<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2719

135951. നാണയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം [Naanayangalekkuricchulla padtanam]

Answer: ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് [Nyoomismaattiksu]

135952. ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള നാണയം [Inthyayil puratthirakkiya ettavum moolyamulla naanayam]

Answer: 1000 രൂപ നാണയം ( ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം 1000 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ഓർമ്മയ്ക്ക് ) [1000 roopa naanayam ( bruhadeeshvara kshethram 1000 varsham poortthiyaakkiya ormmaykku )]

135953. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള നാണയം [Keralatthile ettavum pazhakkamulla naanayam]

Answer: രാശി [Raashi]

135954. കൊച്ചി രാജാക്കന്മാർ പുറത്തിറക്കിയ നാണയം [Kocchi raajaakkanmaar puratthirakkiya naanayam]

Answer: പുത്തൻ [Putthan]

135955. തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നാണയം [Thiruvithaamkooril nilaninnirunna naanayam]

Answer: അനന്തരായി , അനന്തവരാഹ [Anantharaayi , ananthavaraaha]

135956. കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിമാർ പുറത്തിറക്കിയ നാണയം [Kozhikkodu saamoothirimaar puratthirakkiya naanayam]

Answer: വീരാരായൻ പണം [Veeraaraayan panam]

135957. അഞ്ച് രൂപ നോട്ടിൽ കാണുന്ന ചിത്രം [Anchu roopa nottil kaanunna chithram]

Answer: കർഷകൻ , ട്രാക്ടർ [Karshakan , draakdar]

135958. പത്ത് രൂപ നോട്ടിൽ കാണുന്ന ചിത്രം [Patthu roopa nottil kaanunna chithram]

Answer: ആന , കടുവ , കാണ്ടാമൃഗം [Aana , kaduva , kaandaamrugam]

135959. ഇരുപത് രൂപ നോട്ടിൽ കാണുന്ന ചിത്രം [Irupathu roopa nottil kaanunna chithram]

Answer: മൗണ്ട് ഹാരിയറ്റ് , പോർട്ട് ബ്ലയർ [Maundu haariyattu , porttu blayar]

135960. അൻപത് രൂപ നോട്ടിൽ കാണുന്ന ചിത്രം [Anpathu roopa nottil kaanunna chithram]

Answer: ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ് [Inthyan paarlamenru]

135961. നൂറ് രൂപ നോട്ടിൽ കാണുന്ന ചിത്രം [Nooru roopa nottil kaanunna chithram]

Answer: ഹിമാലയ പർവ്വതം [Himaalaya parvvatham]

135962. പിൻവലിച്ച അഞ്ഞൂറിൻറെ നോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിത്രം [Pinvaliccha anjoorinre nottil undaayirunna chithram]

Answer: ദണ്ഡി യാത്ര [Dandi yaathra]

135963. പിൻവലിച്ച ആയിരത്തിൻറെ നോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിത്രം [Pinvaliccha aayiratthinre nottil undaayirunna chithram]

Answer: ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ പുരോഗതി [Inthyayude shaasthra saankethika ramgatthe purogathi]

135964. ദേശീയ , സംസ്ഥാന പരോക്ഷ നികുതികൾക്ക് പകരമായി ദേശീയതലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ മൂല്യവർദ്ധന നികുതി [Desheeya , samsthaana paroksha nikuthikalkku pakaramaayi desheeyathalatthil erppedutthiya moolyavarddhana nikuthi]

Answer: ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് (GST) [Gudsu aandu sarveesu daaksu (gst)]

135965. GST ബിൽ രാഷ് ‌ ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് [Gst bil raashu drapathi oppuvecchathu]

Answer: 2016 സെപ്റ്റംബർ 8 (122 മത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ) [2016 septtambar 8 (122 mathu bharanaghadanaa bhedagathi )]

135966. GST ബിൽ പാസാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം [Gst bil paasaakkiya aadya samsthaanam]

Answer: അസം [Asam]

135967. GST ബിൽ പാസാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം [Gst bil paasaakkiya samsthaanangalude ennam]

Answer: 16 ( പതിനാറാമത് ഒഡിഷ ) [16 ( pathinaaraamathu odisha )]

135968. GST ബിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി [Gst bil nadappilaakkaan kendra sarkkaar aarambhiccha paddhathi]

Answer: പ്രോജക്ട് SAKSHAM [Projakdu saksham]

135969. GST കമ്മറ്റിയുടെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ [Gst kammattiyude aadya adhyakshan]

Answer: കെ എം മാണി [Ke em maani]

135970. കെ എം മാണി രാജി വെച്ച ശേഷം GST കമ്മറ്റി അധ്യക്ഷനായത് [Ke em maani raaji veccha shesham gst kammatti adhyakshanaayathu]

Answer: അമിത് മിശ്ര [Amithu mishra]

135971. GST ബിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച GST കൗൺസിലിൻറെ ചെയർമാൻ [Gst bil nadappilaakkunnathinaayi roopeekariccha gst kaunsilinre cheyarmaan]

Answer: കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രി ( നിലവിൽ അരുൺ ജയ്റ്റ്ലി ) [Kendra dhanakaarya manthri ( nilavil arun jayttli )]

135972. GST കൗൺസിലിൻറെ ആദ്യ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി [Gst kaunsilinre aadya adeeshanal sekrattari]

Answer: അരുൺ ഗോയൽ [Arun goyal]

135973. GST ബിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് [Gst bil nadappilaakkaan uddheshikkunnathu]

Answer: 2017 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ [2017 epril 1 muthal]

135974. ലോകത്തിലാദ്യമായി GST നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം [Lokatthilaadyamaayi gst nadappilaakkiya raajyam]

Answer: ഫ്രാൻസ് [Phraansu]

135975. കേന്ദ്ര ഗവണ്മെന്റിന്റെ പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗം [Kendra gavanmentinte pradhaana varumaanamaarggam]

Answer: കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി ( രണ്ടാം സ്ഥാനം എക് ‌ സൈസ് നികുതി ) [Korpparettu nikuthi ( randaam sthaanam eku sysu nikuthi )]

135976. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള രാജ്യം [Ettavum kooduthal nikuthi nirakkulla raajyam]

Answer: ബൽജിയം [Baljiyam]

135977. ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി നിരക്കുള്ള രാജ്യം [Eshyayil ettavum kooduthal nikuthi nirakkulla raajyam]

Answer: ജപ്പാൻ [Jappaan]

135978. സുൽത്താൻ ഭരണകാലത്ത് ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളല്ലാത്തവർക്ക് ചുമത്തിയിരുന്ന നികുതി [Sultthaan bharanakaalatthu islaam vishvaasikalallaatthavarkku chumatthiyirunna nikuthi]

Answer: ജസിയ ( ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് ഫിറോസ് ഷാ തുഗ്ലക്ക് ) [Jasiya ( aadyamaayi aarambhicchathu phirosu shaa thuglakku )]

135979. ജസിയ പിൻവലിച്ച മുഗൾ ഭരണാധികാരി [Jasiya pinvaliccha mugal bharanaadhikaari]

Answer: അക്ബർ ( പുനഃസ്ഥാപിച്ചത് ഔറംഗസേബ് ) [Akbar ( punasthaapicchathu auramgasebu )]

135980. ഇന്ത്യയിൽ ആദായനികുതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം [Inthyayil aadaayanikuthi nilavil vanna varsham]

Answer: 1962

135981. അടയ് ‌ ക്കേണ്ട നികുതി , ദായകന് സ്വയം വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്ന സംവിധാനം [Adayu kkenda nikuthi , daayakanu svayam vilayirutthaan kazhiyunna samvidhaanam]

Answer: മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി (Value Added Tax -VAT) [Moolyavarddhitha nikuthi (value added tax -vat)]

135982. VAT ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം [Vat aadyamaayi erppedutthiya raajyam]

Answer: ഫ്രാൻസ് (1954) [Phraansu (1954)]

135983. ഏഷ്യയിൽ VAT ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം [Eshyayil vat aadyamaayi erppedutthiya raajyam]

Answer: ദക്ഷിണ കൊറിയ [Dakshina koriya]

135984. ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി VAT ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം [Inthyayilaadyamaayi vat aadyamaayi erppedutthiya samsthaanam]

Answer: ഹരിയാന (2003) [Hariyaana (2003)]

135985. ഇന്ത്യയിൽ VAT നിലവിൽ വന്നത് [Inthyayil vat nilavil vannathu]

Answer: 2005 ഏപ്രിൽ 1 [2005 epril 1]

135986. VAT ൻറെ പരിഷ്കരിച്ച രൂപം [Vat nre parishkariccha roopam]

Answer: MODVAT (MOdified Value Added Vat)

135987. MODVAT ൻറെ സ്ഥാനത്ത് വന്ന പുതിയ നികുതി [Modvat nre sthaanatthu vanna puthiya nikuthi]

Answer: CEN VAT (Central VAT)

135988. നികുതികൾ ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം [Nikuthikal aadyamaayi erppedutthiya raajyam]

Answer: ഈജിപ്റ്റ് [Eejipttu]

135989. കാർബൺ നികുതി ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം [Kaarban nikuthi aadyamaayi erppedutthiya raajyam]

Answer: ന്യൂസിലൻഡ് [Nyoosilandu]

135990. കൊഴുപ്പ് നികുതി ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം [Kozhuppu nikuthi aadyamaayi erppedutthiya raajyam]

Answer: ഡെന്മാർക്ക് [Denmaarkku]

135991. നികുതിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് [Nikuthiyekkuricchu prathipaadikkunna bharanaghadanaa vakuppu]

Answer: 265 വകുപ്പ് [265 vakuppu]

135992. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതിദായകർ ഉള്ള പട്ടണം [Inthyayil ettavum kooduthal nikuthidaayakar ulla pattanam]

Answer: കൊൽക്കത്ത [Kolkkattha]

135993. ബില്ല് ചോദിച്ചുവാങ്ങുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച നികുതി സംരംഭം [Billu chodicchuvaangunnathu prothsaahippikkaan kerala sarkkaar aavishkariccha nikuthi samrambham]

Answer: ലക്കി വാറ്റ് [Lakki vaattu]

135994. സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നികുതി [Sinima thiyettarukalil erppedutthiyirikkunna nikuthi]

Answer: വിനോദനികുതി [Vinodanikuthi]

135995. നഗരങ്ങളിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നികുതി [Nagarangalil irakkumathi cheyyunna saadhanangalkku erppedutthunna nikuthi]

Answer: ഒക്ട്രോയ് ( മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗം ) [Okdroyu ( munisippaalittikalude pradhaana varumaanamaarggam )]

135996. പഞ്ചായത്ത് നികുതികളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് [Panchaayatthu nikuthikalile ettavum pradhaanappettathu]

Answer: കെട്ടിട നികുതി [Kettida nikuthi]

135997. ഇന്ത്യയിൽ കൊഴുപ്പ് നികുതി ആദ്യമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ സംസ്ഥാനം [Inthyayil kozhuppu nikuthi aadyamaayi erppedutthiya samsthaanam]

Answer: കേരളം ( ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഇനങ്ങൾക്കുള്ള നികുതി ) [Keralam ( phaasttu phudu inangalkkulla nikuthi )]

135998. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻറെ പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗം [Samsthaana sarkkaarinre pradhaana varumaanamaarggam]

Answer: വിൽപ്പന നികുതി [Vilppana nikuthi]

135999. ഭൂനികുതി അടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് [Bhoonikuthi adakkunnathu evideyaanu]

Answer: വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ [Villeju opheesil]

136000. തൊഴിൽ നികുതി , കെട്ടിട നികുതി , വിനോദ നികുതി , പരസ്യ നികുതി എന്നിവ അടയ് ‌ ക്കേണ്ടത് [Thozhil nikuthi , kettida nikuthi , vinoda nikuthi , parasya nikuthi enniva adayu kkendathu]

Answer: പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ( തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ) [Panchaayatthu opheesil ( thaddhesha svayambharana sthaapanangalil )]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution