എൽ .ഡി .സി (തസ്തിക മാറ്റം )

LDC 2007 തസ്തികമാറ്റം വഴി 
1. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അക്ഷരശ്രേണി പൂരിപ്പിക്കുക :AR, BP CM, DI,.....
 
Ans: ED 

2. വിട്ടഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക. വിശപ്പ് :ഭക്ഷണം :: ദാഹം : .. ?

Ans: പാനീയം 

3. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ വിട്ടുപോയ പദം ഏത്? 2,5,11, 23, ...,95,
191.

Ans: 47

4. ഒരാൾ 4 കി.മീ തെക്കോട്ട് നടന്നതിന് ശേഷം ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു 6 കി.മീ നേരെ നടന്നു. പിന്നെ വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു. നാലു കി.മീ നേരെ നടന്നു. യാത്ര തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തുനിന്നും എത്ര ദൂരെയാ ണ് അയാളിപ്പോൾ ? 

Ans: 10 k.m

5. SCRIPT എന്ന പദം TCQIQT എന്നെഴുതുന്ന കോഡുപയോഗിച്ചു  DIGEST എന്ന പദം എങ്ങനെ എഴുതാം ? 

Ans: EIFETT 

6. ക്രിയ ചെയ്ത് ഉത്തരം കാണുക:
1.07×
651.07×
261.07×9 

Ans: 107 

7. ഒരു സംഖ്യയുടെ 15 ശതമാനം 135 ആയാൽ സംഖ്യ എത്ര? 

Ans: 900 

8. ഒഴുക്കുള്ള നദിയിൽ ഒരു ബോട്ടിന് താഴോട്ട് മണിക്കൂറിൽ 20 കി. മീറ്ററും മുകളിലോട്ട് മണിക്കുറിൽ 10 കി.മീറ്ററും പോകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒഴുക്കിന്റെ വേഗത മണിക്കുറിൽ എത്ര? 

Ans: 5 കി.മീ

9. ആദ്യത്തെ 20 എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി....... ആകുന്നു. 

Ans:
10.5

10. 12 പേർ 8 ദിവസംകൊണ്ട് ചെയ്തുതീർക്കുന്ന  ജോലി 6 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ വേണ്ട ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമെത്ര?

Ans: 16

11. ഒരു കോഡുഭാഷയിൽ 'FIVE എന്നതിന് GKYI’  എന്ന് എഴുതുന്നുവെങ്കിൽ 'EIGHT’ എന്നത് എങ്ങനെയെഴുതാം?

Ans: FKJLY

12. 23 =36, 54 =400, 62 =144 ആണെങ്കിൽ  55 എത്ര ? 

Ans:
625.

13. a^2 - b^2 =24, ab=8 എങ്കിൽ  a-b

Ans: 3

14. ഒരു ക്ലാസിലെ 30 കുട്ടികളുടെ വയസ്സിന്റെ ശരാശരി 15 ആണ്. ക്ലാസ് ടീച്ചറുടെ വയസ്സ് കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ ശരാശരി ഒന്നു വർധിച്ചാൽ ടീച്ചറുടെ വയസ് എത്ര?

Ans: 46

15. 120 ഓറഞ്ചു വിറ്റപ്പോൾ 20 എണ്ണത്തിന്റെ വില ലാഭമാണെങ്കിൽ ലാഭശതമാനം എത്ര?

Ans: (20x100)/100

16. ഒരു സംഖ്യയുടെ 1/5 ഭാഗം 80 ആയാൽ സംഖ്യ ഏത് ?

Ans: 400 

17. 2,000 രൂപയ്ക്ക് 5 ശതമാനം നിരക്കിൽ 2 വർഷത്തെ സാധാരണ പലിശ എത്ര രൂപയാണ്?

Ans: രൂപ .200 

18. ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ റേഡിയസ് 5 മീറ്ററും ഉന്നതി 7 മീറ്ററുമായാൽ അതിന്റെ വക്രമുഖ വിസ്തീർണ്ണം എന്ത്?

Ans: 220 ച.മി 

19. ശുദ്രകൻ രചിച്ച കൃതി:

Ans: മൃച്ഛ ഖടികം

20. ലൈലാ മജ്നു എന്ന കാവ്യം രചിച്ചത്? 

Ans: ഹസ്സൻ നിസാമി 

21. ഹരിദ്വാർ ഏതു സംസ്ഥാനത്തിലാണ്? 

Ans: ഉത്തരാഖണ്ഡ്

22. ബിന്ദുസാരന്റെ പിൻഗാമി.

Ans: അശോകൻ 

23. തറൈൻ യുദ്ധങ്ങളിൽ പൃഥ്വീരാജ് ചൗഹാൻ ആരുമായാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്? 

Ans: മുഹമ്മദ് ഗോറി

24. ഫ്രഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യാ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത് 

Ans: 1664

25. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് 

Ans: 1919ൽ :ഏപ്രിൽ 13 ന്

26.ഗദ്ദർ പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണത്തിൽ പങ്കാളിയായ വ്യക്തി ?

Ans: ലാലാ ഹർദയാൽ 

27. സൈനിക സഹായ വ്യവസ്ഥ നടപ്പാക്കിയത് ?

Ans: വെല്ലസി 

28. ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കെതിരെ ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം നടന്ന വർഷം?

Ans: 1721

29. ഈഴവ മെമ്മോറിയലിനു നേതൃത്വം നൽകിയത്:

Ans: ഡോ. പൽപ്പു

30.എ .കെ ഗോപാലൻ പട്ടിണി ജാഥ നയിച്ചത്:  

Ans: മദിരാശിയിലേക്ക്

31. ഡോ.എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയായിരുന്ന കാലം :

Ans: 1952-1962 

32. ഇന്ത്യയിൽ ഫ്രഞ്ചു ഭരണത്തിനു അന്ത്യ കുറിച്ച യുദ്ധം :

Ans: വാണ്ടിവാഷ്

33. ഇന്ത്യയിൽ ബാങ്കുകളുടെ ദേശസാൽക്കരണം നടന്ന വർഷങ്ങൾ  

Ans: 1969, 1980 

34. ഭരണഘടനയുടെ 19-ാം വകുപ്പ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഏതു മൗലികാവകാശത്തെക്കുറിച്ചാണ് ?

Ans: സ്വാതന്ത്ര്യം 

35. പഞ്ചായത്ത് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് :

Ans: ഫിബ്രവരി 19 

36. തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗം : 

Ans: മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് 

37. ട്യൂമറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം:

Ans: ഓങ്കോളജി 

38. ജൈവഘടികാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി :

Ans: പീനിയൽ ഗ്രന്ഥി

39. 'ഗൂഗിൾ' എന്നത് ഒരു ……. ആണ് 

Ans: സർച്ച് എഞ്ചിൻ 

40. പ്രാഥമിക വർണങ്ങളിൽ പെടാത്തത്.

Ans: മഞ്ഞ :

41. QRS ലായനിയുടെ ചേരുവകളിൽ പെടാത്തത്: 

Ans: സോഡിയം കാർബണേറ്റ് 

42. തുല്യമായ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്: 

Ans: ഐസോഹെൽസ്

43.ട്രോപോപാസ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ട്രോപോസ്ഫിയറിനും…….. നും ഇടയ്ക്കാണ് 

Ans: സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ 

44. ഡോട്സ് (DOTS) ഏതു രോഗത്തിന്റെ  നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

Ans: ക്ഷയം 

45. ആന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ആർഗണിന്റെ അളവ്

Ans:
0.9%

46. ഏതു കൂട്ടക്കൊലയുടെ പേരിലാണ് സദ്ദാം ഹുസൈനെ തൂക്കിക്കൊന്നത്?

Ans: ദുജൈ

47. ഉപഗ്രഹം  തിരിച്ചിറക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈക്കലാക്കിയ എത്രാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ?

Ans: 4

48. ബാൻ കി മൂൺ യു.എന്നിന്റെ എത്രാമത്തെ ജനറൽ  സെക്രട്ടറിയാണ്

Ans: 8 

49.വാംബെ(VAMBAY) പദ്ധതി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

Ans: പാർപ്പിടം 

50. കേരളത്തിലെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വന്നത്

Ans: 1957:ഏപ്രിൽ 5-ന് 

51.ചെറുകാടിന്റെ യഥാർഥ നാമം:

Ans: ഗോവിന്ദപിഷാരടി 

52. അഹാഡ്സ്(AHADS) ഏത് പ്രദേശത്തിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതിയാണ്:

Ans: അട്ടപ്പാടി 

53. കൂട്ടുകൃഷി എന്ന നാടകം രചിച്ചത്.

Ans: ഇടശ്ശേരി 

54. സി അച്യുതമേനോൻ  മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലം :

Ans: 1970-77

55. കേരളത്തിന്റെ തനതുനൃത്തം 

Ans: മോഹിനിയാട്ടം  

56. The meaning of Servile is 

Ans: Slayish 

57. The meaning of ‘Prodigal' is 

Ans: wasteful 

58. The opposite of "proud' is 

Ans: humble 

59. The opposite of 'Artless’ is 

Ans: Crafty
Fill up the gaps choosing the right words or phrases.
60.Thing of beauty is a joy for…..
 
Ans: ever 

61.The pride of the...is the glory of God. 

Ans: Peacock

62. When Raju came to the class very late, the teacher asked him where.......

Ans: he had been 

63. The...of the ass is not Sweet at all

Ans: braying 

64. You are still young, so don't lose heart, you will come to understood things.

Ans: by and by 

65. The Supreme Court.....the verdict of the High Court on the Cola Case.

Ans: probated 

66. The evil that men do lives after them, the good is often......with their bones.

Ans: exhumed 

67. I will find you...you may be hiding

Ans: where ever 

68. I will catch the man who hurt you...... be the price

Ans: whatever 

69. Indian cricket team was in a tightspot, but their bowlers…...to the occasion

Ans: rose up 

70. The police are on the…..for the runaway prisoner,

Ans: Trail

71. A man hunt may also be for a......

Ans: women 

72. Asubstitute shines as bright as a king until the........ comes by

Ans: King

73. മലയാള ഭാഷയിലെ ആദ്യ കൃതിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് 

Ans: രാമചരിതം

74.’അഞ്ജലി' ശബ്ദത്തിന്റെ അർഥം. 

Ans: തൊഴുകൈ 

75. ശരത് ചന്ദ്രൻ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴുള്ള രൂപം. 

Ans: ശരച്ചന്ദ്രൻ

76. 'ഹരിപഞ്ചാനനൻ' ആരുടെ കഥാപാത്രമാണ്? 

Ans: സി.വി. രാമൻപിള്ള

77. ”കുഴിവെട്ടി മൂടുക വേദനകൾ കുതികൊൾക ശക്തിയിലേക്കു നമ്മൾ”- ആരുടെ വരികൾ?

Ans: വൈലോപ്പിള്ളി 

78.’To put in mind’ എന്ന  പ്രയോഗത്തിന്റെ അർഥം ?

Ans: ഓർമ്മിപ്പിക്കുക

79. 'Each man's belief is right in his own eyes'. -തർജ്ജമ ചെയ്യുക 

Ans: ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും വിശ്വാസം അവന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ശരിയാണ്. 
80 The pen is mightier than sword'. ആശയമെന്ത്?
Ans: പടവാളുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതിലധികം തൂലികകൊണ്ട് നേടാൻ സാധിക്കും 


Manglish Transcribe ↓


ldc 2007 thasthikamaattam vazhi 
1. Thaazhe kodutthirikkunna aksharashreni poorippikkuka :ar, bp cm, di,.....
 
ans: ed 

2. Vittabhaagam poorippikkuka. Vishappu :bhakshanam :: daaham : .. ?

ans: paaneeyam 

3. Thaazhe kodutthirikkunna samkhyaashreniyile vittupoya padam eth? 2,5,11, 23, ...,95,
191.

ans: 47

4. Oraal 4 ki. Mee thekkottu nadannathinu shesham idatthekku thirinju 6 ki. Mee nere nadannu. Pinne valatthekku thirinju. Naalu ki. Mee nere nadannu. Yaathra thudangiya sthalatthuninnum ethra dooreyaa nu ayaalippol ? 

ans: 10 k. M

5. Script enna padam tcqiqt ennezhuthunna kodupayogicchu  digest enna padam engane ezhuthaam ? 

ans: eifett 

6. Kriya cheythu uttharam kaanuka:
1. 07×
651. 07×
261. 07×9 

ans: 107 

7. Oru samkhyayude 15 shathamaanam 135 aayaal samkhya ethra? 

ans: 900 

8. Ozhukkulla nadiyil oru bottinu thaazhottu manikkooril 20 ki. Meettarum mukalilottu manikkuril 10 ki. Meettarum pokaan kazhiyumenkil ozhukkinte vegatha manikkuril ethra? 

ans: 5 ki. Mee

9. Aadyatthe 20 ennal samkhyakalude sharaashari....... Aakunnu. 

ans:
10. 5

10. 12 per 8 divasamkondu cheythutheerkkunna  joli 6 divasam kondu cheythu theerkkaan venda aalkkaarude ennamethra?

ans: 16

11. Oru kodubhaashayil 'five ennathinu gkyi’  ennu ezhuthunnuvenkil 'eight’ ennathu enganeyezhuthaam?

ans: fkjly

12. 23 =36, 54 =400, 62 =144 aanenkil  55 ethra ? 

ans:
625.

13. A^2 - b^2 =24, ab=8 enkil  a-b

ans: 3

14. Oru klaasile 30 kuttikalude vayasinte sharaashari 15 aanu. Klaasu deeccharude vayasu koodi koottiyappol sharaashari onnu vardhicchaal deeccharude vayasu ethra?

ans: 46

15. 120 oranchu vittappol 20 ennatthinte vila laabhamaanenkil laabhashathamaanam ethra?

ans: (20x100)/100

16. Oru samkhyayude 1/5 bhaagam 80 aayaal samkhya ethu ?

ans: 400 

17. 2,000 roopaykku 5 shathamaanam nirakkil 2 varshatthe saadhaarana palisha ethra roopayaan?

ans: roopa . 200 

18. Oru silindarinte rediyasu 5 meettarum unnathi 7 meettarumaayaal athinte vakramukha vistheernnam enthu?

ans: 220 cha. Mi 

19. Shudrakan rachiccha kruthi:

ans: mruchchha khadikam

20. Lylaa majnu enna kaavyam rachicchath? 

ans: hasan nisaami 

21. Haridvaar ethu samsthaanatthilaan? 

ans: uttharaakhandu

22. Bindusaarante pingaami.

ans: ashokan 

23. Tharyn yuddhangalil pruthveeraaju chauhaan aarumaayaanu ettumuttiyath? 

ans: muhammadu gori

24. Phranchu eesttu inthyaa kampani sthaapithamaayathu 

ans: 1664

25. Jaaliyan vaalaabaagu koottakkola nadannathu 

ans: 1919l :epril 13 nu

26. Gaddhar paarttiyude roopeekaranatthil pankaaliyaaya vyakthi ?

ans: laalaa hardayaal 

27. Synika sahaaya vyavastha nadappaakkiyathu ?

ans: vellasi 

28. Imgleeshukaarkkethire aattingal kalaapam nadanna varsham?

ans: 1721

29. Eezhava memmoriyalinu nethruthvam nalkiyath:

ans: do. Palppu

30. E . Ke gopaalan pattini jaatha nayicchath:  

ans: madiraashiyilekku

31. Do. Esu raadhaakrushnan uparaashdrapathiyaayirunna kaalam :

ans: 1952-1962 

32. Inthyayil phranchu bharanatthinu anthya kuriccha yuddham :

ans: vaandivaashu

33. Inthyayil baankukalude deshasaalkkaranam nadanna varshangal  

ans: 1969, 1980 

34. Bharanaghadanayude 19-aam vakuppu prathipaadikkunnathu ethu maulikaavakaashatthekkuricchaanu ?

ans: svaathanthryam 

35. Panchaayatthu dinamaayi aacharikkunnathu :

ans: phibravari 19 

36. Thalacchorine baadhikkunna rogam : 

ans: meninchyttisu 

37. Dyoomarukalekkuricchulla padtanam:

ans: onkolaji 

38. Jyvaghadikaaram ennariyappedunna granthi :

ans: peeniyal granthi

39. 'googil' ennathu oru ……. Aanu 

ans: sarcchu enchin 

40. Praathamika varnangalil pedaatthathu.

ans: manja :

41. Qrs laayaniyude cheruvakalil pedaatthath: 

ans: sodiyam kaarbanettu 

42. Thulyamaaya sooryaprakaasham kittunna sthalangale thammil bandhippikkunnath: 

ans: aisohelsu

43. Dropopaasu sthithicheyyunnathu droposphiyarinum…….. Num idaykkaanu 

ans: sdraattosphiyar 

44. Dodsu (dots) ethu rogatthinte  niyanthranavumaayi bandhappettirikkunnu?

ans: kshayam 

45. Aanthareeksha vaayuvil aarganinte alavu

ans:
0. 9%

46. Ethu koottakkolayude perilaanu saddhaam husyne thookkikkonnath?

ans: dujy

47. Upagraham  thiricchirakkunna saankethika vidya kykkalaakkiya ethraamatthe raajyamaanu inthya?

ans: 4

48. Baan ki moon yu. Enninte ethraamatthe janaral  sekrattariyaanu

ans: 8 

49. Vaambe(vambay) paddhathi bandhappettirikkunnath?

ans: paarppidam 

50. Keralatthile aadya manthrisabha nilavil vannathu

ans: 1957:epril 5-nu 

51. Cherukaadinte yathaartha naamam:

ans: govindapishaaradi 

52. Ahaadsu(ahads) ethu pradeshatthinte vikasanavumaayi bandhappetta paddhathiyaan:

ans: attappaadi 

53. Koottukrushi enna naadakam rachicchathu.

ans: idasheri 

54. Si achyuthamenon  mukhyamanthriyaayirunna kaalam :

ans: 1970-77

55. Keralatthinte thanathunruttham 

ans: mohiniyaattam  

56. The meaning of servile is 

ans: slayish 

57. The meaning of ‘prodigal' is 

ans: wasteful 

58. The opposite of "proud' is 

ans: humble 

59. The opposite of 'artless’ is 

ans: crafty
fill up the gaps choosing the right words or phrases.
60. Thing of beauty is a joy for…..
 
ans: ever 

61. The pride of the... Is the glory of god. 

ans: peacock

62. When raju came to the class very late, the teacher asked him where.......

ans: he had been 

63. The... Of the ass is not sweet at all

ans: braying 

64. You are still young, so don't lose heart, you will come to understood things.

ans: by and by 

65. The supreme court..... The verdict of the high court on the cola case.

ans: probated 

66. The evil that men do lives after them, the good is often...... With their bones.

ans: exhumed 

67. I will find you... You may be hiding

ans: where ever 

68. I will catch the man who hurt you...... Be the price

ans: whatever 

69. Indian cricket team was in a tightspot, but their bowlers…... To the occasion

ans: rose up 

70. The police are on the….. For the runaway prisoner,

ans: trail

71. A man hunt may also be for a......

ans: women 

72. Asubstitute shines as bright as a king until the........ Comes by

ans: king

73. Malayaala bhaashayile aadya kruthiyaayi ariyappedunnathu 

ans: raamacharitham

74.’anjjali' shabdatthinte artham. 

ans: thozhuky 

75. Sharathu chandran koodiccherumpozhulla roopam. 

ans: sharacchandran

76. 'haripanchaananan' aarude kathaapaathramaan? 

ans: si. Vi. Raamanpilla

77. ”kuzhivetti mooduka vedanakal kuthikolka shakthiyilekku nammal”- aarude varikal?

ans: vyloppilli 

78.’to put in mind’ enna  prayogatthinte artham ?

ans: ormmippikkuka

79. 'each man's belief is right in his own eyes'. -tharjjama cheyyuka 

ans: oro manushyanteyum vishvaasam avante drushdiyil shariyaanu. 
80 the pen is mightier than sword'. Aashayamenthu?
ans: padavaalukondu saadhikkunnathiladhikam thoolikakondu nedaan saadhikkum 
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution