1. അപേക്ഷിക അർദ്രത (Relative Humidity) കണ്ടു പിടിക്കുവാനുള്ള ഉപകരണം? [Apekshika ardratha (relative humidity) kandu pidikkuvaanulla upakaranam?]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->അപേക്ഷിക അർദ്രത (Relative Humidity) കണ്ടു പിടിക്കുവാനുള്ള ഉപകരണം?....
QA->The relative humidity of air can decrease in spite of an increase in the absolute humidity when the?....
QA->പാലിന്‍റെ അപേക്ഷിക സാന്ദ്രത [ Relative Density ] അളക്കുന്ന ഉപകരണം?....
QA->പാലിന് ‍ റെ അപേക്ഷിക സാന്ദ്രത [ Relative Density ] അളക്കുന്ന ഉപകരണം ?....
QA->ആർദ്രത (Humidity) അളക്കുന്ന ഉപകരണം?....
MCQ->അപേക്ഷിക അർദ്രത (Relative Humidity) കണ്ടു പിടിക്കുവാനുള്ള ഉപകരണം?....
MCQ->High relative humidity decreases the evaporative process and as the temperature is increased, the relative humidity decreases. The comfort range for human body is the ambient temperature of 22 to 27°C with relative humidity ranging from __________ percent.....
MCQ->Humidity chart is useful for the solution of problems concerning condensation, vaporisation and air conditioning. At a given dry bulb temperature, value of humidity obtained from the humidity chart directly, is in terms of __________ humidity.....
MCQ->ആർദ്രത (Humidity) അളക്കുന്ന ഉപകരണം?....
MCQ->The percentage humidity is less than the relative humidity only at __________ percent humidity.....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions