<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2929

146451. ലിറ്റില് ‍ സില് ‍ വര് ‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏത് [Littilu ‍ silu ‍ varu ‍ ennariyappedunna loham ethu]

Answer: മേര് ‍ കുരി [Meru ‍ kuri]

146452. ശരീരത്തില് ‍ ചെമ്പ് ലോഹം അടിഞ്ഞുകുടിയാല് ‍ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത് [Shareeratthilu ‍ chempu loham adinjukudiyaalu ‍ undaakunna rogam ethu]

Answer: വില് ‍ സന് ‍ സ് രോഗം [Vilu ‍ sanu ‍ su rogam]

146453. കൃത്രിമമായി നിര് ‍ മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ലോഹം ഏത് [Kruthrimamaayi niru ‍ mikkappetta aadyatthe loham ethu]

Answer: ടെക്നിഷിയം [Deknishiyam]

146454. ഇന്സുലിനില് ‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏത് [Insulinilu ‍ adangiyirikkunna loham ethu]

Answer: സിങ്ക് [Sinku]

146455. സോഡിയം പോടസിയം എന്നീ ലോഹങ്ങള് ‍ സുക്ഷിച് വെക്കുന്നത് എവിടെ [Sodiyam podasiyam ennee lohangalu ‍ sukshichu vekkunnathu evide]

Answer: മണ്ണെണ്ണയില് ‍ [Mannennayilu ‍]

146456. കടല് ‍ വെള്ളരിക്കയില് ‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏത് [Kadalu ‍ vellarikkayilu ‍ adangiyirikkunna loham ethu]

Answer: വനാടിയം [Vanaadiyam]

146457. ഗല് ‍ വനിസഷന് ‍ ചെയ്യാന് ‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏത് [Galu ‍ vanisashanu ‍ cheyyaanu ‍ upayogikkunna loham ethu]

Answer: സിങ്ക് [Sinku]

146458. ലെഡ് ലോഹം അമിതമായി ശരീരത്തില് ‍ എത്തിയാല് ‍ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗംഏത് [Ledu loham amithamaayi shareeratthilu ‍ etthiyaalu ‍ undaakunna rogamethu]

Answer: പ്ലംബിസം [Plambisam]

146459. കാഡ്മിയം ലോഹം കുടുതലായി ശരീരത്തില് ‍ എത്തിയാല് ‍ ഉണ്ടാകുന്ന മാരക രോഗം ഏത് [Kaadmiyam loham kuduthalaayi shareeratthilu ‍ etthiyaalu ‍ undaakunna maaraka rogam ethu]

Answer: ഇതായി ഇതായി [Ithaayi ithaayi]

146460. മേര് ‍ കുരി ലോഹം ശരീരത്തില് ‍ എത്തിയാല് ‍ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത് [Meru ‍ kuri loham shareeratthilu ‍ etthiyaalu ‍ undaakunna rogam ethu]

Answer: മിനമാത്ത [Minamaattha]

146461. മെഴുകില് ‍ പൊതിഞ്ഞു സുക്ഷികുന്ന ലോഹം ഏത് [Mezhukilu ‍ pothinju sukshikunna loham ethu]

Answer: ലിതിയം [Lithiyam]

146462. പഞ്ച ലോഹ വിഗ്രഹങ്ങളില് ‍ ഏറവും കുടുതലുള്ള ലോഹം ഏത് [Pancha loha vigrahangalilu ‍ eravum kuduthalulla loham ethu]

Answer: ചെമ്പ് [Chempu]

146463. പ്രപഞ്ചത്തില് ‍ ഏറവും കുടുതലയുള്ള ലോഹം ഏത് [Prapanchatthilu ‍ eravum kuduthalayulla loham ethu]

Answer: ഇരുമ്പ് [Irumpu]

146464. മനുഷ്യന് ‍ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ഏത് [Manushyanu ‍ aadyamaayi upayogiccha loham ethu]

Answer: ചെമ്പ് [Chempu]

146465. മഴവില് ‍ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏത് [Mazhavilu ‍ loham ennariyappedunna loham ethu]

Answer: ഇറിഡിയം [Iridiyam]

146466. വൈദ്യുതി , ചുട് എന്നിവയെ നന്നായി കടത്തി വിടുന്ന ലോഹം ഏത് [Vydyuthi , chudu ennivaye nannaayi kadatthi vidunna loham ethu]

Answer: വെള്ളി [Velli]

146467. ക്വിക്ക് ‌ സില് ‍ വര് ‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏത് [Kvikku silu ‍ varu ‍ ennariyappedunna loham ethu]

Answer: മേര് ‍ കുരി [Meru ‍ kuri]

146468. സ്വര് ‍ ണത്തിന്റെ അടോമിക സംഖ്യാ എത്ര [Svaru ‍ natthinte adomika samkhyaa ethra]

Answer: 79

146469. ഭുവല്കത്തില് ‍ ഏറവും കുടുതലയുള്ള ലോഹം ഏത് [Bhuvalkatthilu ‍ eravum kuduthalayulla loham ethu]

Answer: അലുമിനിയം [Aluminiyam]

146470. 1. മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ‌ ഏതാണ് [1. Mykroskoppil upayogikkunna lensu ethaanu]

Answer: കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് ‌ [Kon veksu lensu ]

146471. 2. കവീർ മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ് [2. Kaveer marubhoomi sthithi cheyyunnathu ethu raajyatthaanu]

Answer: ഇറാൻ [Iraan]

146472. 3. ജൈവ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടൽ ഏതാണ് [3. Jyva marubhoomi ennariyappedunna kadal ethaanu]

Answer: സർഗസൊ കടൽ [Sargaso kadal]

146473. 4. ഏത് രാജ്യത്താണ് നെഗേവ് മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് [4. Ethu raajyatthaanu negevu marubhoomi sthithi cheyyunnathu]

Answer: ഇസ്രയേൽ [Israyel]

146474. 5. കൊല്ലവർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ശാസനം ഏതാണ് [5. Kollavarsham rekhappedutthiyittulla aadyatthe shaasanam ethaanu]

Answer: മാമ്പള്ളി ശാസനം [Maampalli shaasanam]

146475. ഏറ്റവും അധികം തീയറ്റരുകൽ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് [Ettavum adhikam theeyattarukal ulla inthyan samsthaanam ethu]

Answer: ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് [Aandhraa pradeshu]

146476. കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമാ പ്രദർശനം നടന്നത് എവിടെ [Keralatthil aadyatthe sinimaa pradarshanam nadannathu evide]

Answer: കോഴികോട് [Kozhikodu]

146477. സ്ത്രീ കഥാ പാത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച മലയാള സിനിമ ഏത് [Sthree kathaa paathratthinte shabdam maathram upayogiccha malayaala sinima ethu]

Answer: മതിലുകൾ [Mathilukal]

146478. അന്തർ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിരം വേദി ഏതാണ് [Anthar desheeya chalacchithra melayude inthyayile sthiram vedi ethaanu]

Answer: പനാജി , ഗോവ [Panaaji , gova]

146479. സ്പെഷൽ ഓസ്കാർ അവാർഡ് ‌ നേടിയ ഇന്ത്യൻ സംവിധായകൻ ആര് [Speshal oskaar avaardu nediya inthyan samvidhaayakan aaru]

Answer: സത്യജിത് റെ [Sathyajithu re]

146480. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ‌ ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം എപ്പോൾ [Samsthaana chalacchithra avaardu erppedutthiya varsham eppol]

Answer: 1 9 6 9

146481. നാഷണൽ ഫിലിം ആർക്കൈവേസ് സ്ഥിതി ചെയുന്നത് എവിടെ [Naashanal philim aarkkyvesu sthithi cheyunnathu evide]

Answer: പൂനെ [Poone]

146482. ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ‌ ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം എപ്പോൾ [Desheeya chalacchithra avaardu erppedutthiya varsham eppol]

Answer: 1 9 5 4

146483. ആദ്യമായി ദേശീയ അവാർഡ് ‌ നേടിയ മലയാള നടൻ ആര് [Aadyamaayi desheeya avaardu nediya malayaala nadan aaru]

Answer: പി ജെ ആന്റണി [Pi je aantani]

146484. ഹണി മൂണ് ‍ ദ്വീപ് ‌ എവിടെയാണ് [Hani moonu ‍ dveepu evideyaanu]

Answer: ഒറീസയിലെ ചിൽ കാ തടാകത്തിൽ [Oreesayile chil kaa thadaakatthil]

146485. തലസ്ഥാനം എവിടെ [Thalasthaanam evide]

Answer: പോർട്ട് ‌ സ്റ്റാൻലി [Porttu sttaanli]

146486. വൈകുന്നേരം മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് ദിശയിലാണ് [Vykunneram mazhavillu undaakunnathu ethu dishayilaanu]

Answer: കിഴക്ക് [Kizhakku]

146487. കിഴക്കിന്റെ ബ്രിട്ടന് ‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏത് [Kizhakkinte brittanu ‍ ennariyappedunna raajyam ethu]

Answer: ജപ്പാന് ‍ [Jappaanu ‍]

146488. തരംഗ ദൈര് ‍ ഖ്യം ഏറ്റവും കൂടിയ നിറം ഏതാണ് [Tharamga dyru ‍ khyam ettavum koodiya niram ethaanu]

Answer: ചുവപ്പ് [Chuvappu]

146489. നീലാകാശത്തിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏത് [Neelaakaashatthinte naadu ennariyappedunna raajyam ethu]

Answer: മംഗോളിയ [Mamgoliya]

146490. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ക്യാമറയില് ‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെന് ‍ സ് ഏത് [Phottograaphiku kyaamarayilu ‍ upayogikkunna lenu ‍ su ethu]

Answer: കോണ് ‍ വെക്സ് ലെന് ‍ സ് [Konu ‍ veksu lenu ‍ su]

146491. ഇന്ത്യയുടെ സ്വിറ്റ്സര് ‍ ലാന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത് [Inthyayude svittsaru ‍ laantu ennariyappedunna sthalam ethu]

Answer: കാശ്മീര് ‍ [Kaashmeeru ‍]

146492. തരംഗ ദൈര് ‍ ഖ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിറം ഏതാണ് [Tharamga dyru ‍ khyam ettavum kuranja niram ethaanu]

Answer: വയലറ്റ് [Vayalattu]

146493. വൃത്തിയുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏത് [Vrutthiyude naadu ennariyappedunna raajyam ethu]

Answer: സിംഗപ്പൂര് ‍ [Simgappooru ‍]

146494. സ്വീഡന്റെ ദേശീയ പക്ഷി ഏത് [Sveedante desheeya pakshi ethu]

Answer: മൈന [Myna]

146495. സ്വര് ‍ ണത്തിന്റെയും വജ്രത്തിന്റെയും നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏത് [Svaru ‍ natthinteyum vajratthinteyum naadu ennariyappedunna raajyam ethu]

Answer: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക [Dakshinaaphrikka]

146496. 1. ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് [1. Hiraakkudu anakkettu ethu nadiyilaanu sthithi cheyyunnathu]

Answer: മഹാനദി [Mahaanadi]

146497. 2. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോണ് ‍ ഗ്രസിന്റെ ആദ്യ മലയാളി പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു [2. Inthyan naashanal konu ‍ grasinte aadya malayaali prasidantu aaraayirunnu]

Answer: സി ശങ്കരൻനായർ [Si shankarannaayar]

146498. 3. ഗാന്ധിജിയെ അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്നു വിളിച്ചതാരാണ് [3. Gaandhijiye arddhanagnanaaya phakkeer ennu vilicchathaaraanu]

Answer: വിൻസ്റ്റൻ ചർച്ചിൽ [Vinsttan charcchil]

146499. 4. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപ്പു ജല തടാകം ഏതാണ് [4. Inthyayile ettavum valiya uppu jala thadaakam ethaanu]

Answer: ചിൽക [Chilka]

146500. 5. താൻസൻ സ് ‌ മാരകം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് [5. Thaansan su maarakam evideyaanu sthithi cheyyunnathu]

Answer: ഗ്വാളിയോർ [Gvaaliyor]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution