<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 3331

166551. P and Q can do a work in 30 days. Q and R can do the same work in 24 days and R and P in 20 days. They started the work together, but Q and R left after 10 days. How many days more will P take to finish the work?

Answer: 18

166552. Who was appointed as Sub Collector of Thalassery to suppress the revolt of Pazhassi Raja :

Answer: T.H. Baber

166553. Yes ബാങ്കിന്റെ CEO യും Managing Director ഉം ആയ വ്യക്തി [Yes baankinte ceo yum managing director um aaya vyakthi]

Answer: റാണാ കപൂർ [Raanaa kapoor]

166554. Study of origin of words is known as

Answer: Etymology

166555. In a certain code 743 means Mangoes are good; 657 means Eat good food; and 934 means Mangoes are ripe. Which digit means ripe in that language?

Answer: 9

166556. If 4th December 1995 is Monday, then which day is 25th December 1995?

Answer: Monday

166557. “Lepchas” are tribes found in

Answer: Sikkim

166558. ബനിഹാൾ ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? [Banihaal churam sthithi cheyyunnath?]

Answer: കാശ്മീർ [Kaashmeer]

166559. Who told these word, Liberty is my birthright

Answer: Bal Gangadhar Tilak

166560. He carried ————— ————— —————.

Answer: two strong, heavy, black boxes

166561. Which is called, Sugar Bowl of World?

Answer: Cuba

166562. The seat of the Asian School of Cyber Laws:

Answer: Pune

166563. . The least perfect square divisible by 3,4,5,6 and 8 is:

Answer: 3600

166564. തിരുവനന്തപുരത്ത് കവടിയാറിലുള്ള അയ്യങ്കാളി പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആര്? [Thiruvananthapuratthu kavadiyaarilulla ayyankaali prathima anaachchhaadanam cheytha inthyan pradhaanamanthri aar?]

Answer: ഇന്ദിരാഗാന്ധി (1980-ൽ). [Indiraagaandhi (1980-l).]

166565. Mitra Shakti 2017 was joint military exercise between India and ____

Answer: Sri Lanka

166566. എന്നത് ഗുണത്തേയും - എന്നത് ഹരണത്തേയും X എന്നത് സങ്കലനത്തെയും എന്നത് വ്യവകലനത്തെയും സൂചിപ്പിച്ചാൽ 50-54x72 = എത്ര ? [Ennathu gunattheyum - ennathu haranattheyum x ennathu sankalanattheyum ennathu vyavakalanattheyum soochippicchaal 50-54x72 = ethra ?]

Answer: 45

166567. മൂന്ന് കാറുകളുടെ വേഗതയുടെ അംശബന്ധം 3:4:5 ആണ്. ഒരു നിശ്ചിത ദൂരം സഞ്ചരിക്കാന്‍ അവരെടുക്കുന്ന സമയത്തിന്‍റെ അംശബന്ധം എത്ര? [Moonnu kaarukalude vegathayude amshabandham 3:4:5 aanu. Oru nishchitha dooram sancharikkaan‍ avaredukkunna samayatthin‍re amshabandham ethra?]

Answer: 6:08:10

166568. Tom received rich--------for his recitation

Answer: Compliments

166569. Who designed the new symbol for Indian Rupees?

Answer: D.Udayakumar

166570. Portrait and Landscape are the options of:

Answer: Page Orientation

166571. വാട്ടർ ഗ്യാസിൻറെ നിർമ്മാണത്തിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം? [Vaattar gyaasinre nirmmaanatthil kaarban monoksydinoppam upayogikkunna vaathakam?]

Answer: ഹൈഡ്രജൻ [Hydrajan]

166572. ഏഴു മലകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് [Ezhu malakalude naadu ennariyappedunnathu]

Answer: തിരുവന്തപുരം [Thiruvanthapuram]

166573. If a number is increased by 30% and then from the increased number its 30% is decreased. Then :

Answer: decreased by 9%

166574. ഭരണഘടന നിർമാണം സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അംഗങ്ങൾ എത്ര [Bharanaghadana nirmaanam sabhayude aadya sammelanatthil pankeduttha amgangal ethra]

Answer: 207

166575. മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് നഗരങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന രാജ്യം? [Mumby-ahammadaabaadu nagarangale thammil bandhippicchulla inthyayude aadya bullattu dreyin paddhathiyumaayi sahakarikkunna raajyam?]

Answer: ജപ്പാൻ [Jappaan]

166576. Inter State Water Dispute Act was passed in

Answer: 1956

166577. Providing food grains to poorest of the poor the central government passed a social welfare scheme on 25th December 2000

Answer: Antodaya Anna Yojana

166578. GIC was set up in

Answer: 1972

166579. Ombudsman is an independent and non-partisan officer of the Legislature and his function is to:

Answer: Supervise the administration

166580. നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ? [Nobal sammaanam nediya aadya inthyakkaaran ?]

Answer: രവീന്ദ്ര നാഥ ടാഗോർ [Raveendra naatha daagor]

166581. I usually arrive at school at ten minutes _______ nine

Answer: to

166582. Nobody knows how to operate the new machine, _______?

Answer: do they

166583. Which Constitutional Article defines the `Provision in case of failure of Constitutional Authority in the state?

Answer: Article 356

166584. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയില്‍ തകഴിയുടെ നോവല്‍ അല്ലാത്തതേത്? [Thaazhe kodutthirikkunnavayil‍ thakazhiyude noval‍ allaatthatheth?]

Answer: അമൃതരഥനം [Amrutharathanam]

166585. Which one of the following is not an example of anti virus?

Answer: Creeper

166586. ആസ്സാം റൈഫിൾസ് വന്ന വർഷം [Aasaam ryphilsu vanna varsham]

Answer: 1835

166587. ................. will captain the college team?

Answer: Who

166588. There are 50 students in a class. In a class test 22 students get 25 marks each, 18 students get 30 marks each. Each of the remaining gets 16 marks. The average mark of the whole class is :

Answer: 25

166589. ഭരണഘടന നിർമാണ സഭയിലെ റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ കമ്മിറ്റിയിലെ ചെയർമാൻ [Bharanaghadana nirmaana sabhayile roolsu ophu proseejiyar kammittiyile cheyarmaan]

Answer: rajendra prasad

166590. Seed-plot technique is adopted in—

Answer: Potato

166591. Valmiki Ambedkar Awas Yojana was introduced with a view to improve the condition of the :

Answer: rban slum dwellers

166592. Tie rod ends have the following threads:

Answer: Both(A)and (B)

166593. Name the film which gets Suvarna Chakoram for the best film in IFFK

Answer: Wajib

166594. Land of Looms and Lores

Answer: Kannur

166595. A computer program that is used to convert an assembly language to machine language is:

Answer: Interpreter

166596. Who has been named EY Entrepreneur of the Year 2018?

Answer: Siddhartha Lal

166597. ദിത്വസന്ധിയ്ക്ക് ഉദാഹരണം ഏത്? [Dithvasandhiykku udaaharanam eth?]

Answer: കടൽത്തീരം [Kadalttheeram]

166598. കേരളാ ഗ്രാമീണ്‍ ബാങ്ക് നിലവില്‍ വന്നതെന്ന് [Keralaa graameen‍ baanku nilavil‍ vannathennu]

Answer: 2013

166599. WHICH COMMITTEE HAS RECOMMENDED CHANGE IN THE STRUCTURE AND ECOSYSTEM IN THE INDIAN CRICKET BOARD?

Answer: RM Lodha committee

166600. . താഴെപ്പറയുന്ന വാക്കുകളില്‍ ആദേശസന്ധിക്ക് ഉദാഹരണമല്ലാത്തത്? [. Thaazhepparayunna vaakkukalil‍ aadeshasandhikku udaaharanamallaatthath?]

Answer: വിണ്ണാറ് [Vinnaaru]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution