<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 3105

155251. ഇന്ദിരാഗാന്ധി അവാർഡ് ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ ജസ്റ്റിസ് ആന്റ് ഹാർമണി ആദ്യമായി നേടിയത്? [Indiraagaandhi avaardu phor intarnaashanal jasttisu aantu haarmani aadyamaayi nediyath?]

Answer: യാസർ അറാഫത്ത് (മുൻ പാലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ്) [Yaasar araaphatthu (mun paalastheen prasidantu)]

155252. പ്രവാസി ഭാരതീയർക്കായി നൽകുന്ന പരമോന്നത പുരസ്കാരം? [Pravaasi bhaaratheeyarkkaayi nalkunna paramonnatha puraskaaram?]

Answer: പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാൻ അവാർഡ് [Pravaasi bhaaratheeya sammaan avaardu]

155253. പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാൻ നൽകിത്തുടങ്ങിയ വർഷം? [Pravaasi bhaaratheeya sammaan nalkitthudangiya varsham?]

Answer: 2003

155254. 2015-ലെ പ്രവാസി ഭാരതീയ സമ്മാൻ ലഭിച്ച മലയാളി? [2015-le pravaasi bhaaratheeya sammaan labhiccha malayaali?]

Answer: അഷറഫ് പാലാർക്കുന്നുമ്മൽ [Asharaphu paalaarkkunnummal]

155255. 2014-ലെ പ്രവാസിഭാരതീയ സമ്മാൻ ലഭിച്ച മലയാളി? [2014-le pravaasibhaaratheeya sammaan labhiccha malayaali?]

Answer: ഷംസീർ വയലിൽ പറമ്പത്ത് [Shamseer vayalil parampatthu]

155256. 2016-ലെ ഭാരതീയ പ്രവാസി സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായത്? [2016-le bhaaratheeya pravaasi sammelanatthinu vediyaayath?]

Answer: ന്യൂഡൽഹി [Nyoodalhi]

155257. .2017-ലെ ഭാരതീയ പ്രവാസി സമ്മേളനത്തിന് വേദിയാകുന്നത്? [. 2017-le bhaaratheeya pravaasi sammelanatthinu vediyaakunnath?]

Answer: ബംഗളൂരു [Bamgalooru]

155258. ഇന്ത്യയിൽ സാഹിത്യ മേഖലയിൽ നൽകുന്ന പരമോന്നത പുരസ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്? [Inthyayil saahithya mekhalayil nalkunna paramonnatha puraskaarangalil onnaan?]

Answer: ജ്ഞാനപീഠം [Jnjaanapeedtam]

155259. ജ്ഞാനപീഠം ട്രസ്റ്റിന്റെ സ്ഥാപകൻ? [Jnjaanapeedtam drasttinte sthaapakan?]

Answer: ശാന്തി പ്രസാദ് ജെയിൻ [Shaanthi prasaadu jeyin]

155260. ജ്ഞാനപീഠപുരസ്കാരത്തിന്റെ സമ്മാനത്തുക? [Jnjaanapeedtapuraskaaratthinte sammaanatthuka?]

Answer: 11 ലക്ഷം രൂപ [11 laksham roopa]

155261. എത്ര ഭാഷകളിലെ സാഹിത്യകൃതികളെയാണ് ജ്ഞാനപീഠത്തിനായി പരിഗണിക്കുന്നത്? [Ethra bhaashakalile saahithyakruthikaleyaanu jnjaanapeedtatthinaayi pariganikkunnath?]

Answer: 22 (ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ച ഭാഷകൾ) [22 (bharanaghadana amgeekariccha bhaashakal)]

155262. ജ്ഞാനപീഠം ആദ്യമായി നൽകിയ വർഷം? [Jnjaanapeedtam aadyamaayi nalkiya varsham?]

Answer: 1965

155263. ആദ്യത്തെ ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവ്? [Aadyatthe jnjaanapeedta jethaav?]

Answer: ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ് [Ji. Shankarakkuruppu]

155264. 2016-ലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി യുവ പുരസ്‌കാര ജേതാവായ മലയാള ചെറുകഥാകൃത്ത്? [2016-le kendra saahithya akkaadami yuva puraskaara jethaavaaya malayaala cherukathaakrutthu?]

Answer: സൂര്യ ഗോപി (കൃതി- ഉപ്പുമഴയിലെ പച്ചിലകൾ) [Soorya gopi (kruthi- uppumazhayile pacchilakal)]

155265. 2015-ലെ കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി യുവ പുരസ്കാര ജേതാവ്? [2015-le kendrasaahithya akkaadami yuva puraskaara jethaav?]

Answer: ആര്യാംബിക (കവിതാ സമാഹാരം: തോന്നിയ പോലൊരു പുഴ) [Aaryaambika (kavithaa samaahaaram: thonniya poloru puzha)]

155266. 2015-ലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ബാല സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മലയാളി? [2015-le kendra saahithya akkaadami baala saahithya puraskaaram labhiccha malayaali?]

Answer: എസ്. ശിവദാസ് (സമഗ്രസംഭാവന) [Esu. Shivadaasu (samagrasambhaavana)]

155267. 2015-ലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ മലയാള നോവലിസ്റ്റ്? [2015-le kendra saahithya akkaadami avaardu nediya malayaala novalisttu?]

Answer: കെ. ആർ, മീര (നോവൽ - ആരാച്ചാർ) [Ke. Aar, meera (noval - aaraacchaar)]

155268. 2016-ലെ കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിയ മലയാള കവി? [2016-le kendrasaahithya akkaadami avaardu nediya malayaala kavi?]

Answer: പ്രഭാവർമ്മ (കൃതി- ശ്യാമമാധവം) [Prabhaavarmma (kruthi- shyaamamaadhavam)]

155269. മറ്റ് പ്രശസ്ത കൃതികൾ? [Mattu prashastha kruthikal?]

Answer: സൗപർണ്ണിക, അർക്കപൂർണ്ണിമ, ആർദ്രം മഞ്ഞിനോട് വെയിൽ എന്നപോലെയും, അവിചാരിതം [Sauparnnika, arkkapoornnima, aardram manjinodu veyil ennapoleyum, avichaaritham]

155270. പ്രഭാവർമ്മയുടെ യാത്രാവിവരണ ഗ്രന്ഥം? [Prabhaavarmmayude yaathraavivarana grantham?]

Answer: മലേഷ്യൻ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ [Maleshyan dayarikkurippukal]

155271. 2016-ലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാരത്തിന് അർഹനായത്? [2016-le jnjaanapeedta puraskaaratthinu arhanaayath?]

Answer: ശംഖ ഘോഷ് (ബംഗാൾ ) ജ്ഞാനപീഠത്തിന് അർഹനാകുന്ന 52-ാമത് വ്യക്തി. [Shamkha ghoshu (bamgaal ) jnjaanapeedtatthinu arhanaakunna 52-aamathu vyakthi.]

155272. ശംഖ ഘോഷ് എഴുതിയ പ്രശസ്ത കൃതികൾ? [Shamkha ghoshu ezhuthiya prashastha kruthikal?]

Answer: അദിം ലത-ഗുൽമോമ (Ancient vines and trees),മുർഖ ബാരോ, സാമാജിക് നേയ് (A fool not social), കബീർ അഭിപ്രായ് (The poet’s intention),ബാബാറെർ പ്രാർത്ഥന (Babur’s prayer) [Adim latha-gulmoma (ancient vines and trees),murkha baaro, saamaajiku neyu (a fool not social), kabeer abhipraayu (the poet’s intention),baabaarer praarththana (babur’s prayer)]

155273. 2015-ലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയത്? [2015-le jnjaanapeedta puraskaaram nediyath?]

Answer: രഘുവീർ ചൗധരി (ഗുജറാത്ത്) [Raghuveer chaudhari (gujaraatthu)]

155274. 2014-ലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയത്? [2014-le jnjaanapeedta puraskaaram nediyath?]

Answer: ബാൽചന്ദ്ര വനാജി നെമാഡേ (മറാഠി നോവലിസ്റ്റ്) (കൃതി - ഹിന്ദു: ജഗന്യാചി സമൃദ്ധ അഡ്ഗൽ) [Baalchandra vanaaji nemaade (maraadti novalisttu) (kruthi - hindu: jaganyaachi samruddha adgal)]

155275. സാഹിത്യത്തിനു നൽകിയ സമഗ്രസംഭാവനകളെ പരിഗണിച്ച് ജ്ഞാനപീഠം നൽകി തുടങ്ങിയ വർഷം ? [Saahithyatthinu nalkiya samagrasambhaavanakale pariganicchu jnjaanapeedtam nalki thudangiya varsham ?]

Answer: 1982 (1982-നു മുൻപുവരെ എഴുത്തുകാരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃതിയ്ക്കാണ് പുരസ്കാരം നൽകിയിരുന്നത്) [1982 (1982-nu munpuvare ezhutthukaarude ethenkilum oru kruthiykkaanu puraskaaram nalkiyirunnathu)]

155276. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ ഭാഷ? [Ettavum kooduthal praavashyam jnjaanapeedtam nediya bhaasha?]

Answer: ഹിന്ദി (9 തവണ) [Hindi (9 thavana)]

155277. എസ്.കെ. പൊറ്റക്കാടിന് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കൃതി? [Esu. Ke. Pottakkaadinu jnjaanapeedta puraskaaram labhiccha kruthi?]

Answer: ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ [Oru deshatthinte katha]

155278. ആശാപൂർണ്ണ ദേവിയ്ക്ക് ജ്ഞാനപീഠം നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി? [Aashaapoornna deviykku jnjaanapeedtam nedikkoduttha kruthi?]

Answer: പ്രഥം പ്രതിശ്രുതി [Pratham prathishruthi]

155279. ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ വനിത? [Jnjaanapeedtam labhiccha randaamatthe vanitha?]

Answer: അമൃതപ്രീതം - 1981 (പഞ്ചാബി) [Amruthapreetham - 1981 (panchaabi)]

155280. കൊങ്കിണി ഭാഷയിൽ ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ച ഏക സാഹിത്യകാരൻ? [Konkini bhaashayil jnjaanapeedtam labhiccha eka saahithyakaaran?]

Answer: രവീന്ദ്ര ഖേൽകർ (2006) [Raveendra khelkar (2006)]

155281. സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ ജ്ഞാനപീഠം ലഭിച്ച ഏക സാഹിത്യകാരൻ? [Samskrutha bhaashayil jnjaanapeedtam labhiccha eka saahithyakaaran?]

Answer: സത്യവ്രത ശാസ്ത്രി (2006) [Sathyavratha shaasthri (2006)]

155282. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ ആദ്യ നോവലിസ്റ്റ്? [Jnjaanapeedtam nediya aadya novalisttu?]

Answer: താരാശങ്കർ ബന്ദോപാദ്യായ് (1966, ബംഗാൾ) [Thaaraashankar bandopaadyaayu (1966, bamgaal)]

155283. 2014-ലെ മൂർത്തീദേവി പുരസ്കാരം നേടിയത്? [2014-le moorttheedevi puraskaaram nediyath?]

Answer: ഡോ.വിശ്വനാഥ് ത്രിപാഠി (കൃതി-വ്യോംകേഷ് ദർവേഷ്) [Do. Vishvanaathu thripaadti (kruthi-vyomkeshu darveshu)]

155284. മൂർത്തീദേവി അവാർഡ് നൽകുന്നത്? [Moorttheedevi avaardu nalkunnath?]

Answer: ഭാരതീയ ജ്ഞാനപീഠം ട്രസ്റ്റ് [Bhaaratheeya jnjaanapeedtam drasttu]

155285. ശാന്തി പ്രസാദ് ജയിന്റെ അമ്മയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പുരസ്കാരം? [Shaanthi prasaadu jayinte ammayude peril ariyappedunna puraskaaram?]

Answer: മൂർത്തീദേവി പുരസ്കാരം [Moorttheedevi puraskaaram]

155286. മൂർത്തീ ദേവി പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത്? [Moortthee devi puraskaaram aadyamaayi labhicchath?]

Answer: സി.കെ.നാഗരാജ റാവു (1983) [Si. Ke. Naagaraaja raavu (1983)]

155287. മൂർത്തീ ദേവി പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ മലയാള കവി? [Moortthee devi puraskaaram nediya aadya malayaala kavi?]

Answer: അക്കിത്തം (2009) [Akkittham (2009)]

155288. 2016 -ലെ മൂർത്തീദേവി പുരസ്കാരം നേടിയത്? [2016 -le moorttheedevi puraskaaram nediyath?]

Answer: എം.പി. വീരേന്ദ്രകുമാർ(കൃതി - ഹൈമവതഭൂവിൽ) [Em. Pi. Veerendrakumaar(kruthi - hymavathabhoovil)]

155289. 2015-ലെ മുർത്തീദേവി പുരസ്കാരം നേടിയത്? [2015-le murttheedevi puraskaaram nediyath?]

Answer: പ്രൊഫ.കൊലകലൂരി എനോച്ച് (കൃതി - ആനന്ദ ജീവനം) [Preaapha. Keaalakaloori enocchu (kruthi - aananda jeevanam)]

155290. 2014-ൽ സരസ്വതി സമ്മാനം നേടിയ വ്യക്തി? [2014-l sarasvathi sammaanam nediya vyakthi?]

Answer: വീരപ്പ മൊയ്ലി (കൃതി രാമായണ മഹാന്വേഷണം) [Veerappa moyli (kruthi raamaayana mahaanveshanam)]

155291. 1991-ൽ സരസ്വതി സമ്മാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്? [1991-l sarasvathi sammaanam erppedutthiyath?]

Answer: കെ.കെ.ബിർള ഫൗണ്ടേഷൻ [Ke. Ke. Birla phaundeshan]

155292. സരസ്വതി സമ്മാനം ആദ്യമായി നേടിയത്? [Sarasvathi sammaanam aadyamaayi nediyath?]

Answer: ഹരിവംശറായ് ബച്ചൻ [Harivamsharaayu bacchan]

155293. സരസ്വതി സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി? [Sarasvathi sammaanam nediya aadya malayaali?]

Answer: ബാലാമണിയമ്മ (1995-ൽ നിവേദ്യം എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിന്) [Baalaamaniyamma (1995-l nivedyam enna kavithaa samaahaaratthinu)]

155294. 2015-ൽ സരസ്വതി സമ്മാനം നേടിയ വ്യക്തി ? [2015-l sarasvathi sammaanam nediya vyakthi ?]

Answer: പദ്മ സച്ച്‌ദേവ് (കൃതി -ചിട്ട് -ചിട്ടേ) [Padma sacchdevu (kruthi -chittu -chitte)]

155295. സരസ്വതി സമ്മാനത്തിന്റെ സമ്മാനത്തുക? [Sarasvathi sammaanatthinte sammaanatthuka?]

Answer: 15 ലക്ഷം രൂപ [15 laksham roopa]

155296. ഹിന്ദിയിലെ മികച്ച സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾക്കു നൽകി വരുന്ന പുരസ്‌കാരം? [Hindiyile mikaccha saahithyasrushdikalkku nalki varunna puraskaaram?]

Answer: വ്യാസ സമ്മാനം [Vyaasa sammaanam]

155297. വ്യാസ സമ്മാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം? [Vyaasa sammaanam erppedutthiya samsthaanam?]

Answer: മധ്യപ്രദേശ് [Madhyapradeshu]

155298. വ്യാസ സമ്മാനം ആദ്യമായി നൽകിയ വർഷം? [Vyaasa sammaanam aadyamaayi nalkiya varsham?]

Answer: 1991

155299. വ്യാസ സമ്മാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്? [Vyaasa sammaanam erppedutthiyath?]

Answer: കെ.കെ.ബിർല ഫൗണ്ടേഷൻ [Ke. Ke. Birla phaundeshan]

155300. 5.വ്യാസ സമ്മാനത്തിന്റെ സമ്മാനതുക? [5. Vyaasa sammaanatthinte sammaanathuka?]

Answer: 2.5 ലക്ഷം [2. 5 laksham]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution