<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 7

351. സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍റെ പ്രായപരിധി എത്ര വയസ്സാണ്? [Samsthaana manushyaavakaasha kammeeshan‍re praayaparidhi ethra vayasaan?]

352. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം? [Lokatthile aadyatthe janaadhipathya raashdram?]

353. താഴെ പറയുന്നവയില്‍ ഏതു നദിയാണ് ഇന്ത്യയില്‍ക്കൂടി കുറച്ചുഭാഗം മാത്രം ഒഴുകുന്നത്? [Thaazhe parayunnavayil‍ ethu nadiyaanu inthyayil‍kkoodi kuracchubhaagam maathram ozhukunnath?]

354. Which one of the following is moist heat cooking method?

355. കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ല? [Keralatthil‍ ettavum kuranja janasamkhyayulla jilla?]

356. ഖേത്രി ചെമ്പ് ഖനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്? [Khethri chempu khani sthithi cheyyunna samsthaanam eth?]

357. ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം? [Janarettaril nadakkunna oorja parivartthanam?]

358. A dish prepared with a Béchamel sauce containing mushrooms, green peppers, and red or pimento peppers known as:

359. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 352 എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? [Aar‍ttikkil‍ 352 enthumaayi bandhappettirikkunnu?]

360. നീണ്ടകര ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ടുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യം? [Neendakara phishareesu kammyoonitti projakdumaayi sahakarikkunna raajyam?]

361. Small cakes made from yeast dough containing raisins or currants Known as:

362. കേന്ദ്രത്തിന്‍റെയും സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെയും കണ്ടിജന്‍സി ഫണ്ടുകളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ ഏത്? [Kendratthin‍reyum samsthaanatthin‍reyum kandijan‍si phandukaleppatti prathipaadicchirikkunna aar‍ttikkil‍ eth?]

363. Which one of the following is hard cheese?
364. ഇന്ത്യയില്‍ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം? [Inthyayil‍ duranthanivaarana athoritti sthaapiccha aadyatthe samsthaanam?]

365. മലബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസായിക പുരോഗതിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മിഷിനറി സംഘടന [Malabaarile vidyaabhyaasa vyavasaayika purogathikku nethruthvam koduttha mishinari samghadana]

366. ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി സുനാമി മ്യൂസിയം സ്ഥാപിച്ചതെവിടെ? [Inthyayilaadyamaayi sunaami myoosiyam sthaapicchathevide?]

367. A mixture of beaten eggs, (either whole eggs, yolks, or whites) and a liquid, such as milk or water, that is used to coat baked goods before or during baking to give them a sheen is known as:

368. കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പരാമര്ശമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കൃതി? [Keralatthekkuricchu paraamarshamulla ettavum valiya kruthi?]

369. താഴെ പറയുന്നവയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയില്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പദം ഏത്? [Thaazhe parayunnavayil‍ inthyan‍ bharanaghadanayil‍ paranjittillaattha padam eth?]

370. രാജ്യസഭാംഗങ്ങളെ നാനനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യുക എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തുനിന്നാണ്? [Raajyasabhaamgangale naananir‍ddhesham cheyyuka enna aashayam kadamedutthirikkunnathu ethu raajyatthuninnaan?]

371. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയഗീതമായ വന്ദേമാതരത്തെ ഭരണഘടന നിര്‍മ്മാണ സമിതി അംഗീകരിച്ചതെന്ന്? [Inthyayude desheeyageethamaaya vandemaatharatthe bharanaghadana nir‍mmaana samithi amgeekaricchathennu?]

372. The French term for goose liver paste is:

373. The French term for lobster is:

374. ഹോക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്? [Hokkiyumaayi bandhappettath?]

375. Liason:

376. ഗാര്‍ഹികപീഢന നിയമം പ്രബല്യത്തില്‍ വന്നത് എന്ന്? [Gaar‍hikapeeddana niyamam prabalyatthil‍ vannathu ennu?]

377. Which one of the following proteins is found in wheat and other cereal flours that forms the structure of the bread dough?

378. ഡല്‍ഹി ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ വര്‍ഷം? [Dal‍hi desheeya thalasthaanamaaya var‍sham?]

379. അക്ബര്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ ധനകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവ്? [Akbar‍ chakravar‍tthiyude dhanakaarya upadeshdaav?]

380. പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുടെ കാലയളഴ് ഏത്? [Panthrandaam panchavathsarapaddhathiyude kaalayalazhu eth?]

381. എണ്ണൂർ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം [Ennoor thuramukham sthithi cheyyunna samsthaanam]

382. ഫറാക്ക പിന്നിട്ട് ബംഗ്ലാദേശിലെത്തുമ്പോല്‍ ഗംഗ ഏതു പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു? [Pharaakka pinnittu bamglaadeshiletthumpol‍ gamga ethu peril‍ ariyappedunnu?]

383. സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്‍റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയര്‍മാന്‍ ആര്? [Samsthaana vivaraavakaasha kammeeshan‍re ippozhatthe cheyar‍maan‍ aar?]

384. The patty of the hamburger is made of:

385. വിനാഗിരിയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത്? [Vinaagiriyil‍ adangiyirikkunna aasidu eth?]

386. Which one of the following is example of savaries?

387. ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏത്? [Inthyayude ayal raajyangalil ettavum cheruthu eth?]

388. ഇന്ത്യയില്‍ നികുതി പരിഷ്കരണത്തിന് നിര്ദ്ദേശം നല്‍കിയ കമ്മിറ്റി ഏത്? [Inthyayil‍ nikuthi parishkaranatthinu nirddhesham nal‍kiya kammitti eth?]

389. ഇന്ത്യയില്‍ സുപ്രീംകോടതിയിലേയും ഹൈക്കോടതിയിലേയും ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതാരാണ്? [Inthyayil‍ supreemkodathiyileyum hykkodathiyileyum jadjimaare niyamikkunnathaaraan?]

390. ഇത്തിഹാദ് എയര്‍വേയ്‌സ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റേതാണ്? [Itthihaadu eyar‍veysu ethu raajyatthintethaan?]

391. അൽമാട്ടി ഡാം ഏതു നദിക്ക് കുറുകെയാണ്? [Almaatti daam ethu nadikku kurukeyaan?]

392. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയമുദ്രയില്‍ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സത്യമേവ ജയതേ എന്ന ആപ്തവാക്യം ഏത് ഭാഷയിലേത്? [Inthyayude desheeyamudrayil‍ aalekhanam cheyyappettittulla sathyameva jayathe enna aapthavaakyam ethu bhaashayileth?]

393. ആൻറിബോഡികൾ നിർമിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ് മയിലെ പ്രോട്ടിൻ? [Aanribodikal nirmikkaan sahaayikkunna plaasu mayile prottin?]

394. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെപിതാവ്? [Inthyayude bahiraakaasha gaveshana paddhathiyudepithaav?]

395. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ? [Desheeya manushyaavakaasha kammeeshan‍re aasthaanam evide?]

396. പ്രശസ്തമായ സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം? [Prashasthamaaya sooryakshethram sthithi cheyyunna sthalam?]

397. താഴെ പറയുന്നവയില്‍ സിന്ധു നദിയുടെ പോഷകനദി അല്ലാത്തത്? [Thaazhe parayunnavayil‍ sindhu nadiyude poshakanadi allaatthath?]

398. താഴെ പറയുന്നവയില്‍ ഇന്ത്യയുമായി കര അതിര്‍ത്തി പങ്കിടാത്ത രാജ്യം ഏതാണ്? [Thaazhe parayunnavayil‍ inthyayumaayi kara athir‍tthi pankidaattha raajyam ethaan?]

399. നോക്ക് - ഔട്ട് എന്ന പദം ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? [Nokku - auttu enna padam ethu kaliyumaayi bandhappettirikkunnu?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions