1. അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്? 64, 49, 36, 25, ___ [Aduttha samkhya eth? 64, 49, 36, 25, ___]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് 2,5,10,17,26,.......... ....
QA->സംഖ്യ ശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയ സംഖ്യ ഏത്? 0, 6, 24, 60, 120, ...... ....
QA->സംഖ്യ ശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയ സംഖ്യ ഏത്? 0, 6, _ , 60, 120,210, ...... ....
QA->സംഖ്യ ശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയ സംഖ്യ ഏത്? 0, 6, 24, _, 120, 210, ...... ....
QA->തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ശ്രേണിയിലെ വിട്ടുപോയ സംഖ്യ പുരിപ്പിക്കുക: 2 1/3,1,-1/3,-1 2/3,...... ....
MCQ->രണ്ട് :സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചതും ആ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലവും തുല്യം അവയിലൊരു സംഖ്യ 5 ആയാൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്?....
MCQ->67. രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കുറച്ചപ്പോൾ ലഭിച്ചതും ആ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലവും തുല്യം. അവയിൽ ഒരു സംഖ്യ 5 ആയാൽ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്?....
MCQ->അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്? 64, 49, 36, 25, ___....
MCQ->അടുത്ത സംഖ്യ ഏത്? 64, 49, 36, 25, ___?....
MCQ->Which of the following should be placed in the blank spaces respectively (in the same order from left to right) in order to complete the given expression in such a manner that makes the expression A P definitely false? ___ ___ ___ ___....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions