<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2462

123101. “ അഖിലാണ്ഡമണ്ഡലം അണിയിച്ചൊരുക്കി ” എന്ന പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം രചിച്ചത് ? [“ akhilaandamandalam aniyicchorukki ” enna praarththanaa gaanam rachicchathu ?]

Answer: പന്തളം കെ . പി . രാമൻപിള്ള [Panthalam ke . Pi . Raamanpilla]

123102. മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ കേരളീയ നായർസമാജം സ്ഥാപിച്ചത് ? [Mannatthu pathmanaabhan keraleeya naayarsamaajam sthaapicchathu ?]

Answer: 1907

123103. വിമോചന സമരം ആരംഭിച്ചത് ? [Vimochana samaram aarambhicchathu ?]

Answer: 1959 ജൂൺ 12 [1959 joon 12]

123104. എൻ . എസ് . എസ് ന്റെ ആദ്യ കരയോഗം സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെ ? [En . Esu . Esu nte aadya karayogam sthaapicchathu evide ?]

Answer: തട്ടയിൽ 1929 [Thattayil 1929]

123105. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ? [Guruvaayoor sathyaagraha kammittiyude prasidantu ?]

Answer: മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ [Mannatthu pathmanaabhan]

123106. കൊച്ചി ലെജിസ്ളേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ അംഗമായ ആദ്യ വനിത ? [Kocchi lejisletteevu asambliyil amgamaaya aadya vanitha ?]

Answer: തോട്ടക്കാട്ട് മാധവി അമ്മ ( മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ ഭാര്യ ) [Thottakkaattu maadhavi amma ( mannatthu pathmanaabhante bhaarya )]

123107. താലികെട്ട് കല്യാണം എന്ന ശൈശവ വിവാഹം നിർത്തലാക്കിയ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ? [Thaalikettu kalyaanam enna shyshava vivaaham nirtthalaakkiya saamoohya parishkartthaavu ?]

Answer: മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ [Mannatthu pathmanaabhan]

123108. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ? [Thiruvithaamkoor devasvam bordinte aadya prasidantu ?]

Answer: മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ [Mannatthu pathmanaabhan]

123109. മന്നത്ത് പത്മനാഭന് ഡോ . രാജേന്ദ്രപ്രസാദിൽ നിന്നും ഭാരത കേസരി എന്ന ബഹുമതി ലഭിച്ച വർഷം ? [Mannatthu pathmanaabhanu do . Raajendraprasaadil ninnum bhaaratha kesari enna bahumathi labhiccha varsham ?]

Answer: 1959

123110. ൽ മുതുകുളം പ്രസംഗം നടത്തിയത് ? [L muthukulam prasamgam nadatthiyathu ?]

Answer: മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ [Mannatthu pathmanaabhan]

123111. ൽ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയത് ? [L kozhancheri prasamgam nadatthiyathu ?]

Answer: സി കേശവൻ [Si keshavan]

123112. മന്നത്ത് പത്മനാഭന് പത്മഭൂഷൻ ലഭിച്ച വർഷം ? [Mannatthu pathmanaabhanu pathmabhooshan labhiccha varsham ?]

Answer: 1966

123113. പഞ്ച കല്യാണി നിരൂപം എന്ന കൃതിയുടെ കര്ത്താവ് ? [Pancha kalyaani niroopam enna kruthiyude kartthaavu ?]

Answer: മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ [Mannatthu pathmanaabhan]

123114. മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ അന്തരിച്ചത് ? [Mannatthu pathmanaabhan antharicchathu ?]

Answer: 1970 ഫെബ്രുവരി 25 [1970 phebruvari 25]

123115. മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ അനുസ്മരിച്ച് തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് ഇറക്കിയ വർഷം ? [Mannatthu pathmanaabhane anusmaricchu thapaal sttaampu irakkiya varsham ?]

Answer: 1989

123116. കെ . കേളപ്പൻ (1889-1971) ജനിച്ചത് ? [Ke . Kelappan (1889-1971) janicchathu ?]

Answer: 1889 ആഗസ്റ്റ് 24 [1889 aagasttu 24]

123117. കെ . കേളപ്പന്റെ ജന്മസ്ഥലം ? [Ke . Kelappante janmasthalam ?]

Answer: പയ്യോളിക്കടുത്ത് മൂടാടി [Payyolikkadutthu moodaadi]

123118. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ നേതാവ് ? [Vykkam sathyaagrahatthinte nethaavu ?]

Answer: കെ . കേളപ്പൻ [Ke . Kelappan]

123119. വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അയിത്തോച്ചാടന കമ്മിറ്റിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻ ? [Vykkam sathyaagrahatthodanubandhicchulla ayitthocchaadana kammittiyude addhyakshan ?]

Answer: കെ . കേളപ്പൻ [Ke . Kelappan]

123120. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ? [Guruvaayoor sathyaagraha kammittiyude sekrattari ?]

Answer: കെ . കേളപ്പൻ [Ke . Kelappan]

123121. ൽ കോഴിക്കോട്ടു നിന്നും പയ്യന്നൂരിലേയ്ക്ക് ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹം നയിച്ചത് ? [L kozhikkottu ninnum payyannoorileykku uppusathyaagraham nayicchathu ?]

Answer: കെ . കേളപ്പൻ [Ke . Kelappan]

123122. മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Mayyazhi gaandhi ennariyappedunnathu ?]

Answer: ഐ . കെ കുമാരൻ [Ai . Ke kumaaran]

123123. കേരള നെഹൃ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Kerala nehru ennariyappedunnathu ?]

Answer: കോട്ടൂർ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നായർ [Kottoor kunjikrushnan naayar]

123124. അങ്ങാടിപ്പുറം തളിക്ഷേത്ര സമരം നയിച്ചത് ? [Angaadippuram thalikshethra samaram nayicchathu ?]

Answer: കെ . കേളപ്പൻ [Ke . Kelappan]

123125. തിരുനാവായിൽ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം നയിച്ചത് ? [Thirunaavaayil niraahaara sathyaagraham nayicchathu ?]

Answer: കെ . കേളപ്പൻ [Ke . Kelappan]

123126. തവനൂർ റൂറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചത് ? [Thavanoor rooral insttittyoottu sthaapicchathu ?]

Answer: കെ . കേളപ്പൻ [Ke . Kelappan]

123127. മലപ്പുറം ജില്ല രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ കൊച്ചു പാക്കിസ്ഥാൻ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ? [Malappuram jilla roopeekaricchappol kocchu paakkisthaan srushdikkukayaanennu abhipraayappettathu ?]

Answer: കെ . കേളപ്പൻ [Ke . Kelappan]

123128. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച് സർവ്വോദയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചേർന്ന നവോത്ഥാന നായകൻ ? [Kongrasil ninnu viramicchu sarvvodaya prasthaanatthil chernna navoththaana naayakan ?]

Answer: കെ . കേളപ്പൻ [Ke . Kelappan]

123129. എൻ . എസ് . എസിന്റെ സ്ഥാപക പ്രസാഡന്റ് ? [En . Esu . Esinte sthaapaka prasaadantu ?]

Answer: കെ . കേളപ്പൻ [Ke . Kelappan]

123130. കേരളത്തിൽ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നല്കിയത് ? [Keralatthil uppusathyaagrahatthinu nethruthvam nalkiyathu ?]

Answer: കെ . കേളപ്പൻ [Ke . Kelappan]

123131. കെ . കേളപ്പൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വർഷം ? [Ke . Kelappan thapaal sttaampil prathyakshappetta varsham ?]

Answer: 1990

123132. കെ . കേളപ്പൻ അന്തരിച്ചവർഷം ? [Ke . Kelappan antharicchavarsham ?]

Answer: 1971 ഒക്ടോബർ 7 [1971 okdobar 7]

123133. വി . ടി ഭട്ടതിപ്പാട് (1896-1982) ജനിച്ചത് ? [Vi . Di bhattathippaadu (1896-1982) janicchathu ?]

Answer: 1896 മാർച്ച് 26 [1896 maarcchu 26]

123134. വി . ടി ഭട്ടതിപ്പാടിന്റെ പ്രശസ്തമായ നാടകം ? [Vi . Di bhattathippaadinte prashasthamaaya naadakam ?]

Answer: അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേയ്ക്ക് (1929) [Adukkalayil ninnu arangattheykku (1929)]

123135. അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേയ്ക്ക് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച സ്ഥലം ? [Adukkalayil ninnu arangattheykku aadyamaayi avatharippiccha sthalam ?]

Answer: ഇടക്കുന്നി [Idakkunni]

123136. അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുക എന്ന ചെറു ലേഖനത്തിന്റെ കർത്താവ് ? [Ampalangalkku thee kolutthuka enna cheru lekhanatthinte kartthaavu ?]

Answer: വി . ടി ഭട്ടതിപ്പാട് [Vi . Di bhattathippaadu]

123137. യോഗക്ഷേമസഭ രൂപം കൊണ്ട വർഷം ? [Yogakshemasabha roopam konda varsham ?]

Answer: 1908

123138. യോഗക്ഷേമസഭയുടെ മുദ്രാവാക്യം ? [Yogakshemasabhayude mudraavaakyam ?]

Answer: “ നമ്പൂതിരിയെ മനുഷ്യനാക്കുക ” [“ nampoothiriye manushyanaakkuka ”]

123139. യോഗക്ഷേമസഭയുടെ മുഖപത്രം ? [Yogakshemasabhayude mukhapathram ?]

Answer: മംഗളോദയം [Mamgalodayam]

123140. ‘ ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി മാസിക ’ എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചത് ? [‘ unni nampoothiri maasika ’ enna maasika aarambhicchathu ?]

Answer: വി . ടി ഭട്ടതിപ്പാട് [Vi . Di bhattathippaadu]

123141. ‘ യോഗക്ഷേമ മാസിക ’ എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചത് ? [‘ yogakshema maasika ’ enna maasika aarambhicchathu ?]

Answer: വി . ടി ഭട്ടതിപ്പാട് [Vi . Di bhattathippaadu]

123142. ‘ അന്തർജ്ജന സമാജം ’ സ്ഥാപിച്ചത് ? [‘ antharjjana samaajam ’ sthaapicchathu ?]

Answer: വി . ടി ഭട്ടതിപ്പാട് [Vi . Di bhattathippaadu]

123143. ‘ ബഹുമത സമൂഹം ’ സ്ഥാപിച്ചത് ? [‘ bahumatha samooham ’ sthaapicchathu ?]

Answer: വി . ടി ഭട്ടതിപ്പാട് [Vi . Di bhattathippaadu]

123144. ബ്രാഹ്മണ സമുദായത്തിന്റെ ആദ്യമിശ്രവിവാഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ? [Braahmana samudaayatthinte aadyamishravivaahatthinu nethruthvam nalkiyathu ?]

Answer: വി . ടി ഭട്ടതിപ്പാട് [Vi . Di bhattathippaadu]

123145. യുവജന സംഘം എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ ? [Yuvajana samgham enna prasthaanatthinte amarakkaaran ?]

Answer: വി . ടി ഭട്ടതിപ്പാട് [Vi . Di bhattathippaadu]

123146. ‘ പൊഴിഞ്ഞ പൂക്കൾ ’ രചിച്ചത് ? [‘ pozhinja pookkal ’ rachicchathu ?]

Answer: വി . ടി ഭട്ടതിപ്പാട് [Vi . Di bhattathippaadu]

123147. ‘ ഋതുമതി ’ രചിച്ചത് ? [‘ ruthumathi ’ rachicchathu ?]

Answer: എം . പി . ഭട്ടതിരിപ്പാട് [Em . Pi . Bhattathirippaadu]

123148. ‘ കൊഴിഞ്ഞ ഇലകൾ ’ രചിച്ചത് ? [‘ kozhinja ilakal ’ rachicchathu ?]

Answer: ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി [Josaphu mundasheri]

123149. ‘ കഴിഞ്ഞ കാലം ’ രചിച്ചത് ? [‘ kazhinja kaalam ’ rachicchathu ?]

Answer: കെ . പി . കേശവമേനോൻ [Ke . Pi . Keshavamenon]

123150. കേരളത്തിലെ ദരിദ്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ത്രിശൂർ മുതൽ ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ വരെ [Keralatthile daridra vidyaarththikalkku padtikkuvaanulla saahacharyam undaakkanamennu aavashyappettu thrishoor muthal chandragirippuzha vare]

Answer: ദിവസത്തെ മോചനയാത്രക്ക് [Divasatthe mochanayaathrakku]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions