Answer Key march 8 2014

Answer Key

1.
Ans:-b
•1936-ൽ ക്ഷേത്രപ്രേവേശന വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച രാജാവാണ് ഇദ്ദേഹം.
•ഭൂപണയ ബാങ്ക് തിരുവിതാംകൂർ സർവ്വകലാശാല, കർഷിക കടാശ്വസ നിയമം പാസാക്കൽ ഇവ ആരംഭിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ്.
•പോപ്പിനെ സന്ദർശിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഭരണാധികാരികൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം.

2.
Ans:- a
ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റ് - ചാൾസ് ഡിക്കൻസ്
കൂലി - മുൽക് രാജ് ആനന്ദ്
ഗ്രേറ്റർ കോമൺ ഗുഡ് - അരുന്ധതി റോയ്

3.
Ans:- a
മാർത്താണ്ഡവർമ്മ. 1750 ജനുവരി മൂന്നാം തീയതി തന്റെ ഉടവാൾ ശ്രീ പത്മനാഭന് മുൻപിൽ സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തൃപ്പടിദാനം നടത്തിയത്. ആ ദിവസം മുതൽ അദ്ദേഹം ശ്രീപത്മനാഭ ദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുകയും അദ്ദേഹവും പിൻഗാമികളും ശ്രീപത്മനാഭന്റെ കീഴിലുള്ള രാജ്യത്തെ ട്രസ്റ്റികൾ ആയിത്തിരുത്തുകയും ചെയ്തു.

4.
Ans:- C
ബാബർ ആണ് മുഗൾ വംശ സ്ഥാപകൻ
മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഭരണം നടത്തിയ മുസ്ലീം ഭരണാധികാരിയാണ് ഷെർഷാ സുരി.

5.
Ans:- C
ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ 1853-ൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ കണ്ണമൂലയിലെ
കൊല്ലൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണ് ജനിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടികാലത്തെ  പേര് നരേന്ദ്രൻ എന്നായിരുന്നു.

6.
Ans:- b
കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ചത് എ.ഡി. 825 ലാണ്.

7.
Ans:- b
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്കിൽ കായിക്കരയിലാണ് ജനനം 1924, 51-ാമത്തെ വയസ്സിൽ പല്ലനയിലെ ബോട്ടപകടത്തിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു.

8.
Ans:-a

പരശുരാമൻ മഴുവെറിഞ്ഞാണ് കേരളം ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഐതീഹ്യം.


19.
Ans:- C


20.
Ans:- C

പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്ര്യ സോഫ്റ്റ് വെയർ പ്രതലത്തിലാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. തനിമ - കലാസാഹിത്യവേദി.


21.
Ans:- C

ex:- 15


* 4 - 60


22.
Ans:- C

പലിശനിരക്ക്

=1
*100 /100

=12%


23.
Ans:- b

A, B, C ഇവരുടെ ആകെ വയസ്സ് = 40
*3

B, C ഇവരുടെ ആകെ വയസ്സ് = 38
* 2=76

A യുടെ വയസ്സ് = 120 - 76 = 44


24.
Ans:- a ആകെ 10 X 12=120


25.
Ans:- C

2012 അധിക വർഷമായതിനാൽ

ഫെബ്രുവരി 29 ദിവസം

ജനുവരി 31 - 12 = 19 ദിവസം

ഫെബ്രുവരി = 29 ദിവസം

മാർച്ച് = 22 ദിവസം.

= 19  29  22

= 70


26.
Ans:- b

സംഖ്യകൾ വലത് വശത്ത് നിന്ന് യഥാക്രമം 6, 5, 4, 3, 2 എന്നിവ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി.

30
* 4 = 120


27.
Ans:- a

7 ചൊവ്വ, 14 ചൊവ്വ, 21 ചൊവ്വ - 19 ഞായർ,


28.
Ans:- d

450 ന്റെ 10% = 45 രൂപ

450 - 45 = 405 രൂപ.


29.
Ans:- C

13 നടുക്കായിരിക്കും. സംഖ്യകൾ 11, 12, 13, 14, 15


30.
Ans:- b

ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ല.സാ.ഗു

=അംശങ്ങളുടെ ല.സാ.ഗു /ചേരദങ്ങളുടെ ഉ.സാ. ഘ

= 1, 1, 5 എന്നിവയുടെ ല.സാ.ഗു/6, 2, 8 എന്നിവയുടെ ഉ.സാ. ഘ

=5/2


31.
Ans:- a

ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസിൽ പങ്കെടുത്തത് 1920-ലാണ്.


32.
Ans:- b

ക്ലോണിങ്ങിന്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇയാൻ വിൽമുടാണ്.


33.
Ans:- a

അന്തരീക്ഷമില്ലാത്ത ഗ്രഹം, ബുധനാണ്.


34.
Ans:- d

ആഹാരം കഴുകി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവി - റക്കൂൺ

ഏറ്റവും വലിയ തലച്ചോറുള്ള ജീവി - സേ് പം തിമിംഗലം.

35.
Ans:- a
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വെയിൽസ് രാജകുമാരന്റെ ഇന്ത്യാസന്ദർശനവും 1921ലാണ്.

36.
Ans:- C
തെന്നാലി രാമൻ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ കൃഷ്ണദേവരായരുടെ സദസ്സിലെ വിദൂഷകനായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു.

37.
Ans:- C
•മാർച്ച് 27 - ലോക നാടക ദിനം.
•ഏപ്രിൽ 23 - ലോക പുസ്തക പകർപ്പവകാശ ദിനം.
•ഏപ്രിൽ 29 - ലോകനൃത്ത ദിനം.

38.
Ans:- b
ഹൗസ് ഫ്ലൈ എന്നു വിളിക്കുന്ന പ്രാണി - ഈച്ച. ഡെങ്കിപനി, ചിക്കൻഗുനിയ എന്നീ രോഗങ്ങൾ ഈഡിസ് ആൽബോപിക്ട്സ് കൊതുകുകളാണ്.

39.
Ans:- b
കായികലോകത്തെ സംഭാവനകൾക്ക് ഭാരതസർക്കാർ നൽകുന്ന പുരസ്കാരമാണ് അർജുന അവാർഡ്. 1961-ൽ തുടങ്ങിയ ഈ പുരസ്കാരം 5,00,000 രൂപയും, വെങ്കല പ്രതിമയും പ്രശസ്തിപത്രവും സമ്മാനമായി നൽകുന്നു.

40.
Ans:-b
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാക്ഷരത ബീഹാറിനാണ് (
47.53) ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സാക്ഷരത തഡാർഖണ്ഡ് (
54.13) സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം - കേരളം.

41.
Ans:- a
1976-ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ പിൻകോട് നിലവിൽ വന്നത്.

42.
Ans:- a
2000-ലെ സിഡ്നി ഒളിമ്പിക്സിലാണ് കർണം മല്ലേശ്വരി വെങ്കലമെഡൽ നേടിയത്.

43.
Ans:-b
ബ്രസീൽ (തെക്കേ അമേരിക്ക) ആണ് കൈതച്ചക്കയുടെ ജന്മദേശം. ചൈനീസ് ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓറഞ്ചാണ്.


44.
Ans:- C


*ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം - ഐസക് ന്യൂട്ടൺ.


*വൈദ്യുത ബൾബ് - എഡിസൺ,


*വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് - മൈക്കേൽ ഫാരഡേ.


45.
Ans:- a


*മെയ് 8 - ലോക റെഡ്ക്രോസ് ദിനം.


*മെയ് 31 - പുകയില് വിരുദ്ധ ദിനം.


*മെയ് 24 - കോമൺ വെൽത്ത് ദിനം.


46.
Ans:- b

ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര സൗണ്ട് ഡിസൈനറും, സൗണ്ട് എഡിറ്ററും, സൗണ്ട് മിക്സറുമാണ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി. കേരളത്തിലെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഞ്ചൽ സ്വദേശിയാണിദ്ദേഹം. മികച്ച ശബ്ദമിശ്രണത്തിനുള്ള ഓസ്കാർ പുരസ്കാരം 2008-ൽ ലഭിച്ചു.


47.
Ans:- C

തിമിരം - കണ്ണ്, മഞ്ഞപിത്തം - കരൾ.


48.
Ans:- a

അഞ്ച് ഹൃദയമുള്ള ജീവിയായ മണ്ണിരയ്ക്ക് ശ്വാസകേശമില്ല. തൊലിയിലെ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ അകത്തു കടക്കുന്ന വായു ശരീരത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നു.


49.
Ans:- d

• കേരള വാത്മീകി - വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ

• കേരള വ്യാസൻ - കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ

• കേരള കാളിദാസൻ - കേരള വർമ്മ വലിയകോഴി തമ്പുരാൻ


50.
Ans:- b

ഫീമെയിൽ എയ്ഡീസ് ഈജിപ്റ്റി കൊതുകുകളാണ് ഡെങ്കിപനിക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ബേക്ക് ബോൺ ഫീവർ എന്നും ഡെങ്കിപനി അറിയപ്പെടുന്നു.


51.
Ans:- a

•ബംഗ്ലാദേശ് - ആമ്പൽ

• ഭൂട്ടാൻ - നീലപോപ്പി

മലേഷ്യ - ചെമ്പരത്തി


52.
Ans:-b

1945 ഓഗസ്റ്റ് ആറിനാണ് ഹിരോഷിമയിൽ അമേരിക്ക ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന അണുബോംബ് വർഷിച്ചത്. അമേരിക്ക 1945 ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിനു നാഗസാക്കിയിൽ വർഷിച്ച അണുബോംബാണ് ഫാറ്റ്മാൻ.


53.
Ans:- b
1978 ജൂലൈ 25 ന് ബ്രിട്ടനിൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു  ജനിച്ചു.


54.
Ans:- a

ഒരു ബിറ്റിന്റെ മൂല്യം 1, 0 ആണ്

ബൈനറി ഡിജിറ്റിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് ബിറ്റ്. ബിറ്റിന്റെ മൂല്യം ഒന്ന് ആണെങ്കിൽ ശരി, അതേ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ തെറ്റ് അല്ല എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.


55.


Ans:- C

കേരള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പമാണ് കണിക്കൊന്ന. തായ്ലാൻഡിന്റെ ദേശീയ വൃക്ഷവും കണിക്കൊന്നയാണ്


56.
Ans:- d

ജീവകം സിയുടെ കുറവു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന  രോഗമാണ് സ്കർവി.


57.
Ans:- d

ഗൗതമനെന്നും, ശാക്യമുനിയെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച നൂറു വ്യക്തികളുടെ പ്രാസ്വ ചരിത്രമാണ് 'ദ ഹൻഡ്രഡ് എന്ന പേരിൽ മൈക്കൾ ഹാർട്ട് 1978-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം. ഈ പട്ടികയിൽ നാലാം സ്ഥാനം ഗൗതമ ബുദ്ധനാണ്.


58.
Ans:- b

മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ശക്തമായ അടിത്തറയുണ്ടാക്കാൻ സഹായകമായ രചനകൾ നടത്തിയ ഭാഷ പണ്ഡിതനാണ് എ.ആർ. രാജരാജ വർമ്മ. വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ 'കേരളപാണിനി'യാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതി.


59.
Ans:- C

പേശികളിലും കരളിലും സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ​ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ - ഗ്ലൂക്കഗോൺ. ഇൻസുലിന്റെ അഭാവം മൂലം രക്തത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്ലൂക്കോസ് മൂത്രത്തിലൂടെ

വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ - പ്രമേഹം.


60.
Ans:-b

• കോളറ ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ്.

• വസൂരി, ചിക്കൻപോക്സ് എയ്ഡ്സ് തുടങ്ങിയവ വൈറസ് മൂലം പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ്.

• മലേരിയ, സലീപിങ്, സിക്ക്നസ്, അമിബിക് ഡിസെൻട്രി തുടങ്ങിയവ പ്രോട്ടോസോവ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളാണ്.


61.
Ans:- a

സർവരും പഠിക്കുക സർവരും വളരുക എന്നതാണ് സർവശിക്ഷാ അഭിയാന്റെ ആപ്തവാക്യം. പത്തുവർഷം കൊണ്ട് 6 നും 14 നും ഇടയ്ക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം സാർവ്വത്രികമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി.


62.
Ans:- a

പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ എന്നും ഇദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ കോഫീഹൗസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ഡൽഹിയിലാണ്


63.
Ans:- b
1965-ലാണ് അവാർഡ് നേടിയത്.

രാമുകാര്യട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ചെമ്മീൻ


64.
Ans:- d

വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ഹിപ്പോക്രേറ്റസാണ്


65.
Ans:- C

ഗാന്ധിജി 1948 ജനുവരി 30 ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ബിർല ഹൗസിൽ വച്ച് വൈകുന്നേരം
5.17 ന് വെടിയേറ്റ് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്കുകൾ ‘ഹേ റാം' എന്നായിരുന്നു.


66.
Ans:- C

സേലം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയാണ് N.H. 47 ഉള്ളത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ നാഷണൽ ഹൈവേയാണ് N.H. 47 (കന്യാകുമാരി - വാരണാസി).


67.
Ans:- b

•ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി - ആർ. വെങ്കിട്ടരാമൻ. •മൈ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സ് എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് - ആർ. വെങ്കിട്ടരാമൻ.


68.
Ans:– a
ഒരു വസ്തു ഭാരത്തിനും ശക്തിയ്ക്കും വിധേയമായ ശേഷം ഭാരവും ശക്തിയും മാറ്റുമ്പോൾ പഴയ  അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാനുള്ള ശേഷിയാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. വസ്തു പെട്ടെന്നു പൊട്ടിപ്പോവുകയോ ചളുങ്ങി രൂപം മാറുകയോ ചെയ്താൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറവാണെന്ന് പറയാം.


69.
Ans:- C

മാസ്റ്റർ ഗ്ലാന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിറ്റ്യൂട്ടറി. പാൻക്രിയാസിന്റെ ഒരു അപരനാമമാണ് മധുരറൊട്ടി അഥവാ സ്വീറ്റ് ബ്രഡ്


70.
Ans:- C

71.
Ans:- b
മണ്ണിനടിയിൽ വളരുന്ന കിഴങ്ങാണ് ഉരുളകിഴങ്ങ്. അന്നജമാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

72.
Ans:- b

73.
Ans:-b
കയർഫെഡ് 1979-ൽ നിലവിൽ വന്നു. കൊല്ലം ,കൊച്ചി, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ
കയർഫെഡിന് പ്രദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്

74.
Ans:- C
1998 സെപ്റ്റംബർ നാലിന് അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയിലെ മെൻലോ പാർക്കിലാണ് ഗൂഗിൾ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായത്.

75.

Ans:- C

76.
Ans:- d
കേരള സർക്കാർ രൂപം നൽകിയ കംമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത പദ്ധതിയാണ് അക്ഷയ. മലപ്പുറം ജില്ലയാണ് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത ജില്ലയായി അറിയപ്പെടുന്നത്.

77.
Ans:- b
ശ്യമമാധവം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിനാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്.

78.
Ans:- b
ധഗ് എന്ന ചിത്രത്തിനാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത്.
2012 - വിദ്യാബാലൻ ദ ഡെർട്ടി പിക്ചർ.

79.
Ans:- C
ആമയുടെ ആയുർദൈർഘ്യം ഏകദേശം 120-150 വർഷം വരെയാണ്.
ആയുസു കൂടുതലുള്ള രണ്ടാമത്തെ ജീവി ചീങ്കണ്ണിയാണ് കാലാവധി 100 വർഷം.
ആനയുടെ ആയുർദൈർഘ്യം 70 - 90 വർഷം വരെയാണ്.
•സിംഹത്തിന്റെ ആയുർ ദൈർഘ്യം 20 - 25 വർഷം.

80.
Ans:- C

81.
Ans:- C
കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദി - ഭാരതപ്പുഴ
നിള എന്ന പേരിൽ ഈ നദി അറിയപ്പെടുന്നു.
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി - പെരിയാർ
'കേരളത്തിന്റെ ജീവൻരേഖ' എന്ന അപരനാമത്തിലും അറിയപ്പെടുന്നു.

82.

Ans:- a
യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് - വോൾഗ,
• അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് - മിസ്സൗറി.
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി-ആമസോൺ,

83.
Ans:- d
• വാതരോഗത്തിന് ഫലവത്തായ മരുന്നാണ് കുറുന്തോട്ടി.
• ഉയരത്തിൽ വളരുന്ന ഇല കൊഴിയുന്ന വൃക്ഷമാണ് അരയാൽ (ബോധിവൃഷം, പീപ്പൽ എന്നും
പേരുണ്ട്).


84.
Ans:- C

'ഒ' ഗ്രൂപ്പാണ് സാർവ്വിക ദാതാവെന്നറിയപ്പെടുന്നത്.


85.
Ans:- b
സ്മാർട്ട് സിറ്റി പോലുള്ള പദ്ധതികൾ നടത്താനായി ദുബായ് ഹോൾഡിങ് രൂപികരിച്ച സബ്സിഡയറിയാണ് ടികോം.

86.
Ans:- C
പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവൻ എന്ന അദ്ഭുത പ്രതിഭാസത്തിന്റെ സുപ്രധാന മൂലകമാണ് കാർബൺ

അഥവാ ഇംഗാലം പ്രാണവായു എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൂലകം - ഓക്സിജൻ.

അന്തരീക്ഷവായുവിന്റെ
78.1% ഭാഗം നൈട്രജനാണ്.


87.
Ans:– a

എൻഡോസൾഫാന്റെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഭോക്താവ് ഇന്ത്യയാണ്. എൻഡോസൾഫാന്റെ ദുരന്തത്തിലെ ഭീകരത വ്യക്തമാക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി ചിത്രമാണ്

എം.എ. റഹ്മാൻ സംവിധാനം ചെയ്ത “അര ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വർഗ്ഗം”.


88.
Ans:- a

ശ്രീരാമന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് അയോദ്ധ്യ വർഗീയ കലാപം നടന്ന ഗോ

ഡ്ര

ഗുജറാത്തിലാണ്.


89.
Ans:- C

നാലുവർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് ലോകകപ്പ് ഹോക്കി മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. 1971-ൽ ബാർസിലോണിലാണ് ലോകകപ്പ് ഹോക്കിയുടെ തുടക്കം. ഇന്ത്യ ആദ്യമായി ലോകകപ്പ് ഹോക്കികിരീടം നേടിയത് 1975-ലാണ്.


90.
Ans:- b


91.
Ans:- a

കേരവൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒറ്റത്തടി വൃക്ഷമാണ് തെങ്ങ്


92.
Ans:- b

• കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി തിരുവനന്തപുരത്താണ്. •കരള കലാമണ്ഡലം തൃശ്ശൂർജില്ലയിലെ ചെറുതുരുത്തിയിലാണ്.

കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ആസ്ഥാനം എറണാകുളം ആണ്.

93.


Ans:- d

• ധവള വിപ്ലവം - പാൽ

• ഹരിത വിപ്ലവം - നെല്ല്,ഗോതമ്പ്  


94.
Ans:- b

പോലീസ് ട്രയിനിംഗ് കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്തും. പോലീസ് ട്രയിനിംഗ് സ്കൂൾ തൃശ്ശൂരിലെ രാമവർമപുരത്തുമാണ്.


95.
Ans:- a

ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്ര ബാങ്കാണ് റിസർവ് ബാങ്ക്. 1926-ലെ ഹിൽട്ടൺ കമ്മീഷന്റെ

ശുപാർശകളാണ് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായത്. 1949- ജനുവരി ഒന്നിന് റിസർവ് ബാങ്ക് ദേശസാത്കരിച്ചു.


96.
Ans:- b

ഭൂമി പടിഞ്ഞാറു നിന്നും കിഴക്കോട്ടാണ് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ സൂര്യൻ കിഴക്കുദിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നു.


97.
Ans:- C

ഇടുക്കിയിലാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.


98.
Ans:- b

ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള വസ്ത വജ്രമാണ്.


99.
Ans:- C

•'മഹാഭരതത്തിന്റെ ഹൃദയം' എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത അറിയപ്പെടുന്നത്.

•'ജയ് സംഹിത', ശതസഹസ്രസംഹിത എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നത് മഹാഭാരതമാണ്.

• മഹാഭാരതം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാനാണ്. അതിനാൽ ഇദ്ദേഹം കേരള വ്യാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.


100.
Ans:- bManglish Transcribe ↓


answer key

1. Ans:-b
•1936-l kshethrapreveshana vilambaram purappeduviccha raajaavaanu iddheham.
•bhoopanaya baanku thiruvithaamkoor sarvvakalaashaala, karshika kadaashvasa niyamam paasaakkal iva aarambhicchathu iddhehatthinte kaalatthaanu.
•poppine sandarshiccha keralatthile aadya bharanaadhikaarikoodiyaanu iddheham.

2. Ans:- a
olivar dvisttu - chaalsu dikkansu
kooli - mulku raaju aanandu
grettar koman gudu - arundhathi royu

3. Ans:- a
maartthaandavarmma. 1750 januvari moonnaam theeyathi thante udavaal shree pathmanaabhanu munpil samarppicchu kondu thruppadidaanam nadatthiyathu. Aa divasam muthal addheham shreepathmanaabha daasan ennariyappedukayum addhehavum pingaamikalum shreepathmanaabhante keezhilulla raajyatthe drasttikal aayitthirutthukayum cheythu.

4. Ans:- c
baabar aanu mugal vamsha sthaapakan
mugal saamraajyatthinu idaykku bharanam nadatthiya musleem bharanaadhikaariyaanu shershaa suri.

5. Ans:- c
chattampi svaamikal 1853-l thiruvananthapuratthe kannamoolayile
kolloor enna sthalatthaanu janicchathu. Iddhehatthinte kuttikaalatthe  peru narendran ennaayirunnu.

6. Ans:- b
kollavarsham aarambhicchathu e. Di. 825 laanu.

7. Ans:- b
thiruvananthapuram jillayil chirayinkeezhu thaalookkil kaayikkarayilaanu jananam 1924, 51-aamatthe vayasil pallanayile bottapakadatthil addheham maricchu.

8. Ans:-a

parashuraaman mazhuverinjaanu keralam undaayathennaanu aitheehyam.


19. Ans:- c


20. Ans:- c

poornnamaayum svathanthrya sophttu veyar prathalatthilaanu ee sophttveyar nirmmicchirikkunnathu. Thanima - kalaasaahithyavedi.


21. Ans:- c

ex:- 15


* 4 - 60


22. Ans:- c

palishanirakku

=1
*100 /100

=12%


23. Ans:- b

a, b, c ivarude aake vayasu = 40
*3

b, c ivarude aake vayasu = 38
* 2=76

a yude vayasu = 120 - 76 = 44


24. Ans:- a aake 10 x 12=120


25. Ans:- c

2012 adhika varshamaayathinaal

phebruvari 29 divasam

januvari 31 - 12 = 19 divasam

phebruvari = 29 divasam

maarcchu = 22 divasam.

= 19  29  22

= 70


26. Ans:- b

samkhyakal valathu vashatthu ninnu yathaakramam 6, 5, 4, 3, 2 enniva kondu gunicchaal mathi.

30
* 4 = 120


27. Ans:- a

7 chovva, 14 chovva, 21 chovva - 19 njaayar,


28. Ans:- d

450 nte 10% = 45 roopa

450 - 45 = 405 roopa.


29. Ans:- c

13 nadukkaayirikkum. Samkhyakal 11, 12, 13, 14, 15


30. Ans:- b

bhinnasamkhyakalude la. Saa. Gu

=amshangalude la. Saa. Gu /cheradangalude u. Saa. Gha

= 1, 1, 5 ennivayude la. Saa. Gu/6, 2, 8 ennivayude u. Saa. Gha

=5/2


31. Ans:- a

inthya aadyamaayi olimpiku geyimsil pankedutthathu 1920-laanu.


32. Ans:- b

kloninginte pithaavennariyappedunnathu iyaan vilmudaanu.


33. Ans:- a

anthareekshamillaattha graham, budhanaanu.


34. Ans:- d

aahaaram kazhuki maathram upayogikkunna jeevi - rakkoon

ettavum valiya thalacchorulla jeevi - se് pam thimimgalam.

35. Ans:- a
imglandile veyilsu raajakumaarante inthyaasandarshanavum 1921laanu.

36. Ans:- c
thennaali raaman vijayanagara saamraajyatthile krushnadevaraayarude sadasile vidooshakanaaya pandithanaayirunnu.

37. Ans:- c
•maarcchu 27 - loka naadaka dinam.
•epril 23 - loka pusthaka pakarppavakaasha dinam.
•epril 29 - lokanruttha dinam.

38. Ans:- b
hausu phly ennu vilikkunna praani - eeccha. Denkipani, chikkanguniya ennee rogangal eedisu aalbopikdsu kothukukalaanu.

39. Ans:- b
kaayikalokatthe sambhaavanakalkku bhaarathasarkkaar nalkunna puraskaaramaanu arjuna avaardu. 1961-l thudangiya ee puraskaaram 5,00,000 roopayum, venkala prathimayum prashasthipathravum sammaanamaayi nalkunnu.

40. Ans:-b
ettavum kuranja saaksharatha beehaarinaanu (
47. 53) ettavum kuranja randaamatthe saaksharatha thadaarkhandu (
54. 13) saaksharathayil munnil nilkkunna samsthaanam - keralam.

41. Ans:- a
1976-laanu inthyayil pinkodu nilavil vannathu.

42. Ans:- a
2000-le sidni olimpiksilaanu karnam malleshvari venkalamedal nediyathu.

43. Ans:-b
braseel (thekke amerikka) aanu kythacchakkayude janmadesham. Chyneesu aappil ennariyappedunnathu oranchaanu.


44. Ans:- c


*guruthvaakarshana niyamam - aisaku nyoottan.


*vydyutha balbu - edisan,


*vydyuthiyude pithaavu - mykkel phaarade.


45. Ans:- a


*meyu 8 - loka redkrosu dinam.


*meyu 31 - pukayilu viruddha dinam.


*meyu 24 - koman veltthu dinam.


46. Ans:- b

inthyan chalacchithra saundu disynarum, saundu edittarum, saundu miksarumaanu rasool pookkutti. Keralatthile kollam jillayile anchal svadeshiyaaniddheham. Mikaccha shabdamishranatthinulla oskaar puraskaaram 2008-l labhicchu.


47. Ans:- c

thimiram - kannu, manjapittham - karal.


48. Ans:- a

anchu hrudayamulla jeeviyaaya manniraykku shvaasakeshamilla. Tholiyile cheriya dvaarangaliloode akatthu kadakkunna vaayu shareeratthil vyaapikkunnu.


49. Ans:- d

• kerala vaathmeeki - vallatthol naaraayana menon

• kerala vyaasan - kodungalloor kunjikkuttan thampuraan

• kerala kaalidaasan - kerala varmma valiyakozhi thampuraan


50. Ans:- b

pheemeyil eydeesu eejiptti kothukukalaanu denkipanikku kaaranamaakunnathu. Bekku bon pheevar ennum denkipani ariyappedunnu.


51. Ans:- a

•bamglaadeshu - aampal

• bhoottaan - neelapoppi

maleshya - chemparatthi


52. Ans:-b

1945 ogasttu aarinaanu hiroshimayil amerikka littil boyu enna anubombu varshicchathu. Amerikka 1945 ogasttu onpathinu naagasaakkiyil varshiccha anubombaanu phaattmaan.


53. Ans:- b
1978 jooly 25 nu brittanil lokatthile aadyatthe desttu dyoobu shishu  janicchu.


54. Ans:- a

oru bittinte moolyam 1, 0 aanu

bynari dijittinte churukkapperaanu bittu. Bittinte moolyam onnu aanenkil shari, athe ennivaye soochippikkunnu. Poojyam aanenkil thettu alla ennivaye soochippikkunnu.


55.


ans:- c

kerala samsthaanatthinte audyogika pushpamaanu kanikkonna. Thaaylaandinte desheeya vrukshavum kanikkonnayaanu


56. Ans:- d

jeevakam siyude kuravu moolam undaakunna  rogamaanu skarvi.


57. Ans:- d

gauthamanennum, shaakyamuniyennum ariyappedunnu. Lokacharithratthile ettavum svaadheeniccha nooru vyakthikalude praasva charithramaanu 'da handradu enna peril mykkal haarttu 1978-l prasiddheekariccha pusthakam. Ee pattikayil naalaam sthaanam gauthama buddhanaanu.


58. Ans:- b

malayaala bhaashaykku shakthamaaya adittharayundaakkaan sahaayakamaaya rachanakal nadatthiya bhaasha pandithanaanu e. Aar. Raajaraaja varmma. Vyaakarana niyamangal chittappedutthiya 'keralapaanini'yaanu addhehatthinte pradhaana kruthi.


59. Ans:- c

peshikalilum karalilum sambharicchirikkunna ​glykkojane glookkosaakkaan sahaayikkunna hormon - glookkagon. Insulinte abhaavam moolam rakthatthil ninnum verthirikkappedunna glookkosu moothratthiloode

visarjjikkappedunna avastha - prameham.


60. Ans:-b

• kolara baakdeeriya moolam undaakunna rogamaanu.

• vasoori, chikkanpoksu eydsu thudangiyava vyrasu moolam pakarunna rogangalaanu.

• maleriya, saleepingu, sikknasu, amibiku disendri thudangiyava prottosova moolam undaakunna rogangalaanu.


61. Ans:- a

sarvarum padtikkuka sarvarum valaruka ennathaanu sarvashikshaa abhiyaante aapthavaakyam. Patthuvarsham kondu 6 num 14 num idaykkulla kuttikalkku vidyaabhyaasam saarvvathrikamaakkaan lakshyamidunnathaanu ee paddhathi.


62. Ans:- a

paavangalude padatthalavan ennum iddhehatthe visheshippikkunnu. Aadyatthe kopheehausu sthaapikkappettathu dalhiyilaanu


63. Ans:- b
1965-laanu avaardu nediyathu.

raamukaaryattu samvidhaanam cheytha chithramaanu chemmeen


64. Ans:- d

vydyashaasthratthinte pithaavu hippokrettasaanu


65. Ans:- c

gaandhiji 1948 januvari 30 nu nyoodalhiyile birla hausil vacchu vykunneram
5. 17 nu vediyettu rakthasaakshithvam varicchu. Iddhehatthinte avasaanatthe vaakkukal ‘he raam' ennaayirunnu.


66. Ans:- c

selam muthal kanyaakumaari vareyaanu n. H. 47 ullathu. Inthyayile ettavum dyrghyameriya naashanal hyveyaanu n. H. 47 (kanyaakumaari - vaaranaasi).


67. Ans:- b

•ettavum praayam koodiya inthyan raashdrapathi - aar. Venkittaraaman. •my prasidanshyal iyezhsu enna grantham rachicchathu - aar. Venkittaraaman.


68. Ans:– a
oru vasthu bhaaratthinum shakthiykkum vidheyamaaya shesham bhaaravum shakthiyum maattumpol pazhaya  avasthayilekku varaanulla sheshiyaanu ilaasttisitti. Vasthu pettennu pottippovukayo chalungi roopam maarukayo cheythaal ilaasttisitti kuravaanennu parayaam.


69. Ans:- c

maasttar glaantu ennariyappedunnathu pittyoottari. Paankriyaasinte oru aparanaamamaanu madhurarotti athavaa sveettu bradu


70. Ans:- c

71. Ans:- b
manninadiyil valarunna kizhangaanu urulakizhangu. Annajamaanu ithil kooduthalaayi adangiyirikkunnathu.

72. Ans:- b

73. Ans:-b
kayarphedu 1979-l nilavil vannu. Kollam ,kocchi, kozhikkodu ennividangalil
kayarphedinu pradeshika kendrangalundu

74. Ans:- c
1998 septtambar naalinu amerikkayile kaaliphorniyayile menlo paarkkilaanu googil kampani sthaapithamaayathu.

75.

ans:- c

76. Ans:- d
kerala sarkkaar roopam nalkiya kammpyoottar saaksharatha paddhathiyaanu akshaya. Malappuram jillayaanu ee paddhathiyiloode inthyayile aadyatthe kampyoottar saaksharatha jillayaayi ariyappedunnathu.

77. Ans:- b
shyamamaadhavam enna granthatthinaanu avaardu labhicchathu.

78. Ans:- b
dhagu enna chithratthinaanu avaardu labhicchathu.
2012 - vidyaabaalan da dertti pikchar.

79. Ans:- c
aamayude aayurdyrghyam ekadesham 120-150 varsham vareyaanu.
aayusu kooduthalulla randaamatthe jeevi cheenkanniyaanu kaalaavadhi 100 varsham.
aanayude aayurdyrghyam 70 - 90 varsham vareyaanu.
•simhatthinte aayur dyrghyam 20 - 25 varsham.

80. Ans:- c

81. Ans:- c
keralatthile randaamatthe neelam koodiya nadi - bhaarathappuzha
nila enna peril ee nadi ariyappedunnu.
keralatthile ettavum neelam koodiya nadi - periyaar
'keralatthinte jeevanrekha' enna aparanaamatthilum ariyappedunnu.

82.

ans:- a
yooroppile ettavum neelam koodiya nadiyaanu - volga,
• amerikkan aikyanaadukalile ettavum neelam koodiya nadiyaanu - misauri.
lokatthile ettavum neelam koodiya nadi-aamason,

83. Ans:- d
• vaatharogatthinu phalavatthaaya marunnaanu kurunthotti.
• uyaratthil valarunna ila kozhiyunna vrukshamaanu arayaal (bodhivrusham, peeppal ennum
perundu).


84. Ans:- c

'o' grooppaanu saarvvika daathaavennariyappedunnathu.


85. Ans:- b
smaarttu sitti polulla paddhathikal nadatthaanaayi dubaayu holdingu roopikariccha sabsidayariyaanu dikom.

86. Ans:- c
prapanchatthil jeevan enna adbhutha prathibhaasatthinte supradhaana moolakamaanu kaarban

athavaa imgaalam praanavaayu ennariyappedunna moolakam - oksijan.

anthareekshavaayuvinte
78. 1% bhaagam nydrajanaanu.


87. Ans:– a

endosalphaante lokatthile ettavum valiya upabhokthaavu inthyayaanu. Endosalphaante duranthatthile bheekaratha vyakthamaakkunna dokyumentari chithramaanu

em. E. Rahmaan samvidhaanam cheytha “ara jeevithangalkku oru svarggam”.


88. Ans:- a

shreeraamante janmasthalamaanu ayoddhya vargeeya kalaapam nadanna go

dra

gujaraatthilaanu.


89. Ans:- c

naaluvarshatthilorikkalaanu lokakappu hokki mathsarangal nadakkunnathu. 1971-l baarsilonilaanu lokakappu hokkiyude thudakkam. Inthya aadyamaayi lokakappu hokkikireedam nediyathu 1975-laanu.


90. Ans:- b


91. Ans:- a

keravruksham ennariyappedunna ottatthadi vrukshamaanu thengu


92. Ans:- b

• keralatthile aadyatthe pabliku lybrari thiruvananthapuratthaanu. •karala kalaamandalam thrushoorjillayile cheruthurutthiyilaanu.

kerala hykkodathiyude aasthaanam eranaakulam aanu.

93.


ans:- d

• dhavala viplavam - paal

• haritha viplavam - nellu,gothampu  


94. Ans:- b

poleesu drayinimgu koleju thiruvananthapuratthum. Poleesu drayinimgu skool thrushoorile raamavarmapuratthumaanu.


95. Ans:- a

inthyayile kendra baankaanu risarvu baanku. 1926-le hilttan kammeeshante

shupaarshakalaanu risarvu baankinte roopeekaranatthinu kaaranamaayathu. 1949- januvari onninu risarvu baanku deshasaathkaricchu.


96. Ans:- b

bhoomi padinjaaru ninnum kizhakkottaanu bhramanam cheyyunnathu. Athinaal sooryan kizhakkudicchu padinjaaru asthamikkunnathaayi anubhavappedunnu.


97. Ans:- c

idukkiyilaanu mullapperiyaar anakkettu sthithicheyyunnathu.


98. Ans:- b

ettavum kaadtinyamulla vastha vajramaanu.


99. Ans:- c

•'mahaabharathatthinte hrudayam' ennaanu bhagavathgeetha ariyappedunnathu.

•'jayu samhitha', shathasahasrasamhitha ennellaam ariyappedunnathu mahaabhaarathamaanu.

• mahaabhaaratham malayaalatthilekku paribhaashappedutthiyathu kodungalloor kunjikkuttan thampuraanaanu. Athinaal iddheham kerala vyaasan ennariyappedunnu.


100. Ans:- b

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution