<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2643

132151. എ മൈനസ് ബി എന്ന കൃതി രചിച്ചത്? - [E mynasu bi enna kruthi rachicchath? -]

132152. Who said, 'A living thing is born' after the League of Nation's Covenant was drafted? -

132153. വളരെ ആഴത്തില്‍ വിതച്ച വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നില്ല. കാരണം? - [Valare aazhatthil‍ vithaccha vitthu mulaykkunnilla. Kaaranam? -]

132154. The headquarters of Intel Corporation is in -

132155. ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുളള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിനായി നിയമിക്കപ്പെട്ട കമ്മീഷന്‍? - [Bhaashaadisthaanatthilulala samsthaana roopeekaranatthinaayi niyamikkappetta kammeeshan‍? -]

132156. The Secret Ballot system was first introduced in 1856 in -

132157. കേരളത്തിലെ കടല്‍ത്തീരങ്ങളില്‍ കാണുന്ന കരിമണലില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളില്‍ അണുശക്തി പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഏത്? - [Keralatthile kadal‍ttheerangalil‍ kaanunna karimanalil‍ adangiyittulla moolakangalil‍ anushakthi praadhaanyamullathu eth? -]

132158. Who among the following was a famous Italian navigator? -

132159. ദൂരെയുള്ള സാധനങ്ങളെ കാണാന്‍ സാധിക്കാത്ത ഒരാളിന് താഴെപ്പറയുന്ന ഏതു ലെന്‍സാണ് ഉപയോഗയോഗ്യമാവുക? - [Dooreyulla saadhanangale kaanaan‍ saadhikkaattha oraalinu thaazhepparayunna ethu len‍saanu upayogayogyamaavuka? -]

132160. World Radio Day is observed on -

132161. ലാക്ബാക്ഷ്’ എന്നറിയപ്പെട്ട അടിമവംശ ഭരണാധികാരി - [Laakbaakshu’ ennariyappetta adimavamsha bharanaadhikaari -]

132162. Headquarters of Medicins Sans Frontieres (MSF), an International Humanitarian Aid Non Governmental Organisation -

132163. അഷ്ടപ്രധാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണാധികാരി - [Ashdapradhaanumaayi bandhappetta bharanaadhikaari -]

132164. ത്രിപിടക ഏതു മതത്തിലെ പുണ്യഗ്രന്ഥമാണ് ? - [Thripidaka ethu mathatthile punyagranthamaanu ? -]

132165. US Military operation against the Islamic State of Iraqi and Levant(ISIL) is known as -

132166. നക്‌സലൈറ്റ് പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ’നക്‌സല്‍ബാരി’ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് രൂപം കൊണ്ടത് ? - [Naksalyttu prasthaanavumaayi bandhappetta ’naksal‍baari’ ethu samsthaanatthaanu roopam kondathu ? -]

132167. The National Fruit of Pakistan is -

132168. അടിമവംശഭരണകാലത്തെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ - [Adimavamshabharanakaalatthe audyeaagika bhaasha -]

132169. The famous Merdeka Stadium or Independence Stadium situated in -

132170. ശ്രീബുദ്ധന്‍റെ രൂപം ആദ്യമായി നാണയങ്ങളില്‍ ആലേഖനം ചെയ്ത രാജാവ - [Shreebuddhan‍re roopam aadyamaayi naanayangalil‍ aalekhanam cheytha raajaava -]

132171. Which country was known as Prussia in olden times? -

132172. സ്വദേശി ബാന്ദവ് സമിതി രൂപീകരിച്ചതാര് ? - [Svadeshi baandavu samithi roopeekaricchathaaru ? -]

132173. Who was the American President during first world war? -

132174. ആയ് രാജവംശത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനം - [Aayu raajavamshatthin‍re thalasthaanam -]

132175. Which of the following is not correctly matched? -

132176. ചിറാപൂഞ്ചിയുടെ പുതിയ പേര്? - [Chiraapoonchiyude puthiya per? -]

132177. The ancient city of Palmyra belongs to -

132178. ’നേതാജി’ എന്ന് ഭാരതീയര്‍ വിളിച്ചിരുന്ന നേതാവ് ? - [’nethaaji’ ennu bhaaratheeyar‍ vilicchirunna nethaavu ? -]

132179. Which country launched the astronomy satellite ASTRO-H in 2016? -

132180. ഗദ്ദിക എവിടുത്തെ കലാരൂപമാണ്? - [Gaddhika evidutthe kalaaroopamaan? -]

132181. When is World Earth Day celebrated? -

132182. World 'No Tobacco Day' was observed globally on -

132183. ആധുനിക ഗാന്ധി’ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര് ? - [Aadhunika gaandhi’ ennariyappedunnathaaru ? -]

132184. Where is headquarters of INTERPOL? -

132185. ഒരു ആറ്റത്തിന്‍റെ ഭാഗമല്ലാത്തതേത് ? - [Oru aattatthin‍re bhaagamallaatthathethu ? -]

132186. Ikebana is the art of flower arrangement in: -

132187. ഗ്രാമഫോണ്‍ കണ്ടുപിടിച്ചതാരാണ്? - [Graamaphon‍ kandupidicchathaaraan? -]

132188. Genghis Khan was the ruler of: -

132189. മറ്റുള്ളവയുമായി ചേരാത്ത പദം ഏത്? - [Mattullavayumaayi cheraattha padam eth? -]

132190. Which is a Scandinavian Country? -

132191. കാര്‍ഡിയോളജി : ഹൃദയം :: ഓഫ്താല്‍മോളജി, ––––– - [Kaar‍diyolaji : hrudayam :: ophthaal‍molaji, ––––– -]

132192. The homeland of Renaissance in Europe : -

132193. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 5000 കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ വിറ്റ ഒരു കമ്പനി ഈ വര്‍ഷം 6589 കമ്പ്യൂട്ടറുകള്‍ വിറ്റു. കമ്പനിയുടെ വളര്‍ച്ച എത്ര ശതമാനമാണ്? - [Kazhinja var‍sham 5000 kampyoottarukal‍ vitta oru kampani ee var‍sham 6589 kampyoottarukal‍ vittu. Kampaniyude valar‍ccha ethra shathamaanamaan? -]

132194. Big Ben clock is in: -

132195. താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ശ്രേണിയില്‍ ചില അക്ഷരങ്ങള്‍ വിട്ടിരിക്കുന്നു. വിട്ടിട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങള്‍ ക്രമത്തില്‍ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക? a- caa -bc-aa-bbbccc-aaab - [Thaazhe thannittulla shreniyil‍ chila aksharangal‍ vittirikkunnu. Vittittulla aksharangal‍ kramatthil‍ ezhuthiyittullathu ethennu kandupidikkuka? A- caa -bc-aa-bbbccc-aaab -]

132196. 11th Indo ASEAN summit held at : -

132197. 25 + 58 = 2558; 43 + 57 = 4537 ആണെങ്കില്‍ 75 + 28 = ? - [25 + 58 = 2558; 43 + 57 = 4537 aanenkil‍ 75 + 28 = ? -]
132198. Headquarters of International Postal Union is in : -

132199. താഴെ നാല് അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയില് ഒരെണ്ണം മറ്റു മൂന്നില് നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങളില് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അത് ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക? - [Thaazhe naalu aksharakkoottangalu kodutthittundu. Ivayilu orennam mattu moonnilu ninnu chila kaaryangalilu vyathyasthamaayirikkum. Athu ethennu kandupidikkuka? -]

132200. Torah is the holy book of which religion? -

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions