<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 2998

149901. സിദ്ധാനുഭൂതി രചിച്ചത് ? [Siddhaanubhoothi rachicchathu ?]

Answer: ബ്രഹ്മാനന്ദശിവയോഗി [Brahmaanandashivayogi]

149902. റാൻ ഓഫ് കച്ചിലെ ഖദിർ ബെയ്ത്ത് ദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സിന്ധു നദീതട പ്രദേശം ? [Raan ophu kacchile khadir beytthu dveepil sthithi cheyyunna sindhu nadeethada pradesham ?]

Answer: ധോള വീര [Dhola veera]

149903. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന (UNO - United Nations organisations) സ്ഥാപിതമായത് ? [Aikyaraashdra samghadana (uno - united nations organisations) sthaapithamaayathu ?]

Answer: 1945 ഒക്ടോബർ 24 ( ആസ്ഥാനം : മാൻഹട്ടൻ - ന്യൂയോർക്ക് ; യൂറോപ്യൻ ആസ്ഥാനം : ജനീവ ; അംഗസംഖ്യ : 193; ഔദ്യോഗിക ഭാഷകൾ : 6; പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ : 5 ) [1945 okdobar 24 ( aasthaanam : maanhattan - nyooyorkku ; yooropyan aasthaanam : janeeva ; amgasamkhya : 193; audyogika bhaashakal : 6; pradhaana ghadakangal : 5 )]

149904. ഭൗമ ദിനം ? [Bhauma dinam ?]

Answer: ഏപ്രിൽ 22 [Epril 22]

149905. കീഴാർ നെല്ലി - ശാസത്രിയ നാമം ? [Keezhaar nelli - shaasathriya naamam ?]

Answer: ഫിലാന്തസ് നിരൂരി [Philaanthasu niroori]

149906. ബാലരാമപുരം പട്ടണം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ? [Baalaraamapuram pattanam pani kazhippicchathu ?]

Answer: ദിവാൻ ഉമ്മിണി തമ്പി [Divaan ummini thampi]

149907. കൽപവൃക്ഷം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Kalpavruksham ennariyappedunnathu ?]

Answer: തെങ്ങ് [Thengu]

149908. ഗ്രേറ്റ് വാൾ മോട്ടോഴ്സ് കാര് ‍ നിര്മ്മാണകമ്പനി ഏത് രാജ്യത്തെയാണ് ‌? [Grettu vaal mottozhsu kaaru ‍ nirmmaanakampani ethu raajyattheyaanu ?]

Answer: ചൈന [Chyna]

149909. ചന്ദ്രനിലേയ്ക്കുള്ള എത്രാമത്തെ ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ? [Chandranileykkulla ethraamatthe dauthyamaanu chandrayaan ?]

Answer: 68

149910. ലോകത്തിന് ‍ റെ സിനിമാ തലസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Lokatthinu ‍ re sinimaa thalasthaanam ennariyappedunnathu ?]

Answer: ഹോളിവുഡ് [Holivudu]

149911. കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ പാര് ‍ ത്ഥിപപുരം വിഷ്ണുക്ഷേത്രം നിര് ‍ മ്മിച്ച ആയ് രാജാവ് ? [Kanyaakumaari jillayile paaru ‍ ththipapuram vishnukshethram niru ‍ mmiccha aayu raajaavu ?]

Answer: കരുനന്തടക്കന് ‍ [Karunanthadakkanu ‍]

149912. ധര് ‍ മ്മടം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ? [Dharu ‍ mmadam dveepu sthithi cheyyunnathu ?]

Answer: അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴ [Ancharakkandippuzha]

149913. H97 ഏത് വിളയുടെ അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള വിത്താണ് ? [H97 ethu vilayude athyuthpaadana sheshiyulla vitthaanu ?]

Answer: മരച്ചീനി [Maraccheeni]

149914. പാരീസ് ഗ്രീൻ - രാസനാമം ? [Paareesu green - raasanaamam ?]

Answer: കുപ്രിക് അസറ്റോ ആഴ്സ നൈറ്റ് [Kupriku asatto aazhsa nyttu]

149915. ഭൂഗർഭജലത്തിലെ എണ്ണയുടെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കുവാനുള്ള ഉപകരണം ? [Bhoogarbhajalatthile ennayude alavu nirnnayikkuvaanulla upakaranam ?]

Answer: ഗ്രാവി മീറ്റർ (Gravi Meter) [Graavi meettar (gravi meter)]

149916. മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് ദിനം ? [Maundu evarasttu dinam ?]

Answer: മെയ് 29 [Meyu 29]

149917. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ബാഷ്പീകരണ തോത് അളക്കുന്നത്തിനുള്ള ഉപകരണം ? [Anthareekshatthile baashpeekarana thothu alakkunnatthinulla upakaranam ?]

Answer: അറ്റ്മോമീറ്റർ (Atmometer) [Attmomeettar (atmometer)]

149918. പ്രസിഡന് ‍ സി ട്രോഫി വള്ളംകളി നടക്കുന്നത് ? [Prasidanu ‍ si drophi vallamkali nadakkunnathu ?]

Answer: അഷ്ടമുടിക്കായലില് ‍ [Ashdamudikkaayalilu ‍]

149919. ഹാൻസൻസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ? [Haansansu rogam ennariyappedunna rogam ?]

Answer: കുഷ്ഠം [Kushdtam]

149920. ഏറ്റവും കുറവ് സമുദ്രതീരമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം .? [Ettavum kuravu samudratheeramulla inthyan samsthaanam .?]

Answer: ഗോവ [Gova]

149921. ജമ്മു കാശ്മീരിന് ‍ റെ വേനല് ‍ ക്കാല തലസ്ഥാനം ? [Jammu kaashmeerinu ‍ re venalu ‍ kkaala thalasthaanam ?]

Answer: ശ്രീനഗര് ‍ [Shreenagaru ‍]

149922. ദുരദര് ‍ ശന് ‍ റെ ആപ്തവാക്യം ? [Duradaru ‍ shanu ‍ re aapthavaakyam ?]

Answer: സത്യം ശിവം സുന്ദരം [Sathyam shivam sundaram]

149923. തപ്പെട്ടി കൂടിന് ‍ റെ വശത്ത് പുരട്ടുന്ന ആന്റിമണി സംയുക്തം ? [Thappetti koodinu ‍ re vashatthu purattunna aantimani samyuktham ?]

Answer: ആന്റിമണി സൾഫൈഡ് [ സ്റ്റീബ്നൈറ്റ് ] [Aantimani salphydu [ stteebnyttu ]]

149924. അശ്മകത്ത് ജനിച്ച പ്രശസ്ത ഗണിത - ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ ? [Ashmakatthu janiccha prashastha ganitha - jyothisha pandithan ?]

Answer: ആര്യഭടൻ [Aaryabhadan]

149925. ഒമാന് ‍ റെ തലസ്ഥാനം ? [Omaanu ‍ re thalasthaanam ?]

Answer: മസ്ക്കറ്റ് [Maskkattu]

149926. ഷേർഷയുടെ ഹിന്ദു ജനറൽ ? [Shershayude hindu janaral ?]

Answer: ബ്രഹ്മജിത്ത് ഗൗർ [Brahmajitthu gaur]

149927. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധ ജല ആവാസവ്യവസ്ഥ ? [Lokatthile ettavum valiya shuddha jala aavaasavyavastha ?]

Answer: ബ്രസീലിലെ പാന്റനാൽ [Braseelile paantanaal]

149928. ‘ സഫാ ഹെങ്സാറ്റ് ‘ ഏത് രാജ്യത്തെ പാര് ‍ ലമെന് ‍ റ് ആണ് ? [‘ saphaa hengsaattu ‘ ethu raajyatthe paaru ‍ lamenu ‍ ru aanu ?]

Answer: ലാവോസ് [Laavosu]

149929. 2003 ല് ‍ ഫ്രാന് ‍ സിലെ പരമോന്നത സിവിലിയന് ‍ ബഹുമതിയായ ഷെവലിയര് ‍ പട്ടം നേടിയ മലയാള സംവിധായകന് ‍? [2003 lu ‍ phraanu ‍ sile paramonnatha siviliyanu ‍ bahumathiyaaya shevaliyaru ‍ pattam nediya malayaala samvidhaayakanu ‍?]

Answer: രാജീവ് ‌ അഞ്ചല് ‍ [Raajeevu anchalu ‍]

149930. കരിമഴ (Black rai‌n) പെയ്യുന്ന ഗ്രഹം ? [Karimazha (black rain) peyyunna graham ?]

Answer: ശനി [Shani]

149931. ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ഗായകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Brahmaputhrayude gaayakan ennariyappedunnathu ?]

Answer: ഭൂപൻ ഹസാരിക [Bhoopan hasaarika]

149932. കേരളത്തിലെ മഴനിഴൽ പ്രദേശം ? [Keralatthile mazhanizhal pradesham ?]

Answer: ചിന്നാർ [Chinnaar]

149933. മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ ശിരസ്സും സിംഹത്തിന് ‍ റെ ഉടലുമുള്ള ഈജിപ്തിലെ കലാരൂപം ? [Manushya sthreeyude shirasum simhatthinu ‍ re udalumulla eejipthile kalaaroopam ?]

Answer: സ്ഫിങ്ങ്സ് [Sphingsu]

149934. അവസാന കണ്വ രാജാവ് ? [Avasaana kanva raajaavu ?]

Answer: സുശർമ്മൻ [Susharmman]

149935. ‘ തോറ്റില്ല ’ എന്ന നാടകം രചിച്ചത് ? [‘ thottilla ’ enna naadakam rachicchathu ?]

Answer: തകഴി [Thakazhi]

149936. ഓര്മകളുടെ വിരുന്ന് - രചിച്ചത് ? [Ormakalude virunnu - rachicchathu ?]

Answer: വികെമാധവന്കുട്ടി ( ആത്മകഥ ) [Vikemaadhavankutti ( aathmakatha )]

149937. ചെടികളുടെ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഉപകരണം ? [Chedikalude valarccha rekhappedutthaanulla upakaranam ?]

Answer: ക്രസ് കോ ഗ്രാഫ് [Krasu ko graaphu]

149938. ചുവന്നുള്ളിയിലെ ആസിഡ് ? [Chuvannulliyile aasidu ?]

Answer: ഓക്സാലിക് ആസിഡ് [Oksaaliku aasidu]

149939. അമേരിക്കയിലെ അമ്പതാമത്തെ സംസ്ഥാനം ? [Amerikkayile ampathaamatthe samsthaanam ?]

Answer: ഹവായ് [Havaayu]

149940. " അക്ഷരനഗരം " എന്നറിയപ്പെടുന്ന പട്ടണം ? [" aksharanagaram " ennariyappedunna pattanam ?]

Answer: കോട്ടയം [Kottayam]

149941. ആല് ‍ മരത്തിന് ‍ റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ? [Aalu ‍ maratthinu ‍ re shaasthreeya naamam ?]

Answer: ഫൈക്കസ് ബംഗാളെന് ‍ സിസ് [Phykkasu bamgaalenu ‍ sisu]

149942. മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ദർശനം നൽകിയിരുന്നത് ? [Mugal saamraajyatthil pothujanangalkku darshanam nalkiyirunnathu ?]

Answer: ദിവാൻ - ഇ - ആം ൽ വച്ച് [Divaan - i - aam l vacchu]

149943. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സ്വയം ഭരണം (Provincial Autonomy) വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത നിയമം ? [Samsthaanangalkku sampoornna svayam bharanam (provincial autonomy) vyavastha cheytha niyamam ?]

Answer: 1935 ലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാ ആക്ട് [1935 le gavanmentu ophu inthyaa aakdu]

149944. ഗയാനായുടെ ദേശീയ മൃഗം ? [Gayaanaayude desheeya mrugam ?]

Answer: ചെമ്പുലി [Chempuli]

149945. 1903- ല് ‍ ശാസ്താംകോട്ടയില് ‍ വച്ചു നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തില് ‍ അയിത്തം അറബിക്കടലില് ‍ തള്ലേണ്ടകാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ? [1903- lu ‍ shaasthaamkottayilu ‍ vacchu nadatthiya prabhaashanatthilu ‍ ayittham arabikkadalilu ‍ thallendakaalam athikramicchirikkunnu ennu prakhyaapicchathu ?]

Answer: ചട്ടമ്പിസ്വാമികള് ‍ [Chattampisvaamikalu ‍]

149946. ഏത്ന " ദീതീരത്താണ് കട്ടക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ? [Ethna " deetheeratthaanu kattaku sthithi cheyyunnathu ?]

Answer: മഹാനദി [Mahaanadi]

149947. ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ദാമോദർവാലി പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ? [Ethu panchavathsara paddhathi kaalatthaanu daamodarvaali paddhathi aarambhicchathu ?]

Answer: ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി [Onnaam panchavathsara paddhathi]

149948. ബി . എസ് . എഫിന് ‍ റെ ആപ്തവാക്യം ? [Bi . Esu . Ephinu ‍ re aapthavaakyam ?]

Answer: മരണംവരെയും കർമ്മനിരതൻ [Maranamvareyum karmmanirathan]

149949. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അശോകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Dakshinenthyayile ashokan ennariyappedunnathu ?]

Answer: അമോഘ വർഷൻ [Amogha varshan]

149950. ജലദോഷത്തിന് ഉത്തമ ഔഷധമായ ജീവകം ? [Jaladoshatthinu utthama aushadhamaaya jeevakam ?]

Answer: ജീവകം C [Jeevakam c]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions