<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2642

132101. ഗോ​ങ് എ​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗം കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ന്ത്യൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങൾ?  [Go​ngu e​nna aa​di​vaa​si vi​bhaa​gam kaa​na​ppe​du​nna i​nthyan sam​sthaa​na​ngal? ]

Answer: മദ്ധ്യപ്രദേശ്, ബിഹാർ, ഒറീസ, ആന്ധ്രപ്രദേശ്  [Maddhyapradeshu, bihaar, oreesa, aandhrapradeshu ]

132102. നീ​ല​ഗി​രി​യിൽ കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങൾ ഏ​തെ​ല്ലാം?  [Nee​la​gi​ri​yil kaa​na​ppe​du​nna aa​di​vaa​si vi​bhaa​ga​ngal e​the​llaam? ]

Answer: തോഡ, കോട്ടാസ് ബഡഗ  [Thoda, kottaasu badaga ]

132103. ആ​പ​ത്ത​മീ​സ് എ​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗം കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന സം​സ്ഥാ​നം?  [Aa​pa​ttha​mee​su e​nna aa​di​vaa​si vi​bhaa​gam kaa​na​ppe​du​nna sam​sthaa​nam? ]

Answer: അരുണാചൽ പ്രദേശ്  [Arunaachal pradeshu ]

132104. അ​ബോർ​ഡ് ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗം കാ​ണ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ന്ത്യൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങൾ?  [A​bor​du aa​di​vaa​si vi​bhaa​gam kaa​na​ppe​du​nna i​nthyan sam​sthaa​na​ngal? ]

Answer: അസാം, അരുണാചൽപ്രദേശ്  [Asaam, arunaachalpradeshu ]

132105. സർ​വ​രാ​ജ്യ സ​ഖ്യം നി​ല​വിൽ വ​ന്ന​തെ​ന്ന്?  [Sar​va​raa​jya sa​khyam ni​la​vil va​nna​the​nnu? ]

Answer: 1920 ഏപ്രിൽ 10  [1920 epril 10 ]

132106. സർ​വ​രാ​ജ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ന്ന​തെ​വി​ടെ?  [Sar​va​raa​jya sa​khya​tthi​nte aa​dya sa​mme​la​nam na​da​nna​the​vi​de? ]

Answer: ലണ്ടൻ  [Landan ]

132107. യു.​എ​സി​ന്റെ യൂ​റോ​പ്പു​കാ​ര​നായ ആ​ദ്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റൽ?  [Yu.​e​si​nte yoo​ro​ppu​kaa​ra​naaya aa​dya se​kra​tta​ri ja​na​ral? ]

Answer: ട്രിഗ്വലി - നോർവെ  [Drigvali - norve ]

132108. യു.​എൻ. ചാർ​ട്ട​റി​ന്റെ ആ​മു​ഖം എ​ഴു​തി ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്?  [Yu.​en. Chaar​tta​ri​nte aa​mu​kham e​zhu​thi tha​yyaa​raa​kki​ya​th? ]

Answer: ഫീൽഡ് മാർഷൽ സ്മട്ട്സ്  [Pheeldu maarshal smattsu ]

132109. യു​ണൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷൻ​സ് ഓർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷൻ എ​ന്ന പേ​ര് നിർ​ദ്ദേ​ശി​ച്ച​ത്?  [Yu​ny​tta​du ne​shan​su or​ga​ny​se​shan e​nna pe​ru nir​ddhe​shi​ccha​th? ]

Answer: ഫ്രാങ്ക്ളിൻ ഡി റൂസ്വെൽറ്റ്  [Phraanklin di roosvelttu ]

132110. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റൽ ആ​ര്?  [Ai​kya​raa​shdra sa​bha​yu​de aa​dya​tthe se​kra​tta​ri ja​na​ral aa​r? ]

Answer: ട്രിഗ്വേ ലീ  [Drigve lee ]

132111. യു.​എ​ന്നിൽ എ​ത്ര ഔ​ദ്യോ​ഗിക ഭാ​ഷ​ക​ളു​ണ്ട്?  [Yu.​e​nnil e​thra au​dyo​gika bhaa​sha​ka​lu​ndu? ]

Answer: ആറ്. [Aaru.]

132112. ബീ​ജിം​ഗ് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സിൽ സ്വർണ മെ​ഡൽ നേ​ടിയ ആ​ദ്യ താ​രം?  [Bee​jim​gu o​li​mpi​ksil svarna me​dal ne​diya aa​dya thaa​ram? ]

Answer: കാതറീന ഇമ്മോൺസ്  [Kaathareena immonsu ]

132113. ബീ​ജിം​ഗ് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ന്റെ ദീ​പ​ശി​ഖാ പ്ര​യാ​ണം എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​ത്ത ഭൂ​ഖ​ണ്ഡം ഏ​ത്?  [Bee​jim​gu o​li​mpi​ksi​nte dee​pa​shi​khaa pra​yaa​nam e​tthi​cche​raa​ttha bhoo​kha​ndam e​th? ]

Answer: അന്റാർട്ടിക്ക  [Antaarttikka ]

132114. ബീ​ജിം​ഗ് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സിൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടിയ രാ​ജ്യം?  [Bee​jim​gu o​li​mpi​ksil o​nnaam sthaa​nam ne​diya raa​jyam? ]

Answer: ചൈന  [Chyna ]

132115. ഐ.​ഒ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജാ​ക്വ​സ് റോ​ഗ് അ​ദ്ധ്യ​ക്ഷത വ​ഹി​ച്ച സ​മാ​പന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തിൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി എ​ത്തിയ ഫു​ട്ബ​‌ാൾ താ​രം?  [Ai.​o.​si pra​si​da​ntu jaa​kva​su ro​gu a​ddhya​kshatha va​hi​ccha sa​maa​pana sa​mme​la​na​tthil mu​khyaa​thi​thi​yaa​yi e​tthiya phu​dba​aal thaa​ram? ]

Answer: ഡേവിഡ് ബെക്കാം  [Devidu bekkaam ]

132116. ബീ​ജിം​ഗ് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് 2008 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 8 രാ​ത്രി 8​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​താ​ര്?  [Bee​jim​gu o​li​mpi​ksu 2008 aa​ga​sttu 8 raa​thri 8​nu au​dyo​gi​ka​maa​yi u​dghaa​da​nam che​ytha​thaa​r? ]

Answer: ഹൂജിന്റാവോ  [Hoojintaavo ]

132117. 2014​ലെ ശൈ​ത്യ​കാല ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ന്റെ വേ​ദി?  [2014​le shy​thya​kaala o​li​mpi​ksi​nte ve​di? ]

Answer: സോചി റഷ്യ  [Sochi rashya ]

132118. 2006​ലെ ശൈ​ത്യ​കാല ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് ന​ട​ന്ന സ്ഥ​ലം?  [2006​le shy​thya​kaala o​li​mpi​ksu na​da​nna stha​lam? ]

Answer: ടൂറിൻ  [Doorin ]

132119. ബീ​ജിം​ഗ് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ന്റെ ഭാ​ഗ്യ​ചി​ഹ്നം?  [Bee​jim​gu o​li​mpi​ksi​nte bhaa​gya​chi​hnam? ]

Answer: ഫൂവ  [Phoova ]

132120. ബീ​ജിം​ഗ് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സിൽ എ​ത്ര രാ​ജ്യ​ങ്ങൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു?  [Bee​jim​gu o​li​mpi​ksil e​thra raa​jya​ngal pa​nke​du​tthu? ]

Answer: 104 

132121. ബീ​ജിം​ഗ് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സിൽ ദീ​പം തെ​ളി​ച്ച 1984 ലെ ചൈ​നീ​സ് ജിം​നാ​സ്റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യൻ?  [Bee​jim​gu o​li​mpi​ksil dee​pam the​li​ccha 1984 le chy​nee​su jim​naa​stti​ksu chaa​mpyan? ]

Answer: ലീനിങ്  [Leeningu ]

132122. ബീ​ജിം​ഗ് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് ദീ​പ​ശി​ഖാ പ്ര​യാ​ണ​ത്തിൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഏക ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രി?  [Bee​jim​gu o​li​mpi​ksu dee​pa​shi​khaa pra​yaa​na​tthil pa​nke​du​ttha eka i​nthya​kkaa​ri? ]

Answer: മീനബാരോട്ട്  [Meenabaarottu ]

132123. ബീ​ജിം​ഗ് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത​യേ​റിയ താ​രം, ലോക കാ​യിക മ​നു​ഷ്യൻ എ​ന്നീ ബ​ഹു​മ​തി​കൾ നേ​ടി​യ​ത്?  [Bee​jim​gu o​li​mpi​ksi​le e​tta​vum ve​ga​tha​ye​riya thaa​ram, loka kaa​yika ma​nu​shyan e​nnee ba​hu​ma​thi​kal ne​di​ya​th? ]

Answer: ഉസൈൻ ബോൾട്ട്  [Usyn bolttu ]

132124. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ വ്യ​ക്തി​ഗത ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് സു​വർണ മെ​ഡൽ ജേ​താ​വ്?  [I​nthya​yu​de aa​dya vya​kthi​gatha o​li​mpi​ksu su​varna me​dal je​thaa​v? ]

Answer: അഭിനവ് ബിന്ദ്ര  [Abhinavu bindra ]

132125. ​ബീ​ജിം​ഗ് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സിൽ ഇ​ന്ത്യ​യ്ക്ക് എ​ത്ര​മാ​ത്തെ സ്ഥാ​ന​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്?  [​bee​jim​gu o​li​mpi​ksil i​nthya​ykku e​thra​maa​tthe sthaa​na​maa​nu la​bhi​ccha​th? ]

Answer: 50-ാം സ്ഥാനം  [50-aam sthaanam ]

132126. ആ​ദ്യ പാ​രാ​ലി​മ്പി​ക്സ് ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​വേ​ദി?  [Aa​dya paa​raa​li​mpi​ksu na​da​nna ma​thsa​ra​ve​di? ]

Answer: റോം  [Rom ]

132127. പാ​രാ​ലി​മ്പി​ക്സിൽ സ്വർ​ണ​മെ​ഡൽ നേ​ടിയ ആ​ദ്യ ഇ​ന്ത്യൻ വ​നി​ത?  [Paa​raa​li​mpi​ksil svar​na​me​dal ne​diya aa​dya i​nthyan va​ni​tha? ]

Answer: മാലതിഹൊള്ള  [Maalathiheaalla ]

132128. ശൈ​ത്യ​കാല ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​നു ശേ​ഷം ആ വേ​ദി​യിൽ വ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന ശൈ​ത്യ​കാല പാ​രാ​ലി​മ്പി​ക്സ് ന​ട​ന്ന വർ​ഷം?  [Shy​thya​kaala o​li​mpi​ksi​nu she​sham aa ve​di​yil va​cchu na​da​kku​nna shy​thya​kaala paa​raa​li​mpi​ksu na​da​nna var​sham? ]

Answer: 1976 

132129. ചാ​മ്പ്യൻ​മാ​രു​ടെ ചാ​മ്പ്യൻ, വീൽ​ചെ​യർ അ​ത്‌​ല​റ്റ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന താ​രം ഏ​ത്?  [Chaa​mpyan​maa​ru​de chaa​mpyan, veel​che​yar a​th​la​ttu e​nni​nga​ne a​ri​ya​ppe​du​nna thaa​ram e​th? ]

Answer: മാലതിഹൊള്ള  [Maalathiheaalla ]

132130. പ്ര​ഥമ യൂ​ത്ത് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സിൽ ഇ​ന്ത്യ​യ്ക്ക് എ​ത്ര മെ​ഡ​ലു​കൾ ല​ഭി​ച്ചു?  [Pra​thama yoo​tthu o​li​mpi​ksil i​nthya​ykku e​thra me​da​lu​kal la​bhi​cchu? ]

Answer: 8 

132131. പ്ര​ഥമ യൂ​ത്ത് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സിൽ മെ​ഡൽ നേ​ടിയ എ​സ്. എ​ച്ച്. പ്ര​ണോ​യി​യു​ടെ പ​രി​ശീ​ല​കൻ?  [Pra​thama yoo​tthu o​li​mpi​ksil me​dal ne​diya e​su. E​cchu. Pra​no​yi​yu​de pa​ri​shee​la​kan? ]

Answer: പുല്ലേല ഗോപിചന്ദ്  [Pullela gopichandu ]

132132. യൂ​ത്ത് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ന്റെ ബ്രാൻ​ഡ് അം​ബാ​സി​ഡ​റാ​യി രാ​ജ്യാ​ന്തര ഒ​ളി​മ്പി​ക് ക​മ്മി​റ്റി നി​യ​മി​ച്ച​താ​രെ​യാ​ണ്?  [Yoo​tthu o​li​mpi​ksi​nte braan​du am​baa​si​da​raa​yi raa​jyaa​nthara o​li​mpi​ku ka​mmi​tti ni​ya​mi​ccha​thaa​re​yaa​n? ]

Answer: യെലേന ഇസിൻബയോവ  [Yelena isinbayova ]

132133. പ്ര​ഥമ യൂ​ത്ത് ഒ​ളി​മ്പി​ക്സിൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തിയ രാ​ജ്യം?  [Pra​thama yoo​tthu o​li​mpi​ksil ra​ndaam sthaa​na​tthe​tthiya raa​jyam? ]

Answer: റഷ്യ  [Rashya ]

132134. ആ​ദ്യ കോ​മൺ​വെൽ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് അ​ര​ങ്ങേ​റിയ വേ​ദി?  [Aa​dya ko​man​vel​tthu ge​yim​su a​ra​nge​riya ve​di? ]

Answer: ഹാമിൽട്ടൺ  [Haamilttan ]

132135. കോ​മൺ​വെൽ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന്റെ ഉ​പ​ജ്ഞാ​താ​വ്?  [Ko​man​vel​tthu ge​yim​si​nte u​pa​jnjaa​thaa​v? ]

Answer: ജെ. ആസ്റ്റ്ലി കൂപ്പർ  [Je. Aasttli kooppar ]

132136. കോ​മൺ​വെൽ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ന് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന ആ​ദ്യ ഏ​ഷ്യൻ രാ​ജ്യം?  [Ko​man​vel​tthu ge​yim​si​nu ve​di​yaa​ku​nna aa​dya e​shyan raa​jyam? ]

Answer: മലേഷ്യ  [Maleshya ]

132137. കോ​മൺ​വെൽ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ് 2006​ലെ മി​ക​ച്ച കാ​യിക താ​രം?  [Ko​man​vel​tthu ge​yim​su 2006​le mi​ka​ccha kaa​yika thaa​ram? ]

Answer: സമശേഷ് ജംഗ്  [Samasheshu jamgu ]

132138. 2006​-​ലെ മെൽ​ബൺ കോ​മൺ​വെൽ​ത്ത് ഗെ​യിം​സിൽ മെ​ഡൽ പ​ട്ടി​ക​യിൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടിയ രാ​ജ്യം?  [2006​-​le mel​ban ko​man​vel​tthu ge​yim​sil me​dal pa​tti​ka​yil o​nnaam sthaa​nam ne​diya raa​jyam? ]

Answer: ആസ്ട്രേലിയ  [Aasdreliya ]

132139. ഒ​രു ഏ​ഷ്യൻ ഗെ​യിം​സിൽ ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം മെ​ഡൽ നേ​ടിയ ഇ​ന്ത്യൻ താ​രം?  [O​ru e​shyan ge​yim​sil e​tta​vu​ma​dhi​kam me​dal ne​diya i​nthyan thaa​ram? ]

Answer: പി.ടി. ഉഷ  [Pi. Di. Usha ]

132140. വ്യ​ക്തി​ഗത ഇ​ന​ത്തിൽ ഏ​ഷ്യൻ ഗെ​യിം​സിൽ ആ​ദ്യ സ്വർ​ണം നേ​ടിയ മ​ല​യാ​ളി?  [Vya​kthi​gatha i​na​tthil e​shyan ge​yim​sil aa​dya svar​nam ne​diya ma​la​yaa​li? ]

Answer: ടി.സി. യോഹന്നാൻ  [Di. Si. Yohannaan ]

132141. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​യി​ന​ത്തിൽ ഏ​ഷ്യാ​ഡ് സ്വർ​ണം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കിയ ആ​ദ്യ​മ​ല​യാ​ളി വ​നി​ത?  [Vya​kthi​ga​tha​yi​na​tthil e​shyaa​du svar​nam sva​ntha​maa​kkiya aa​dya​ma​la​yaa​li va​ni​tha? ]

Answer: എം.ഡി. വത്സമ്മ  [Em. Di. Vathsamma ]

132142. ആ​ദ്യ സാ​ഫ് ഗെ​യിം​സ് ന​ട​ന്ന​ത്?  [Aa​dya saa​phu ge​yim​su na​da​nna​th? ]

Answer: 1984 

132143. ആ​ദ്യ ദേ​ശീയ ഗെ​യിം​സ് ന​ട​ന്ന വേ​ദി?  [Aa​dya de​sheeya ge​yim​su na​da​nna ve​di? ]

Answer: ന്യൂഡൽഹി  [Nyoodalhi ]

132144. കേ​ര​ള​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി ദേ​ശീയ ഗെ​യിം​സ് ന​ട​ന്ന വർ​ഷം?  [Ke​ra​la​tthi​laa​dya​maa​yi de​sheeya ge​yim​su na​da​nna var​sham? ]

Answer: 1987 

132145. 2011​ലെ ദേ​ശീയ ഗെ​യിം​സ് വേ​ദി?  [2011​le de​sheeya ge​yim​su ve​di? ]

Answer: റാഞ്ചി  [Raanchi ]

132146. ആ​ഫ്രോ ഏ​ഷ്യൻ ഗെ​യിം​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ്യ​ചി​ഹ്നം?  [Aa​phro e​shyan ge​yim​si​nte bhaa​gya​chi​hnam? ]

Answer: ഷേരു  [Sheru ]

132147. പ്ര​ഥമ ആ​ഫ്രോ - ഏ​ഷ്യൻ ഗെ​യിം​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്?  [Pra​thama aa​phro - e​shyan ge​yim​su u​dghaa​da​nam che​yya​ppe​tta​th? ]

Answer: 2003 ഒക്ടോബർ 24  [2003 okdobar 24 ]

132148. ആ​ദ്യ ഏ​ഷ്യൻ ഗെ​യിം​സ് വേ​ദി?  [Aa​dya e​shyan ge​yim​su ve​di? ]

Answer: ന്യൂഡൽഹി  [Nyoodalhi ]

132149. ഏ​ഷ്യൻ ഗെ​യിം​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷൻ ആ​സ്ഥാ​നം?  [E​shyan ge​yim​su phe​da​re​shan aa​sthaa​nam? ]

Answer: സിംഗപ്പൂർ  [Simgappoor ]

132150. ഏ​ഷ്യൻ ഗെ​യിം​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷൻ നി​ല​വിൽ വ​ന്ന​ത്?  [E​shyan ge​yim​su phe​da​re​shan ni​la​vil va​nna​th? ]

Answer: 1949 ഫെബ്രുവരി 13  [1949 phebruvari 13 ]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution