<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 369

18451. സ്വപ്ന ശ്രുംഗങ്ങളുടെ നാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം? [Svapna shrumgangalude naadu ennu visheshippikkappedunna sthalam?]

18452. ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി റീജണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം? [Inthyayilaadyamaayi reejanal rooral baanku nilavil vanna samsthaanam?]

18453. വർദ്ധമാന മഹാവീരൻ ജനിച്ചത്? [Varddhamaana mahaaveeran janicchath?]

18454. ഇന്ത്യയുടെ പിതാമഹൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്? [Inthyayude pithaamahan ennariyappedunna saamoohika parishkartthaav?]

18455. നീതി ചങ്ങല നടപ്പിലാക്കിയ മുഗൾ രാജാവ്? [Neethi changala nadappilaakkiya mugal raajaav?]

18456. കേരളത്തിലെ കാപ്പി ഗവേഷണ കേന്ദ്രം? [Keralatthile kaappi gaveshana kendram?]

18457. ടെൻസിങ് നോർഗേയുടെ ആത്മകഥ? [Densingu norgeyude aathmakatha?]

18458. ആദ്യ വനിത പൈലറ്റ്? [Aadya vanitha pylattu?]

18459. ലൂണാർകാസ്റ്റിക് - രാസനാമം? [Loonaarkaasttiku - raasanaamam?]

18460. സാധാരണ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥം? [Saadhaarana dootthu pesttil upayogikkunna raasapadaarththam?]

18461. ഫിജിയുടെ തലസ്ഥാനം? [Phijiyude thalasthaanam?]

18462. സലിം അലിയുടെ ആത്മകഥ? [Salim aliyude aathmakatha?]

18463. ടൈറ്റാനിയം സ്‌പോഞ്ച്മിൽ ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ? [Dyttaaniyam sponchmil phaakdari sthithi cheyyunnathu evide?]

18464. കോഴിക്കറി പ്രസാദമായി നൽകുന്ന കേരളത്തിലെ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രം? [Kozhikkari prasaadamaayi nalkunna keralatthile hyndava kshethram?]

18465. കേരളാ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Keralaa ashokan ennariyappedunnath?]

18466. അടുത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായി കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥ? [Adutthulla vasthukkale vyakthamaayi kaanuvaan saadhikkaattha avastha?]

18467. ഉദയപൂർ പണികഴിപ്പിച്ചത്? [Udayapoor panikazhippicchath?]

18468. ബാലവേല നിരോധിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്? [Baalavela nirodhikkunna bharanaghadanaa vakuppu?]

18469. ഏഷ്യൻ വികസന ബാങ്ക് (എ.ഡി.ബി .) സ്ഥാപിച്ച വർഷം ഏത്? [Eshyan vikasana baanku (e. Di. Bi .) sthaapiccha varsham eth?]

18470. കുടുമ മുറിക്കൽ; അന്തർജ്ജനങ്ങളുടെ വേഷ പരിഷ്ക്കരണം; മിശ്രഭോജനം തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയത്? [Kuduma murikkal; antharjjanangalude vesha parishkkaranam; mishrabhojanam thudangiya saamoohya parishkaarangalkku nethruthvam nalkiyath?]

18471. ‘രവി’ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ്? [‘ravi’ ethu kruthiyile kathaapaathramaan?]

18472. ആമാശയത്തിലെ അമ്ലം (ആസിഡ്)? [Aamaashayatthile amlam (aasidu)?]

18473. നോർത്ത് സുഡാന്‍റെ നാണയം? [Nortthu sudaan‍re naanayam?]

18474. ശരീരോഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്‍റെ ഭാഗം? [Shareeroshmaavu niyanthrikkunna thalacchorin‍re bhaagam?]

18475. Red phosphorous is changed into white phosphorous by

18476. Urea is represented as

18477. Two gas based fertiliser plants are located in

18478. Fertiliser plants get their N2 requirements

18479. During conversion of ammonium carbamate into urea, presence of large excess of water

18480. Hydrogen content of coke oven gas is __________ percent.

18481. Contemplate

18482. Ammonium nitrate (a fertiliser) is coated with limestone powder to

18483. Action of phosphoric acid on rock phosphate produces

18484. Reaction of dilute sulphuric acid with phosphate rock produces

18485. Phosphoric acid is produced in wet process from phosphate rock and

18486. Base suspension fertiliser essentially contains

18487. Conditioners like finely divided peat are added to the fertiliser to

18488. Liquid ammonia is not used as such a fertiliser in tropical countries like India, because

18489. Defer

18490. Which of the following does not come under the category of 'secondary nutrient' for plant growth?

18491. Steam reforming of naphtha is a source of hydrogen production for nitrogeneous fertiliser industry. What is the usual ratio of steam to carbon maintained in the process of steam reforming of naphtha ?

18492. (CH3 C6 H4)3 PO4 is the chemical formula of

18493. Which is a catalyst promoter used in catalytic ammonia synthesis reaction ?

18494. The concentration (weight %) of nitric acid produced by the oxidation of ammonia and absorption of nitrogen oxides with water is about __________ percent.

18495. Urea is a __________ fertiliser.

18496. Calcium ammonium nitrate (CAN) is

18497. CO2 present in reformed gas (obtained by steam reforming of naphtha) is removed by absorbing in

18498. Which is the most suitable fertiliser for paddy ?

18499. Ammonium sulphate fertiliser is

18500. Lower temperature and large excess of ammonia in urea melt

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution