<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 3489

174451. ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് [Datthaavakaasha nirodhana niyamam nadappilaakkiyathu]

174452. സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒപ്പുവെച്ച നാട്ടുരാജ്യം ഏത് [Synika sahaaya vyavasthayil oppuveccha naatturaajyam ethu]

174453. ദത്താവകാശ നിരോധന നിയമത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ച നാട്ടുരാജ്യം ഏത് [Datthaavakaasha nirodhana niyamatthil oppuveccha naatturaajyam ethu]

174454. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പരുത്തിക്കച്ചവടത്തിന് തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് [Britteeshukaarude parutthikkacchavadatthinu thadasangal srushdicchathu]

174455. കിഴക്കൻ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം [Kizhakkan romaa saamraajyatthinte thalasthaanam]

174456. തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കിയത് [Thurkkikal konsttaantinoppil keezhadakkiyathu]

174457. നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ജന്മഗേഹം [Navoththaanatthinte janmageham]

174458. മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ യൂറോപ്പിലെ പണ്ഡിത ഭാഷയായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത് [Madhyakaalaghattatthile yooroppile panditha bhaashayaayi kanakkaakkiyirunnathu]

174459. നവോത്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് [Navoththaanatthinte adisthaana aashayangalil ulppedaatthathu]

174460. നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് [Navoththaanatthinte pithaavu]

174461. തെറ്റായ ജോഡി ഏത് [Thettaaya jodi ethu]

174462. താഴെ നൽകിയവയിൽ ഇറാസ്മസിന്റെ കൃതി ഏത് [Thaazhe nalkiyavayil iraasmasinte kruthi ethu]

174463. ഡോൺ ക്വീക്സോട്ട് എന്ന കൃതി രചിച്ചത് [Don kveeksottu enna kruthi rachicchathu]

174464. ഡിവൈൻ കോമഡി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് [Divyn komadi enna kruthi rachicchathu]

174465. ലിയാനാർഡോ ഡാവിൻസിയുമായി ബന്ധമുള്ളത് [Liyaanaardo daavinsiyumaayi bandhamullathu]

174466. മൈക്കൽ ആഞ്ചലോയുടെ ചിത്രം [Mykkal aanchaloyude chithram]

174467. റാഫേലിന്റെ ചിത്രം [Raaphelinte chithram]

174468. തെറ്റായ ജോഡി ഏത് [Thettaaya jodi ethu]

174469. തെറ്റായ ജോഡി ഏത് [Thettaaya jodi ethu]

174470. സൗരയൂഥസിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് [Saurayoothasiddhaantham aavishkaricchathu]

174471. ടെലസ്കോപ്പ് വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് സൗരയൂഥസിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചത് [Delaskoppu vikasippicchu kondu saurayoothasiddhaantham shariyaanennu theliyicchathu]

174472. അച്ചടിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് [Acchadiyanthram kandupidicchathu]

174473. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വ്യാപനത്തിന് കാരണമായ കണ്ടുപിടുത്തം ഏത് [Vijnjaanatthinte vyaapanatthinu kaaranamaaya kandupiduttham ethu]

174474. മതനവീകരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇവിടെ [Mathanaveekaranatthinu thudakkam kuricchathu ivide]

174475. ജർമനിയിൽ മതനവീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് [Jarmaniyil mathanaveekaranatthinu nethruthvam nalkiyathu]

174476. യൂറോപ്യൻമാരെ സമുദ്രമാർഗ്ഗം പുതിയ വാണിജ്യ പാതകൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് [Yooropyanmaare samudramaarggam puthiya vaanijya paathakal kandetthaan prerippiccha ghadakangalil ulppedaatthathu]

174477. വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് [Vyavasaaya viplavam aarambhicchathu]

174478. വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് [Vyavasaaya viplavatthinte phalangalil ulppedaatthathu]

174479. തെറ്റായ ജോഡി ഏത് [Thettaaya jodi ethu]

174480. ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവന ഏത് [Inthyayumaayi bandhappetta thettaaya prasthaavana ethu]

174481. ഉത്തരപർവ്വതമേഖലയുടെ നീളം [Uttharaparvvathamekhalayude neelam]

174482. ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി [Himaalayatthile ettavum uyaram koodiya kodumudi]

174483. എവറസ്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് [Evarasttu sthithi cheyyunnathu]

174484. ഹിമാലയൻ നദികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് [Himaalayan nadikalil ulppedaatthathu]

174485. കേരള ഗാനമായി അംഗീകരിച്ച 'ജയ ജയ കോമള കേരള ധരണീ ജയ ജയ മാമക പൂജിത ജനനീ' എന്ന ഗാനം രചിച്ചത്? [Kerala gaanamaayi amgeekariccha 'jaya jaya komala kerala dharanee jaya jaya maamaka poojitha jananee' enna gaanam rachicchath?]

174486. 'സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ' എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യവിമർശകൻ? ['saahithyapanchaananan' enna perilariyappedunna saahithyavimarshakan?]

174487. താഴെ കൊടുത്തവയിൽ വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ വരികൾ ഏത്? [Thaazhe kodutthavayil vayalaar raamavarmmayude varikal eth?]

174488. മരണസർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ആൾക്കൂട്ടം, ജൈവമനുഷ്യൻ തുടങ്ങിയ കൃതികൾ രചിച്ചതാര്? [Maranasarttiphikkattu, aalkkoottam, jyvamanushyan thudangiya kruthikal rachicchathaar?]

174489. കുമാരനാശാനെ 'വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്രനക്ഷത്രം' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്? [Kumaaranaashaane 'viplavatthinte shukranakshathram' ennu visheshippicchathaar?]

174490. കേരളത്തെ ഭ്രാന്താലയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് [Keralatthe bhraanthaalayam ennu visheshippicchathu]

174491. അവർണ്ണ സവർണ്ണ വ്യത്യാസം കൂടാതെ ഒരു പന്തിയിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമപന്തിഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ചത് [Avarnna savarnna vyathyaasam koodaathe oru panthiyilirunnu bhakshanam kazhikkunna samapanthibhojanam samghadippicchathu]

174492. വേല ചെയ്‌താൽ കൂലി കിട്ടണം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവ് [Vela cheythaal kooli kittanam ennu prakhyaapiccha saamoohyaparishkartthaavu]

174493. വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യപരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം [Vykundta svaamikal sthaapiccha saamoohyaparishkarana prasthaanam]

174494. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തെ വെൺനീചന്റെ ഭരണമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് [Britteeshu bharanatthe venneechante bharanamennu visheshippicchathu]

174495. വിദ്യയും വിത്തവും ഉണ്ടെങ്കിലേ മനുഷ്യപുരോഗതി സാധ്യമാവൂ എന്ന് വിശ്വസിച്ച സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവ് [Vidyayum vitthavum undenkile manushyapurogathi saadhyamaavoo ennu vishvasiccha saamoohyaparishkartthaavu]

174496. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവന ഏത് [Chattampi svaamikalumaayi bandhappetta prasthaavana ethu]

174497. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതികൾ ഏവ [Chattampi svaamikalude kruthikal eva]

174498. സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് [Saadhujana paripaalana samgham sthaapicchathu]

174499. പ്രത്യക്ഷരക്ഷാ ദൈവസഭ സ്ഥാപിച്ചത് [Prathyaksharakshaa dyvasabha sthaapicchathu]

174500. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പന്മനയിൽ സമാധിയായ സാമൂഹ്യപരിഷ്കർത്താവ് [Kollam jillayile panmanayil samaadhiyaaya saamoohyaparishkartthaavu]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution