<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 1185

59251. ഡ്യൂറാന്റ് കപ്പ് സ്ഥാപിച്ചത്?  [Dyooraantu kappu sthaapicchath? ]

Answer: സർ മോർട്ടിമർ ഡ്യൂറാന്റ് [Sar morttimar dyooraantu]

59252. ഇന്റർനാഷണൽ ഒളിംപിക് കമ്മിറ്റി, ഒളിംപിക് മ്യൂസിയം എന്നിവയുടെ ആസ്ഥാനമായ ലോസെയ്ൻ ഏത് രാജ്യത്താണ്?  [Intarnaashanal olimpiku kammitti, olimpiku myoosiyam ennivayude aasthaanamaaya loseyn ethu raajyatthaan? ]

Answer: സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് [Svittsarlandu]

59253. ഒളിംപിക്സിൽ വ്യക്തിഗത സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ?  [Olimpiksil vyakthigatha svarnam nediya aadya inthyakkaaran? ]

Answer: അഭിനവ് ബിന്ദ്ര [Abhinavu bindra]

59254. പ്രഥമ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ച രാജ്യം?  [Prathama lokakappu krikkattu mathsaratthil vijayiccha raajyam? ]

Answer: വെസ്റ്റിൻഡീസ് [Vesttindeesu]

59255. ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദമാണ് വോളി?  [Ethu kaliyumaayi bandhappetta padamaanu voli? ]

Answer: ടെന്നീസ് [Denneesu]

59256. ഫ്രാൻസിന്റെ ദേശീയ കായിക വിനോദം?  [Phraansinte desheeya kaayika vinodam? ]

Answer: ടെന്നീസ് [Denneesu]

59257. പൂന ഗെയിംസ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന കായിക വിനോദം?  [Poona geyimsu ennariyappettirunna kaayika vinodam? ]

Answer: ബാഡ്മിന്റൺ [Baadmintan]

59258. തോമസ് കപ്പ് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?  [Thomasu kappu ethumaayi bandhappettirikkunnu? ]

Answer: ബാഡ്മിന്റൺ [Baadmintan]

59259. പട്ടുനൂൽ ലോകത്താദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ച രാജ്യം?  [Pattunool lokatthaadyamaayi aavishkariccha raajyam? ]

Answer: ചൈന [Chyna]

59260. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന രാജ്യം?  [Lokatthu ettavum kooduthal per vadhashikshaykku vidheyamaakunna raajyam? ]

Answer: ചൈന [Chyna]

59261. പീരങ്കി ലോകത്താദ്യമായി ആവിഷ്കരിച്ച രാജ്യം?  [Peeranki lokatthaadyamaayi aavishkariccha raajyam? ]

Answer: ചൈന [Chyna]

59262. ഉപ്പിന് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ രാജ്യം?  [Uppinu nikuthi erppedutthiya aadya raajyam? ]

Answer: ചൈന [Chyna]

59263. ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?  [Inthyan navoththaanatthinte pithaavu ennariyappedunnath? ]

Answer: രാജാറാം മോഹൻറോയി [Raajaaraam mohanroyi]

59264. 1828 ൽ ബ്രഹ്മസമാജം സ്ഥാപിച്ചത്?  [1828 l brahmasamaajam sthaapicchath? ]

Answer: രാജാറാം മോഹൻറോയി [Raajaaraam mohanroyi]

59265. `ഹിന്ദുമതത്തിലെ കാൽവിൻ' എന്നറിയപ്പെട്ടത് ?  [`hindumathatthile kaalvin' ennariyappettathu ? ]

Answer: ദയാനന്ദ സരസ്വതി [Dayaananda sarasvathi]

59266. ദയാനന്ദ സരസ്വതി രചിച്ച കൃതിയാണ് ?  [Dayaananda sarasvathi rachiccha kruthiyaanu ? ]

Answer: സത്യാർത്ഥപ്രകാശം [Sathyaarththaprakaasham]

59267. ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന്?  [Chandrashekhar aasaadu keaallappettathu ennu? ]

Answer: 1931ൽ [1931l]

59268. സൈമൺ കമ്മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്?  [Syman kammishan inthyayiletthiyath? ]

Answer: 1928ൽ [1928l]

59269. പഞ്ചാബിലെ ബൽഗ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച വിപ്ളവകാരി?  [Panchaabile balga graamatthil janiccha viplavakaari? ]

Answer: ഭഗത്സിംഗ് [Bhagathsimgu]

59270. ഭഗത്സിംഗിനെ തൂക്കിലേറ്റിയത്?  [Bhagathsimgine thookkilettiyath? ]

Answer: 1931 മാർച്ച് 23 [1931 maarcchu 23]

59271. ക്രിപ്സ്മിഷൻ ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്?  [Kripsmishan inthyayiletthiyath? ]

Answer: 1942ൽ [1942l]

59272. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത്?  [Kvittu inthyaa prakshobham aarambhicchath? ]

Answer: 1942 ആഗസ്റ്റ് 9 [1942 aagasttu 9]

59273. പ്രാചീന ശിലായുഗ കാലഘട്ടം?  [Praacheena shilaayuga kaalaghattam? ]

Answer: 1,75,000 ബി.സി - 10,000 ബി.സി [1,75,000 bi. Si - 10,000 bi. Si]

59274. പുരാതന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈജിപ്റ്റ് ഭരിച്ചിരുന്ന രാജവംശം?  [Puraathana kaalaghattatthil eejipttu bharicchirunna raajavamsham? ]

Answer: ഫറോവ [Pharova]

59275. ചൈനയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യ രാജവംശം?  [Chynayile ariyappedunna aadya raajavamsham? ]

Answer: ഷാംഗ് രാജവംശം [Shaamgu raajavamsham]

59276. ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ഗ്രീസിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാകവി?  [Kristhuvinu mumpu greesil jeevicchirunna mahaakavi? ]

Answer: ഹോമർ [Homar]

59277. ഹോമറിന്റെ കൃതികൾ?  [Homarinte kruthikal? ]

Answer: ഇലിയഡ്, ഒഡീസി [Iliyadu, odeesi]

59278. ആദ്യമായി ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നത്?  [Aadyamaayi olimpiksu nadannath? ]

Answer: ബി.സി 776ൽ (ഒളിമ്പിയയിൽ) [Bi. Si 776l (olimpiyayil)]

59279. താവോ മതം (Tavoism) സ്ഥാപിച്ചത്?  [Thaavo matham (tavoism) sthaapicchath? ]

Answer: ചൈനീസ് തത്ത്വചിന്തകൻ ലാവോസേ (604 ബി.സി) [Chyneesu thatthvachinthakan laavose (604 bi. Si)]

59280. പുരാതന ഗ്രീസിലെ നാടകകൃത്തുകൾ?  [Puraathana greesile naadakakrutthukal? ]

Answer: ഏസ്കിലസ്, സോഫോക്ളിസ്, യൂറിപ്പിഡസ് [Eskilasu, sophoklisu, yoorippidasu]

59281. പുരാതന ഗ്രീസിലെ ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ?  [Puraathana greesile ganithashaasthrajnjan? ]

Answer: പൈഥഗോറസ് [Pythagorasu]

59282. പുരാതന ഗ്രീസിലെ വൈദ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ (വൈദ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്)?  [Puraathana greesile vydya shaasthrajnjan (vydya shaasthratthinte pithaavu)? ]

Answer: ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് (460 ബി.സി) [Hippokraattasu (460 bi. Si)]

59283. മാസിഡോണിയൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യ രാജാവ്?  [Maasidoniyan saamraajyatthinte aadya raajaav? ]

Answer: പെർഡിക്കസ് ഒന്നാമൻ [Perdikkasu onnaaman]

59284. ഹെംലോക് എന്ന വിഷച്ചെടിയുടെ നീര് കുടിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ഗ്രീക്ക് തത്ത്വചിന്തകൻ?  [Hemloku enna vishacchediyude neeru kudippicchu keaalappedutthiya greekku thatthvachinthakan? ]

Answer: സോക്രട്ടീസ് [Sokratteesu]

59285. സോക്രട്ടീസിന്റെ ശിഷ്യൻ?  [Sokratteesinte shishyan? ]

Answer: പ്ളേറ്റോ [Pletto]

59286. പ്ളേറ്റോയുടെ കൃതി?  [Plettoyude kruthi? ]

Answer: ഡയലോഗ്സ് ദ റിപ്പബ്ളിക് [Dayalogsu da rippabliku]

59287. പ്ളേറ്റോയുടെ ശിഷ്യൻ?  [Plettoyude shishyan? ]

Answer: അരിസ്റ്റോട്ടിൻ [Aristtottin]

59288. ജ്യാമിതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രീക്ക് ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ?  [Jyaamithiyude pithaavu ennariyappedunna greekku ganitha shaasthrajnjan? ]

Answer: യൂക്ളിഡ് [Yooklidu]

59289. യൂക്ളിഡിന്റെ കൃതി?  [Yooklidinte kruthi? ]

Answer: എലമെന്റ്സ് ഒഫ് ജോമട്രി [Elamentsu ophu jomadri]

59290. ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച ഗ്രീക്ക് ചക്രവർത്തി?  [Inthya aakramiccha greekku chakravartthi? ]

Answer: അലക്സാണ്ടർ (ബി.സി 326) [Alaksaandar (bi. Si 326)]

59291. ബി.സി. 55 ൽ ബ്രിട്ടൻ കീഴടക്കിയ ഗ്രീക്ക് ചക്രവർത്തി?  [Bi. Si. 55 l brittan keezhadakkiya greekku chakravartthi? ]

Answer: ജൂലിയസ് സീസർ [Jooliyasu seesar]

59292. കടലാസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്?  [Kadalaasu kandupidicchath? ]

Answer: ചൈനക്കാർ (100 ബി.സി) [Chynakkaar (100 bi. Si)]

59293. മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജനനം?  [Muhammadu nabiyude jananam? ]

Answer: എ.ഡി. 570 (മെക്ക) [E. Di. 570 (mekka)]

59294. ഹിജറ വർഷാരംഭം?  [Hijara varshaarambham? ]

Answer: എ.ഡി. 622 [E. Di. 622]

59295. പാലസ്തീനിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങൾ?  [Paalastheenil kristhyaanikalum muslingalum thammil nadanna yuddhangal? ]

Answer: കുരിശുയുദ്ധങ്ങൾ [Kurishuyuddhangal]

59296. മാഗ്നാ കാർട്ട എന്ന അവകാശ ഉടമ്പടിയിലൂടെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ളീഷ് രാജാവ്?  [Maagnaa kaartta enna avakaasha udampadiyiloode ariyappedunna imgleeshu raajaav? ]

Answer: ജോൺ II (1215) [Jon ii (1215)]

59297. പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഫ്രാൻസിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച ധീര വനിത?  [Pathinanchaam noottaandil phraansine britteeshukaaril ninnu mochippiccha dheera vanitha? ]

Answer: ജൊവാൻ ഒഫ് ആർക്ക് [Jeaavaan ophu aarkku]

59298. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കപ്പൽ മാർഗം കണ്ടെത്തിയ പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ?  [Inthyayilekkulla kappal maargam kandetthiya porcchugeesu naavikan? ]

Answer: വാസ്ഗോഡ ഗാമ [Vaasgoda gaama]

59299. വാസ്കോഡ ഗാമ കോഴിക്കോട്ട് കപ്പലിറങ്ങിയത്?  [Vaaskoda gaama kozhikkottu kappalirangiyath? ]

Answer: 1498ൽ [1498l]

59300. കപ്പലിൽ ലോക പര്യടനത്തിന് പുറപ്പെട്ട പോർച്ചുഗീസ് നാവികൻ?  [Kappalil loka paryadanatthinu purappetta porcchugeesu naavikan? ]

Answer: ഫെർഡിനാൻസ് മഗല്ലൻ [Pherdinaansu magallan]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution