<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2702

135101. വുഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്നറിയപ്പടുന്നത്? [Vudu spirittu ennariyappadunnath?]

135102. ഇന്ത്യയുടെ രത്നം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം? [Inthyayude rathnam ennu ariyappedunna samsthaanam?]

135103. ഔഷധസസ്യങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സസ്യം ? [Aushadhasasyangalude maathaavu enna aparanaamatthil ariyappedunna sasyam ? ]

135104. വാട്ടർ പോളോയിൽ എത്ര കളിക്കാർ? [Vaattar poloyil ethra kalikkaar?]

135105. കൃഷ്ണ തുളസി ചെടി അറിയപ്പെടുന്ന അപരനാമം ? [Krushna thulasi chedi ariyappedunna aparanaamam ? ]

135106. മാംസ്യസംരംഭകർ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സസ്യം ? [Maamsyasamrambhakar enna aparanaamatthil ariyappedunna sasyam ? ]

135107. ആവര്‍ത്തന പട്ടിക കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍? [Aavar‍tthana pattika kandupidiccha shaasthrajnjan‍?]

135108. ബേസിക്ക് കോപ്പര്‍ കാര്‍ബണേറ്റ് എന്നത് ? [Besikku koppar‍ kaar‍banettu ennathu ?]

135109. ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ കോൺഗ്രസിന്‍റെ ആദ്യത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ? [Inthyan naashanal kongrasin‍re aadyatthe janaral sekrattari ?]

135110. ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്‍റെ ശില്പ്പി? [Jayu javaan jayu kisaan enna mudraavaakyatthin‍re shilppi?]

135111. ഗാനഗന്ധർവൻ കവിതയിൽ പാലാ നാരായണൻനായർ ആരെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? [Gaanagandharvan kavithayil paalaa naaraayanannaayar aarekkuricchaanu ezhuthiyirikkunnath?]

135112. തുർക്ക്മെനിസ്ഥാന്‍റെ തലസ്ഥാനം? [Thurkkmenisthaan‍re thalasthaanam?]

135113. ടിപ്പു സുൽത്താൻ തന്‍റെ അധീനതയിലു ള്ള മലബാർ പ്രദേശങ്ങളുടെ ഭരണ കേന്ദ്രമായിരുന്നത്? [Dippu sultthaan than‍re adheenathayilu lla malabaar pradeshangalude bharana kendramaayirunnath?]

135114. കേരളത്തിലെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി? [Keralatthile ashokan ennariyappedunna bharanaadhikaari?]

135115. ഓളപരപ്പിലെ ഒളിമ്പിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Olaparappile olimpiksu ennariyappedunnath?]

135116. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രുത്രിമ തടാകം? [Lokatthile ettavum valiya kruthrima thadaakam?]

135117. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആര്‍ച്ച് ഡാം? [Inthyayile aadyatthe aar‍cchu daam?]

135118. ആത്മീയ സഭ സ്ഥാപിച്ചത്? [Aathmeeya sabha sthaapicchath?]

135119. സമാധാനത്തിന്റെ വൃക്ഷം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സസ്യം ? [Samaadhaanatthinte vruksham enna aparanaamatthil ariyappedunna sasyam ? ]

135120. When did the International Monetary Fund establish?

135121. പണ്ഡിറ്റ്‌ ഹരിപ്രസാദ് ചൗരസ്യയെ പ്രശസ്തനാക്കിയ വാദ്യോപകരണം? [Pandittu hariprasaadu chaurasyaye prashasthanaakkiya vaadyopakaranam?]

135122. ബ്രൗൺ സ്വർണം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ? [Braun svarnam enna aparanaamatthil ariyappedunnathu ? ]

135123. ബാച്ചിലേഴ് സ്ബട്ടൺ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സസ്യം? [Baacchilezhu sbattan enna aparanaamatthil ariyappedunna sasyam? ]

135124. ചൈനീസ് റോസ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സസ്യം? [Chyneesu rosu enna aparanaamatthil ariyappedunna sasyam? ]

135125. ഇന്ത്യയുടെ ഈന്തപ്പഴം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫലം? [Inthyayude eenthappazham enna aparanaamatthil ariyappedunna phalam? ]

135126. കല്പ വൃക്ഷം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വൃക്ഷം ? [Kalpa vruksham enna aparanaamatthil ariyappedunna vruksham ? ]

135127. ആയിരം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മരം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വൃക്ഷം ? [Aayiram aavashyangalkkulla maram enna aparanaamatthil ariyappedunna vruksham ? ]

135128. ചൈനീസ് ആപ്പിൾ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫലം? [Chyneesu aappil enna aparanaamatthil ariyappedunna phalam? ]

135129. ദി ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ്? [Di aalttarnetteevu leedarshippu enna granthatthinte kartthaav?]

135130. ഓറഞ്ച് അറിയപ്പെടുന്ന അപരനാമം ? [Oranchu ariyappedunna aparanaamam ? ]

135131. കറുത്ത സ്വർണം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ? [Karuttha svarnam enna aparanaamatthil ariyappedunnathu ? ]

135132. സഹാറാ മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭൂഖണ്ഡം? [Sahaaraa marubhoomi sthithi cheyyunna bhookhandam?]

135133. വായുവിന്‍റെയും വാതകങ്ങളുടെയും സാന്ദ്രത അളക്കുന്നത്തിനുള്ള ഉപകരണം? [Vaayuvin‍reyum vaathakangaludeyum saandratha alakkunnatthinulla upakaranam?]

135134. കുരുമുളക് അറിയപ്പെടുന്ന അപരനാമങ്ങൾ ? [Kurumulaku ariyappedunna aparanaamangal ? ]

135135. യവനപ്രിയ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ? [Yavanapriya enna aparanaamatthil ariyappedunnathu ? ]

135136. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സിദ്ധ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? [Naashanal insttittyoottu ophu siddha sthithi cheyyunnath?]

135137. നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ച സമ്മേളനം? [Nisahakarana prasthaanam aarambhikkaan kongrasu theerumaaniccha sammelanam?]

135138. ഹരിതസ്വർണം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സസ്യം ? [Harithasvarnam enna aparanaamatthil ariyappedunna sasyam ? ]

135139. ഗൾഫ് ഓഫ് ഏദൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രം? [Galphu ophu edan sthithi cheyyunna samudram?]

135140. കൗടില്യന്റെ പ്രധാന കൃതി? [Kaudilyante pradhaana kruthi?]

135141. വെളുത്ത സ്വർണം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിള ? [Veluttha svarnam enna aparanaamatthil ariyappedunna vila ? ]

135142. യമുന ഏതു നദിയുടെ പോഷക നദി ആണ്? [Yamuna ethu nadiyude poshaka nadi aan?]

135143. തപാൽ സ്റ്റാമ്പിലൂടെ ആദരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി? [Thapaal sttaampiloode aadarikkappetta aadya kerala mukhyamanthri?]

135144. മാസ്റ്റർ ബ്ളാസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Maasttar blaasttar ennariyappedunnath?]

135145. പച്ച സ്വർണം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ? [Paccha svarnam enna aparanaamatthil ariyappedunnathu ? ]

135146. തരിശുഭൂമിയിലെ സ്വർണം എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ? [Tharishubhoomiyile svarnam enna aparanaamatthil ariyappedunnathu ? ]

135147. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ? [Inthyayil ettavum kooduthal mejar thuramukhangalulla samsthaanamaanu ?]

135148. പൂക്കളിലെ പുരുഷ ലൈംഗിക അവയവമാണ് ? [Pookkalile purusha lymgika avayavamaanu ?]

135149. പൂക്കളിലെ സ്ത്രീ ലൈംഗിക അവയവമാണ് ? [Pookkalile sthree lymgika avayavamaanu ?]

135150. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ അവാര്‍ഡ്‌ നേടിയ സിനിമ ? [Ettavum kooduthal‍ avaar‍du nediya sinima ?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution