1. 2015-ലെ 100-ാം ഭേദഗതി എന്താണ്? [2015-le 100-aam bhedagathi enthaan? ]

Answer: ഇന്ത്യ-ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തക്കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഒന്നാം ഷെഡ്ഡ്യളിൽ ഭഗതിവരുത്തി. [Inthya-bamglaadeshu athirtthakkaraarinte bhaagamaayi onnaam sheddyalil bhagathivarutthi.]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->2015-ലെ 100-ാം ഭേദഗതി എന്താണ്? ....
QA->ഒരു വാഹനം മൊത്തം ദൂരത്തിന്റെ നാലിലൊന്നു 100 കി.മീറ്റർ വേഗതയിലും ബാക്കി ദൂരത്തി ന്റെ പകുതി 60 കി.മീറ്റർ വേഗതയിലും പിന്നീടുള്ള ദൂരം 100 കി.മീറ്റർ വഗതയിലും സഞ്ചരിച്ചു 10 മണിക്കൂർ എത്തിയാൽ ആകെ ദൂരം എത്ര ? ....
QA->What will be the temperature of the maximum if 100 gm ice at 0oC is put in 100 gm water at 80oC? (Latent heat of ice = 80 cal / gm)?....
QA->1951-ലെ 1-ാം ഭേദഗതി എന്താണ്? ....
QA->1956-ലെ 7-ാം ഭേദഗതി എന്താണ്? ....
MCQ->On a straight railway track, absolute levels at point A on two rails are 100.550 m and 100.530 m and the absolute levels at point B 100 m apart are 100.585 m and 100.515 m respectively, the value of twist of rails per metre run, is...
MCQ->The opening ceremony of the ICC Cricket World Cup 2015 was held on 12 February 2015 in which cities of New Zealand and Australia?...
MCQ->Calculate the average emolument of an employee from the following details given.Date of retirement 2016,Pay as on 2015 Rs.45,800,Increment on 2015 pay raised to Rs.46,900...
MCQ->In budget 2015-16 the target of agricultural credit for the year 2015-16 has been fixed at - -...
MCQ->If absolute levels of rails at the consecutive axles A, B, and C separated by 1.8 metres are 100.505 m, 100.530 m, and 100.525 m respectively, the unevenness of rails, is...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions