<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 134

6701. G8 ൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അംഗമായ രാജ്യം? [G8 l ettavum oduvil amgamaaya raajyam?]

Answer: റഷ്യ (1997 ൽ യു.എസ് ലെ ഡെൻവർ ഉച്ചകോടിയിൽ വച്ച് ) [Rashya (1997 l yu. Esu le denvar ucchakodiyil vacchu )]

6702. കർണാടകത്തിലെ കുടകിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം ? [Karnaadakatthile kudakilulla vellacchaattam ? ]

Answer: അബ്ബി [Abbi ]

6703. അബ്ബി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം? [Abbi vellacchaattam sthithi cheyyunna inthyan samsthaanam? ]

Answer: കർണാടക [Karnaadaka ]

6704. ആകെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ [Aake niyamasabhaa mandalangal]

Answer: 140

6705. കേന്ദ്രത്തിൽ ദ്വിഭരണം (Diarchy)വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത നിയമം? [Kendratthil dvibharanam (diarchy)vyavastha cheytha niyamam?]

Answer: 1935 ലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാ ആക്ട് [1935 le gavanmentu ophu inthyaa aakdu]

6706. ‘കമ്മോഡിറ്റീസ് ആന്‍റ് കേപ്പബിലിറ്റീസ്’ എന്ന സാമ്പത്തിക ശാസത്ര ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത്? [‘kammoditteesu aan‍ru keppabilittees’ enna saampatthika shaasathra grantham rachicchath?]

Answer: അമർത്യാസെൻ [Amarthyaasen]

6707. ആകെ വോട്ടർമാർ [Aake vottarmaar]

Answer: 26019284 ( സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ 13508693, പുരുഷ വോട്ടർമാർ 12510589, ഭിന്നലിംഗക്കാർ 2) [26019284 ( sthree vottarmaar 13508693, purusha vottarmaar 12510589, bhinnalimgakkaar 2)]

6708. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുള്ള ജില്ല [Ettavum kooduthal vottarmaarulla jilla]

Answer: മലപ്പുറം (3033864) [Malappuram (3033864)]

6709. മക്കയിൽ തീർത്ഥാടനം നടത്തിയ മുസ്ലീങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്? [Makkayil theerththaadanam nadatthiya musleengal ariyappedunnath?]

Answer: ഹാജി [Haaji]

6710. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ദേശസാൽക്കരിച്ച വർഷം? [Inthyan reyilve deshasaalkkariccha varsham?]

Answer: 11951

6711. ഹെയ്ലി നാഷണൽ പാർക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത്? [Heyli naashanal paarkku ippol ariyappedunnath?]

Answer: കോർ ബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് [Kor battu naashanal paarkku]

6712. ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ പ്രധാന ശിഷ്യൻ? [Chattampisvaamikalude pradhaana shishyan?]

Answer: ബോധേശ്വരൻ [Bodheshvaran]

6713. ഇട്ടാവ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം? [Ittaava kotta sthithi cheyyunna samsthaanam?]

Answer: ഉത്തർപ്രദേശ് [Uttharpradeshu]

6714. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നീരാവി എത്തുന്ന പ്രക്രീയ? [Anthareekshatthil neeraavi etthunna prakreeya?]

Answer: ബാഷ്പീകരണം [Baashpeekaranam]

6715. ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ടർമാരുള്ള ജില്ല [Ettavum kuravu vottarmaarulla jilla]

Answer: വയനാട് (595681) [Vayanaadu (595681)]

6716. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ താൻ വിസ്തൃതമാക്കിയ രാജ്യം 1750 ജനുവരി 1 ന് ശ്രീപത്മനാഭന് സമർപ്പിച്ചത് അറിയപ്പെടുന്നത്? [Maartthaandavarmma thaan visthruthamaakkiya raajyam 1750 januvari 1 nu shreepathmanaabhanu samarppicchathu ariyappedunnath?]

Answer: ത്രിപ്പടിദാനം [Thrippadidaanam]

6717. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടർമാരുള്ള നിയമസഭാ മണ്ഡലം [Ettavum kooduthal vottarmaarulla niyamasabhaa mandalam]

Answer: ആറന്മുള (226324) [Aaranmula (226324)]

6718. തൊണ്ണൂറാമാണ്ട് സമരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമരം? [Thonnooraamaandu samaram ennariyappedunna samaram?]

Answer: കർഷക സമരം [Karshaka samaram]

6719. ആദ്യത്തെ ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്നത്? [Aadyatthe bhauma ucchakodi nadannath?]

Answer: റിയോ ഡി ജനീറോ- 1992 ൽ [Riyo di janeero- 1992 l]

6720. വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ (Current) Sl യൂണിറ്റ്? [Vydyutha pravaahatthinte (current) sl yoonittu?]

Answer: ആമ്പിയർ (A) [Aampiyar (a)]

6721. സിഫിലിസ് (ബാക്ടീരിയ)? [Siphilisu (baakdeeriya)?]

Answer: ട്രിപ്പോനിമ പലീഡിയം [Dripponima paleediyam]

6722. ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ടർമാരുള്ള നിയമസഭാ മണ്ഡലം [Ettavum kuravu vottarmaarulla niyamasabhaa mandalam]

Answer: കോഴിക്കോട് സൗത്ത് (148848) [Kozhikkodu sautthu (148848)]

6723. ഏറ്റവും ചെറിയ അഭാജ്യ സംഖ്യ? [Ettavum cheriya abhaajya samkhya?]

Answer: 2

6724. ആഫ്രിക്കൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപംകൊണ്ട വർഷം? [Aaphrikkan naashanal kongrasu roopamkonda varsham?]

Answer: 1912

6725. മൊത്തം സ്ഥാനാർഥികളുടെ എണ്ണം [Mottham sthaanaarthikalude ennam]

Answer: 1203

6726. മരണശേഷം ശരിരത്തിലെ പേശികൾ ദൃഢമാകുന്ന അവസ്ഥ? [Maranashesham shariratthile peshikal druddamaakunna avastha?]

Answer: റിഗർ മോർട്ടിസ് [Rigar morttisu]

6727. വനിതാ സ്ഥാനാർഥികൾ [Vanithaa sthaanaarthikal]

Answer: 109

6728. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിച്ച ജില്ല [Ettavum kooduthal sthaanaarthikal mathsariccha jilla]

Answer: മലപ്പുറം (145) [Malappuram (145)]

6729. ഏറ്റവും കുറവ് സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിച്ച ജില്ല [Ettavum kuravu sthaanaarthikal mathsariccha jilla]

Answer: വയനാട് (29) [Vayanaadu (29)]

6730. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിച്ച നിയമസഭാ മണ്ഡലം [Ettavum kooduthal sthaanaarthikal mathsariccha niyamasabhaa mandalam]

Answer: പൂഞ്ഞാർ (17) [Poonjaar (17)]

6731. നോഹയുടെ പേടകം ഉറച്ചു നിന്ന പർവ്വതം? [Nohayude pedakam uracchu ninna parvvatham?]

Answer: അരാറത്ത് (തുർക്കി) [Araaratthu (thurkki)]

6732. ഏറ്റവും കുറവ് സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിച്ച നിയമസഭാ മണ്ഡലം [Ettavum kuravu sthaanaarthikal mathsariccha niyamasabhaa mandalam]

Answer: പയ്യന്നൂർ , തരൂർ , നിലമ്പൂർ , കോങ്ങാട് , ചേലക്കര (4) [Payyannoor , tharoor , nilampoor , kongaadu , chelakkara (4)]

6733. നൈട്രിക് ആസിഡിന്‍റെ നിർ മ്മാണ പ്രക്രിയ? [Nydriku aasidin‍re nir mmaana prakriya?]

Answer: ഓസ്റ്റ് വാൾഡ് പ്രക്രിയ [Osttu vaaldu prakriya]

6734. പെട്രോളിൽ ആന്റി നോക്കിങ് ഏജന്റായി ചേർക്കുന്നത്? [Pedrolil aanti nokkingu ejantaayi cherkkunnath?]

Answer: ലെഡ് [Ledu]

6735. സൗരയൂഥത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹം ? [Saurayoothatthil ettavum adhikam agniparvvathangal kaanappedunna upagraham ?]

Answer: അയോ [Ayo]

6736. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനാർഥികളെ മത്സരിപ്പിച്ച പാർട്ടി [Ettavum kooduthal sthaanaarthikale mathsarippiccha paartti]

Answer: ബി . ജെ . പി (98) [Bi . Je . Pi (98)]

6737. ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തിന് കാരണമായ കമ്പനി? [Bhoppaal duranthatthinu kaaranamaaya kampani?]

Answer: യൂണിയൻ കാർബൈഡ് [Yooniyan kaarbydu]

6738. എ​ല്ലി​ല്ലാ​ത്ത മാം​സം എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്? [E​lli​llaa​ttha maam​sam e​nna​ri​ya​ppe​du​nna​th?]

Answer: സോ​യാ​ബീ​നാ​ണ് [So​yaa​bee​naa​nu]

6739. കായംകുളം താപവൈദ്യുത നിലയത്തിന്‍റെ പുതിയ പേര്? [Kaayamkulam thaapavydyutha nilayatthin‍re puthiya per?]

Answer: രാജീവ് ഗാന്ധി കമ്പയിൻഡ് സൈക്കിൾ പവ്വർ പ്രോജക്റ്റ് [Raajeevu gaandhi kampayindu sykkil pavvar projakttu]

6740. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതാ സ്ഥാനാർഥികളെ മത്സരിപ്പിച്ച പാർട്ടി [Ettavum kooduthal vanithaa sthaanaarthikale mathsarippiccha paartti]

Answer: സി . പി . എം (12) [Si . Pi . Em (12)]

6741. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനിതാ സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിച്ച ജില്ല [Ettavum kooduthal vanithaa sthaanaarthikal mathsariccha jilla]

Answer: തിരുവനന്തപുരം (14) [Thiruvananthapuram (14)]

6742. റിവർ ഹോഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവി? [Rivar hozhsu ennariyappedunna jeevi?]

Answer: ഹിപ്പോപൊട്ടാമസ് [Hippopottaamasu]

6743. എയർ ഫോഴ്സ് മ്യൂസിയം~ ആസ്ഥാനം? [Eyar phozhsu myoosiyam~ aasthaanam?]

Answer: ഡൽഹി [Dalhi]

6744. ഏറ്റവും കുറവ് വനിതാ സ്ഥാനാർഥികൾ മത്സരിച്ച ജില്ല [Ettavum kuravu vanithaa sthaanaarthikal mathsariccha jilla]

Answer: കാസർഗോഡ് ‌ (1) [Kaasargodu (1)]

6745. സമുദ്രനിരപ്പിലെ ശരാശരി അന്തരീക്ഷമർദ്ദം? [Samudranirappile sharaashari anthareekshamarddham?]

Answer: 1013.2 h Pa

6746. അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ കുതിരയുടെ പേര്? [Alaksaandar chakravartthiyude kuthirayude per?]

Answer: ബ്രുസിഫാലസ് [Brusiphaalasu]

6747. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശം? [Ettavum kooduthal vistheernnamulla kendra bharana pradesham?]

Answer: ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ [Aandamaan nikkobaar dveepukal]

6748. മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? [Meenmutti vellacchaattam sthithi cheyyunnath?]

Answer: വയനാട് [Vayanaadu]

6749. പുലിക്കാട്ട് പക്ഷിസങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം? [Pulikkaattu pakshisanketham sthithi cheyyunna samsthaanam?]

Answer: തമിഴ്‌നാട് [Thamizhnaadu]

6750. ഫാഷൻ നഗരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം? [Phaashan nagaram ennu visheshippikkappedunna sthalam?]

Answer: ഫ്രാൻസ് [Phraansu]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions