<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 3005

150251. മണ്ടേല ദിനം ? [Mandela dinam ?]

Answer: ജൂലൈ 18 [Jooly 18]

150252. പത്മശ്രീ നേടിയ ആദ്യ മലയാള നടൻ ? [Pathmashree nediya aadya malayaala nadan ?]

Answer: തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ [Thikkurishi sukumaaran naayar]

150253. കേരളത്തിന് ‍ റെ കാശി ? [Keralatthinu ‍ re kaashi ?]

Answer: വര് ‍ ക്കല [Varu ‍ kkala]

150254. വിഴിഞ്ഞം വൈദ്യുത നിലയം ആരംഭിച്ചത് ? [Vizhinjam vydyutha nilayam aarambhicchathu ?]

Answer: 1991

150255. ശരീര ഘടനയും രൂപവും സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രീയ പഠനം ? [Shareera ghadanayum roopavum sambandhiccha shaasthreeya padtanam ?]

Answer: മോർ ഫോളജി [Mor pholaji]

150256. ലൂയി രാജാക്കൻമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്തൻ ? [Looyi raajaakkanmaaril ettavum prashasthan ?]

Answer: ലൂയി XIV [Looyi xiv]

150257. റഷ്യയുടെ പശ്ചാത്യവൽക്കരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ? [Rashyayude pashchaathyavalkkaranatthinu thudakkam kuricchathu ?]

Answer: പീറ്റർ ചക്രവർത്തി [Peettar chakravartthi]

150258. വൃക്ഷലതാതികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച യൂറോപ്പിലേയ്ക്കും പ്രവർത്തനം വ്യാപിച്ച സംഘടന ? [Vrukshalathaathikalude samrakshanatthinaayi inthyayil aarambhiccha yooroppileykkum pravartthanam vyaapiccha samghadana ?]

Answer: ലോബയാൻ [Lobayaan]

150259. കോശത്തിന് ‍ റെ പവർഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Koshatthinu ‍ re pavarhausu ennariyappedunnathu ?]

Answer: മൈറ്റോ കോൺട്രിയ [Mytto kondriya]

150260. ലോകത്തിന് ‍ റെ മേൽക്കൂര എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ? [Lokatthinu ‍ re melkkoora ennu visheshippikkappedunna sthalam ?]

Answer: പാമീർ പർവ്വതം [Paameer parvvatham]

150261. വാർധക മ്മിറ്റി ( വിദ്യാഭ്യാസകമ്മിഷന് ‍)? [Vaardhaka mmitti ( vidyaabhyaasakammishanu ‍)?]

Answer: 1937

150262. ഏതു മുഗൾ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്താണ് മുഗൾ ശില്പവിദ്യ പാരമ്യത പ്രാപിച്ചത് ? [Ethu mugal chakravartthiyude kaalatthaanu mugal shilpavidya paaramyatha praapicchathu ?]

Answer: ഷാജഹാൻ [Shaajahaan]

150263. Why l am an Athiest എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ? [Why l am an athiest enna kruthi rachicchathu ?]

Answer: ഭഗത് സിംഗ് [Bhagathu simgu]

150264. റുമാനിയയുടെ ദേശീയപക്ഷി ? [Rumaaniyayude desheeyapakshi ?]

Answer: പെലിക്കൺ [Pelikkan]

150265. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശിഷ്യർ ? [Shankaraachaaryarude shishyar ?]

Answer: പത്മപാദർ ; ഹസ്താമലകൻ ; ആനന്ദഗിരി ( തോടകൻ ); സുരേശ്വരൻ [Pathmapaadar ; hasthaamalakan ; aanandagiri ( thodakan ); sureshvaran]

150266. പുളിച്ച വെണ്ണ ; ഉണങ്ങിയ പാല് ‍ ക്കട്ടി എന്നിവയില് ‍ അടങ്ങിയ ആസിഡ് ? [Puliccha venna ; unangiya paalu ‍ kkatti ennivayilu ‍ adangiya aasidu ?]

Answer: ലാക്ടിക് [Laakdiku]

150267. ‘ പഞ്ചസിദ്ധാന്തിക ’ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ? [‘ panchasiddhaanthika ’ enna kruthi rachicchathu ?]

Answer: വരാഹമിഹിരൻ [Varaahamihiran]

150268. ലിബിയയുടെ തലസ്ഥാനം ? [Libiyayude thalasthaanam ?]

Answer: ട്രിപ്പോളി [Drippoli]

150269. കടല് ‍ ത്തീരമില്ലാത്തതും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ആതിര് ‍ ത്തി പങ്കിടാത്തതുമായ ഏക ജില്ലയാണ് ? [Kadalu ‍ ttheeramillaatthathum mattu samsthaanangalumaayi aathiru ‍ tthi pankidaatthathumaaya eka jillayaanu ?]

Answer: കോട്ടയം . [Kottayam .]

150270. അറബി വ്യാപാരിയായ സുലൈമാൻ കേരളം സന്ദർശിച്ച വർഷം ? [Arabi vyaapaariyaaya sulymaan keralam sandarshiccha varsham ?]

Answer: AD 851

150271. അറബിപ്പൊന്ന് - രചിച്ചത് ? [Arabipponnu - rachicchathu ?]

Answer: എം . ടി & എന് ‍. പിമുഹമ്മദ് ( നോവല് ) [Em . Di & enu ‍. Pimuhammadu ( novalu )]

150272. നായ്ക്കളെ ക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം ? [Naaykkale kkuricchulla shaasthreeya padtanam ?]

Answer: സൈനോളജി [Synolaji]

150273. ‘ സൂത്രാലങ്കാരം ’ എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ? [‘ soothraalankaaram ’ enna kruthi rachicchathu ?]

Answer: അശ്വഘോഷൻ [Ashvaghoshan]

150274. ജീവജാലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം ? [Jeevajaalangalekkuricchulla shaasthreeya padtanam ?]

Answer: ബയോളജി [Bayolaji]

150275. രാജാകേശവദാസിന് ‍ റെ യഥാർത്ഥ പേര് ? [Raajaakeshavadaasinu ‍ re yathaarththa peru ?]

Answer: കേശവപിള്ള [Keshavapilla]

150276. ‘ ആലാഹയുടെ പെൺമക്കൾ ’ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ? [‘ aalaahayude penmakkal ’ enna kruthiyude rachayithaavu ?]

Answer: സാറാ ജോസഫ് ’ [Saaraa josaphu ’]

150277. ‘ സാക്ഷി ’ എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ? [‘ saakshi ’ enna kruthiyude rachayithaavu ?]

Answer: കാക്കനാടൻ [Kaakkanaadan]

150278. കയര് ‍ രചിച്ചത് ? [Kayaru ‍ rachicchathu ?]

Answer: തകഴി [Thakazhi]

150279. തവിടിൽ ധാരാളമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ? [Thavidil dhaaraalamaayi adangiyirikkunna vyttamin ?]

Answer: വൈറ്റമിൻ B1 [Vyttamin b1]

150280. വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് ? [Vydyuthiyude pithaavu ?]

Answer: മൈക്കൽ ഫാരഡെ [Mykkal phaarade]

150281. പഞ്ചായത്തീരാജ് ; നഗരപാലിക നിയമങ്ങൾ നിലവിൽവന്നത് ഏതു വര്ഷം ? [Panchaayattheeraaju ; nagarapaalika niyamangal nilavilvannathu ethu varsham ?]

Answer: 1993

150282. അർജുനാ അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റർ ? [Arjunaa avaardu nediya aadya krikkattar ?]

Answer: സലീം ദുരാനി [Saleem duraani]

150283. ഓരോ ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലും നാം ഉള്ളിലെടുക്കുകയും പുറത്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വായുവിന് ‍ റെ അളവ് ? [Oro shvaasochchhvaasatthilum naam ulliledukkukayum puratthedukkukayum cheyyunna vaayuvinu ‍ re alavu ?]

Answer: 500 മി . ലിറ്റര് ‍ ( ടൈഡല് ‍ എയര് ‍ ) [500 mi . Littaru ‍ ( dydalu ‍ eyaru ‍ )]

150284. സഹകരണമേഖലയിലെ ആദ്യ മെഡിക്കല് ‍‍ കോളേജ് ? [Sahakaranamekhalayile aadya medikkalu ‍‍ koleju ?]

Answer: പരിയാരം മെഡിക്കല് ‍ കോളേജ് [Pariyaaram medikkalu ‍ koleju]

150285. നെൽ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ? [Nel krushikku ettavum anuyojyamaaya mannu ?]

Answer: എക്കൽ മണ്ണ് [Ekkal mannu]

150286. വെള്ളാനകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ? [Vellaanakalude naadu ennariyappedunna raajyam ?]

Answer: തായ് ലൻഡ് [Thaayu landu]

150287. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല നടന്നത് ? [Jaaliyan vaalaabaagu koottakkola nadannathu ?]

Answer: 1919 ഏപ്രിൽ 13 [1919 epril 13]

150288. ഇന്ത്യയുടെ മുന്തിരി നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Inthyayude munthiri nagaram ennariyappedunnathu ?]

Answer: നാസിക് [Naasiku]

150289. കയ്യൂർ സമരത്തെ ആസ്പദമാക്കി നിരഞ്ജന എഴുതിയ നോവൽ ? [Kayyoor samaratthe aaspadamaakki niranjjana ezhuthiya noval ?]

Answer: ചിരസ്മരണ [Chirasmarana]

150290. റൂബി ഏത് വിളയുടെ അത്യുത്പാദന ശേഷിയുള്ള വിത്താണ് ? [Roobi ethu vilayude athyuthpaadana sheshiyulla vitthaanu ?]

Answer: മാതളം [Maathalam]

150291. ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ? [Ettavum neelam koodiya nadi ?]

Answer: ഗംഗ [Gamga]

150292. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഗവർണ്ണറായ ആദ്യ മലയാളി വനിത ? [Thamizhnaattil gavarnnaraaya aadya malayaali vanitha ?]

Answer: ഫാത്തിമാ ബീവി [Phaatthimaa beevi]

150293. ‘ നജീബ് ’ ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ? [‘ najeebu ’ ethu kruthiyile kathaapaathramaanu ?]

Answer: ആടുജീവിതം [Aadujeevitham]

150294. മഴവില്ലുകളുടെ നാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ? [Mazhavillukalude naadu ennu visheshippikkappedunna sthalam ?]

Answer: ഹവായി ദ്വീപുകൾ [Havaayi dveepukal]

150295. അമേരിക്കൻ മോഡൽ ഭരണത്തിനെതിരെ തിരുവിതാംകൂറിൽ നടന്ന സമരം ? [Amerikkan modal bharanatthinethire thiruvithaamkooril nadanna samaram ?]

Answer: പുന്നപ്ര - വയലാർ സമരം [Punnapra - vayalaar samaram]

150296. ധർമ്മസഭ - സ്ഥാപകന് ‍? [Dharmmasabha - sthaapakanu ‍?]

Answer: രാജാരാധാകാരന്ത് ദേവ് [Raajaaraadhaakaaranthu devu]

150297. സ്വപ്ന ശ്രുംഗങ്ങളുടെ നാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ? [Svapna shrumgangalude naadu ennu visheshippikkappedunna sthalam ?]

Answer: ഓക്സ്ഫോർഡ് [Oksphordu]

150298. മദർ തെരേസക്ക് നോബേൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച വർഷം ? [Madar theresakku nobel sammaanam labhiccha varsham ?]

Answer: 1979

150299. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരണ സമയത്തെ വൈസ്രോയി ? [Inthyan naashanal kongrasu roopeekarana samayatthe vysroyi ?]

Answer: ഡഫറിൻ പ്രഭു [Dapharin prabhu]

150300. 1919 ലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാ ആക്ട് പാസാക്കിയ വൈസ്രോയി ? [1919 le gavanmentu ophu inthyaa aakdu paasaakkiya vysroyi ?]

Answer: ചെംസ് ‌ ഫോർഡ് പ്രഭു ( മോണ്ടേഗു - ചെംസ് ‌ ഫോർഡ് പരിഷ്ക്കാരം ) [Chemsu phordu prabhu ( mondegu - chemsu phordu parishkkaaram )]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions