<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2673

133651. കഥാപാത്രങ്ങള്ക്ക് പേരില്ലാത്ത മലയാള നോവൽ .? [Kathaapaathrangalkku perillaattha malayaala noval .?]

Answer: മരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് [Marana sarttiphikkattu]

133652. ദാർശനിക കവി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് .? [Daarshanika kavi ennariyappettathu aaraanu .?]

Answer: ജി . ശങ്കരകുറുപ്പ് ‌ [Ji . Shankarakuruppu ]

133653. ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നൃത്തരൂപം .? [Aandhraa pradeshile oru graamatthinte peril ariyappedunna nruttharoopam .?]

Answer: കുച്ചിപ്പുടി [Kucchippudi]

133654. " ഓർമയുടെ തീരങ്ങളിൽ " ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് .? [" ormayude theerangalil " aarude aathmakathayaanu .?]

Answer: തകഴി ശിവശങ്കര പിളള [Thakazhi shivashankara pilala]

133655. പുന്നപ്ര വയലാർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി തകഴി രചിച്ച കഥ .? [Punnapra vayalaar samaratthe aaspadamaakki thakazhi rachiccha katha .?]

Answer: തലയോട് [Thalayodu]

133656. " എ മൈനസ് ബി " - എന്ന കൃതിയുടെ കര്ത്താവ് .? [" e mynasu bi " - enna kruthiyude kartthaavu .?]

Answer: കോവിലൻ [Kovilan]

133657. " രാച്ചിയമ്മ " എന്ന സുപ്രസിദ്ധ കഥ എഴുതിയത് ആരാണ് .? [" raacchiyamma " enna suprasiddha katha ezhuthiyathu aaraanu .?]

Answer: ഉറൂബ് [Uroobu]

133658. " അറിവാണ് ശക്തി " എന്ന് പറഞ്ഞതാരാണ് .? [" arivaanu shakthi " ennu paranjathaaraanu .?]

Answer: ഫ്രാൻസിസ് ബെക്കൻ [Phraansisu bekkan]

133659. " ചങ്ങമ്പുഴ , നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സ്നേഹ ഭാജനം " എന്ന ജീവ ചരിത്രം എഴുതിയത് ആരാണ് .? [" changampuzha , nakshathrangalude sneha bhaajanam " enna jeeva charithram ezhuthiyathu aaraanu .?]

Answer: എം . കെ . സാനു [Em . Ke . Saanu]

133660. " ഇന്ത്യന് പിക്കാസോ " എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് .? [" inthyanu pikkaaso " ennariyappedunnathu aaraanu .?]

Answer: എം . എഫ് . ഹുസൈൻ [Em . Ephu . Husyn]

133661. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച കൃതി .? [Mahaathmaa gaandhiyude jeevithatthe svaadheeniccha kruthi .?]

Answer: അൺ ടു ദിസ് ‌ ലാസ്റ്റ് [An du disu laasttu]

133662. ഋതുക്കളുടെ കവി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് .? [Ruthukkalude kavi ennariyappettathu aaraanu .?]

Answer: ചെറുശ്ശേരി [Cherusheri]

133663. മൈ മ്യൂസിക് ‌ മൈ ലൈഫ് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് .? [My myoosiku my lyphu aarude aathmakathayaanu .?]

Answer: പണ്ഡിറ്റ് ‌ രവിശങ്കർ [Pandittu ravishankar]

133664. " കേരള വ്യാസൻ " ആരാണ് .? [" kerala vyaasan " aaraanu .?]

Answer: കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞികുട്ടൻ തമ്പുരാൻ [Kodungalloor kunjikuttan thampuraan]

133665. ചെറുകാടിന്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്താണ് .? [Cherukaadinte aathmakathayude perenthaanu .?]

Answer: ജീവിതപ്പാത [Jeevithappaatha]

133666. ഭരതനാട്യം ഉത്ഭവിച്ച നാട് .? [Bharathanaadyam uthbhaviccha naadu .?]

Answer: തമിഴ്നാട് [Thamizhnaadu]

133667. " സാൻഡൽവുഡ് " എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതു ഭാഷയിലെ സിനിമാ വ്യവസായമാണ് ‌.? [" saandalvudu " ennariyappedunnathu ethu bhaashayile sinimaa vyavasaayamaanu .?]

Answer: കന്നഡ [Kannada]

133668. " കേരള സ്കോട്ട് " എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് .? [" kerala skottu " ennariyappettathu aaraanu .?]

Answer: സി . വി . രാമന്പിളള [Si . Vi . Raamanpilala]

133669. ഏവൻ നദിയിലെ രാജ ഹംസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശ്വ സാഹിത്യകാരന് .? [Evan nadiyile raaja hamsam ennariyappedunna vishva saahithyakaaranu .?]

Answer: വില്യം ഷേക്സ്പിയർ [Vilyam shekspiyar]

133670. ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രയോക്താവ് ആരാണ് .? [Bhakthi prasthaanatthinte prayokthaavu aaraanu .?]

Answer: എഴുത്തച്ചൻ [Ezhutthacchan]

133671. സി . വി . രാമൻപിളള രചിച്ച സാമൂഹിക നോവൽ ? [Si . Vi . Raamanpilala rachiccha saamoohika noval ?]

Answer: പ്രേമാമൃതം [Premaamrutham]

133672. " ബന്ധുര കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരിൽ "- ആരുടെ വരികൾ ? [" bandhura kaanchana koottilaanenkilum bandhanam bandhanam thanne paaril "- aarude varikal ?]

Answer: വളളത്തോൾ [Valalatthol]

133673. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയാണ് ? [Inthyayile aadyatthe philim akkaadami sthaapithamaayathu evideyaanu ?]

Answer: തിരുവനന്തപുരം [Thiruvananthapuram]

133674. ഹിന്ദു മുസ്ലീം സാംസ്കാരികാംശങ്ങളെ ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഏക ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപം ? [Hindu musleem saamskaarikaamshangale ulkkollunna eka klaasikkal nruttharoopam ?]

Answer: കഥക് [Kathaku]

133675. എസ് . കെ . പൊറ്റക്കാടിന്റെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ കഥ പറയുന്ന നോവൽ .? [Esu . Ke . Pottakkaadinte kudiyettakkaarude katha parayunna noval .?]

Answer: വിഷകന്യക [Vishakanyaka]

133676. " കേരള മോപ്പസാങ്ങ് " എന്നറിയപ്പെട്ടതാര് ? [" kerala moppasaangu " ennariyappettathaaru ?]

Answer: തകഴി ശിവശങ്കര പിളള [Thakazhi shivashankara pilala]

133677. കവാലി സംഗീതത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ? [Kavaali samgeethatthinte pithaavu aaraanu ?]

Answer: അമീർ ഖുസ്രു [Ameer khusru]

133678. കേരളത്തിന്റെ ജനകീയ കവി എന്നറിയപ്പെട്ടത് ആരാണ് ? [Keralatthinte janakeeya kavi ennariyappettathu aaraanu ?]

Answer: കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ [Kunchan nampyaar]

133679. കയ്യൂർ സമരത്തെ ആധാരമാക്കി നിര്മ്മിച്ച ചിത്രം .? [Kayyoor samaratthe aadhaaramaakki nirmmiccha chithram .?]

Answer: മീനമാസത്തിലെ സൂര്യൻ [Meenamaasatthile sooryan]

133680. ഡ്രാക്കുള എന്ന കഥാപാത്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതാര് .? [Draakkula enna kathaapaathratthe srushdicchathaaru .?]

Answer: ബ്രാം സ്റ്റോക്കർ [Braam sttokkar]

133681. പദ്മശ്രീ ലഭിച്ച ആദ്യ മലയാള നടൻ .? [Padmashree labhiccha aadya malayaala nadan .?]

Answer: തിക്കുറിശി സുകുമാരൻ നായർ [Thikkurishi sukumaaran naayar]

133682. " ദി റിപ്പബ്ലിക് " എഴുതിയത് ആരാണ് .? [" di rippabliku " ezhuthiyathu aaraanu .?]

Answer: പ്ലേറ്റോ [Pletto]

133683. " മയൂര സന്ദേശം " രചിച്ചത് ആരാണ് .? [" mayoora sandesham " rachicchathu aaraanu .?]

Answer: കേരള വർമ്മ വലിയ കോയിതമ്പുരാൻ [Kerala varmma valiya koyithampuraan]

133684. " പോസ്റ്റ് ‌ ഓഫീസ് " എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ആരാണ് .? [" posttu opheesu " enna kruthiyude kartthaavu aaraanu .?]

Answer: രവീന്ദ്ര നാഥ ടാഗോർ [Raveendra naatha daagor]

133685. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ മലയാളി .? [Ettavum kooduthal thavana desheeya puraskaaratthinu arhanaaya malayaali .?]

Answer: അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ [Adoor gopaalakrushnan]

133686. ചേര രാജാക്കൻമാരെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന സംഘകാല കൃതി ? [Chera raajaakkanmaare kuricchu prathipaadicchirikkunna samghakaala kruthi ?]

Answer: പതിറ്റുപ്പത്ത് [Pathittuppatthu]

133687. " കൂടിയല്ല പിറക്കുന്ന നേരത്തും , കൂടിയല്ല മരിക്കുന്ന നേരത്തും മധ്യേയിങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്ത് മത്സരിക്കുന്നതെന്തിനു നാം വൃഥാ "- ആരാണ് ഈ വരികൾ എഴുതിയത് . ? [" koodiyalla pirakkunna neratthum , koodiyalla marikkunna neratthum madhyeyingane kaanunna neratthu mathsarikkunnathenthinu naam vruthaa "- aaraanu ee varikal ezhuthiyathu . ?]

Answer: പൂന്താനം [Poonthaanam]

133688. ആസ്സാമിലെ പ്രശസ്തമായ കാമാഖ്യ ടെംപിൾ ഏതു കുന്നിൻ മുകളിലാണ് ? [Aasaamile prashasthamaaya kaamaakhya dempil ethu kunnin mukalilaanu ?]

Answer: നിലച്ചാൽ ഹിൽ [Nilacchaal hil]

133689. ഏതു വർഷമാണ് ആസ്സാമിന്റെ തലസ്ഥാനം ഷില്ലോങ്ങിൽ നിന്നും ഡിസ് ‌ പുരിലേക്കു മാറ്റിയത് [Ethu varshamaanu aasaaminte thalasthaanam shillongil ninnum disu purilekku maattiyathu]

Answer: 1973

133690. ആസ്സാമിലെ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളുടെ ( നാഷണൽ പാർക്ക് ) എണ്ണം ? [Aasaamile desheeya udyaanangalude ( naashanal paarkku ) ennam ?]

Answer: 5

133691. സി . വി . രാമൻപിളള രചിച്ച സാമൂഹിക നോവൽ .? [Si . Vi . Raamanpilala rachiccha saamoohika noval .?]

Answer: പ്രേമാമൃതം [Premaamrutham]

133692. " ബന്ധുര കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാരിൽ "- ആരുടെ വരികൾ .? [" bandhura kaanchana koottilaanenkilum bandhanam bandhanam thanne paaril "- aarude varikal .?]

Answer: വളളത്തോൾ [Valalatthol]

133693. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫിലിം അക്കാദമി സ്ഥാപിതമായത് എവിടെയാണ് .? [Inthyayile aadyatthe philim akkaadami sthaapithamaayathu evideyaanu .?]

Answer: തിരുവനന്തപുരം [Thiruvananthapuram]

133694. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സിനിമ .? [Malayaalatthile aadyatthe dijittal sinima .?]

Answer: മൂന്നാമതൊരാൾ [Moonnaamathoraal]

133695. ഹിന്ദു മുസ്ലീം സാംസ്കാരികാംശങ്ങളെ ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന ഏക ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപം .? [Hindu musleem saamskaarikaamshangale ulkkollunna eka klaasikkal nruttharoopam .?]

Answer: കഥക് [Kathaku]

133696. " കേരള മോപ്പസാങ്ങ് " എന്നറിയപ്പെട്ടതാര് .? [" kerala moppasaangu " ennariyappettathaaru .?]

Answer: തകഴി ശിവശങ്കര പിളള [Thakazhi shivashankara pilala]

133697. ചിത്തിരപ്പാവൈ എഴുതിയത് ആരാണ് .? [Chitthirappaavy ezhuthiyathu aaraanu .?]

Answer: അഖിലൻ [Akhilan]

133698. ദേശീയ ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം .? [Desheeya chalacchithra vikasana korppareshan nilavil vanna varsham .?]

Answer: 1975

133699. " ദി സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റ് " എന്ന വിശ്വ പ്രസിദ്ധ കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ് .? [" di soshyal kondraakttu " enna vishva prasiddha kruthi ezhuthiyathu aaraanu .?]

Answer: റൂസ്സോ [Rooso]

133700. കവാലി സംഗീതത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് .? [Kavaali samgeethatthinte pithaavu aaraanu .?]

Answer: അമീർ ഖുസ്രു [Ameer khusru]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution