<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 7

351. സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍റെ പ്രായപരിധി എത്ര വയസ്സാണ്? [Samsthaana manushyaavakaasha kammeeshan‍re praayaparidhi ethra vayasaan?]

352. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം? [Lokatthile aadyatthe janaadhipathya raashdram?]

353. താഴെ പറയുന്നവയില്‍ ഏതു നദിയാണ് ഇന്ത്യയില്‍ക്കൂടി കുറച്ചുഭാഗം മാത്രം ഒഴുകുന്നത്? [Thaazhe parayunnavayil‍ ethu nadiyaanu inthyayil‍kkoodi kuracchubhaagam maathram ozhukunnath?]

354. Which one of the following is moist heat cooking method?

355. കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ല? [Keralatthil‍ ettavum kuranja janasamkhyayulla jilla?]

356. ഖേത്രി ചെമ്പ് ഖനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത്? [Khethri chempu khani sthithi cheyyunna samsthaanam eth?]

357. ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം? [Janarettaril nadakkunna oorja parivartthanam?]

358. A dish prepared with a Béchamel sauce containing mushrooms, green peppers, and red or pimento peppers known as:

359. ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 352 എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? [Aar‍ttikkil‍ 352 enthumaayi bandhappettirikkunnu?]

360. Which one of the following is correctly matched?

361. നീണ്ടകര ഫിഷറീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രോജക്ടുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യം? [Neendakara phishareesu kammyoonitti projakdumaayi sahakarikkunna raajyam?]

362. Small cakes made from yeast dough containing raisins or currants Known as:

363. കേന്ദ്രത്തിന്‍റെയും സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെയും കണ്ടിജന്‍സി ഫണ്ടുകളെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ ഏത്? [Kendratthin‍reyum samsthaanatthin‍reyum kandijan‍si phandukaleppatti prathipaadicchirikkunna aar‍ttikkil‍ eth?]

364. Which one of the following is hard cheese?
365. ഇന്ത്യയില്‍ ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം? [Inthyayil‍ duranthanivaarana athoritti sthaapiccha aadyatthe samsthaanam?]

366. മലബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസായിക പുരോഗതിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മിഷിനറി സംഘടന [Malabaarile vidyaabhyaasa vyavasaayika purogathikku nethruthvam koduttha mishinari samghadana]

367. ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി സുനാമി മ്യൂസിയം സ്ഥാപിച്ചതെവിടെ? [Inthyayilaadyamaayi sunaami myoosiyam sthaapicchathevide?]

368. A mixture of beaten eggs, (either whole eggs, yolks, or whites) and a liquid, such as milk or water, that is used to coat baked goods before or during baking to give them a sheen is known as:

369. കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പരാമര്ശമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കൃതി? [Keralatthekkuricchu paraamarshamulla ettavum valiya kruthi?]

370. താഴെ പറയുന്നവയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയില്‍ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പദം ഏത്? [Thaazhe parayunnavayil‍ inthyan‍ bharanaghadanayil‍ paranjittillaattha padam eth?]

371. രാജ്യസഭാംഗങ്ങളെ നാനനിര്‍ദ്ദേശം ചെയ്യുക എന്ന ആശയം കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത്തുനിന്നാണ്? [Raajyasabhaamgangale naananir‍ddhesham cheyyuka enna aashayam kadamedutthirikkunnathu ethu raajyatthuninnaan?]

372. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയഗീതമായ വന്ദേമാതരത്തെ ഭരണഘടന നിര്‍മ്മാണ സമിതി അംഗീകരിച്ചതെന്ന്? [Inthyayude desheeyageethamaaya vandemaatharatthe bharanaghadana nir‍mmaana samithi amgeekaricchathennu?]

373. The French term for goose liver paste is:

374. The French term for lobster is:

375. ഹോക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്? [Hokkiyumaayi bandhappettath?]

376. Liason:

377. ഗാര്‍ഹികപീഢന നിയമം പ്രബല്യത്തില്‍ വന്നത് എന്ന്? [Gaar‍hikapeeddana niyamam prabalyatthil‍ vannathu ennu?]

378. Which one of the following proteins is found in wheat and other cereal flours that forms the structure of the bread dough?

379. ഡല്‍ഹി ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ വര്‍ഷം? [Dal‍hi desheeya thalasthaanamaaya var‍sham?]

380. അക്ബര്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ ധനകാര്യ ഉപദേഷ്ടാവ്? [Akbar‍ chakravar‍tthiyude dhanakaarya upadeshdaav?]

381. പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതിയുടെ കാലയളഴ് ഏത്? [Panthrandaam panchavathsarapaddhathiyude kaalayalazhu eth?]

382. എണ്ണൂർ തുറമുഖം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം [Ennoor thuramukham sthithi cheyyunna samsthaanam]

383. ഫറാക്ക പിന്നിട്ട് ബംഗ്ലാദേശിലെത്തുമ്പോല്‍ ഗംഗ ഏതു പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു? [Pharaakka pinnittu bamglaadeshiletthumpol‍ gamga ethu peril‍ ariyappedunnu?]

384. സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മീഷന്‍റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയര്‍മാന്‍ ആര്? [Samsthaana vivaraavakaasha kammeeshan‍re ippozhatthe cheyar‍maan‍ aar?]

385. The patty of the hamburger is made of:

386. വിനാഗിരിയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത്? [Vinaagiriyil‍ adangiyirikkunna aasidu eth?]

387. Which one of the following is example of savaries?

388. ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏത്? [Inthyayude ayal raajyangalil ettavum cheruthu eth?]

389. ഇന്ത്യയില്‍ നികുതി പരിഷ്കരണത്തിന് നിര്ദ്ദേശം നല്‍കിയ കമ്മിറ്റി ഏത്? [Inthyayil‍ nikuthi parishkaranatthinu nirddhesham nal‍kiya kammitti eth?]

390. ഇന്ത്യയില്‍ സുപ്രീംകോടതിയിലേയും ഹൈക്കോടതിയിലേയും ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതാരാണ്? [Inthyayil‍ supreemkodathiyileyum hykkodathiyileyum jadjimaare niyamikkunnathaaraan?]

391. ഇത്തിഹാദ് എയര്‍വേയ്‌സ് ഏത് രാജ്യത്തിന്റേതാണ്? [Itthihaadu eyar‍veysu ethu raajyatthintethaan?]

392. അൽമാട്ടി ഡാം ഏതു നദിക്ക് കുറുകെയാണ്? [Almaatti daam ethu nadikku kurukeyaan?]

393. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയമുദ്രയില്‍ ആലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സത്യമേവ ജയതേ എന്ന ആപ്തവാക്യം ഏത് ഭാഷയിലേത്? [Inthyayude desheeyamudrayil‍ aalekhanam cheyyappettittulla sathyameva jayathe enna aapthavaakyam ethu bhaashayileth?]

394. ആൻറിബോഡികൾ നിർമിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്ലാസ് മയിലെ പ്രോട്ടിൻ? [Aanribodikal nirmikkaan sahaayikkunna plaasu mayile prottin?]

395. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെപിതാവ്? [Inthyayude bahiraakaasha gaveshana paddhathiyudepithaav?]

396. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍റെ ആസ്ഥാനം എവിടെ? [Desheeya manushyaavakaasha kammeeshan‍re aasthaanam evide?]

397. പ്രശസ്തമായ സൂര്യക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം? [Prashasthamaaya sooryakshethram sthithi cheyyunna sthalam?]

398. താഴെ പറയുന്നവയില്‍ സിന്ധു നദിയുടെ പോഷകനദി അല്ലാത്തത്? [Thaazhe parayunnavayil‍ sindhu nadiyude poshakanadi allaatthath?]

399. താഴെ പറയുന്നവയില്‍ ഇന്ത്യയുമായി കര അതിര്‍ത്തി പങ്കിടാത്ത രാജ്യം ഏതാണ്? [Thaazhe parayunnavayil‍ inthyayumaayi kara athir‍tthi pankidaattha raajyam ethaan?]

400. നോക്ക് - ഔട്ട് എന്ന പദം ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? [Nokku - auttu enna padam ethu kaliyumaayi bandhappettirikkunnu?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions