<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2929

146451. ലിറ്റില് ‍ സില് ‍ വര് ‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏത് [Littilu ‍ silu ‍ varu ‍ ennariyappedunna loham ethu]

Answer: മേര് ‍ കുരി [Meru ‍ kuri]

146452. ശരീരത്തില് ‍ ചെമ്പ് ലോഹം അടിഞ്ഞുകുടിയാല് ‍ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത് [Shareeratthilu ‍ chempu loham adinjukudiyaalu ‍ undaakunna rogam ethu]

Answer: വില് ‍ സന് ‍ സ് രോഗം [Vilu ‍ sanu ‍ su rogam]

146453. കൃത്രിമമായി നിര് ‍ മിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ലോഹം ഏത് [Kruthrimamaayi niru ‍ mikkappetta aadyatthe loham ethu]

Answer: ടെക്നിഷിയം [Deknishiyam]

146454. ഇന്സുലിനില് ‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏത് [Insulinilu ‍ adangiyirikkunna loham ethu]

Answer: സിങ്ക് [Sinku]

146455. സോഡിയം പോടസിയം എന്നീ ലോഹങ്ങള് ‍ സുക്ഷിച് വെക്കുന്നത് എവിടെ [Sodiyam podasiyam ennee lohangalu ‍ sukshichu vekkunnathu evide]

Answer: മണ്ണെണ്ണയില് ‍ [Mannennayilu ‍]

146456. കടല് ‍ വെള്ളരിക്കയില് ‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏത് [Kadalu ‍ vellarikkayilu ‍ adangiyirikkunna loham ethu]

Answer: വനാടിയം [Vanaadiyam]

146457. ഗല് ‍ വനിസഷന് ‍ ചെയ്യാന് ‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം ഏത് [Galu ‍ vanisashanu ‍ cheyyaanu ‍ upayogikkunna loham ethu]

Answer: സിങ്ക് [Sinku]

146458. ലെഡ് ലോഹം അമിതമായി ശരീരത്തില് ‍ എത്തിയാല് ‍ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗംഏത് [Ledu loham amithamaayi shareeratthilu ‍ etthiyaalu ‍ undaakunna rogamethu]

Answer: പ്ലംബിസം [Plambisam]

146459. കാഡ്മിയം ലോഹം കുടുതലായി ശരീരത്തില് ‍ എത്തിയാല് ‍ ഉണ്ടാകുന്ന മാരക രോഗം ഏത് [Kaadmiyam loham kuduthalaayi shareeratthilu ‍ etthiyaalu ‍ undaakunna maaraka rogam ethu]

Answer: ഇതായി ഇതായി [Ithaayi ithaayi]

146460. മേര് ‍ കുരി ലോഹം ശരീരത്തില് ‍ എത്തിയാല് ‍ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏത് [Meru ‍ kuri loham shareeratthilu ‍ etthiyaalu ‍ undaakunna rogam ethu]

Answer: മിനമാത്ത [Minamaattha]

146461. മെഴുകില് ‍ പൊതിഞ്ഞു സുക്ഷികുന്ന ലോഹം ഏത് [Mezhukilu ‍ pothinju sukshikunna loham ethu]

Answer: ലിതിയം [Lithiyam]

146462. പഞ്ച ലോഹ വിഗ്രഹങ്ങളില് ‍ ഏറവും കുടുതലുള്ള ലോഹം ഏത് [Pancha loha vigrahangalilu ‍ eravum kuduthalulla loham ethu]

Answer: ചെമ്പ് [Chempu]

146463. പ്രപഞ്ചത്തില് ‍ ഏറവും കുടുതലയുള്ള ലോഹം ഏത് [Prapanchatthilu ‍ eravum kuduthalayulla loham ethu]

Answer: ഇരുമ്പ് [Irumpu]

146464. മനുഷ്യന് ‍ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ലോഹം ഏത് [Manushyanu ‍ aadyamaayi upayogiccha loham ethu]

Answer: ചെമ്പ് [Chempu]

146465. മഴവില് ‍ ലോഹം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏത് [Mazhavilu ‍ loham ennariyappedunna loham ethu]

Answer: ഇറിഡിയം [Iridiyam]

146466. വൈദ്യുതി , ചുട് എന്നിവയെ നന്നായി കടത്തി വിടുന്ന ലോഹം ഏത് [Vydyuthi , chudu ennivaye nannaayi kadatthi vidunna loham ethu]

Answer: വെള്ളി [Velli]

146467. ക്വിക്ക് ‌ സില് ‍ വര് ‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏത് [Kvikku silu ‍ varu ‍ ennariyappedunna loham ethu]

Answer: മേര് ‍ കുരി [Meru ‍ kuri]

146468. സ്വര് ‍ ണത്തിന്റെ അടോമിക സംഖ്യാ എത്ര [Svaru ‍ natthinte adomika samkhyaa ethra]

Answer: 79

146469. ഭുവല്കത്തില് ‍ ഏറവും കുടുതലയുള്ള ലോഹം ഏത് [Bhuvalkatthilu ‍ eravum kuduthalayulla loham ethu]

Answer: അലുമിനിയം [Aluminiyam]

146470. 1. മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ‌ ഏതാണ് [1. Mykroskoppil upayogikkunna lensu ethaanu]

Answer: കോൺ വെക്സ് ലെൻസ് ‌ [Kon veksu lensu ]

146471. 2. കവീർ മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് രാജ്യത്താണ് [2. Kaveer marubhoomi sthithi cheyyunnathu ethu raajyatthaanu]

Answer: ഇറാൻ [Iraan]

146472. 3. ജൈവ മരുഭൂമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കടൽ ഏതാണ് [3. Jyva marubhoomi ennariyappedunna kadal ethaanu]

Answer: സർഗസൊ കടൽ [Sargaso kadal]

146473. 4. ഏത് രാജ്യത്താണ് നെഗേവ് മരുഭൂമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് [4. Ethu raajyatthaanu negevu marubhoomi sthithi cheyyunnathu]

Answer: ഇസ്രയേൽ [Israyel]

146474. 5. കൊല്ലവർഷം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ശാസനം ഏതാണ് [5. Kollavarsham rekhappedutthiyittulla aadyatthe shaasanam ethaanu]

Answer: മാമ്പള്ളി ശാസനം [Maampalli shaasanam]

146475. ഏറ്റവും അധികം തീയറ്റരുകൽ ഉള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് [Ettavum adhikam theeyattarukal ulla inthyan samsthaanam ethu]

Answer: ആന്ധ്രാ പ്രദേശ് [Aandhraa pradeshu]

146476. കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമാ പ്രദർശനം നടന്നത് എവിടെ [Keralatthil aadyatthe sinimaa pradarshanam nadannathu evide]

Answer: കോഴികോട് [Kozhikodu]

146477. സ്ത്രീ കഥാ പാത്രത്തിന്റെ ശബ്ദം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച മലയാള സിനിമ ഏത് [Sthree kathaa paathratthinte shabdam maathram upayogiccha malayaala sinima ethu]

Answer: മതിലുകൾ [Mathilukal]

146478. അന്തർ ദേശീയ ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിരം വേദി ഏതാണ് [Anthar desheeya chalacchithra melayude inthyayile sthiram vedi ethaanu]

Answer: പനാജി , ഗോവ [Panaaji , gova]

146479. സ്പെഷൽ ഓസ്കാർ അവാർഡ് ‌ നേടിയ ഇന്ത്യൻ സംവിധായകൻ ആര് [Speshal oskaar avaardu nediya inthyan samvidhaayakan aaru]

Answer: സത്യജിത് റെ [Sathyajithu re]

146480. സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ‌ ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം എപ്പോൾ [Samsthaana chalacchithra avaardu erppedutthiya varsham eppol]

Answer: 1 9 6 9

146481. നാഷണൽ ഫിലിം ആർക്കൈവേസ് സ്ഥിതി ചെയുന്നത് എവിടെ [Naashanal philim aarkkyvesu sthithi cheyunnathu evide]

Answer: പൂനെ [Poone]

146482. ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് ‌ ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം എപ്പോൾ [Desheeya chalacchithra avaardu erppedutthiya varsham eppol]

Answer: 1 9 5 4

146483. ആദ്യമായി ദേശീയ അവാർഡ് ‌ നേടിയ മലയാള നടൻ ആര് [Aadyamaayi desheeya avaardu nediya malayaala nadan aaru]

Answer: പി ജെ ആന്റണി [Pi je aantani]

146484. ഹണി മൂണ് ‍ ദ്വീപ് ‌ എവിടെയാണ് [Hani moonu ‍ dveepu evideyaanu]

Answer: ഒറീസയിലെ ചിൽ കാ തടാകത്തിൽ [Oreesayile chil kaa thadaakatthil]

146485. തലസ്ഥാനം എവിടെ [Thalasthaanam evide]

Answer: പോർട്ട് ‌ സ്റ്റാൻലി [Porttu sttaanli]

146486. വൈകുന്നേരം മഴവില്ല് ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് ദിശയിലാണ് [Vykunneram mazhavillu undaakunnathu ethu dishayilaanu]

Answer: കിഴക്ക് [Kizhakku]

146487. കിഴക്കിന്റെ ബ്രിട്ടന് ‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏത് [Kizhakkinte brittanu ‍ ennariyappedunna raajyam ethu]

Answer: ജപ്പാന് ‍ [Jappaanu ‍]

146488. തരംഗ ദൈര് ‍ ഖ്യം ഏറ്റവും കൂടിയ നിറം ഏതാണ് [Tharamga dyru ‍ khyam ettavum koodiya niram ethaanu]

Answer: ചുവപ്പ് [Chuvappu]

146489. നീലാകാശത്തിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏത് [Neelaakaashatthinte naadu ennariyappedunna raajyam ethu]

Answer: മംഗോളിയ [Mamgoliya]

146490. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ക്യാമറയില് ‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെന് ‍ സ് ഏത് [Phottograaphiku kyaamarayilu ‍ upayogikkunna lenu ‍ su ethu]

Answer: കോണ് ‍ വെക്സ് ലെന് ‍ സ് [Konu ‍ veksu lenu ‍ su]

146491. ഇന്ത്യയുടെ സ്വിറ്റ്സര് ‍ ലാന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഏത് [Inthyayude svittsaru ‍ laantu ennariyappedunna sthalam ethu]

Answer: കാശ്മീര് ‍ [Kaashmeeru ‍]

146492. തരംഗ ദൈര് ‍ ഖ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിറം ഏതാണ് [Tharamga dyru ‍ khyam ettavum kuranja niram ethaanu]

Answer: വയലറ്റ് [Vayalattu]

146493. വൃത്തിയുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏത് [Vrutthiyude naadu ennariyappedunna raajyam ethu]

Answer: സിംഗപ്പൂര് ‍ [Simgappooru ‍]

146494. സ്വീഡന്റെ ദേശീയ പക്ഷി ഏത് [Sveedante desheeya pakshi ethu]

Answer: മൈന [Myna]

146495. സ്വര് ‍ ണത്തിന്റെയും വജ്രത്തിന്റെയും നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏത് [Svaru ‍ natthinteyum vajratthinteyum naadu ennariyappedunna raajyam ethu]

Answer: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക [Dakshinaaphrikka]

146496. 1. ഹിരാക്കുഡ് അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് [1. Hiraakkudu anakkettu ethu nadiyilaanu sthithi cheyyunnathu]

Answer: മഹാനദി [Mahaanadi]

146497. 2. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോണ് ‍ ഗ്രസിന്റെ ആദ്യ മലയാളി പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു [2. Inthyan naashanal konu ‍ grasinte aadya malayaali prasidantu aaraayirunnu]

Answer: സി ശങ്കരൻനായർ [Si shankarannaayar]

146498. 3. ഗാന്ധിജിയെ അർദ്ധനഗ്നനായ ഫക്കീർ എന്നു വിളിച്ചതാരാണ് [3. Gaandhijiye arddhanagnanaaya phakkeer ennu vilicchathaaraanu]

Answer: വിൻസ്റ്റൻ ചർച്ചിൽ [Vinsttan charcchil]

146499. 4. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപ്പു ജല തടാകം ഏതാണ് [4. Inthyayile ettavum valiya uppu jala thadaakam ethaanu]

Answer: ചിൽക [Chilka]

146500. 5. താൻസൻ സ് ‌ മാരകം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് [5. Thaansan su maarakam evideyaanu sthithi cheyyunnathu]

Answer: ഗ്വാളിയോർ [Gvaaliyor]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions