<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 1896

94801. The famous socio- political institution of the Sangham Kerala?

Answer: Manram

94802. അക്ഷരകേരളം പദ്ധതിയിലൂടെ 100% സാക്ഷരത കൈവരിച്ച ആദ്യ പഞ്ചായത്ത്? [Aksharakeralam paddhathiyiloode 100% saaksharatha kyvariccha aadya panchaayatthu?]

Answer: കരിവെള്ളൂർ [Karivelloor]

94803. തിരുനാവായ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്? [Thirunaavaaya ethu nadiyude theeratthaan?]

Answer: ഭാരതപ്പുഴ [Bhaarathappuzha]

94804. The Royal symbol of Chera’s?

Answer: Tiger

94805. The dynasty which existed in the Ezhimala?

Answer: Mushaka Vamsa

94806. തെന്മല ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല? [Thenmala ikko doorisam paddhathi sthithi cheyyunna jilla?]

Answer: കൊല്ലം [Kollam]

94807. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല? [Keralatthil ettavum kooduthal rabbar ulpaadippikkunna jilla?]

Answer: കോട്ടയം [Kottayam]

94808. The Chera ruler who came to be known as “the Chera with the Kalangay festoon and the fibre crown”?

Answer: Narmudi Cheral

94809. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്ന കിഴങ്ങുവർഗ്ഗം? [Keralatthil ettavumadhikam krushi cheyyappedunna kizhanguvarggam?]

Answer: മരച്ചീനി [Maraccheeni]

94810. കേരളത്തിലെ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ഫാക്ടറി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ? [Keralatthile nyoosu printu phaakdari sthithicheyyunnathevide?]

Answer: വെള്ളൂർ [Velloor]

94811. കേരള കളിമൺ ഫാക്ടറി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ? [Kerala kaliman phaakdari sthithicheyyunnathevide?]

Answer: കുണ്ടറ [Kundara]

94812. കണ്യാർകളി കാണപ്പെടുന്ന ജില്ല? [Kanyaarkali kaanappedunna jilla?]

Answer: പാലക്കാട് [Paalakkaadu]

94813. Which Chera ruler assumed the title “Kadalpira Kottiya”?

Answer: Vel Kelu Kuttuvan

94814. മൂന്ന് അറകളോടുകൂടിയ ഹൃദയമുള്ള മത്സ്യം? [Moonnu arakalodukoodiya hrudayamulla mathsyam?]

Answer: കട്ടിൽഫിഷ് [Kattilphishu]

94815. സിനാപ്സിലേക്ക് സ്രവിക്കപ്പെടുന്ന ദ്രാവകം? [Sinaapsilekku sravikkappedunna draavakam?]

Answer: അസറ്റിൽ കൊളീൻ [Asattil keaaleen]

94816. പെയിന്റഡ് ലേഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷഡ്‌പദം? [Peyintadu ledi ennariyappedunna shadpadam?]

Answer: ചിത്രശലഭം [Chithrashalabham]

94817. ഷഡ്പദങ്ങളുടെ രക്തത്തിന്റെ നിറം? [Shadpadangalude rakthatthinte niram?]

Answer: നിറമില്ല [Niramilla]

94818. സസ്യഭുക്കായ ഒരു മത്സ്യം [Sasyabhukkaaya oru mathsyam]

Answer: കരിമീൻ [Karimeen]

94819. തലച്ചോറിനുള്ളിലെ അറകൾ? [Thalacchorinullile arakal?]

Answer: വെൻട്രിക്കിൾ [Vendrikkil]

94820. തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം? [Thalayottiyile asthikalude ennam?]

Answer: 22

94821. പരിധീയ നാഡിവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ? [Paridheeya naadivyavasthayude bhaagangal?]

Answer: ശിരോനാഡികൾ, സുഷ്മ്നാ നാഡികൾ [Shironaadikal, sushmnaa naadikal]

94822. തലച്ചോറ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അസ്ഥിപേടകം? [Thalacchoru sthithicheyyunna asthipedakam?]

Answer: കപാലം (തലയോട്ടി) [Kapaalam (thalayotti)]

94823. ടക്കുലോ മോട്ടോർ നെർവിന്റെ ധർമ്മം? [Dakkulo mottor nervinte dharmmam?]

Answer: നേത്രഗോളചലനം [Nethragolachalanam]

94824. ഓൾ ഫാക്ടറി നെർവിന്റെ ധർമ്മം? [Ol phaakdari nervinte dharmmam?]

Answer: ഗന്ധഗ്രഹണം [Gandhagrahanam]

94825. ഭാഷയെയും ചിന്തയെയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കഭാരം? [Bhaashayeyum chinthayeyum samanvayippikkunna masthishkabhaaram?]

Answer: മെർണിക്കിന്റെ പ്രദേശം [Mernikkinte pradesham]

94826. ആദ്യത്തെ ആന്റിബയോട്ടിക് ഔഷധം? [Aadyatthe aantibayottiku aushadham?]

Answer: പെൻസിലിൻ [Pensilin]

94827. ചൈനാ റോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Chynaa rosu ennariyappedunnath?]

Answer: ചെമ്പരത്തി [Chemparatthi]

94828. അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ദിശ അറിയുന്ന ജീവി? [Aldraasoniku tharamgangal upayogicchu disha ariyunna jeevi?]

Answer: വവ്വാൽ [Vavvaal]

94829. The war dancer of Cheras?

Answer: Kuruvaikuthu; Tunangaikuthu and Amala

94830. ത്വക്കിലൂടെ മനസിലാക്കുന്ന സംവേദനങ്ങൾ? [Thvakkiloode manasilaakkunna samvedanangal?]

Answer: അഞ്ചെണ്ണം [Anchennam]

94831. മദ്ധ്യകർണത്തിലെ മൂന്ന് അസ്ഥികൾ? [Maddhyakarnatthile moonnu asthikal?]

Answer: മാലിയസ്, ഇൻകസ്, സ്റ്റേപിസ് [Maaliyasu, inkasu, sttepisu]

94832. ആന്തരകർണത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവം? [Aantharakarnatthil niranjirikkunna dravam?]

Answer: പെരിലിംഫ് [Perilimphu]

94833. മധ്യകർണത്തെയും ഹ്രസതിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാളി? [Madhyakarnattheyum hrasathiyeyum bandhippikkunna naali?]

Answer: യു. സ്റ്റേക്കിയൻ നാളി [Yu. Sttekkiyan naali]

94834. കണ്ണിനകത്ത് അസാധാരണ മർദ്ദമുളവാക്കുന്ന വൈകല്യം? [Kanninakatthu asaadhaarana marddhamulavaakkunna vykalyam?]

Answer: ഗ്ളോക്കോമ [Glokkoma]

94835. ശ്രവണ പരിശോധനായന്ത്രം? [Shravana parishodhanaayanthram?]

Answer: ഓക്സുലേറ്റർ [Oksulettar]

94836. ആധുനിക പീരിയോഡിക് നിയമം? [Aadhunika peeriyodiku niyamam?]

Answer: മോസ്ലി [Mosli]

94837. ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ളിയസിനു തുല്യമായ ആൽഫാകണം? [Aattatthinte nyookliyasinu thulyamaaya aalphaakanam?]

Answer: ഹീലിയം [Heeliyam]

94838. ഒരു മൂലകത്തെ മറ്റൊരു മൂലകമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ?: [Oru moolakatthe matteaaru moolakamaakki maattunna prakriya?:]

Answer: ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടേഷൻ [Draansmyootteshan]

94839. അർദ്ധായുസ് ഏറ്റവും കൂടിയ മൂലകം? [Arddhaayusu ettavum koodiya moolakam?]

Answer: യുറേനിയം - 238 [Yureniyam - 238]

94840. ടെഫ്ളാന്റെ രാസനാമം? [Dephlaante raasanaamam?]

Answer: ടെട്രാഫ്ളൂറോ എഥിലീൻ [Dedraaphlooro ethileen]

94841. കാർബഡൺഡൈ ഓക്സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ? [Kaarbadandy oksydu kandupidiccha shaasthrajnjan?]

Answer: ജോസഫ് ബ്ളോക്ക് [Josaphu blokku]

94842. ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം? [Hydrajan bombinte pravartthana thathvam?]

Answer: ന്യൂക്ളിയർ ഫ്യൂഷൻ [Nyookliyar phyooshan]

94843. ആദ്യമായി കൃത്രിമച്ചായം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ? [Aadyamaayi kruthrimacchaayam kandupidiccha shaasthrajnjan?]

Answer: വില്യം പെർക്കിൻ [Vilyam perkkin]

94844. ആറ്റംബോംബിന്റെ പ്രവർത്തനതത്വം? [Aattambombinte pravartthanathathvam?]

Answer: ന്യൂക്ളിയർ ഫിഷൻ [Nyookliyar phishan]

94845. കൃത്രിമ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത്? [Kruthrima rediyo aakdivitti kandetthiyath?]

Answer: ഐറിൻ ജൂലിയറ്റും ഫ്രെഡറിക് ജൂലിയറ്റും [Airin jooliyattum phredariku jooliyattum]

94846. ലെൻസുകൾ, പ്രിസങ്ങൾ ഇവ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ളാസ്? [Lensukal, prisangal iva undaakkaan upayogikkunna glaas?]

Answer: ഫ്ളിന്റ് ഗ്ളാസ് [Phlintu glaasu]

94847. ചുണ്ണാമ്പു വെള്ളത്തിൽ ലിറ്റ്‌മസിന്റെ നിറം? [Chunnaampu vellatthil littmasinte niram?]

Answer: നീല [Neela]

94848. ഏത്തപ്പഴത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക വാസനയുള്ള എസ്റ്റർ? [Etthappazhatthinte svaabhaavika vaasanayulla esttar?]

Answer: ബ്യൂട്ടൈൻ അസറ്റേറ്റ് [Byoottyn asattettu]

94849. ഡ്രൈക്ളീനിംഗിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാസപദാർത്ഥം? [Drykleenimginu upayogikkunna oru raasapadaarththam?]

Answer: ടെട്രാക്ളോറോ ഈഥേൻ [Dedraakloro eethen]

94850. ഹോസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃത്രിമ റബർ? [Hosukal undaakkaan upayogikkunna kruthrima rabar?]

Answer: തയോക്കോൾ [Thayokkol]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions