<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 2887

144351. മുന്തിരി - ശാസത്രിയ നാമം? [Munthiri - shaasathriya naamam?]

144352. ചാൾസ് ബാബേജ് ഫെലോ ഓഫ് റോയൽ സൊസൈറ്റിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം ? [Chaalsu baabeju phelo ophu royal sosyttiyaayi thiranjedukkappetta varsham ?]

144353. അസർബൈജാന്‍റെ നാണയം? [Asarbyjaan‍re naanayam?]

144354. ഭക്ഷണത്തിലെ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന എൻസൈം? [Bhakshanatthile sookshmaanukkale nashippikkunna ensym?]

144355. കാശ്മീർ സിംഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Kaashmeer simham ennariyappedunnath?]

144356. കിങ് ഫിഷർ എയർലൈൻസ് രൂപീകൃതമായ വർഷം? [Kingu phishar eyarlynsu roopeekruthamaaya varsham?]

144357. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗവര്‍ണ്ണര്‍? [Keralatthile aadya gavar‍nnar‍?]

144358. ആറ്റംബോംബിന്റെ പിതാവ് ? [Aattambombinte pithaavu ?]

144359. ക്രിപ്സ് മിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ വൈസ്രോയി? [Kripsu mishan inthyayil vannappol vysroyi?]

144360. സ്റ്റിബ് നൈറ്റ് എന്തിന്‍റെ ആയിരാണ്? [Sttibu nyttu enthin‍re aayiraan?]

144361. ഓടി വിളയാട് പാപ്പാ എന്ന പ്രശ്സ്ത തമിഴ് ഗാനത്തിന്‍റെ രചയിതാവ്? [Odi vilayaadu paappaa enna prashstha thamizhu gaanatthin‍re rachayithaav?]

144362. സ്കൌട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ? [Skouttu prasthaanatthinte upajnjaathaavu ?]

144363. പണ്ഡിറ്റ്‌ കറുപ്പന് വിദ്വാൻ ബഹുമതി നല്കിയത്? [Pandittu karuppanu vidvaan bahumathi nalkiyath?]

144364. പീറ്റർ ചക്രവർത്തി വധിച്ച സ്വന്തം പുത്രൻ? [Peettar chakravartthi vadhiccha svantham puthran?]

144365. ജോധ്പൂർ രാജാവിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് കൊടാരത്തിലെത്തി വിഷം കലർന്ന ആഹാരം കഴിച്ച് മരിക്കാനിടയായ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ്? [Jodhpoor raajaavinte kshanam sveekaricchu kodaaratthiletthi visham kalarnna aahaaram kazhicchu marikkaanidayaaya saamoohya parishkartthaav?]

144366. റഡാർ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ? [Radaar kandupidiccha shaasthrajnjan ?]

144367. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ( ബ്രിട്ടണ് ‍)? [Lokatthile aadyatthe pradhaanamanthri ( brittanu ‍)?]

144368. ബംഗാളിൽ ദ്വിഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയതാര് ? [Bamgaalil dvibharanam erppedutthiyathaaru ?]

144369. അപേക്ഷിക അർദ്രത (Relative Humidity) കണ്ടു പിടിക്കുവാനുള്ള ഉപകരണം? [Apekshika ardratha (relative humidity) kandu pidikkuvaanulla upakaranam?]

144370. മരയ്ക്കാർ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? [Maraykkaar kotta sthithi cheyyunnath?]

144371. ഫ്രെഷ്ഫുഡ് വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Phreshphudu vyttamin ennariyappedunnath?]

144372. അശോകന്‍റെ എത്രാമത്തെ ശിലാ ശാസനത്തിലാണ് കേരളത്തെ കുറിച്ച് പരാമര്‍ശം ഉള്ളത്? [Asheaakan‍re ethraamatthe shilaa shaasanatthilaanu keralatthe kuricchu paraamar‍sham ullath?]

144373. ദേശീയ സുരക്ഷാ ദിനം? [Desheeya surakshaa dinam?]

144374. The RBI issues currency notes under the

144375. Which day is the International Human Rights Day?

144376. The Capital of Pakistan till 1959 was

144377. Silicon Valley of India is located in

144378. The author of the book’India Wins Freedom’is

144379. The implementation of Jawahar Rojgar Yojana rests with

144380. What is the quorum required for convening the Lok Sabha?

144381. In the Parliamentary form of Government”He is the first among equals” Who is he?

144382. Gandhiji’s movement of boycotting the foreign goods aimed at

144383. What is the maximum age limit prescribed for the post of the President of India?

144384. The final of the Sultan Afzal Shah Hockey Tournament 2009 was played between

144385. The 2011 Cricket World Cup Shall be co-hosted by?

144386. English is the official language of which one of the following Indian States?

144387. Right to Information Act was passed in the year

144388. In India FERA has been replaced by

144389. The ‘Emergency Player of the Year 2008’Award was given by ICC to which Sri Lankan cricketer?

144390. The term PC means

144391. Which one of the following Indian cricketers has been declared ‘The Leading Cricketer of 2008’by Wisden?

144392. Who is the present chief of ISRO?(2009)

144393. Who has taken over as Chief Election Commissioner after the retirement of Shri N.Gopalaswami?

144394. The imaginary places of same intervals are

144395. The author of the book ‘My Experiments with Truth’is

144396. Which one of the following business magnates has been adjudged the ‘Business Person of the Year 2008’by the Times of India Survey?

144397. The relationship between the value of money and the price level in an economy is

144398. Depreciation is equal to

144399. In an economy,the sectors are classified into public and private on the basis of

144400. Stagflation is a situation of

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions