<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 3488

174401. പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് കഴിക്കുവാൻ നിർദേശിക്കുന്ന ഔഷധ നെല്ലിനം [Prameha rogikalkku kazhikkuvaan nirdeshikkunna aushadha nellinam]

174402. യവ്വനപ്രിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് [Yavvanapriya ennariyappedunnathu]

174403. കേരളത്തിലെ മാംഗോ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം [Keralatthile maamgo sitti ennariyappedunna sthalam]

174404. കേരളത്തിലെ കന്നുകാലി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം [Keralatthile kannukaali gaveshana kendram]

174405. വിത്തുമുളച്ച് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് [Vitthumulacchu puthiya sasyangal undaakunnathineyaanu]

174406. സസ്യങ്ങളുടെ കായിക ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് [Sasyangalude kaayika bhaagangalil ninnum puthiya sasyangal undaakunnathaanu]

174407. ഇലകളിൽ നിന്ന് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതത്തിന് ഉദാഹരണം [Ilakalil ninnu puthiya sasyangal undaavunnathatthinu udaaharanam]

174408. വേരിൽ നിന്ന് സസ്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിന് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത് [Veril ninnu sasyangalundaakunnathinu udaaharanamallaatthathu]

174409. അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ വിത്ത് മുളച്ച് പുതിയ സസ്യമായി മാറാനുള്ള വിത്തിന്റെ കഴിവ് [Anukoola saahacharyatthil vitthu mulacchu puthiya sasyamaayi maaraanulla vitthinte kazhivu]

174410. ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നദി? [Dakshina gamga ennu ariyappedunna nadi?]

174411. മലബാർ മാനുവൽ രചിച്ചത്? [Malabaar maanuval rachicchath?]

174412. ഹാരി പോട്ടർ എന്ന വിഖ്യാത കൃതിയുടെ രചയിതാവ്? [Haari pottar enna vikhyaatha kruthiyude rachayithaav?]

174413. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി? [Inthyayude aadyatthe raashdrapathi?]

174414. ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം? [Hortthoosu malabaarikkasu enna laattin padatthinte arththam?]

174415. ദക്ഷിണ ഗംഗ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നദി? [Dakshina gamga ennu ariyappedunna nadi?]

174416. മലബാർ മാനുവൽ രചിച്ചത്? [Malabaar maanuval rachicchath?]

174417. ഹാരി പോട്ടർ എന്ന വിഖ്യാത കൃതിയുടെ രചയിതാവ്? [Haari pottar enna vikhyaatha kruthiyude rachayithaav?]

174418. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി? [Inthyayude aadyatthe raashdrapathi?]

174419. ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ലാറ്റിൻ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം? [Hortthoosu malabaarikkasu enna laattin padatthinte arththam?]

174420. റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിന പരേഡ് നടക്കുന്ന രാജ്പഥിന്റെ പുതിയ പേര് [Rippablikku dina paredu nadakkunna raajpathinte puthiya peru]

174421. ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക്ക് ആയത് എപ്പോൾ [Inthya rippablikku aayathu eppol]

174422. 2023 ജനുവരി 26 ന് ഇന്ത്യ എത്രാമത്തെ റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനമാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് [2023 januvari 26 nu inthya ethraamatthe rippablikku dinamaanu aaghoshikkunnathu]

174423. തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി രാഷ്ട്രത്തലവനായുള്ള സംവിധാനമാണ് [Therenjedukkappedunna oru vyakthi raashdratthalavanaayulla samvidhaanamaanu]

174424. ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസഭയുടെ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു [Bharanaghadanaa nirmmaanasabhayude thaalkkaalika adhyakshan aaraayirunnu]

174425. ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ [Bharanaghadanaa nirmmaana sabhayude adhyakshan]

174426. ഭരണഘടനാ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ [Bharanaghadanaa draaphttimgu kammattiyude adhyakshan]

174427. ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണസഭ ഭരണഘടനക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത് [Bharanaghadanaa nirmmaanasabha bharanaghadanakku amgeekaaram nalkiyathu]

174428. ഭരണഘടനാ ദിനം [Bharanaghadanaa dinam]

174429. ആധുനിക ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ എഴുതപ്പെട്ട ഭരണഘടന [Aadhunika lokatthe aadyatthe ezhuthappetta bharanaghadana]

174430. ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം കാവ്യാത്മകശൈലിയിൽ എഴുതിയത് [Bharanaghadanayude aamukham kaavyaathmakashyliyil ezhuthiyathu]

174431. ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് [Bharanaghadanayude aamukhatthil soochippikkunna lakshyangalil ulppedaatthathu]

174432. ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രത്തിനുള്ള അധികാരം [Baahyavum aabhyantharavumaaya kaaryangalil theerumaanamedukkunnathinu raashdratthinulla adhikaaram]

174433. പ്രസിഡൻഷ്യൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ നിന്നും പാർലിമെന്ററി ജനാധിപത്യം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാർലിമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് [Prasidanshyal janaadhipathyatthil ninnum paarlimentari janaadhipathyam vyathyaasappettirikkunnu. Paarlimentari janaadhipathyatthinte savisheshathakalil ulppedaatthathu]

174434. പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഭരണസംവിധാനത്തിന് ഉദാഹരണം [Prasidanshyal bharanasamvidhaanatthinu udaaharanam]

174435. പോർട്ടുഗീസുകാർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിൽ [Porttugeesukaar ariyappedunnathu ethu peril]

174436. കേരളാരാമം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് [Keralaaraamam ennariyappedunnathu]

174437. ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവനയേത് [Shreeramgapattanam udampadiyumaayi bandhamillaattha prasthaavanayethu]

174438. തെറ്റായ ജോഡി ഏത് [Thettaaya jodi ethu]

174439. സാമൂതിരിയുടെ നാവികപ്പടത്തലവൻ [Saamoothiriyude naavikappadatthalavan]

174440. ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച യൂറോപ്യന്മാരുടെ ശരിയായ ക്രമം [Inthyayil aadhipathyam sthaapiccha yooropyanmaarude shariyaaya kramam]

174441. ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യ വിദേശികൾ [Inthyayiletthiya aadya videshikal]

174442. തെറ്റായ ജോഡി ഏത് [Thettaaya jodi ethu]

174443. ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലാണ് യൂറോപ്യൻമാർ വ്യാപാരത്തിനായി കേരള തീരത്തെത്തുന്നത് [Ethu noottaandilaanu yooropyanmaar vyaapaaratthinaayi kerala theeratthetthunnathu]

174444. വാസ്‌കോഡഗാമ എന്ന സ്ഥലം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് [Vaaskodagaama enna sthalam ethu samsthaanatthaanu]

174445. ഇന്ത്യയിൽ ഡച്ചുകാരുടെ അടിത്തറ നഷ്ടമാക്കിയ യുദ്ധം [Inthyayil dacchukaarude aditthara nashdamaakkiya yuddham]

174446. തെറ്റായ ജോഡി ഏത് [Thettaaya jodi ethu]

174447. പോണ്ടിച്ചേരി ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിച്ച യൂറോപ്യൻ ശക്തി [Pondiccheri aasthaanamaakki pravartthiccha yooropyan shakthi]

174448. കർണാടിക് യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയവർ ആരൊക്കെ [Karnaadiku yuddhatthil ettumuttiyavar aarokke]

174449. ഏത് ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ചത് [Ethu udampadi prakaaramaanu malabaar britteeshukaarkku labhicchathu]

174450. സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയത് [Synika sahaaya vyavastha nadappilaakkiyathu]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution