1. കിഴക്കിന്റെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് (Scotland of the East ) ? [Kizhakkinte skottlandu (scotland of the east ) ?]

Answer: ഷില്ലോങ് , മേഘാലയ [Shillongu , meghaalaya]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->കിഴക്കിന്റെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് (Scotland of the East ) ?....
QA->" കിഴക്കിന്റെ സ്കോട്ട്ലാൻഡ് (scotland of east )" എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ?....
QA->ഇന്ത്യയിലെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ( Scotland of India) ?....
QA->കിഴക്കിന്റെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം? ....
QA->കിഴക്കിന്റെ സ്കോട്ട്ലൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമേത്?....
MCQ->Scotland of the East:...
MCQ->Pick out thể one word for - a secret arrangement...
MCQ->The South East Asian Games is a biennial multi sporting event involving participants from thecountries of South East Asia. Which country will host the 2015 South East Asian Games?...
MCQ->How far is point R from point T I. Point R is 5m to the north of point M. Point U is 4m to the east of Point R. Point T is to the west of point R such that points U,R and T form a straight line of 6m. II. Point Z is to the south of point T. Point U is 6m to the east of point T. Point M is 2m to the east of point Z. Point R is 5m to the north of point M. Point R lies on the line formed by joining points T and U....
MCQ->How far is Point X from Point J I. Point Q is 2.5m to the west of Point J. Point P is 2.5m to the south of Point X is to the east of Point F such that Point F is the midpoint of a 5m line formed by joining points M and X. II. Point R is 5m to the south of Point Q. Point Z is to the east of Point R. Point X is 2.5m to the north of Point Z. Point J is 2.5m to the east of Point Q....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions