എൽ .ഡി .സി (എറണാംകുളം )


1. കൃഷ്ണൻ അവന്റെ വീട്ടിൽനിന്നും ആദ്യം 500 മീറ്റർ വടക്കോട്ട് നടന്നു. പിന്നീട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 800 മീറ്ററും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 800 മീറ്ററും നടന്നു. എ ങ്കിൽ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുനിന്നും നേരെ അയാളി
ലേക്കുള്ള ദൂരം എത്ര?
Ans: 800മീ

2. രണ്ടു കാറുകൾ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും വിപരീതദിശയിലേക്ക്70 കി.മീ. വേഗത്തിലും 50 കി.മീ. വേഗത്തിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു. എന്നാൽ 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള അകലം എത്ര?

Ans: 60കി മീ 

3. 250 വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 750 വാട്ട് അയൺ ബോക്സ് 2 മണിക്കുർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു . അതേ വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന
500 വാട്ട്ഫാൻ, 3 മണിക്കുർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏത് ഉപകരണമാണ് കൂടുതൽ ഊർജം ഉപയോയോഗിക്കുന്നത്?
Ans: രണ്ടും ഒരേ ഊർജ്ജം

4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 എന്ന സംഖ്യാശ്രേണിയിൽ ഏതു സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്ന ആകെ തുക 9 കൊകൊണ്ട് പൂർണമായി ഹരിക്കാം?

Ans: 8

5. ഒരു മീറ്റർ വയർ വളച്ച് സമചതുരം, ദീർഘചതുരം,ത്രികോണം , വൃത്തം എന്നീ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഏതു രൂപമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തീർണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്?
 
Ans: വൃത്തം

6. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽനിന്നും ഒരു ദ്വാരമുണ്ടാക്കി മറുപുറത്ത് എത്തുന്നു എന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക. ഇതിൽക്കൂടി ഒരു വസ്തു ഇട്ടാൽ എന്തുസംഭവി ക്കുന്നു?

Ans: മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു

7.  ഒരു വൃത്തത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് 628 മീറ്ററും വിസ്തീർണം 31400 ച. മീറ്ററും ആയാൽ അതിന്റെ വ്യാസാർധം എത്ര?

Ans: 100മീ

8. 5(X^m)=5 എങ്കിൽ m= എത്ര?

Ans:  0

9. 36(P^36)എന്ന സംഖ്യയുടെ സ്‌ക്വയർ റൂട്ട് എത്ര?

Ans: 6(P^8)

10. മൂന്നുവർഷം മുമ്പ് രാജന്റെ വയസ്സ് X ആയിരുന്നു. എന്നാൽ 12 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രാജന്റെ വയസ്സ് എത്ര?

Ans:  (X15)

11. X എന്ന സംഖ്യയുടെ 4% ഏതു സംഖ്യയുടെ 8% ആയിരിക്കും?

Ans: X/2

12. GERMANYഎന്ന പേര് 75181311425 എന്ന് കോഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ FRANCE എന്നത് എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം?

Ans: 61811435

13. ഒരു കോഡ് ഭാഷയിൽ BUS എന്നത് YFH ആണെ
ങ്കിൽ ഇതേ കോഡ് ഭാഷയിൽ CAR എന്നതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം?
Ans: XZI

14. ഒരാൾ വീട്ടിൽനിന്നും 15 മീറ്റർ വടക്കോട്ടും 20 മീറ്റർ
കിഴക്കോട്ടും 15 മീറ്റർ തെക്കോട്ടും 10 മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ടും സഞ്ചരിച്ചാൽ  അയാൾ വീട്ടിൽനിന്നും എത്ര മീറ്റർ അകലെയായിരിക്കും? 
Ans: 10 മീറ്റർ

15. ഒരു ക്ലോക്കിൽ മിനുട്ട് സൂചി 20 മിനുട്ടിലായിരിക്കുമ്പോൾ അത് എത്ര 
ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും?
Ans: 60ഡിഗ്രി

16. AMERICA-4ഉം   RUSSIA-3ഉം  ആയാൽ ഇറ്റലി എത്ര?

Ans: 2

16.ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജനസംഖ്യ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 1000 ത്തിൽ നിന്നും 1700 ആയി വർധിച്ചാൽ വർധനയുടെ ശതമാനം എത്ര?

Ans: 70%

17.MARKED എന്ന പദം DERAMKഎന്ന  കോഡുപയോഗിച്ചു  എങ്ങനെ എഴുതാം?

Ans:  SSRTSE

18. 100 കുട്ടികളുള്ള ക്ലാസ്സിൽ രാമന്റെ റാങ്ക് മുകളിൽ നിന്നും 50 ആണെങ്കിൽ താഴെ നിന്നും റാങ്ക് എത്രയാണ്? 

Ans: 49

19. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അച്ചടിശാല സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതെവിടെ?

Ans: ഗോവ 

20. വാസ്കോഡഗാമ  കപ്പലിറങ്ങിയ സ്ഥലം ഏത്? 

Ans: കാപ്പാട്

20. ശുദ്ധിപ്രസ്ഥാന സ്ഥാപകൻ ആര്?

Ans: സ്വാമി  ദയാനന്ദസരസ്വതി 

21. കഴ്സൺ പ്രഭു ബംഗാൾ വിഭജിച്ചത് എപ്പോൾ? 

Ans: 1905 

22. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം പ്രസിഡണ്ട് ആര്?

Ans: ബദ്‌റുദ്ധീൻ  തയാബ്ജി

23. ഏഷ്യാറ്റിക് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ബംഗാളിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആര്?

Ans: സർ വില്യം ജോൺസ്

24. മലബാർ ഹിൽസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ? 

Ans: മുംബൈ

25. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ?

Ans: ബാംഗ്ലൂർ

26. രാജ്യത്തെ കറൻസി പ്രിന്റിങ് പ്രസ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ?

Ans: നാസിക് 

27. തമിഴ്നാടിന്റെ നെല്ലറ ഏത്?

Ans: തഞ്ചാവൂർ

28. പഞ്ചാബിലെ സിംഹം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആര്?

Ans: ലാലാ ലജ്പത്‌റായി 

29. രാജ്യം കരസേനാദിനം ആചരിക്കുന്നതെപ്പോൾ? 

Ans: ഓഗസ്റ്  15

30. 'മിഡ്നൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവാര്?

Ans: സൽമാൻ റുഷ്ദി 

31. സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് ലോക റെക്കോഡിട്ട ഇന്ത്യൻ നടൻ ആര്?

Ans: പ്രേംനസീർ

32. ഇന്ത്യയിലെ ജനസഖ്യ 100 കോടിയെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതെപ്പോൾ?

Ans: 2000 മെയ് 11

33. രാജ്യത്തെ 28-ാം സംസ്ഥാനമായ ജാർഖണ്ഢ് നിലവിൽ വന്നതെപ്പോൾ? 

Ans: 2000 നവംബർ 15 

34. മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം ഏത്?

Ans: 1906 

35. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ റിമോട്ട്സെൻസിങ് ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേരെന്ത്?

Ans: IRS 1A 

36. സി.എസ്.ഐ.ആർ.ന്റെ സ്ഥാപകൻ ആര്? 

Ans: ഡോ. ശാന്തിസ്വരൂപ് ഭട്നാഗർ 

37. വാർധക്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുടെ പേരെന്ത് ?

Ans: ജെറന്റോളജി

38. പുല്ലുവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ സസ്യം ഏത്?

Ans: മുള

39.  മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ഏത്?

Ans: കരൾ 

40. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ ഭാഗം ഏത്? 

Ans: പല്ലിന്റെ ഇനാമൽ 

41. ടേബിൾ ഷുഗർ  എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർഥം ഏത്? 

Ans: സുക്രോസ്

42.  ഹർഗോവിന്ദ് ഖുരാനയുടെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം ഏതായിരുന്നു? 

Ans: അമേരിക്ക 

43. ഓപസ് മെജസ്, ഓപസ് മൈനസ്  എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവാര്? 

Ans: റോജർ ബേക്കൺ 

44.സെൻട്രൽ ലെതർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം:

Ans: ചെന്നൈ 
 
45. കാവേരി തർക്കപരിഹാര ട്രൈബ്യുണലിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആര്?
 
Ans: എൻ.പി. സിങ്
 
46.'ദൃഷ്ടാന്തം’ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ ആര്? 

Ans: എം.പി. സുകുമാരൻനായർ 

47. അടൂരിന്റെ ചലച്ചിത്രയാത്രകൾ രചിച്ചത് ആര്? 

Ans: എം.എഫ്. തോമസ് 

48. ഹരിതശ്രീ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ത്? 

Ans: പച്ചക്കറിയുടെ അധികോത്പാദനം 

49. ‘സഖാവ്’ നാടകം ആരുടെ കഥ പറയുന്നു? 

Ans: കൃഷ്ണപിള്ള 

50. ഗായകൻ കോഴിക്കോട് അബ്ദുൾഖാദറിന്റെ ബാല്യകാല പേരെന്ത്? 

Ans: ലെസ്‌ലി

51. ദേശീയഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യപാർലമെൻറംഗം ആര്? 

Ans: നവീൻ ജിൻഡാൽ 

52. കേരളത്തിലെ ആദ്യ യഹൂദപ്പള്ളി എവിടെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു?

Ans: മട്ടാഞ്ചേരി 

53. മൂഷികവംശം രചിച്ചതാര്? 

Ans: അതുലൻ 

54. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ സമാധിസ്ഥലം ഏത്? 

Ans: ശിവഗിരി 

55.  കേരളത്തിൽ സർക്കസ്,കല പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചതാര്? 

Ans: കീലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ 

56. 'പെരുവഴിയമ്പലം' രചിച്ചതാര്? 

Ans: പദ്മരാജൻ 

57. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ച വർഷം ഏത്? 

Ans: 1924

58. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത് ആര്?
 
Ans: സി.എച്ച് മുഹമ്മദ്കോയ 

59. ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻറിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ആര്?
 
Ans: ദാദാഭായ് നവറോജി 

60. ബാബർ തന്റെ ആത്മകഥ എഴുതിയത് ഏത് ഭാഷയിൽ ?

Ans: ചഗാത്തായ് തുർക്കി 

61. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന് പരസ്യമായി പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യൻ ഭരണാധികാരി ആര്? 

Ans: ടിപ്പുസുൽത്താൻ

62. The adjective of obey is:

Ans: obedience

63. The antonym of include is:

Ans: exclude

64.If I have enough money I....... buy a car.

Ans: will

65. The burglar.................. before the police arrived. 

Ans: had escaped

66. "I am reading a book" is the active form of :
 
Ans: A book is being read by me 

67. They don't work hard..............

Ans: Do they?

68. Tomorrow is a holiday.....................

Ans:  Isn't it? 

69. The boys have been playing.......... a long time. 

Ans: for

70. The noun form of perform is:

Ans: performance

71. Slow and steady................. the race.

Ans: wins

72. Ramu.................... a snake yesterday evening.
 
Ans: killed 

73. He is the person................ saved the child.

Ans: who

74. He has not given............. drinking.
 
Ans: up

75.I opened the bottle.................. a screwdriver.

Ans:  with

76.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - are you working for now?

Ans: Who

77. The synonym of admitis:

Ans: confess

78.The synonym of frankness is:

Ans: sincerity 

79. പ്രത്യുപകാരം എന്ന പദം പിരിച്ചെഴുതുന്നത്: 

Ans: പ്രതി  ഉപകാരം 

80.ആധാരികാ വിഭക്തിയുടെ പ്രത്യയം ഏത്? 

Ans: ഇൽ

81. ശരിയായ വാക്യരൂപം ഏത്?

Ans: പ്രഭാതത്തിൽ കിഴക്ക് ദിക്ക്സിന്ധൂരമണിയുകയും പൂക്കൾ വിടരുകയും ചെയ്തു.
 ശരിയായ തർജമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. 
82.  When I saw him, he was sleeping.

Ans: ഞാൻ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു.

83. History is the essence of innumerable biographies.

Ans: അനേകം ജീവചരിത്രങ്ങളുടെ സാരാംശമാണ് ചരിത്രം

84.Let me go to dinner.

Ans: എന്നെ വിരുന്നിന് പോകാൻ അനുവദിക്കുക


Manglish Transcribe ↓1. Krushnan avante veettilninnum aadyam 500 meettar vadakkottu nadannu. Pinneedu valatthottu thirinju 800 meettarum idatthottu thirinju 800 meettarum nadannu. E nkil purappetta sthalatthuninnum nere ayaali
lekkulla dooram ethra?
ans: 800mee

2. Randu kaarukal oru sthalatthuninnum vipareethadishayilekk70 ki. Mee. Vegatthilum 50 ki. Mee. Vegatthilum sancharikkunnu. Ennaal 1 manikkoor kazhiyumpol ava thammilulla akalam ethra?

ans: 60ki mee 

3. 250 vydyuthiyil pravartthikkunna 750 vaattu ayan boksu 2 manikkur pravartthikkunnu . Athe vydyuthiyil pravartthikkunna
500 vaattphaan, 3 manikkur pravartthikkunnu. Ithil ethu upakaranamaanu kooduthal oorjam upayoyogikkunnath?
ans: randum ore oorjjam

4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enna samkhyaashreniyil ethu samkhya koottiyaal kittunna aake thuka 9 kokondu poornamaayi harikkaam?

ans: 8

5. Oru meettar vayar valacchu samachathuram, deerghachathuram,thrikonam , vruttham ennee roopangal undaakkunnu. Ethu roopamaanu ettavum kooduthal vistheernam ulkkollunnath?
 
ans: vruttham

6. Bhoomiyude uparithalatthilninnum oru dvaaramundaakki marupuratthu etthunnu ennu sankalppikkuka. Ithilkkoodi oru vasthu ittaal enthusambhavi kkunnu?

ans: madhyatthil nilkkunnu

7.  oru vrutthatthinte chuttalavu 628 meettarum vistheernam 31400 cha. Meettarum aayaal athinte vyaasaardham ethra?

ans: 100mee

8. 5(x^m)=5 enkil m= ethra?

ans:  0

9. 36(p^36)enna samkhyayude skvayar roottu ethra?

ans: 6(p^8)

10. Moonnuvarsham mumpu raajante vayasu x aayirunnu. Ennaal 12 varsham kazhiyumpol raajante vayasu ethra?

ans:  (x15)

11. X enna samkhyayude 4% ethu samkhyayude 8% aayirikkum?

ans: x/2

12. Germanyenna peru 75181311425 ennu kodu cheyyaamenkil france ennathu engane kodu cheyyaam?

ans: 61811435

13. Oru kodu bhaashayil bus ennathu yfh aane
nkil ithe kodu bhaashayil car ennathine engane ezhuthaam?
ans: xzi

14. Oraal veettilninnum 15 meettar vadakkottum 20 meettar
kizhakkottum 15 meettar thekkottum 10 meettar padinjaarottum sancharicchaal  ayaal veettilninnum ethra meettar akaleyaayirikkum? 
ans: 10 meettar

15. Oru klokkil minuttu soochi 20 minuttilaayirikkumpol athu ethra 
digri thirinjittundaakum?
ans: 60digri

16. America-4um   russia-3um  aayaal ittali ethra?

ans: 2

16. Oru graamatthile janasamkhya oru varsham kondu 1000 tthil ninnum 1700 aayi vardhicchaal vardhanayude shathamaanam ethra?

ans: 70%

17. Marked enna padam deramkenna  kodupayogicchu  engane ezhuthaam?

ans:  ssrtse

18. 100 kuttikalulla klaasil raamante raanku mukalil ninnum 50 aanenkil thaazhe ninnum raanku ethrayaan? 

ans: 49

19. Inthyayile aadyatthe acchadishaala sthaapikkappettathevide?

ans: gova 

20. Vaaskodagaama  kappalirangiya sthalam eth? 

ans: kaappaadu

20. Shuddhiprasthaana sthaapakan aar?

ans: svaami  dayaanandasarasvathi 

21. Kazhsan prabhu bamgaal vibhajicchathu eppol? 

ans: 1905 

22. Inthyan naashanal kongrasinte aadyatthe muslim prasidandu aar?

ans: badruddheen  thayaabji

23. Eshyaattiku sosytti ophu bamgaalinte sthaapakan aar?

ans: sar vilyam jonsu

24. Malabaar hilsu sthithi cheyyunnathevide? 

ans: mumby

25. Inthyan insttittyoottu ophu sayansu sthithi cheyyunnathevide?

ans: baamgloor

26. Raajyatthe karansi printingu prasu sthithi cheyyunnathevide?

ans: naasiku 

27. Thamizhnaadinte nellara eth?

ans: thanchaavoor

28. Panchaabile simham ennariyappettirunnathu aar?

ans: laalaa lajpathraayi 

29. Raajyam karasenaadinam aacharikkunnatheppol? 

ans: ogasru  15

30. 'midnyttu childran ' enna granthatthinte kartthaavaar?

ans: salmaan rushdi 

31. Sinimayil abhinayicchu loka rekkoditta inthyan nadan aar?

ans: premnaseer

32. Inthyayile janasakhya 100 kodiyennu prakhyaapicchatheppol?

ans: 2000 meyu 11

33. Raajyatthe 28-aam samsthaanamaaya jaarkhanddu nilavil vannatheppol? 

ans: 2000 navambar 15 

34. Muslim leegu sthaapikkappetta varsham eth?

ans: 1906 

35. Inthyayude aadyatthe rimottsensingu upagrahatthinte perenthu?

ans: irs 1a 

36. Si. Esu. Ai. Aar. Nte sthaapakan aar? 

ans: do. Shaanthisvaroopu bhadnaagar 

37. Vaardhakyatthekkuricchu padtikkunna shaasthrashaakhayude perenthu ?

ans: jerantolaji

38. Pulluvargatthilppetta ettavum valiya sasyam eth?

ans: mula

39.  manushyashareeratthile ettavum valiya granthi eth?

ans: karal 

40. Manushyashareeratthile ettavum kaduppameriya bhaagam eth? 

ans: pallinte inaamal 

41. Debil shugar  ennariyappedunna padaartham eth? 

ans: sukrosu

42.  hargovindu khuraanayude pravartthana kendram ethaayirunnu? 

ans: amerikka 

43. Opasu mejasu, opasu mynasu  ennee granthangalude kartthaavaar? 

ans: rojar bekkan 

44. Sendral lethar risarcchu insttittyoottu sthithi cheyyunna sthalam:

ans: chenny 
 
45. Kaaveri tharkkaparihaara drybyunalinte adhyakshan aar?
 
ans: en. Pi. Singu
 
46.'drushdaantham’ chithratthinte samvidhaayakan aar? 

ans: em. Pi. Sukumaarannaayar 

47. Adoorinte chalacchithrayaathrakal rachicchathu aar? 

ans: em. Ephu. Thomasu 

48. Harithashree paddhathiyude lakshyam enthu? 

ans: pacchakkariyude adhikothpaadanam 

49. ‘sakhaav’ naadakam aarude katha parayunnu? 

ans: krushnapilla 

50. Gaayakan kozhikkodu abdulkhaadarinte baalyakaala perenthu? 

ans: lesli

51. Desheeyageyimsil svarnam nedunna aadyapaarlamenramgam aar? 

ans: naveen jindaal 

52. Keralatthile aadya yahoodappalli evide sthithicheyyunnu?

ans: mattaancheri 

53. Mooshikavamsham rachicchathaar? 

ans: athulan 

54. Shreenaaraayanaguruvinte samaadhisthalam eth? 

ans: shivagiri 

55.  keralatthil sarkkasu,kala pracharippikkunnathil mukhya panku vahicchathaar? 

ans: keeleri kunjikkannan 

56. 'peruvazhiyampalam' rachicchathaar? 

ans: padmaraajan 

57. Vykkam sathyaagraham aarambhiccha varsham eth? 

ans: 1924

58. Keralatthil ettavum kuranja kaalam mukhyamanthriyaayirunnathu aar?
 
ans: si. Ecchu muhammadkoya 

59. Britteeshu paarlamenriletthiya aadyatthe inthyakkaaran aar?
 
ans: daadaabhaayu navaroji 

60. Baabar thante aathmakatha ezhuthiyathu ethu bhaashayil ?

ans: chagaatthaayu thurkki 

61. Phranchu viplavatthinu parasyamaayi pinthuna prakhyaapiccha inthyan bharanaadhikaari aar? 

ans: dippusultthaan

62. The adjective of obey is:

ans: obedience

63. The antonym of include is:

ans: exclude

64. If i have enough money i....... Buy a car.

ans: will

65. The burglar.................. Before the police arrived. 

ans: had escaped

66. "i am reading a book" is the active form of :
 
ans: a book is being read by me 

67. They don't work hard..............

ans: do they?

68. Tomorrow is a holiday.....................

ans:  isn't it? 

69. The boys have been playing.......... A long time. 

ans: for

70. The noun form of perform is:

ans: performance

71. Slow and steady................. The race.

ans: wins

72. Ramu.................... A snake yesterday evening.
 
ans: killed 

73. He is the person................ Saved the child.

ans: who

74. He has not given............. Drinking.
 
ans: up

75. I opened the bottle.................. A screwdriver.

ans:  with

76.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - are you working for now?

ans: who

77. The synonym of admitis:

ans: confess

78. The synonym of frankness is:

ans: sincerity 

79. Prathyupakaaram enna padam piricchezhuthunnath: 

ans: prathi  upakaaram 

80. Aadhaarikaa vibhakthiyude prathyayam eth? 

ans: il

81. Shariyaaya vaakyaroopam eth?

ans: prabhaathatthil kizhakku dikksindhooramaniyukayum pookkal vidarukayum cheythu.
 shariyaaya tharjama thiranjedukkuka. 
82.  when i saw him, he was sleeping.

ans: njaan avane kandappol avan urangukayaayirunnu.

83. History is the essence of innumerable biographies.

ans: anekam jeevacharithrangalude saaraamshamaanu charithram

84. Let me go to dinner.

ans: enne virunninu pokaan anuvadikkuka
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution