<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2660

133001. 4 D സിൻഡ്രോം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [4 d sindrom ennariyappedunnath?]

133002. ബോബീസ് , ചാർളി എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പോലീസ് സേനയാണ് ? [Bobeesu , chaarli ennee perukalil ariyappedunnathu ethu poleesu senayaanu ?]

133003. അറ്റോമിക നമ്പര്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ----- എണ്ണത്തെയാണ്? [Atteaamika nampar‍ soochippikkunnathu ----- ennattheyaan?]

133004. ഓട്ടിസം അവബോധ ദിനം? [Ottisam avabodha dinam?]

133005. എത്രാം ശതകത്തിലാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാര്‍ കേരളത്തിലെത്തിയത്? [Ethraam shathakatthilaanu imgleeshukaar‍ keralatthiletthiyath?]

133006. ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി dictative- കൾക്ക് രൂപം നല്കിയത് ആരാണ് ? [Lokatthil aadyamaayi dictative- kalkku roopam nalkiyathu aaraanu ?]

133007. ഹെന്റി ഫീൽഡിംഗ്സ്ഥാപിച്ച dictative സംഘത്തിന്റെ പേര് എന്താണ് ? [Henti pheeldimgsthaapiccha dictative samghatthinte peru enthaanu ?]

133008. ഏത് വർഷമാണ് ‌ Bostreat Runners സ്ഥാപിതമായത് ? [Ethu varshamaanu bostreat runners sthaapithamaayathu ?]

133009. ‘ബോൾട്ടിക് ഡയറി’ എന്ന യാത്രാവിവരണം എഴുതിയത്? [‘bolttiku dayari’ enna yaathraavivaranam ezhuthiyath?]

133010. വെള്ളെഴുത്ത് എന്ന നേത്രരോഗത്തിന്‍റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം? [Vellezhutthu enna nethrarogatthin‍re shaasthreeya naamam?]

133011. ചീഞ്ഞമുട്ടയുടെ ഗന്ധമുള്ള വാതകം ? [Cheenjamuttayude gandhamulla vaathakam ?]

133012. എവിടെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ പോലീസ് സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചത് ? [Evideyaanu prophashanal poleesu sampradaayam aarambhicchathu ?]

133013. കോസ്മാസ് ഇൻഡിക്കോ പ്ലീറ്റസ് രചിച്ച പ്രസിദ്ധ കൃതി? [Kosmaasu indikko pleettasu rachiccha prasiddha kruthi?]

133014. വൈറ്റ് കേൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Vyttu kel ennariyappedunnath?]

133015. ഏത് വർഷമാണ് ‌ ന്യുയോർക്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ പോലീസ് സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചത് ? [Ethu varshamaanu nyuyorkkil prophashanal poleesu sampradaayam aarambhicchathu ?]

133016. വിശ്വകർമ്മ ദിനം? [Vishvakarmma dinam?]

133017. വിസ്തീർണ്ണം ഏറ്റവും കൂടിയ മുൻസിപാലിറ്റി? [Vistheernnam ettavum koodiya munsipaalitti?]

133018. കോപ്പേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെട്ടത് ഏത് പോലീസ് ആണ് ? [Koppezhsu ennariyappettathu ethu poleesu aanu ?]

133019. "അഖിലാണ്ഡമണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കി " എന്ന ഗാനം രചിച്ചത്? ["akhilaandamandalam aniyicchorukki " enna gaanam rachicchath?]

133020. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്? [Svathanthra inthyayil aadyamaayi thapaal sttaampu puratthirakkiyath?]

133021. ഇന്ത്യയുടെ പരുത്തി തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Inthyayude parutthi thuramukham ennariyappedunnath?]

133022. ആഗമാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ജന്മസ്ഥലം? [Aagamaananda svaamiyude janmasthalam?]

133023. കുറ്റ്യാടി; കക്കയം എന്നീ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? [Kuttyaadi; kakkayam ennee jalavydyutha paddhathikal‍ sthithi cheyyunnath?]

133024. സുൽത്താൻ ഭരണകാലത്തെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ? [Sultthaan bharanakaalatthe audyogika bhaasha?]

133025. വാട്ടർലൂ യുദ്ധത്തിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സേനാനായകൻ? [Vaattarloo yuddhatthile britteeshu senaanaayakan?]

133026. മഹാരാജാധിരാജന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗുപ്തരാജാവ്? [Mahaaraajaadhiraajan‍ ennariyappedunna guptharaajaav?]

133027. എവിടെയാണ് Federal Beauro of Investigation (FBI) ? [Evideyaanu federal beauro of investigation (fbi) ?]

133028. എന്നാണ് Federal Beauro of Investigation (FBI) നിലവിൽ വന്നത് ? [Ennaanu federal beauro of investigation (fbi) nilavil vannathu ?]

133029. ആരാണ് Federal Beauro of Investigation (FBI) സ്ഥാപിച്ചത് ? [Aaraanu federal beauro of investigation (fbi) sthaapicchathu ?]

133030. ആരാണ് Federal Beauro of Investigation (FBI) നെ ലോക പ്രശസ്തമായ ഒരു കുറ്റാന്വേഷണ സ്ഥാപനമായി മാറ്റിയത് ? [Aaraanu federal beauro of investigation (fbi) ne loka prashasthamaaya oru kuttaanveshana sthaapanamaayi maattiyathu ?]

133031. യു . എസ് . എ യുടെ രഹസ്യ പോലീസ് ആണ് ? [Yu . Esu . E yude rahasya poleesu aanu ?]

133032. പോലീസ് സംവിധാനം പ്രതിരോധ സേനയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാജ്യം ഏത് ? [Poleesu samvidhaanam prathirodha senayude keezhil pravartthikkunna raajyam ethu ?]

133033. ദക്ഷിണകൊറിയയുടെ ദേശീയ പുഷ്പം ? [Dakshinakoriyayude desheeya pushpam ?]

133034. അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി (International Criminal Court ) നിലവിൽ വന്നത്? [Anthaaraashdra kriminal kodathi (international criminal court ) nilavil vannath?]

133035. ‘സുന്ദരി പക്ഷെ ശൂന്യമായ തലച്ചോറിനുടമ’ എന്ന ഖ്യാതി നേടിയ വനിത? [‘sundari pakshe shoonyamaaya thalacchorinudama’ enna khyaathi nediya vanitha?]

133036. പാഴ്സി മതക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനം? [Paazhsi mathakkaar ettavum kooduthalulla samsthaanam?]

133037. തീരസംരക്ഷണ ദിനം? [Theerasamrakshana dinam?]

133038. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്‍റെ അവസാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബൾഗേറിയ ഒപ്പുവച്ച സന്ധി? [Onnaam lokamahaayuddhatthin‍re avasaanavumaayi bandhappettu balgeriya oppuvaccha sandhi?]

133039. സർവ്വരാജ്യ സഘ്യം (League of Nations ) ത്തിന്‍റെ പ്രഥമ സെക്രട്ടറി ജനറൽ? [Sarvvaraajya saghyam (league of nations ) tthin‍re prathama sekrattari janaral?]

133040. ജപ്പാന്റെ രഹസ്യപോലീസ് ഏതാണ് ? [Jappaante rahasyapoleesu ethaanu ?]

133041. മുഹമ്മദഗോറി പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനെ തോല്പിച്ച രണ്ടാം തറൈൻ യുദ്ധം നടന്നതെന്ന്? [Muhammadagori pruthviraaju chauhaane tholpiccha randaam tharyn yuddham nadannathennu?]

133042. വൈദ്യൂതിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ചാലകം? [Vydyoothiyude ettavum nalla chaalakam?]

133043. കശുവണ്ടിയുടെ ജന്മദേശം? [Kashuvandiyude janmadesham?]

133044. ചൈനയിൽ പോലീസ് സംവിധാനത്തിന്റെ ചുമതല ഏത് അർധസൈനിക വിഭാഗത്തിനാണ് ? [Chynayil poleesu samvidhaanatthinte chumathala ethu ardhasynika vibhaagatthinaanu ?]

133045. ലോകത്തിലെ ആദ്യ നിയമ നിർമാതാവ് ? [Lokatthile aadya niyama nirmaathaavu ?]

133046. ഉപ്പ് - രചിച്ചത്? [Uppu - rachicchath?]

133047. അവന്തിയുടെ പുതിയപേര്? [Avanthiyude puthiyaper?]

133048. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ നിയമനിർമാതാവ് ? [Inthyayile aadya niyamanirmaathaavu ?]

133049. ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ നിയമനിർമാതാവ് ? [Aadhunika inthyayile niyamanirmaathaavu ?]

133050. ഇന്ത്യയുടെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനം? [Inthyayude vadakke attatthulla samsthaanam?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions