<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2703

135151. മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്? [Malayaali memmoriyalinu nethruthvam kodutthath?]

135152. ആഹാരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പുഷ്പമാണ് ? [Aahaaramaayi upayogikkunna pushpamaanu ?]

135153. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പുഷ്പമാണ് ? [Lokatthile ettavum cheriya pushpamaanu ?]

135154. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുഷ്പമാണ് ? [Lokatthile ettavum valiya pushpamaanu ?]

135155. മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ കാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിന്‍റെ ആസ്ഥാനം? [Maartthaandavarmmayude kaalatthu thiruvithaamkoorin‍re aasthaanam?]
135156. പാമ്പാർ പതിക്കുന്നത്? [Paampaar pathikkunnath?]

135157. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ മൌലികാവകാശങ്ങളുടെ എണ്ണം? [Inthyan bharanaghadanayil moulikaavakaashangalude ennam?]

135158. നീതി ആയോഗിന്‍റെ പ്രഥമ അദ്ധ്യക്ഷൻ? [Neethi aayogin‍re prathama addhyakshan?]

135159. ലൂസിഫെർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ? [Loosipher ennariyappedunna graham ?]

135160. കേരളത്തിലെ ഏതു ജില്ല യിലാണ് പുകയില കൃഷി? [Keralatthile ethu jilla yilaanu pukayila krushi?]

135161. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നാണ്യവിള? [Keralatthil ettavum kooduthal krushi cheyyunna naanyavila?]

135162. എല്ലിലും പല്ലിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം? [Ellilum pallilum adangiyirikkunna loham?]

135163. ""മൈ ഏര്‍ളി ലൈഫ് ""എന്നത് ഏത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആത്മകഥയാണ്? [""my er‍li lyphu ""ennathu ethu britteeshu pradhaanamanthriyude aathmakathayaan?]

135164. സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Sugandha dravyangalude raani ennariyappedunnath?]

135165. സസ്യങ്ങൾ പുഷ്പിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണ് ആണ് ? [Sasyangal pushpikkunnathinu sahaayikkunna hormonu aanu ?]

135166. പുലിസ്റ്റർ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ വനിത? [Pulisttar sammaanam nediya aadya vanitha?]

135167. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ സാഹിത്യമാസിക? [Malayaalatthile aadya saahithyamaasika?]

135168. ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജ്യം? [Dacchu eesttu indeesu ennariyappettirunna raajyam?]

135169. ഒന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ? [Onnaam dhanakaarya kammeeshan cheyarmaan?]

135170. കമ്പ്യൂട്ടറിന്‍റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഭാഷ? [Kampyoottarin‍re pravartthanam niyanthrikkunna prathyeka bhaasha?]

135171. വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം സ്ഥിതി ചെയ്ത നദീതീരം? [Vijayanagara saamraajyam sthithi cheytha nadeetheeram?]

135172. പക്ഷികൾ വഴിയുള്ള പരാഗണമാണ് ? [Pakshikal vazhiyulla paraaganamaanu ?]

135173. രാജസ്ഥാനിലെ കാശ്മീർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Raajasthaanile kaashmeer ennariyappedunnath?]

135174. കുന്തിപ്പുഴ ഉല്ഭവിക്കുന്നത്? [Kunthippuzha ulbhavikkunnath?]

135175. ഏതു നദിക്കരയിലാണ് ഹിഡാസ്പസ് യുദ്ധം നടന്നത്? [Ethu nadikkarayilaanu hidaaspasu yuddham nadannath?]

135176. ഇന്ത്യയിൽ രൂപ സമ്പ്രദായം ആദ്യമാ യി നിലവിൽവന്നത് ഏതു ഭരണാധി കാരിയുടെ കാലത്താണ്? [Inthyayil roopa sampradaayam aadyamaa yi nilavilvannathu ethu bharanaadhi kaariyude kaalatthaan?]

135177. ജന്തുക്കൾ വഴിയുള്ള പരാഗണമാണ് ? [Janthukkal vazhiyulla paraaganamaanu ?]

135178. വംശനാശം നേരിടുന്ന സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ദേശീയോദ്യാനം? [Vamshanaasham neridunna simhavaalan kurangukal kaanappedunna desheeyodyaanam?]

135179. രക്ത കോശങ്ങളുടെ എണ്ണം മനസിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം? [Raktha koshangalude ennam manasilaakkaan upayogikkunna upakaranam?]

135180. കാറ്റ് വഴിയുള്ള പരാഗണമാണ് ? [Kaattu vazhiyulla paraaganamaanu ?]

135181. ജപ്പാൻ വിക്ഷേപിച്ച ഹയബൂസ (2005-ൽ) എന്ന പേടകം ഏതു ഛിന്ന ഗ്രഹത്തിലാണ് ഇറങ്ങിയത്? [Jappaan vikshepiccha hayaboosa (2005-l) enna pedakam ethu chhinna grahatthilaanu irangiyath?]

135182. ഷഡ്പദങ്ങൾ വഴിയുള്ള പരാഗണമാണ് ? [Shadpadangal vazhiyulla paraaganamaanu ?]

135183. ടോളമി സംശത്തിലെ അവസാനത്തെ ഭരണാധികാരി? [Dolami samshatthile avasaanatthe bharanaadhikaari?]

135184. തത്വചിന്തയുടെ പിതാവ്? [Thathvachinthayude pithaav?]

135185. വെടിമരുന്ന പ്രയോഗത്തില്‍ പച്ച നിറം ലഭിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മുലകം? [Vedimarunna prayeaagatthil‍ paccha niram labhikkunnathinaayi upayeaagikkunna mulakam?]

135186. വൈറ്റ് വി ട്രിയോൾ - രാസനാമം? [Vyttu vi driyol - raasanaamam?]

135187. ജലത്തിലുടെയുള്ള പരാഗണമാണ് ? [Jalatthiludeyulla paraaganamaanu ?]

135188. നിശബ്ദ തീരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം? [Nishabda theeram ennariyappedunna sthalam?]

135189. പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി? [Pinnokka vibhaagatthil ninnum pradhaanamanthriyaaya aadya vyakthi?]

135190. എം.എല്‍.എ ആകുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം? [Em. El‍. E aakunnathinulla kuranja praayam?]

135191. കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി? [Kanediyan pradhaanamanthriyude audyogika vasathi?]

135192. ഇന്ത്യൻ നോട്ടിൽ മൂല്യം രേഖപ്പെടത്തിയുള്ള ഏക വിദേശഭാഷ? [Inthyan nottil moolyam rekhappedatthiyulla eka videshabhaasha?]

135193. കേരള കയർ ബോർഡ് ആസ്ഥാനം? [Kerala kayar bordu aasthaanam?]

135194. എലിഫെന്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന സ്ഥലം? [Eliphentu phesttival nadakkunna sthalam?]

135195. പരാഗണത്തിന് തേനീച്ചയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന പുഷ്പമാണ് ? [Paraaganatthinu theneecchaye maathram aashrayikkunna pushpamaanu ?]

135196. പൂക്കൾക്കും ഇലകൾക്കും ഫലങ്ങൾക്കും മഞ്ഞനിറം നല്കുന്ന വർണകണം ഏത് ? [Pookkalkkum ilakalkkum phalangalkkum manjaniram nalkunna varnakanam ethu ?]

135197. പൂക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിൽ ? [Pookkalekkuricchulla padtanam ariyappedunnathu ethu peril ?]
135198. സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്കായുള്ള ദൂരദർശൻ ചാനൽ? [Saamskaarika paripaadikalkkaayulla dooradarshan chaanal?]

135199. ഗുജറാത്തിന്‍റെ സംസ്ഥാന മൃഗം? [Gujaraatthin‍re samsthaana mrugam?]

135200. ജനഗണമന ദേശിയ ഗാനം)ആദ്യമായി ആലപിച്ച കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം? [Janaganamana deshiya gaanam)aadyamaayi aalapiccha kongrasu sammelanam?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution