<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 167

8351. വൈദ്യുത കാന്തിക തരംഗസിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ? [Vydyutha kaanthika tharamgasiddhaantham aavishkaricchathu ?]

Answer: ജെയിംസ് ഹൈജൻസ് ‌. [Jeyimsu hyjansu .]

8352. ക്വാണ്ടം സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ? [Kvaandam siddhaantham aavishkaricchathu ?]

Answer: മാക്സ് പ്ലാങ്ക് . [Maaksu plaanku .]

8353. ഘടകവർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാൽ സമന്വിത പ്രകാശം ലഭിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ? [Ghadakavarnnangal koodi chernnaal samanvitha prakaasham labhikkumennu kandetthiyathu ?]

Answer: ഐസക് ന്യുട്ടൺ . [Aisaku nyuttan .]

8354. ടാൻസൻ സമ്മാനം നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം? [Daansan sammaanam nalkunna samsthaanam?]

Answer: മധ്യ പ്രദേശ് [Madhya pradeshu]

8355. ഒരു പ്രാവശ്യം ദാനം ചെയ്യാവുന്ന രക്തത്തിന്‍റെ അളവ്? [Oru praavashyam daanam cheyyaavunna rakthatthin‍re alav?]

Answer: 300 ml

8356. PETA യുടെ പൂർണ്ണരൂപം? [Peta yude poornnaroopam?]

Answer: People for Ethical Treatment of Animals

8357. 2012ൽ രൂപീകൃതമായ യു.എൻ. ഹരിത കാലാവസ്ഥ ഫണ്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം? [2012l roopeekruthamaaya yu. En. Haritha kaalaavastha phandinte aasthaanam?]

Answer: ഇഞ്ചിയോൺ [Inchiyon]

8358. ശുന്യതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഊർജ്ജ രൂപമേത് ? [Shunyathayil sancharikkaan kazhiyaattha oorjja roopamethu ?]

Answer: ശബ്ദോർജ്ജം . [Shabdorjjam .]

8359. ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്ക്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ തമിഴ് സാഹിത്യകാരൻ? [Jnjaanapeedtam puraskkaaram labhiccha aadya thamizhu saahithyakaaran?]

Answer: പി.വി. അഖിലാണ്‌ഡൻ (കൃതി: ചിത്തിരപ്പാവൈ) [Pi. Vi. Akhilaandan (kruthi: chitthirappaavy)]

8360. ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളുടെയും കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളുടെയും മുഖ്യ ഊർജ്ജസ്രോതസ് ഏത് ? [Bahiraakaasha vaahanangaludeyum kruthrimopagrahangaludeyum mukhya oorjjasrothasu ethu ?]

Answer: സൗരോർജ്ജം . [Saurorjjam .]

8361. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ? [Keralatthile ettavum valiya kaayal?]

Answer: വേമ്പനാട്ടു കായൽ [Vempanaattu kaayal]

8362. സ്വർണ്ണത്തിന്‍റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ? [Svarnnatthin‍re attomiku nampar?]

Answer: 79

8363. പുരട്ചി തലൈവി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Puradchi thalyvi ennariyappedunnath?]

Answer: ജയലളിത [Jayalalitha]

8364. കാളിദാസന്റെ മഹാ കാവ്യങ്ങൾ? [Kaalidaasante mahaa kaavyangal?]

Answer: രഘുവംശം & കുമാരസംഭവം [Raghuvamsham & kumaarasambhavam]

8365. സൂര്യപ്രകാശത്തെ വൈദ്യുതോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുന്ന ഉപകരണം ? [Sooryaprakaashatthe vydyuthorjjamaakki maattunna upakaranam ?]

Answer: സോളാർ സെൽ . [Solaar sel .]

8366. ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജ്ജങ്ങളിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തിൻറെ അളവ് എത്ര ? [Lokatthil upayogikkunna oorjjangalil phosil indhanangalil ninnum labhikkunna oorjjatthinre alavu ethra ?]

Answer: 90 ശതമാനം [90 shathamaanam]

8367. ഗ്യാനി സെയിൽസിംഗിന്‍റെ അന്ത്യവിശ്രമസ്ഥലം? [Gyaani seyilsimgin‍re anthyavishramasthalam?]

Answer: ഏകതാ സ്ഥൽ [Ekathaa sthal]

8368. ജനിച്ച ശേഷം ആദ്യം മുളയ്ക്കുന്ന പല്ലുകൾ? [Janiccha shesham aadyam mulaykkunna pallukal?]

Answer: പാൽ പല്ലുകൾ - 20 എണ്ണം [Paal pallukal - 20 ennam]

8369. വിശിഷ്ട ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് ? [Vishishda aapekshikathaa siddhaantham aavishkaricchathu aaru ?]

Answer: ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ [Aalbarttu ainstteen]

8370. വിശിഷ്ട ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം ? [Vishishda aapekshikathaa siddhaantham ?]

Answer: E = mc^ 2 [ E= ഊർജ്ജം ; m= പിണ്ഡം ; c= പ്രവേഗം ] [E = mc^ 2 [ e= oorjjam ; m= pindam ; c= pravegam ]]

8371. മൗറീഷ്യസിന്‍റെ തലസ്ഥാനം? [Maureeshyasin‍re thalasthaanam?]

Answer: പോർട്ട് ലൂയിസ് [Porttu looyisu]

8372. തിരുവിതാംകൂറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണം നടത്തിയ രാജാവ്? [Thiruvithaamkooril ettavum kooduthal kaalam bharanam nadatthiya raajaav?]

Answer: കാർത്തിക തിരുനാൾ രാമവർമ്മ(1758- 1798)? [Kaartthika thirunaal raamavarmma(1758- 1798)?]

8373. വിശിഷ്ട ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ച വർഷം ? [Vishishda aapekshikathaa siddhaantham avatharippiccha varsham ?]

Answer: 1905

8374. ത്രികോണാകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമുദ്രം? [Thrikonaakruthiyil kaanappedunna samudram?]

Answer: പസഫിക് സമുദ്രം [Pasaphiku samudram]

8375. പൊതു ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം [General Theory of Relativity] അവതരിപ്പിച്ചതാര് ? [Pothu aapekshikathaa siddhaantham [general theory of relativity] avatharippicchathaaru ?]

Answer: ഐൻസ്റ്റീൻ [Ainstteen]

8376. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര നോബൽ പ്രൈസ് ആദ്യം നല്കിയ വർഷം? [Saampatthika shaasthra nobal prysu aadyam nalkiya varsham?]

Answer: 1969

8377. പൊതു ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാന്തം [General Theory of Relativity] ഐൻസ്റ്റീൻ അവതരിപ്പിച്ച വർഷം ? [Pothu aapekshikathaa siddhaantham [general theory of relativity] ainstteen avatharippiccha varsham ?]

Answer: 1915

8378. അയോണുകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന രാസബന്ധനം? [Ayonukal thammilulla aakarshanam moolamundaakunna raasabandhanam?]

Answer: അയോണിക ബന്ധനം [ Ionic Bond ] [Ayonika bandhanam [ ionic bond ]]

8379. താജ്മഹലിന്‍റെ സംരക്ഷണചുമതലയുള്ള അർധസൈനിക വിഭാഗം? [Thaajmahalin‍re samrakshanachumathalayulla ardhasynika vibhaagam?]

Answer: സി.ഐ.എസ്.എഫ് [Si. Ai. Esu. Ephu]

8380. പ്രവർത്തി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എന്താണ് ? [Pravartthi cheyyaanulla kazhivu enthaanu ?]

Answer: ഊർജ്ജം [Energey]. [Oorjjam [energey].]

8381. സാർക്ക് (SAARC) ന്‍റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ? [Saarkku (saarc) n‍re aadya sekrattari janaral ?]

Answer: അബ്ദുൾ അഹ്സർ [Abdul ahsar]

8382. ഊർജ്ജം [Energey] അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ? [Oorjjam [energey] alakkaan upayogikkunna yoonittu ?]

Answer: ജുൾ [Jul]

8383. സിന്ധു നദീതട കേന്ദ്രമായ ‘ദോളവീര’ കണ്ടെത്തിയത്? [Sindhu nadeethada kendramaaya ‘dolaveera’ kandetthiyath?]

Answer: ആർ.എസ്ബിഷ്ട് 1990-1991) [Aar. Esbishdu 1990-1991)]

8384. 1 വാട്ട് അവർ എന്നാലെത്ര ? [1 vaattu avar ennaalethra ?]

Answer: 3600 ജുൾ [3600 jul]

8385. 1 ജുൾ എന്നാലെത്ര ? [1 jul ennaalethra ?]

Answer: 10^ 7 എർഗ് [10^ 7 ergu]

8386. ജൈന മതത്തിന്‍റെ അഞ്ചാമത്തെ ധർമ്മമായി മഹാവീരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ധർമ്മം? [Jyna mathatthin‍re anchaamatthe dharmmamaayi mahaaveeran kootticcherttha dharmmam?]

Answer: ബ്രഹ്മചര്യം [Brahmacharyam]

8387. പി.ഭാസ്കരന്‍ ഗാനരചന നിര്‍വ്വഹിച്ച ആദ്യ ചിത്രം? [Pi. Bhaaskaran‍ gaanarachana nir‍vvahiccha aadya chithram?]

Answer: ചന്ദ്രിക [Chandrika]

8388. ഊർജ്ജത്തിൻറെ CGS യൂണിററ് ? [Oorjjatthinre cgs yooniraru ?]

Answer: എർഗ് [Ergu]

8389. ലോകത്താദ്യമായി ഡ്രൈവർ രഹിത ബസുകൾ ഇറങ്ങിയത്? [Lokatthaadyamaayi dryvar rahitha basukal irangiyath?]

Answer: ഫ്രാൻസിൽ. [Phraansil.]

8390. ഊർജ്ജം എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ? [Oorjjam enna vaakku aadyamaayi upayogicchathu ?]

Answer: തോമസ് ‌ യംഗ് [Thomasu yamgu]

8391. ഫൂലൻ ദേവി രൂപം നല്കിയ സേന? [Phoolan devi roopam nalkiya sena?]

Answer: ഏകലവ്യ സേന [Ekalavya sena]

8392. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ എൻഡോ സൾഫാൻ കീടനാശിനിയെക്കിതരെ സമരം നടത്തിയ വനിത? [Kaasarkodu jillayile endo salphaan keedanaashiniyekkithare samaram nadatthiya vanitha?]

Answer: ലീലാകുമാരി അമ്മ [Leelaakumaari amma]

8393. ഊർജ്ജസംരക്ഷണ നിയമത്തിൻറെ ഉപജ്ഞാതാവ് ? [Oorjjasamrakshana niyamatthinre upajnjaathaavu ?]

Answer: ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ [Aalbarttu ainstteen]

8394. കോസ്മിക് കിരണങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണെന്നാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ കണ്ടെത്തിയത്? [Kosmiku kiranangal uthbhavikkunnathu enthinte phalamaayittaanennaanu jyothishaasthrajnjar kandetthiyath?]

Answer: നക്ഷത്രങ്ങളുടെയോ ;സൂപ്പർനോവകളുടെയോ പൊട്ടിത്തെറിക്കൽ [Nakshathrangaludeyo ;soopparnovakaludeyo pottittherikkal]

8395. മെട്രോമാൻ എന്നിപ്പെടുന്നത്? [Medromaan ennippedunnath?]

Answer: ഇ ശ്രീധരൻ [I shreedharan]

8396. പകൽ സമയത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണാവുന്ന ഏക നക്ഷത്രം? [Pakal samayatthu bhoomiyil ninnu kaanaavunna eka nakshathram?]

Answer: സൂര്യൻ [Sooryan]

8397. ഊർജ്ജത്തെ പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല . എന്നാൽ , ഊർജ്ജ നഷ്ടമോ ലാഭമോ കൂടാതെ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഊർജ്ജത്തെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലുള്ള ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും എന്നത് ഏത് നിയമമാണ് ? [Oorjjatthe puthuthaayi srushdikkaano nashippikkaano kazhiyilla . Ennaal , oorjja nashdamo laabhamo koodaathe oru roopatthilulla oorjjatthe mattoru roopatthilulla oorjjamaakki maattaan saadhikkum ennathu ethu niyamamaanu ?]

Answer: ഊർജ്ജസംരക്ഷണ നിയമം [Oorjjasamrakshana niyamam]

8398. ഇ.കെ.നായനാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം? [I. Ke. Naayanaar anthyavishramam kollunna sthalam?]

Answer: പയ്യമ്പലം ബീച്ച് [Payyampalam beecchu]

8399. രാജ്യസഭയിലേക്കു നോമിനേറ്റു ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യമലയാ ളിയാര്? [Raajyasabhayilekku nominettu cheyyappetta aadyamalayaa liyaar?]

Answer: സർദാർ കെ.എം.പണിക്കർ [Sardaar ke. Em. Panikkar]

8400. ക്യോട്ടോപ്രോട്ടോകോൾ ഒപ്പുവച്ചത്? [Kyottoprottokol oppuvacchath?]

Answer: 1997ൽ [1997l]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions