<<= Back Next =>>
You Are On Multi Choice Question Bank SET 3508

175401. CrPC സെക്ഷൻ – 2 -യിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ? [Crpc sekshan – 2 -yil prathipaadikkunnathu ?]

175402. നോൺ കൊഗ്നിസിബിൾ കുറ്റം ആണെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Non kognisibil kuttam aanenkil oru poleesu udyogasthanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]

175403. സാക്ഷികളെ പോലീസ് വിസ്തരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട CrPC സെക്ഷൻ : [Saakshikale poleesu vistharikkunnathumaayi bandhappetta crpc sekshan :]

175404. CrPC സെക്ഷൻ – 2 (h) അനുസരിച്ച് അന്വേഷണം എന്ന നടപടി നിർവ്വഹിക്കുന്നത് : [Crpc sekshan – 2 (h) anusaricchu anveshanam enna nadapadi nirvvahikkunnathu :]

175405. CrPC സെക്ഷൻ – 167 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഒരു പ്രതിയെ എത്ര കാലം വരെ റിമാൻഡ് ചെയ്യാം ? [Crpc sekshan – 167 le uttharavu prakaaram oru prathiye ethra kaalam vare rimaandu cheyyaam ?]

175406. അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുള്ള CrPC സെക്ഷൻ ? [Arasttu cheyyunnathenganeyennu vivaricchittulla crpc sekshan ?]

175407. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് തെരായ് ആന സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് അംഗീകാരം നൽകിയത്? [Inipparayunnavayil ethu samsthaanatthaanu theraayu aana samrakshana kendratthinu kendra gavanmentu amgeekaaram nalkiyath?]

175408. സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതവും ശുചിത്വവുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ‘സ്ത്രീ സൗഹൃദ ടൂറിസം’ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്? [Sthreekalkku surakshithavum shuchithvavumulla sthalangal urappaakkunnathinaayi inipparayunnavayil ethu samsthaanamaanu ‘sthree sauhruda doorisam’ paddhathi aarambhicchath?]

175409. 2022-ലെ സാറ്റേൺ അവാർഡിൽ ഏറ്റവും മികച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ച ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഏതാണ്? [2022-le saatten avaardil ettavum mikaccha anthaaraashdra chalacchithratthinulla avaardu labhiccha inthyan sinima ethaan?]

175410. അടുത്തിടെയാണ് നിപോൺ ഗോസ്വാമി മരിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഏത് മേഖലയിൽ പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു? [Adutthideyaanu nipon gosvaami maricchathu. Addheham ethu mekhalayil prasiddhanaayirunnu?]

175411. 2022 ഒക്ടോബറിൽ G20 ന്റെ ഔദ്യോഗിക ഇടപഴകൽ ഗ്രൂപ്പായ സിവിൽ 20 (C20) അധ്യക്ഷൻ ആയി താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരെയാണ് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ നിയമിച്ചത്? [2022 okdobaril g20 nte audyogika idapazhakal grooppaaya sivil 20 (c20) adhyakshan aayi thaazhepparayunnavaril aareyaanu inthyan sarkkaar niyamicchath?]

175412. പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവും ________ ന് ലോക സോറിയാസിസ് ദിനം ആചരിക്കുന്നു. [Pothujanangale bodhavaanmaaraakkunnathinaayi ellaa varshavum ________ nu loka soriyaasisu dinam aacharikkunnu.]

175413. ആദ്യമായി ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഉപയോഗം ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി ലോകമെമ്പാടും എല്ലാ വർഷവും ________ ന് അന്താരാഷ്ട്ര ഇന്റർനെറ്റ് ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. [Aadyamaayi intarnettinte upayogam aaghoshikkunnathinaayi lokamempaadum ellaa varshavum ________ nu anthaaraashdra intarnettu dinam aaghoshikkunnu.]

175414. “ഡൽഹി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി: സെലിബ്രേറ്റിംഗ് 100 ഗ്ലോറിയസ് ഇയേഴ്‌സ്” എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവിന്റെ പേര് എന്താണ്? [“dalhi yoonivezhsitti: selibrettimgu 100 gloriyasu iyezhs” enna pusthakatthinte rachayithaavinte peru enthaan?]

175415. 2022-ലെ ലോക സോറിയാസിസ് ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം എന്താണ്? [2022-le loka soriyaasisu dinatthinte prameyam enthaan?]

175416. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് രാജ്യവുമായാണ് ഇന്ത്യ സൈനികാഭ്യാസമായ മെഗാ ‘യുദ്ധാഭ്യാസ്’ നടത്തുന്നത്? [Inipparayunnavayil ethu raajyavumaayaanu inthya synikaabhyaasamaaya megaa ‘yuddhaabhyaas’ nadatthunnath?]

175417. “SAMRIDDHI 2022-23” എന്ന ഒറ്റത്തവണ വസ്തു നികുതി പൊതുമാപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ആരാണ്? [“samriddhi 2022-23” enna ottatthavana vasthu nikuthi pothumaappu paddhathi aarambhicchathu aaraan?]

175418. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് സ്റ്റോക്ക് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ആണ് അതിന്റെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ അടുത്തിടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗോൾഡ് റെസിപ്പ്റ്റ് (EGR) അവതരിപ്പിച്ചത്? [Thaazhepparayunnavayil ethu sttokku ekschenchu aanu athinte plaattphomil adutthide ilakdroniku goldu resippttu (egr) avatharippicchath?]

175419. എല്ലാ വർഷവും ഏത് ദിവസമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ആനിമേഷൻ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്? [Ellaa varshavum ethu divasamaanu anthaaraashdra aanimeshan dinam aacharikkunnath?]

175420. ഗുജറാത്തിനെ ഒരു ‘ഹർ ഘർ ജൽ’ സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു മുമ്പ് ഇനിപ്പറയുന്ന ഏത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ‘ഹർ ഘർ ജൽ’ സർട്ടിഫൈഡ് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായി (UT) മാറിയത്? [Gujaraatthine oru ‘har ghar jal’ samsthaanamaayi prakhyaapicchu mumpu inipparayunna ethu kendrabharana pradeshamaanu raajyatthe aadyatthe ‘har ghar jal’ sarttiphydu kendra bharana pradeshamaayi (ut) maariyath?]

175421. 2022 ഒക്ടോബർ വരെ ഇന്ത്യയിലെ എത്ര ബീച്ചുകൾക്ക് ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചു? [2022 okdobar vare inthyayile ethra beecchukalkku bloo phlaagu sarttiphikkeshan labhicchu?]

175422. പ്രസിഡന്റിന്റെ അംഗരക്ഷകന് (PBG) വെള്ളി കാഹളവും കാഹളം (Trumpet) ബാനറും സമ്മാനിച്ചത് ആരാണ്? [Prasidantinte amgarakshakanu (pbg) velli kaahalavum kaahalam (trumpet) baanarum sammaanicchathu aaraan?]

175423. ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പത്താമത്തെ വിമാനത്താവളമാണ്. പട്ടികയിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒന്നാമതെത്തിയത്? [Dalhiyile indiraagaandhi anthaaraashdra vimaanatthaavalam lokatthile ettavum thirakkeriya patthaamatthe vimaanatthaavalamaanu. Pattikayil inipparayunnavayil ethaanu onnaamathetthiyath?]

175424. ഏത് ബാങ്കാണ് അതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ സംയോജിത സേവനങ്ങളിലൂടെ ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി “പ്രോജക്റ്റ് വേവ്” എന്നതിന് കീഴിൽ നിരവധി ഡിജിറ്റൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്? [Ethu baankaanu athinte dijittal plaattphomile samyojitha sevanangaliloode upabhokthru anubhavam mecchappedutthunnathinaayi “projakttu vev” ennathinu keezhil niravadhi dijittal samrambhangal aarambhicchath?]

175425. കർഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ഒരു പൊതു ക്രെഡിറ്റ് പോർട്ടൽ SAFAL’ (സിംപ്ലിഫൈഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺസ്) ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? [Karshakarude kshematthinaayi oru pothu kredittu porttal safal’ (simpliphydu aplikkeshan phor agrikalccharal lonsu) aarambhiccha samsthaanam ethaan?]

175426. എലോൺ മസ്‌ക് എത്ര തുകയ്ക്കാണ് ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയാക്കിയത്? [Elon masku ethra thukaykkaanu dvittar ettedukkal poortthiyaakkiyath?]

175427. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് “മെയിൻ ഭി സുഭാഷ്” കാമ്പെയ്‌ൻ ആരംഭിച്ചത്? [Inipparayunnavayil ethu samsthaanam allenkil ethu kendrabharana pradeshamaanu “meyin bhi subhaash” kaampeyn aarambhicchath?]

175428. നാഗ്പൂരിലെ വായുസേന നഗറിലെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ MC-യിൽ നടന്ന എയർഫോഴ്സ് ലോൺ ടെന്നീസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് 2022-23ൽ വിജയിച്ച ടീം ഏതാണ്? [Naagpoorile vaayusena nagarile hedu kvaarttar mc-yil nadanna eyarphozhsu lon denneesu chaampyanshippu 2022-23l vijayiccha deem ethaan?]

175429. സംസ്ഥാനത്ത് ഘട്ടംഘട്ടമായി ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്രീൻ അമോണിയ പദ്ധതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 22400 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് ഇനിപ്പറയുന്ന ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായാണ് ജാക്‌സൺ ഗ്രീൻ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെച്ചത്? [Samsthaanatthu ghattamghattamaayi green hydrajan green amoniya paddhathi sthaapikkunnathinu 22400 kodi roopa nikshepikkunnathinu inipparayunna ethu samsthaana sarkkaarumaayaanu jaaksan green dhaaranaapathram oppuvecchath?]

175430. തിരഞ്ഞെടുത്ത സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ ലഭ്യമായ ഭരണപരമായ രേഖകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 2017 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2022 ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലയളവ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാജ്യത്തെ തൊഴിൽ വീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതൊക്കെ ഏജൻസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മന്ത്രാലയങ്ങൾ ആണ് ഒരു പ്രസ് നോട്ട് പുറത്തിറക്കിയത്? [Thiranjeduttha sarkkaar ejansikalil labhyamaaya bharanaparamaaya rekhakale adisthaanamaakki 2017 septtambar muthal 2022 ogasttu vareyulla kaalayalavu ulkkollunna raajyatthe thozhil veekshanatthekkuricchu inipparayunnavayil ethokke ejansikal allenkil ethu manthraalayangal aanu oru prasu nottu puratthirakkiyath?]

175431. നാസ ജെറ്റ് പ്രൊപ്പൽഷൻ ലബോറട്ടറിയിലെയും ഇന്ത്യയിലെ ഇനിപ്പറയുന്ന ഏത് സ്ഥാപനത്തിലെയും ഗവേഷകരാണ് 2022 ഒക്ടോബറിൽ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഇടപെടലിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചത്? [Naasa jettu proppalshan laborattariyileyum inthyayile inipparayunna ethu sthaapanatthileyum gaveshakaraanu 2022 okdobaril anthaaraashdra bahiraakaasha nilayatthil sookshmaanukkal thammilulla idapedalinekkuricchu padticchath?]

175432. 2022 ഒക്ടോബറിൽ താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് ശീതളപാനീയമാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ $1-ബില്യൺ ബ്രാൻഡായി മാറിയത്? [2022 okdobaril thaazhepparayunnavayil ethu sheethalapaaneeyamaanu inthyan vipaniyil $1-bilyan braandaayi maariyath?]

175433. കോംപറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (CCI) ആക്ടിംഗ് ചെയർപേഴ്‌സണായി _______ നെ സർക്കാർ നിയമിച്ചു. [Kompatteeshan kammeeshan ophu inthyayude (cci) aakdimgu cheyarpezhsanaayi _______ ne sarkkaar niyamicchu.]

175434. ഓഡിയോവിഷ്വൽ ഹെറിറ്റേജിനായുള്ള ലോക ദിനം (WDAH) എല്ലാ വർഷവും _______ ന് ആഘോഷിക്കുന്നു. [Odiyovishval herittejinaayulla loka dinam (wdah) ellaa varshavum _______ nu aaghoshikkunnu.]

175435. എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 27 ന് ഇന്ത്യൻ ആർമി ഇൻഫൻട്രി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈ വർഷം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അതിന്റെ _____ ഇൻഫൻട്രി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നു. [Ellaa varshavum okdobar 27 nu inthyan aarmi inphandri dinam aaghoshikkunnu. Ee varsham inthyan synyam athinte _____ inphandri dinam aaghoshikkunnu.]

175436. “2020-21 വർഷത്തെ ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർമാരുടെ പരിശീലനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പോലീസ് പരിശീലന സ്ഥാപനം” എന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ട്രോഫി ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് അക്കാദമിയാണ് നേടിയത്? [“2020-21 varshatthe gasattadu opheesarmaarude parisheelanatthinulla ettavum mikaccha poleesu parisheelana sthaapanam” ennathinulla kendra aabhyanthara manthriyude drophi inipparayunnavayil ethu akkaadamiyaanu nediyath?]

175437. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് മന്ത്രാലയമാണ് 2022 നവംബർ 16 മുതൽ വാരാണസിയിൽ ‘കാശി തമിഴ് സംഗമം’ എന്ന ഒരു മാസത്തെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്? [Inipparayunnavayil ethu manthraalayamaanu 2022 navambar 16 muthal vaaraanasiyil ‘kaashi thamizhu samgamam’ enna oru maasatthe paripaadi samghadippikkunnath?]

175438. ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ജെയ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിന് എയറോഡ്രോം ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു. ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്? [Dayarakdarettu janaral ophu sivil eviyeshan jeypoor vimaanatthaavalatthinu eyarodrom lysansu anuvadicchu. Ethu samsthaanatthaanu ithu sthithicheyyunnath?]

175439. US ഏജൻസി ഫോർ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്‌മെന്റുമായി (USAID) സഹകരിച്ച് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് “ഔട്ട്-ഓഫ്-ഫോറസ്റ്റ് ട്രീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ (TOFI)” പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചത്? [Us ejansi phor intarnaashanal devalapmentumaayi (usaid) sahakaricchu thaazhe parayunnavayil ethu samsthaana sarkkaaraanu “auttu-oph-phorasttu dreesu in inthya (tofi)” prograam aarambhicchath?]

175440. 2023 മുതൽ ഇനിപ്പറയുന്ന ഏത് നഗരത്തിലാണ് ദീപാവലിക്ക് പൊതു സ്‌കൂൾ അവധിയായിരിക്കുക? [2023 muthal inipparayunna ethu nagaratthilaanu deepaavalikku pothu skool avadhiyaayirikkuka?]

175441. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് IIT -ക്കാണ് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് ‘നാഷണൽ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി അവാർഡുകൾ 2021 2022’ നൽകിയത്? [Thaazhepparayunnavayil ethu iit -kkaanu inthyaa gavanmentu ‘naashanal intalakchval proppartti avaardukal 2021 2022’ nalkiyath?]

175442. പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഒഡീഷ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യിച്ച് ബംഗ്ലാദേശിൽ കരകയറിയ ശക്തമായ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഏതാണ്? [Pashchima bamgaal odeesha vadakku kizhakkan samsthaanangal ennivayude theerapradeshangalil kanattha mazha peyyicchu bamglaadeshil karakayariya shakthamaaya chuzhalikkaattu ethaan?]

175443. യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റ് അതിന്റെ ഉന്നത മനുഷ്യാവകാശ സമ്മാനമായ ‘സഖറോവ് പ്രൈസ് ഫോർ ഫ്രീഡം ഓഫ് തോട്ട്’ താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആർക്കാണ് നൽകിയത്? [Yooropyan paarlamentu athinte unnatha manushyaavakaasha sammaanamaaya ‘sakharovu prysu phor phreedam ophu thottu’ thaazhepparayunnavaril aarkkaanu nalkiyath?]

175444. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് യുഎസ് കറൻസിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ അമേരിക്കക്കാരനാകാൻ പോകുന്നത്? [Thaazhepparayunnavaril aaraanu yuesu karansiyil prathyakshappedunna aadyatthe eshyan amerikkakkaaranaakaan pokunnath?]

175445. അടുത്തിടെയുള്ള പത്ര റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ചൈനയ്ക്കും ബംഗ്ലാദേശിനും മുന്നിൽ നെതർലാൻഡ്സ് ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ കയറ്റുമതി ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായി ഉയർന്നു. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ കയറ്റുമതി ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഏതാണ്? [Adutthideyulla pathra ripporttu anusaricchu chynaykkum bamglaadeshinum munnil netharlaandsu inthyayude moonnaamatthe valiya kayattumathi lakshyasthaanamaayi uyarnnu. Inipparayunnavayil inthyayude randaamatthe valiya kayattumathi lakshyasthaanam ethaan?]

175446. 2022 ഫോർമുല 1 അരാംകോ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് 2022 നേടിയത് ആരാണ്? [2022 phormula 1 araamko yunyttadu sttettsu graandu priksu 2022 nediyathu aaraan?]

175447. ഡൽഹിയിൽ എത്ര സില സൈനിക് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഡൽഹി ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ വി. കെ സക്‌സേന അംഗീകരിച്ചത്? [Dalhiyil ethra sila syniku bordukal sthaapikkaanulla nirddheshamaanu dalhi lephttanantu gavarnar vi. Ke saksena amgeekaricchath?]

175448. 100 ഇൻടേക്ക് കപ്പാസിറ്റിയുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ജനറൽ ഡിഗ്രി കോളേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? [100 indekku kappaasittiyulla samsthaanatthe aadyatthe imgleeshu meediyam janaral digri koleju udghaadanam cheythathu inipparayunnavayil ethu samsthaanatthaan?]

175449. ദുർഗാവതി ടൈഗർ റിസർവ്ഡ് എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന കടുവകൾക്കായുള്ള പുതിയ റിസർവ് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വന്യജീവി ബോർഡ് അംഗീകരിച്ചു? [Durgaavathi dygar risarvdu ennu perittirikkunna kaduvakalkkaayulla puthiya risarvu ethu samsthaanatthinte vanyajeevi bordu amgeekaricchu?]

175450. ആഗോള യുവ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത് ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏത് രാജ്യമാണ്? [Aagola yuva kaalaavastha ucchakodikku aathitheyathvam vahikkunnathu inipparayunnavayil ethu raajyamaan?]

<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution