വിവരവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ (ഉത്തരങ്ങൾ)

ഉത്തരങ്ങൾ


1.(c)ജിമ്പ്


2.(b) Optical Mouse


3.(c)Swap


4.(c)Key Frame


5.(c)ഉപേയാഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഐ .പി.വിലാസം


6.(b) index.html


7.(c)View → Markings → Ecliptic line


8.(c)ഒരു ജ്യാമിതീയ രൂപം ചലിക്കുമ്പോൾ കടന്നു പോകുന്ന പാത അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്തിന്


9.(a)ഇവയിൽ വരക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ റാസ്റ്റർ ചിത്രങ്ങളാണ്

(d)ഇവയിൽ വരക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്


10.(a) USB (d) PS2


11.(a)A ശരിയാണ്  (c)A യും B യും ശരിയാണ്


12.(a)മൗസ് ഉപേയാഗിച്ച് ചിത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ക്രമീകരിക്കാം

(c)എന്ന ടാഗുപയോഗിച്ചും,മൗസ് ഉപയോഗിച്ചും ചിത്രത്തിന്റെ വലിപ്പം ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും


13.ഇങ്ക്സ്‌പെയ്‌സ്

(A)(b)ഒരു വെക്ടർ  ചിത്രനിർമാണ സോഫ്റ്റ്വെയറാണിത്

(B)(b)ഇതിൽ നിശ്ചിത വലിപ്പത്തിലുള്ള കാൻവാസ്‌ നിർമിക്കാൻ File…..> Document Properties ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു

(C)(b)ഇതിൽ Select and Transform object Tool ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാനം,വലുപ്പം എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുന്നത്

(D)(c)ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ നിർമിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് svg ആണ്.Manglish Transcribe ↓


uttharangal


1.(c)jimpu


2.(b) optical mouse


3.(c)swap


4.(c)key frame


5.(c)upeyaagikkunna kampyoottarinte ai . Pi. Vilaasam


6.(b) index. Html


7.(c)view → markings → ecliptic line


8.(c)oru jyaamitheeya roopam chalikkumpol kadannu pokunna paatha adayaalappedutthunnatthinu


9.(a)ivayil varakkunna chithrangal raasttar chithrangalaanu

(d)ivayil varakkunna chithrangal samoohamaayaanu pariganikkunnathu


10.(a) usb (d) ps2


11.(a)a shariyaanu  (c)a yum b yum shariyaanu


12.(a)mausu upeyaagicchu chithrangalude sthaanam krameekarikkaam

(c)enna daagupayogicchum,mausu upayogicchum chithratthinte valippam krameekarikkaan kazhiyum


13. Inkspeysu

(a)(b)oru vekdar  chithranirmaana sophttveyaraanithu

(b)(b)ithil nishchitha valippatthilulla kaanvaasu nirmikkaan file…..> document properties klikku cheyyunnu

(c)(b)ithil select and transform object tool upayogicchaanu chithrangalude sthaanam,valuppam enniva krameekarikkunnathu

(d)(c)ee sophttveyaril nirmikkunna chithrangalude svaabhaavika phayal phormaattu svg aanu.

Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution