<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2372

118601. 1857ലെ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഫൈസാബാദിലെ നേതാവ്? [1857le viplavatthinte physaabaadile nethaav?]

118602. കറുത്ത മരണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം? [Karuttha maranam ennariyappedunna rogam?]

118603. കാറ്റുകളുടെ ദിശാവൃത്തിയാനങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ബലം? [Kaattukalude dishaavrutthiyaanangalkku kaaranamaakunna balam?]

118604. യജുർവേദത്തിന്റെ ഉപ വേദമായി അറിയപ്പെടുന്നത്? [Yajurvedatthinte upa vedamaayi ariyappedunnath?]

118605. Which is the most important work of Montesquieu?

118606. ഇന്ത്യയിൽ ചെക്ക് സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ബാങ്ക്? [Inthyayil chekku sampradaayam erppedutthiya aadya baanku?]

118607. അയ്യങ്കാളി മരണമടഞ്ഞ വർഷം? [Ayyankaali maranamadanja varsham?]

118608. ലിഫ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? [Liphttu kandupidicchath?]

118609. ആനശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന പ്രശസ്ത ഗ്രന്ഥം? [Aanashaasthratthe kuricchu vivarikkunna prashastha grantham?]

118610. ഋഗ്വേദം ഇംഗ്ലീഷിലേയ്ക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത്? [Rugvedam imgleeshileykku vivartthanam cheythath?]

118611. കാളിദാസ സമ്മാനം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം? [Kaalidaasa sammaanam nalkunna samsthaanam?]

118612. ശ്രീബുദ്ധന്റെ മാതാവ്? [Shreebuddhante maathaav?]

118613. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാകുന്നതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം ? [Inthyan raashdrapathiyaakunnathinu ettavum kuranja praayam ?]

118614. നല്ലളം താപനിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ലാ? [Nallalam thaapanilayam sthithi cheyyunna jillaa?]

118615. കണ്വ വംശ സ്ഥാപകന്‍? [Kanva vamsha sthaapakan‍?]

118616. ഖരാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദ്രാവകമാകാതെ നേരിട്ട് വാതകമാകുന്ന പ്രക്രീയ? [Kharaavasthayil ninnum draavakamaakaathe nerittu vaathakamaakunna prakreeya?]

118617. അഗ്നിസാക്ഷി - രചിച്ചത്? [Agnisaakshi - rachicchath?]

118618. ജയ്ഹിന്ദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്? [Jayhindu enna mudraavaakyatthinte upajnjaathaav?]

118619. പത്മനാഭ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒറ്റക്കൽമണ്ഡപം പണിതത്? [Pathmanaabha kshethratthile ottakkalmandapam panithath?]

118620. വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ആരംഭിച്ച എഫ് - എം ചാനൽ? [Vidyaabhyaasa aavashyangalkkaayi aarambhiccha ephu - em chaanal?]

118621. ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അന്തരിച്ചത്? [Shreenivaasa raamaanujanu ethraamatthe vayasilaanu antharicchath?]

118622. ഭൂമിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചൂട് 57.7° C രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലം? [Bhoomiyil rekhappedutthiyittulla ettavum uyarnna choodu 57. 7° c rekhappedutthiya sthalam?]

118623. അണലി - ശാസത്രിയ നാമം? [Anali - shaasathriya naamam?]

118624. Who among the following Indian economists had done the pionering work on national income?

118625. കോർബറ്റ് കടുവാ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം? [Korbattu kaduvaa samrakshana kendram sthithicheyyunna samsthaanam?]

118626. ചാച്ചാജി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്? [Chaacchaaji enna peril ariyappettirunnath?]

118627. നദികളുടേയും കൈവഴികളുടേയും നാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം? [Nadikaludeyum kyvazhikaludeyum naadu ennu visheshippikkappedunna sthalam?]

118628. ഹൃദയ ധമനികളിലെ തടസ്സം മനസിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നവീന പരിശോധനാ രീതി? [Hrudaya dhamanikalile thadasam manasilaakkaan upayogikkunna naveena parishodhanaa reethi?]

118629. വിക്രമാദിത്യൻ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഗുപ്ത രാജാവ്? [Vikramaadithyan ennariyappettirunna guptha raajaav?]

118630. സിന്ധൂനദിതട സംസ്ക്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി " ഉഴവുചാൽ പാടങ്ങൾ " കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം? [Sindhoonadithada samskkaaratthinte bhaagamaayi " uzhavuchaal paadangal " kandetthiya sthalam?]

118631. ഫ്രാൻസിന്‍റെ ദേശീയ പുഷ്പം? [Phraansin‍re desheeya pushpam?]

118632. രണ്ടാമത്തെ സിഖ് ഗുരു? [Randaamatthe sikhu guru?]

118633. ഐക്യരാഷ്ട്ര വ്യാപാര വികസന ചർച്ചാ സമിതി (UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development ) സ്ഥാപിതമായത്? [Aikyaraashdra vyaapaara vikasana charcchaa samithi (unctad - united nations conference on trade and development ) sthaapithamaayath?]

118634. അമേരിക്കയുടെ നാണയം? [Amerikkayude naanayam?]

118635. സ്ത്രികൾ അഭിനയായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സിനിമ? [Sthrikal abhinayaaya aadya inthyan sinima?]

118636. തട്ടേക്കാട് പക്ഷിസങ്കേതത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പക്ഷിശാസ്ത്രജ്ഞൻ? [Thattekkaadu pakshisankethatthinu pinnil pravartthiccha pakshishaasthrajnjan?]

118637. 2/12/2017] +91 97472 34353: അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺഡൈ ഓക്സൈസിന്‍റെ അളവ്? [2/12/2017] +91 97472 34353: anthareekshatthile kaarbandy oksysin‍re alav?]

118638. കേരളത്തിൽ ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജില്ല? [Keralatthil janasamkhya kooduthalulla randaamatthe jilla?]

118639. ഡെൻമാർക്കിന്‍റെ നാണയം? [Denmaarkkin‍re naanayam?]

118640. 1753 ൽ മാവേലിക്കര ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചത്? [1753 l maavelikkara udampadi oppuvacchath?]

118641. നിങ്ങളെന്നെ കോൺഗ്രസാക്കി’ എന്ന കൃതി രചിച്ചത്? [Ningalenne kongrasaakki’ enna kruthi rachicchath?]

118642. അപുത്രയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിനിമകൾ? [Aputhrayam ennariyappedunna sinimakal?]

118643. സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോർഡിന്‍റെ ചെയർമാൻ? [Samsthaana aasoothrana bordin‍re cheyarmaan?]

118644. ‘വയലാർ ഗർജ്ജിക്കുന്നു’ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ്? [‘vayalaar garjjikkunnu’ enna kruthiyude rachayithaav?]

118645. ഇരുമ്പ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? [Irumpu uthpaadippikkaan upayogikkunnath?]

118646. അയിത്തത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയില്‍ നടന്ന ആദ്യ സമരം? [Ayitthatthinethire inthyayil‍ nadanna aadya samaram?]

118647. ഒന്നാം ജൈനമത സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം? [Onnaam jynamatha sammelanam nadanna sthalam?]

118648. നിക്ഷിപ്ത വന വിസൃതി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വന ഡിവിഷന്‍? [Nikshiptha vana visruthi ettavum kooduthalulla vana divishan‍?]

118649. നഗരങ്ങളിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് മേൽ ഏർപ്പെട്ടത്തിയിരിക്കുന്ന നികുതി? [Nagarangalil irakkumathi cheyyunna saadhanangalkku mel erppettatthiyirikkunna nikuthi?]

118650. ആദ്യ ഞാറ്റുവേല? [Aadya njaattuvela?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution