<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2256

112801. RADAR ന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ? [Radar nte poornnaroopam ?]

Answer: റേഡിയോ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് റെയിഞ്ചിംങ്ങ് [Rediyo dittakshan aandu reyinchimngu]

112802. ഹിന്ദുമതസമ്മേളനമായ ചെറുകോല് ‍ പ്പുഴ കണ് ‍ വെന് ‍‍ ഷന് ‍ ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ? [Hindumathasammelanamaaya cherukolu ‍ ppuzha kanu ‍ venu ‍‍ shanu ‍ ethu nadiyude theeratthaanu ?]

Answer: പമ്പാ നദി [Pampaa nadi]

112803. കുറ്റ്യാടി ; കക്കയം എന്നീ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള് ‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ? [Kuttyaadi ; kakkayam ennee jalavydyutha paddhathikalu ‍ sthithi cheyyunnathu ?]

Answer: കുറ്റ്യാടിപ്പുഴ [Kuttyaadippuzha]

112804. ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ റബർ ? [Aadyatthe kruthrima rabar ?]

Answer: നിയോപ്രിൻ [Niyoprin]

112805. കറുത്ത സ്വർണ്ണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിനറൽ ? [Karuttha svarnnam ennariyappedunna minaral ?]

Answer: പെട്രോളിയം [Pedroliyam]

112806. കറുത്ത മണ്ണിനെ അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് ? [Karuttha mannine ariyappedunna mattoru peru ?]

Answer: റിഗര് ‍ [Rigaru ‍]

112807. യക്ഷഗാനത്തിനു പ്രസിദ്ധമായ ജില്ല ? [Yakshagaanatthinu prasiddhamaaya jilla ?]

Answer: കാസര് ‍ ഗോഡ് [Kaasaru ‍ godu]

112808. എറണാകുളത്തെ വൈപ്പിനുമായി ബന്ധിക്കുന്ന പാലം ? [Eranaakulatthe vyppinumaayi bandhikkunna paalam ?]

Answer: ഗോശ്രീ പാലം [Goshree paalam]

112809. സിനബാർ എന്തിന് ‍ റെ ആയിരാണ് ? [Sinabaar enthinu ‍ re aayiraanu ?]

Answer: മെർക്കുറി [Merkkuri]

112810. അഭയദേവ് ആരുടെ അപരനാമമാണ്? [Abhayadevu aarude aparanaamamaan?]

Answer: അയ്യപ്പൻ പിള്ള [Ayyappan pilla]

112811. കണ്ണീർവാതകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലോറിൻ സംയുക്തം ? [Kanneervaathakamaayi upayogikkunna klorin samyuktham ?]

Answer: ബെൻസൈൽ ക്ലോറൈഡ് [Bensyl klorydu]

112812. ചുവന്ന പ്രകാശത്തിൽ പച്ച ഇലയുടെ നിറം ? [Chuvanna prakaashatthil paccha ilayude niram ?]

Answer: കറുപ്പ് [Karuppu]

112813. മൂലൂര് ‍ സാമാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ? [Moolooru ‍ saamaarakam sthithi cheyyunnathu ?]

Answer: ഇലവുംതിട്ട [Ilavumthitta]

112814. ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള അലോഹം ? [Draavakaavasthayilulla aloham ?]

Answer: ബ്രോമിൻ [Bromin]

112815. കേരളത്തില് ‍ ലക്ഷംവീട് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ? [Keralatthilu ‍ lakshamveedu paddhathi aarambhicchathu ?]

Answer: ചിതറയില് ‍ (1972) [Chitharayilu ‍ (1972)]

112816. ISRO നിലവില് ‍ വന്നത് ? [Isro nilavilu ‍ vannathu ?]

Answer: 1969 ആഗസ്റ്റ് 15 ( ബാംഗ്ളൂര് ‍) [1969 aagasttu 15 ( baamglooru ‍)]

112817. സംഹാര രേവനായി അറിയപ്പെടുന്നത് ? [Samhaara revanaayi ariyappedunnathu ?]

Answer: ശിവൻ [Shivan]

112818. സ്വന്തമായി ഹൈക്കോടതിയുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ? [Svanthamaayi hykkodathiyulla kendrabharana pradesham ?]

Answer: ഡല് ‍ ഹി . [Dalu ‍ hi .]

112819. മുസ്ലീം ഐക്യസംഘം സ്ഥാപിച്ചത് ? [Musleem aikyasamgham sthaapicchathu ?]

Answer: വക്കം മൗലവി [Vakkam maulavi]

112820. കോർണിയ വൃത്താകൃതിയിലല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന ന്യൂനത ? [Korniya vrutthaakruthiyilallenkil kanninundaakunna nyoonatha ?]

Answer: വിഷമദൃഷ്ടി ( അസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ) [Vishamadrushdi ( asttigmaattisam )]

112821. ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത അറ്റോമിക നമ്പറുമുള്ള മൂലകങ്ങളാണ് ? [Ore maasu namparum vyathyastha atteaamika namparumulla moolakangalaanu ?]

Answer: ഐസോബാര് ‍ [Aiseaabaaru ‍]

112822. വിനാഗിരിയില് ‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ? [Vinaagiriyilu ‍ adangiyirikkunna aasidu ?]

Answer: അസറ്റിക് ആസിഡ് [Asattiku aasidu]

112823. അമോണിയ വ്യാവസായികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹേബർ പ്രക്രിയയിൽ ആവശ്യമായ ഊഷ്മാവ് ? [Amoniya vyaavasaayikamaayi ulppaadippikkunna hebar prakriyayil aavashyamaaya ooshmaavu ?]

Answer: 500°C

112824. അയ ഡോഫോം - രാസനാമം ? [Aya dophom - raasanaamam ?]

Answer: ട്രൈ അയഡോ മീഥേൻ [Dry ayado meethen]

112825. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല ? [Keralatthile ettavum janasamkhya kuranja jilla ?]

Answer: വയനാട് [Vayanaadu]

112826. സോഡിയം ഉത്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉപോൽപ്പന്നമായി ലഭിക്കുന്നത് ? [Sodiyam uthpaadippikkumpol upolppannamaayi labhikkunnathu ?]

Answer: ക്ലോറിൻ [Klorin]

112827. മാങ്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ? [Maankulam graamapanchaayatthu sthithi cheyyunna jilla ?]

Answer: ഇടുക്കി [Idukki]

112828. ആവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ പുറത്തായ ഒരേ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ? [Aavishvaasa prameyatthiloode puratthaaya ore oru mukhyamanthri ?]

Answer: ആര് ‍. ശങ്കര് [Aaru ‍. Shankaru]

112829. ആന് ‍ റമാനിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള രാജ്യം ? [Aanu ‍ ramaaninodu ettavum adutthulla raajyam ?]

Answer: മ്യാന് ‍ മാര് ‍ [Myaanu ‍ maaru ‍]

112830. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന് ‍ റെ ആദ്യ പ്രതിമ അനാശ്ചാദനം ചെയ്ത സ്ഥലം ? [Shreenaaraayanaguruvinu ‍ re aadya prathima anaashchaadanam cheytha sthalam ?]

Answer: തലശ്ശേരി [Thalasheri]

112831. നീല സ്വർണ്ണം ? [Neela svarnnam ?]

Answer: ജലം [Jalam]

112832. അക്കിത്തം ആരുടെ അപരനാമമാണ്? [Akkittham aarude aparanaamamaan?]

Answer: അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി [Achyuthan nampoothiri]

112833. കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സര് ‍ വ്വകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം ? [Kocchi shaasthra saankethika saru ‍ vvakalaashaalayude aasthaanam ?]

Answer: കളമശ്ശരി [Kalamashari]

112834. സി . വി . ആദ്യമായി രചിച്ച നോവല് ‍? [Si . Vi . Aadyamaayi rachiccha novalu ‍?]

Answer: മാര് ‍ ത്താണ്ഡവര് ‍ മ്മ [Maaru ‍ tthaandavaru ‍ mma]

112835. നാളികേര വികസന ബോര് ‍ ഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ? [Naalikera vikasana boru ‍ du sthithi cheyyunnathu ?]

Answer: കൊച്ചി [Kocchi]

112836. ടെലിവിഷന് ‍ കണ്ടുപിടിച്ചത് ? [Delivishanu ‍ kandupidicchathu ?]

Answer: ജോണ് ‍ ലോഗി ബയേഡ് [Jonu ‍ logi bayedu]

112837. ലേസർ രശ്മികൾ കടത്തിവിടാത്ത ലോഹം ? [Lesar rashmikal kadatthividaattha loham ?]

Answer: ലെഡ് [Ledu]

112838. ഭൂകമ്പം ; അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം മറ്റും ഉണ്ടാകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദതരംഗങ്ങൾ ? [Bhookampam ; agniparvvatha sphodanam mattum undaakumpozhundaakunna shabdatharamgangal ?]

Answer: ഇൻഫ്രാസോണിക് [Inphraasoniku]

112839. കൊല് ‍ ക്കത്തയിലെ കപ്പല് ‍ നിര് ‍ മ്മാണശാല ? [Kolu ‍ kkatthayile kappalu ‍ niru ‍ mmaanashaala ?]

Answer: ഗാര് ‍ ഡന് ‍ റീച്ച് [Gaaru ‍ danu ‍ reecchu]

112840. ബോക് സൈറ്റ് എന്തിന് ‍ റെ ആയിരാണ് ? [Boku syttu enthinu ‍ re aayiraanu ?]

Answer: അലുമിനിയം [Aluminiyam]

112841. ഒരു പാർ സെക്ക് എത്ര പ്രകാശ വർഷമാണ് ? [Oru paar sekku ethra prakaasha varshamaanu ?]

Answer: 3.26 പ്രകാശ വർഷം [3. 26 prakaasha varsham]

112842. കേരളാ ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിന് ‍ റെ മുഖപത്ര ? [Keralaa graamavikasana vakuppinu ‍ re mukhapathra ?]

Answer: ഗ്രാമഭൂമി [Graamabhoomi]

112843. NREGP നിയമം നിലവില് ‍ വന്നത് ? [Nregp niyamam nilavilu ‍ vannathu ?]

Answer: 2005 സെപ്തംബര് ‍ 7 [2005 septhambaru ‍ 7]

112844. പ്രഷർകുക്കറിൽ ജലം തിളയ്ക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് ? [Prasharkukkaril jalam thilaykkunna ooshmaavu ?]

Answer: 120° C

112845. തേങ്ങയില് ‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ? [Thengayilu ‍ adangiyirikkunna aasidu ?]

Answer: കാപ്രിക് [Kaapriku]

112846. കാട്ടുമരങ്ങളുടെ ചക്രവര് ‍ ത്തി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൃക്ഷം ? [Kaattumarangalude chakravaru ‍ tthi ennariyappedunna vruksham ?]

Answer: തേക്ക് [Thekku]

112847. സിക്കിമിന് ‍ റെ ഹൈക്കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ? [Sikkiminu ‍ re hykkodathi sthithi cheyyunnathu ?]

Answer: ഗാങ്ടോക്ക് [Gaangdokku]

112848. വിനാഗിരിയിൽ ലയിക്കുന്ന രത്നം ? [Vinaagiriyil layikkunna rathnam ?]

Answer: പവിഴം [Pavizham]

112849. തുരുമ്പിക്കാത്ത സ്റ്റീൽ ? [Thurumpikkaattha stteel ?]

Answer: സ്റ്റെയിൻലസ് സ്റ്റിൽ [Stteyinlasu sttil]

112850. നാരങ്ങയിലെ ആസിഡ് ? [Naarangayile aasidu ?]

Answer: സിട്രിക് ആസിഡ് [Sidriku aasidu]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions