<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2274

113701. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിയമസഭ നിലവിൽ വരാത്ത വർഷം ? [Thiranjeduppu nadannenkilum keralatthil niyamasabha nilavil varaattha varsham ?]

Answer: 1965

113702. ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിങ്ങ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ? [Inthyayilaadyamaayi ilakdroniku vottingu yanthram upayogicchu theranjeduppu nadannathu ?]

Answer: വടക്കൻ പറവൂർ 1982 [Vadakkan paravoor 1982]

113703. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരളാ ഗവർണ്ണറായിരുന്നത് ? [Ettavum kooduthal kaalam keralaa gavarnnaraayirunnathu ?]

Answer: വി . വിശ്വനാഥൻ [Vi . Vishvanaathan]

113704. കൂറുമാറ്റ നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേരളാ നിയമസഭയിൽ നിന്നും അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി ? [Koorumaatta nirodhana niyamaprakaaram keralaa niyamasabhayil ninnum ayogyanaakkappetta aadya vyakthi ?]

Answer: അർ ബാല ക്രുഷ്ണപിള്ള [Ar baala krushnapilla]

113705. കേരള നിയമസഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത ആദ്യ പ്രസിഡന് ‍ റ് ? [Kerala niyamasabhaye abhisambodhana cheytha aadya prasidanu ‍ ru ?]

Answer: കെ ആർ നാരായണൻ [Ke aar naaraayanan]

113706. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ നിയമസഭ ? [Ettavum dyrghyameriya niyamasabha ?]

Answer: 4 -> o നിയമസഭ [4 -> o niyamasabha]

113707. കേരളം എത്ര തവണ രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിൻ കീഴിലായി ? [Keralam ethra thavana raashdrapathi bharanatthin keezhilaayi ?]

Answer: 7 തവണ [7 thavana]

113708. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ പാർലമെന് ‍ റ് അംഗം ? [Keralatthil ninnulla aadya paarlamenu ‍ ru amgam ?]

Answer: ആനിമസ്ക്രീൻ [Aanimaskreen]

113709. മലബാറി ആരുടെ അപരനാമമാണ്? [Malabaari aarude aparanaamamaan?]

Answer: കെ ബി അബൂബക്കർ [Ke bi aboobakkar]

113710. സഞ്ജയൻ ആരുടെ അപരനാമമാണ്? [Sanjjayan aarude aparanaamamaan?]

Answer: എം ആർ നായർ [Em aar naayar]

113711. പദവിയിലിരിക്കെ അന്തരിച്ച ആദ്യ മലയാളി ഗവർണ്ണർ ? [Padaviyilirikke anthariccha aadya malayaali gavarnnar ?]

Answer: ഫാത്തിമാ ബീവി [Phaatthimaa beevi]

113712. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശമുള്ള ഏറ്റവും പുരാതന സംസ്ക്യത ഗ്രന്ഥം ? [Keralatthe sambandhicchulla paraamarshamulla ettavum puraathana samskyatha grantham ?]

Answer: ഐതരേയാരണ്യകം [Aithareyaaranyakam]

113713. കേരളപ്പഴമ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് ‍ റെ കർത്താവ് ? [Keralappazhama enna granthatthinu ‍ re kartthaavu ?]

Answer: ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് [Hermman gundarttu]

113714. കേരളത്തെക്കുറിച്ച് മനോഹര വിവരണമുള്ള കാളിദാസ കൃതി ? [Keralatthekkuricchu manohara vivaranamulla kaalidaasa kruthi ?]

Answer: രഘുവംശം [Raghuvamsham]

113715. പ്രാചീന കാലത്ത് മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്ത വലിയ മൺഭരണികൾ ? [Praacheena kaalatthu mruthaavashishdangal adakkam cheytha valiya manbharanikal ?]

Answer: നന്നങ്ങാടികൾ (Burial urns) [Nannangaadikal (burial urns)]

113716. നന്നങ്ങാടികൾ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം ? [Nannangaadikal kandetthiya sthalam ?]

Answer: ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ( ത്രിശൂർ ) [Engandiyoor ( thrishoor )]

113717. വയനാട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ശിലായുഗ ഗുഹകൾ ? [Vayanaadu jillayil sthithi cheyyunna prasiddhamaaya shilaayuga guhakal ?]

Answer: എടയ്ക്കൽ ഗുഹ [Edaykkal guha]

113718. എടയ്ക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മലനിര ? [Edaykkal guha sthithi cheyyunna malanira ?]

Answer: അമ്പുകുത്തിമല ( വയനാട് ) [Ampukutthimala ( vayanaadu )]

113719. എടയ്ക്കൽ ഗുഹയിലെ ശിലാലിഹിതങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ ? [Edaykkal guhayile shilaalihithangal ezhuthaan upayogicchirikkunna bhaasha ?]

Answer: ദ്രാവിഡ ബ്രാഹ്മി [Draavida braahmi]

113720. മൃതാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ മീതെ നാട്ടുന്ന വലിയ ഒറ്റക്കല്ലിന് ‍ റെ പേര് ? [Mruthaavashishdangalude meethe naattunna valiya ottakkallinu ‍ re peru ?]

Answer: വീരക്കല്ല് ( നടുക്കല്ല് ) [Veerakkallu ( nadukkallu )]

113721. കുടക്കല്ല് പറമ്പ് എന്ന് പ്രാദേശികമായി അറിയപ്പെടുന്ന മഹാ ശിലായുഗ പ്രദേശം ? [Kudakkallu parampu ennu praadeshikamaayi ariyappedunna mahaa shilaayuga pradesham ?]

Answer: ചേരമങ്ങാട് ( ത്രിശൂർ ) [Cheramangaadu ( thrishoor )]

113722. മഹാ ശിലായുഗ സ്മാരകത്തിന് ‍ റെ ഭാഗമായ മുനിയറകൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ? [Mahaa shilaayuga smaarakatthinu ‍ re bhaagamaaya muniyarakal kaanappedunna sthalam ?]

Answer: മറയൂർ [Marayoor]

113723. കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ശാസനങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ ? [Keralatthil kandetthiya shaasanangal ezhuthaan upayogicchirikkunna bhaasha ?]

Answer: വട്ടെഴുത്ത് ലിപിയിലുള്ള മലയാളം [Vattezhutthu lipiyilulla malayaalam]

113724. മലയാളം ലിപി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആദ്യ ശാസനം ? [Malayaalam lipi prathyakshappetta aadya shaasanam ?]

Answer: വാഴപ്പള്ളി ശാസനം [Vaazhappalli shaasanam]

113725. റോമൻ നാണയമായ ദിനാറ യെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുള്ള ഏറ്റവും പുരാതന ലിഖിതം ? [Roman naanayamaaya dinaara yekkuricchulla paraamarshamulla ettavum puraathana likhitham ?]

Answer: വാഴപ്പള്ളി ശാസനം [Vaazhappalli shaasanam]

113726. വാഴപ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ? [Vaazhappalli shaasanam purappeduvicchathu ?]

Answer: രാജശേഖര വർമ്മൻ [Raajashekhara varmman]

113727. തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ? [Tharisaappalli shaasanam purappeduvicchathu ?]

Answer: സ്ഥാണു രവിവർമ്മ [Sthaanu ravivarmma]

113728. പാലിയം ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ? [Paaliyam shaasanam purappeduvicchathu ?]

Answer: വിക്രമാദിത്യ വരഗുണൻ [Vikramaadithya varagunan]

113729. മാമ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ? [Maampalli shaasanam purappeduvicchathu ?]

Answer: ശ്രീവല്ലഭൻ കോത [Shreevallabhan kotha]

113730. ജൂതശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ? [Joothashaasanam purappeduvicchathu ?]

Answer: ഭാസ്ക്കരവർമ്മ [Bhaaskkaravarmma]

113731. മണലിക്കര ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ? [Manalikkara shaasanam purappeduvicchathu ?]

Answer: രവി കേരളവർമ്മൻ [Ravi keralavarmman]

113732. തിരുവതി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ? [Thiruvathi shaasanam purappeduvicchathu ?]

Answer: വീര രാമവർമ്മ [Veera raamavarmma]

113733. ചോക്കൂർ ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ? [Chokkoor shaasanam purappeduvicchathu ?]

Answer: ഗോദ രവിവർമ്മ [Goda ravivarmma]

113734. ഹജൂർശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ? [Hajoorshaasanam purappeduvicchathu ?]

Answer: കരുനന്തടക്കൻ [Karunanthadakkan]

113735. കേരളത്തിലെ ക്രസ്ത്യാനികളെപ്പറ്റി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ശാസനം ? [Keralatthile krasthyaanikaleppatti kruthyamaayi rekhappedutthiyirikkunna shaasanam ?]

Answer: തരീസ്സാപ്പള്ളി ശാസനം [Thareesaappalli shaasanam]

113736. കേരളത്തിലെ നാടുവാഴികളെ ക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം കാണപ്പെടുന്ന ആദ്യ ശാസനം ? [Keralatthile naaduvaazhikale kkuricchulla paraamarsham kaanappedunna aadya shaasanam ?]

Answer: തരീസ്സാപ്പള്ളി ശാസനം [Thareesaappalli shaasanam]

113737. കൃത്യമായി തീയതി നിശ്ചയിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യ ശാസനം ? [Kruthyamaayi theeyathi nishchayikkuvaan kazhinjittulla aadya shaasanam ?]

Answer: തരീസ്സാപ്പള്ളി ശാസനം [Thareesaappalli shaasanam]

113738. തരീസ്സാപ്പള്ളി ശാസനം പുറപ്പെട്ടവിച്ച കുലശേഖര രാജാവ് ? [Thareesaappalli shaasanam purappettaviccha kulashekhara raajaavu ?]

Answer: സ്ഥാണ രവിവർമ്മ എ . ഡി . 849 [Sthaana ravivarmma e . Di . 849]

113739. തരീസ്സാപ്പള്ളി ശാസനം എഴുതിയത് ? [Thareesaappalli shaasanam ezhuthiyathu ?]

Answer: അച്ചനടികൾ തിരുവടികൾ ( വേണാട് ഗവർണ്ണർ ) [Acchanadikal thiruvadikal ( venaadu gavarnnar )]

113740. കോട്ടയം ചേപ്പേട് ; സ്ഥാനു രവിശാസനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ശാസനം ? [Kottayam cheppedu ; sthaanu ravishaasanam ennu ariyappedunna shaasanam ?]

Answer: തരീസ്സാപ്പള്ളി ശാസനം [Thareesaappalli shaasanam]

113741. തരീസ്സാപ്പള്ളി ശാസനം ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ? [Thareesaappalli shaasanam ippol sookshicchirikkunnathu ?]

Answer: കോട്ടയത്തെ സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ [Kottayatthe siriyan kristhyan palliyil]

113742. കേരളത്തിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ആദ്യ ചരിത്ര രേഖ ? [Keralatthil ninnum kandetthiya aadya charithra rekha ?]

Answer: വാഴപ്പള്ളി ശാസനം [Vaazhappalli shaasanam]

113743. നമ : ശിവായ എന്ന വന്ദന വാക്യത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ശാസനം ? [Nama : shivaaya enna vandana vaakyatthode aarambhikkunna shaasanam ?]

Answer: വാഴപ്പള്ളി ശാസനത്തിൽ [Vaazhappalli shaasanatthil]

113744. പരമേശ്വര ഭട്ടാരകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരെ ? [Parameshvara bhattaarakan ennu visheshippikkunnathu aare ?]

Answer: രാജശേഖരവർമ്മൻ [Raajashekharavarmman]

113745. കൊല്ലവർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ശാസനം ? [Kollavarsham rekhappedutthiyirikkunnathaayi kandetthiyittulla aadyatthe shaasanam ?]

Answer: മാമ്പള്ളി ശാസനം [Maampalli shaasanam]

113746. കേരളത്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കേരള പരാമർശമുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രാചീനരേഖ ? [Keralatthinu puratthu ninnu labhicchittulla kerala paraamarshamulla aadyatthe praacheenarekha ?]

Answer: അശോകന് ‍ റെ രണ്ടാം ശിലാശാസനം [Ashokanu ‍ re randaam shilaashaasanam]

113747. കേരളത്തെ കീഴടക്കിയതായി ശാസനം പുറപ്പെടുവിച്ച ചാലൂക്യരാജാവ് ? [Keralatthe keezhadakkiyathaayi shaasanam purappeduviccha chaalookyaraajaavu ?]

Answer: പുലികേശി ഒന്നാമൻ [Pulikeshi onnaaman]

113748. ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചുള്ള ശാസനം ? [Devadaasi sampradaayatthekkuricchu prathipaadicchulla shaasanam ?]

Answer: ചോക്കൂർ ശാസനം [Chokkoor shaasanam]

113749. ശ്രീ മൂലവാസത്തെ ബുദ്ധക്ഷേത്രത്തിനായി ഭൂമി ദാനം ചെയ്യുന്നതായി പരാമർശിക്കുന്ന ശാസനം ? [Shree moolavaasatthe buddhakshethratthinaayi bhoomi daanam cheyyunnathaayi paraamarshikkunna shaasanam ?]

Answer: പാലിയം ശാസനം [Paaliyam shaasanam]

113750. എഡി 1O00 ത്തിൽ ഭാസ്കര രവിവർമ്മൻ ഒന്നാമന് ‍ റെ കാലത്ത് തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ശാസനം ? [Edi 1o00 tthil bhaaskara ravivarmman onnaamanu ‍ re kaalatthu thayyaaraakkappetta shaasanam ?]

Answer: ജൂത ശാസനം [Jootha shaasanam]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions