<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2382

119101. കേരളത്തിന്‍റെ ലിറ്റിൽ മാസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Keralatthin‍re littil maasttar ennariyappedunnath?]

119102. പൂർണിമ ഏത് വിളയുടെ അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള വിത്താണ്? [Poornima ethu vilayude athyuthpaadana sheshiyulla vitthaan?]

119103. എത് ക്ഷുദ്രഗ്രഹമാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ച് മനുഷ്യവംശം തുടച്ചു നീക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ ടെനിസൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയത് ? [Ethu kshudragrahamaanu bhoomiyilekku pathicchu manushyavamsham thudacchu neekkappedaan saadhyathayundennu amerikkan denisan sarvvakalaashaalayile gaveshakar kandetthiyathu ?]

119104. ഗ്രീക്ക് ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ പിതാവ്? [Greekku ganitha shaasthratthin‍re pithaav?]

119105. ഫംഗസുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം? [Phamgasukalekkuricchulla shaasthreeya padtanam?]

119106. റബ്ബർ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വിദേശികൾ? [Rabbar inthyayileykku konduvanna videshikal?]

119107. മഹലനോബിസ് പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി? [Mahalanobisu paddhathi ennariyappedunna panchavathsara paddhathi?]

119108. ശുശ്രുതൻ തന്‍റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ധം? [Shushruthan than‍re kandupidutthangal rekhappedutthiyirikkunna grandham?]

119109. മെക്സിക്കോയുടെ ദേശീയ പുഷ്പം? [Meksikkoyude desheeya pushpam?]

119110. " എനിക്ക് നല്ല അമ്മമാരെ തരൂ.ഞാന്‍ നല്ല രാഷ്ട്രത്തെ തരാം." ആരുടെ വാക്കുകളാണ്? [" enikku nalla ammamaare tharoo. Njaan‍ nalla raashdratthe tharaam." aarude vaakkukalaan?]

119111. വേൾഡ് അത് ലറ്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് 2016 ൽ ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത്? [Veldu athu lattu ophu di iyar avaardu 2016 l aarkkaanu labhicchath?]

119112. ശിത സമരത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകൃതമായ സംഘടനകൾ? [Shitha samaratthin‍re bhaagamaayi amerikkayude nethruthvatthil roopeekruthamaaya samghadanakal?]

119113. ഇന്ത്യയില്‍ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിനു വേണ്ടിയുളള കമ്മറ്റി? [Inthyayil‍ bahiraakaasha gaveshanatthinu vendiyulala kammatti?]

119114. ISl മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് മൂന്നാം ഗ്രേഡ് ടോയ് ലറ്റ് സോപ്പിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട കുറഞ്ഞ TFM [ Total Fatty Matter ]? [Isl maanadandamanusaricchu moonnaam gredu doyu lattu soppinundaayirikkenda kuranja tfm [ total fatty matter ]?]

119115. നൂറു ശതമാനം സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത്? [Nooru shathamaanam saaksharatha nediya aadya panchaayatthu?]

119116. ചന്ദ്രനിൽ ആകാശത്തിന്റെ നിറം? [Chandranil aakaashatthinte niram?]

119117. കന്നുകാലി തീറ്റയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരിനം പായൽ? [Kannukaali theettayaayi upayogikkunna orinam paayal?]

119118. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി? [Keralatthile aadyatthe jalavydyutha paddhathi?]

119119. മൗര്യ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായ ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യന്‍റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദി? [Maurya saamraajya sthaapakanaaya chandraguptha mauryan‍re peril ariyappedunna nadi?]

119120. ഇറാഖിന്‍റെ നാണയം? [Iraakhin‍re naanayam?]

119121. What is the minimum age prescribed for membership to the Loksabha?

119122. കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന്‍റെ ആസ്ഥാനം? [Keralaa sttettu sivil saplysu korppareshan‍re aasthaanam?]

119123. ‘പ്രണാമം’ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ്? [‘pranaamam’ enna kruthiyude rachayithaav?]

119124. തരൂർ സ്വരൂപം? [Tharoor svaroopam?]

119125. മാഡിബ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Maadiba ennariyappedunnath?]

119126. സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ച വര്‍ഷം? [Saadhujana paripaalana samgham sthaapiccha var‍sham?]

119127. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഐ ടി പാർക് സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് ? [Inthyayile aadya ai di paarku sthaapicchathu evideyaanu ?]

119128. ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതെപ്പോള്‍? [Haar‍ttu attaakku undaakunnatheppol‍?]

119129. Idols എന്ന പുസ്ഥകത്തിന്‍റെ രജയിതാവ് ആരാണ്? [Idols enna pusthakatthin‍re rajayithaavu aaraan?]

119130. വാസ്കോഡ ഗാമയുടെ പിൻഗാമിയായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ? [Vaaskoda gaamayude pingaamiyaayi inthyayiletthiya porcchugeesu naavikan?]

119131. വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിയായ ആദ്യ വനിത? [Videshakaarya sekrattariyaaya aadya vanitha?]

119132. രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വസ്തു? [Rakthatthinu chuvappu niram nalkunna vasthu?]

119133. മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ അനുസ്മരിച്ച് തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കിയ വർഷം? [Mannatthu pathmanaabhane anusmaricchu thapaal sttaampu irakkiya varsham?]

119134. പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവ സഭയുടെ സ്ഥാപകൻ? [Prathyaksha rakshaa dyva sabhayude sthaapakan?]

119135. ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഔറംഗസീബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Britteeshu inthyayile auramgaseebu ennariyappedunnath?]

119136. പ്രസിഡന്റിന്‍റെ വീറ്റോ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ്? [Prasidantin‍re veetto adhikaaratthekkuricchu prathipaadikkunna bharanaghadanaa vakuppu?]

119137. തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ മലയാള കവി? [Thapaal sttaampil aadarikkappetta aadya malayaala kavi?]

119138. ആൾ ഇന്ത്യാ മുഹമ്മദൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോൺഫറൻസ് സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്? [Aal inthyaa muhammadan edyookkeshanal konpharansu sthaapiccha saamoohika parishkartthaav?]

119139. ജ്വരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Jvaram ennariyappedunnath?]

119140. അധുനിക ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Adhunika jyothishaasthratthinte pithaavu ennariyappedunnath?]

119141. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ്രോയി? [Inthyayile aadya audyogika sensasu nadappilaakkiya vysroyi?]

119142. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാടുകടത്തിയ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ്? [Svadeshaabhimaani raamakrushnapillaye naadukadatthiya thiruvithaamkoor raajaav?]

119143. റഷ്യയുടെ ദേശീയ നദി? [Rashyayude desheeya nadi?]

119144. ഇറാഖിന്‍റെ ദേശീയപക്ഷി? [Iraakhin‍re desheeyapakshi?]

119145. കോർട്ടിസോളിന്‍റെ അമിതോൽപ്പാദനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം? [Korttisolin‍re amitholppaadanam moolamundaakunna rogam?]

119146. സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ0നം? [Sasyangalekkuricchulla pa0nam?]

119147. ഏത് ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ടിപ്പുവിൽ നിന്നും മലബാർ ലഭിച്ചത്? [Ethu udampadi prakaaramaanu britteeshukaarkku dippuvil ninnum malabaar labhicchath?]

119148. ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള ലോഹം ? [Dravaroopatthilulla loham ?]

119149. ഹോക്കി മാന്ത്രികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധ്യാൻചന്ദിന്‍റെ ജന്മദേശം? [Hokki maanthrikan ennariyappedunna dhyaanchandin‍re janmadesham?]

119150. ഗീതയിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുക എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത്? [Geethayileykku madanguka ennu aahvaanam cheythath?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution