi bandhappettu balgeriya oppuvaccha sandhi?]

133039. സർവ്വരാജ്യ സഘ്യം (League of Nations ) ത്തിന്‍റെ പ്രഥമ സെക്രട്ടറി ജനറൽ? [Sarvvaraajya saghyam (league of nations ) tthin‍re prathama sekrattari janaral?]

133040. ജപ്പാന്റെ രഹസ്യപോലീസ് ഏതാണ് ? [Jappaante rahasyapoleesu ethaanu ?]

133041. മുഹമ്മദഗോറി പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ തോല്പിച്ച രണ്ടാം തറൈൻ യുദ്ധം നടന്നതെന്ന്? [Muhammadagori pruthviraaju chauhaane tholpiccha randaam tharyn yuddham nadannathennu?]

133042. വൈദ്യൂതിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ചാലകം? [Vydyoothiyude ettavum nalla chaalakam?]

133043. കശുവണ്ടിയുടെ ജന്മദേശം? [Kashuvandiyude janmadesham?]

133044. ചൈനയിൽ പോലീസ് സംവിധാനത്തിന്റെ ചുമതല ഏത് അർധസൈനിക വിഭാഗത്തിനാണ് ? [Chynayil poleesu samvidhaanatthinte chumathala ethu ardhasynika vibhaagatthinaanu ?]

133045. ലോകത്തിലെ ആദ്യ നിയമ നിർമാതാവ് ? [Lokatthile aadya niyama nirmaathaavu ?]

133046. ഉപ്പ് - രചിച്ചത്? [Uppu - rachicchath?]

133047. അവന്തിയുടെ പുതിയപേര്? [Avanthiyude puthiyaper?]

133048. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ നിയമനിർമാതാവ് ? [Inthyayile aadya niyamanirmaathaavu ?]

133049. ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ നിയമനിർമാതാവ് ? [Aadhunika inthyayile niyamanirmaathaavu ?]

133050. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം? [Inthyayude vadakke attatthulla samsthaanam?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions