<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 3028

151401. പോമോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Pomolaji enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: പഴം [Pazham]

151402. ഓസ്റ്റിയോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Osttiyolaji enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: അസ്ഥി [Asthi]

151403. ഹെമറ്റോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Hemattolaji enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: രക്തം [Raktham]

151404. സ്പീലിയോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Speeliyolaji enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: ഗുഹ [Guha]

151405. ഒഫ്താല്മോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Ophthaalmolaji enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: കണ്ണ് [Kannu]

151406. ഹൈപ്നോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Hypnolaji enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: ഉറക്കം [Urakkam]

151407. ഒനീരിയോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Oneeriyolaji enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: സ്വപ്നം [Svapnam]

151408. ഹെർപ്പറ്റോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Herppattolaji enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: ഉരഗങ്ങൾ [Uragangal]

151409. അന്ത്രോപോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Anthropolaji enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: മനുഷ്യ വർഗ്ഗം [Manushya varggam]

151410. റൈനോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Rynolaji enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: മൂക്ക് [Mookku]

151411. നിഫോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Nipholaji enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: മഞ്ഞ് [Manju]

151412. നെഫോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Nepholaji enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: മേഘം [Megham]

151413. നെഫ്രോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Nephrolaji enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: വൃക്ക [Vrukka]

151414. ഡെമോഗ്രാഫി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Demograaphi enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: ജനസംഖ്യ [Janasamkhya]

151415. കാലിയോഗ്രാഫി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Kaaliyograaphi enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: കൈയക്ഷരം [Kyyaksharam]

151416. കാലിയോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Kaaliyolaji enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: പക്ഷികൂട് [Pakshikoodu]

151417. ജിലാട്ടോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Jilaattolaji enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: ചിരി [Chiri]

151418. ചിറോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Chirolaji enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: കൈ [Ky]

151419. മൈക്കോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Mykkolaji enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: ഫംഗസ് [Phamgasu]

151420. സെഫോളജി എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖയാണ്? [Sepholaji enthine kuricchulla padtanashaakhayaan?]

Answer: ഇലക്ഷൻ [Ilakshan]

151421. ”രക്തവും കണ്ണീരും വിയർപ്പും കഠിനാധ്വാനവുമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ എനിക്കില്ല ” – ആരുടെ വാക്കുകൾ ? [”rakthavum kanneerum viyarppum kadtinaadhvaanavumallaathe mattonnum ningalkku tharaan enikkilla ” – aarude vaakkukal ?]

Answer: വിന്സ്ടന് ചര്ച്ചില് [Vinsdanu charcchilu]

151422. പൊതുപണിമുടക്ക് എന്ന ആശയം ഉരുത്തിരിഞ്ഞത് ഏത് രാജ്യത്താണ് ? [Pothupanimudakku enna aashayam urutthirinjathu ethu raajyatthaanu ?]

Answer: ബ്രിട്ടന് [Brittanu]

151423. ഗാരി ബാൾഡി ഏകീകരിച്ച രാഷ്ട്രം ? [Gaari baaldi ekeekariccha raashdram ?]

Answer: ഇറ്റലി [Ittali]

151424. പുരാതന കാലത്ത് അസീറിയ എന്നറിയപ്പെട്ട പ്രദേശം ഇപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്താണ് ? [Puraathana kaalatthu aseeriya ennariyappetta pradesham ippol ethu raajyatthaanu ?]

Answer: ഇറാക്ക് [Iraakku]

151425. ജൂതമതം ഔദ്യോഗിക മതമായുള്ള ഏക രാജ്യം ? [Joothamatham audyogika mathamaayulla eka raajyam ?]

Answer: ഇസ്രയേല് [Israyelu]

151426. ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഹരിതവിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച രാജ്യം ? [Lokatthu aadyamaayi harithaviplavatthinu thudakkam kuriccha raajyam ?]

Answer: മെക്സിക്കോ [Meksikko]

151427. ”എനിക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല അമ്മമാരെ തരൂ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മഹത്തായ രാഷ്ട്രം തരാം” ആരുടെ വാക്കുകൾ ? [”enikku ningal nalla ammamaare tharoo, njaan ningalkku mahatthaaya raashdram tharaam” aarude vaakkukal ?]

Answer: നെപ്പോളിയന് [Neppoliyanu]

151428. ബൊളീവിയൻ ഡയറി – ആരെഴുതിയതാണ് ? [Boleeviyan dayari – aarezhuthiyathaanu ?]

Answer: ചെഗുവേര [Cheguvera]

151429. ലോകത്തിലേറ്റവും കൂടുതല് മതങ്ങളുള്ള രാജ്യം ? [Lokatthilettavum kooduthalu mathangalulla raajyam ?]

Answer: ഇന്ത്യ [Inthya]

151430. ഏത് വിപ്ലവത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ,സമത്വം, സാഹോദര്യം ? [Ethu viplavatthinte mudraavaakyamaayirunnu svaathanthryam ,samathvam, saahodaryam ?]

Answer: ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം [Phranchu viplavam]

151431. സിയോണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫലമായി രൂപം കൊണ്ട രാജ്യം ? [Siyonisttu prasthaanatthinte phalamaayi roopam konda raajyam ?]

Answer: ഇസ്രയേൽ [Israyel]

151432. ചെങ്കിസ്ഖാന് ഇന്ത്യന് ആക്രമിച്ച വര്ഷം. ? [Chenkiskhaanu inthyanu aakramiccha varsham. ?]

Answer: AD 1221

151433. ശതവത്സര യുദ്ധത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിനോട് ഏറ്റുമുട്ടിയ രാജ്യം ? [Shathavathsara yuddhatthil imglandinodu ettumuttiya raajyam ?]

Answer: ഫ്രാന്സ് [Phraansu]

151434. അങ്കിൾ ഹോ – എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട വിമോചനനായകൻ ? [Ankil ho – enna aparanaamatthil ariyappetta vimochananaayakan ?]

Answer: ഹോചിമിന് [Hochiminu]

151435. മനുഷ്യന് സാമൂഹിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച കാലഘട്ടം ഏതാണ് . ? [Manushyanu saamoohika jeevitham aarambhiccha kaalaghattam ethaanu . ?]

Answer: പ്രാചീന ശിലായുഗം [Praacheena shilaayugam]

151436. ഹിരോഷിമയിൽ അണുബോംബ് അക്രമണം നടന്ന വർഷം ? [Hiroshimayil anubombu akramanam nadanna varsham ?]

Answer: 1945

151437. കരിങ്കുപ്പായക്കാര് എന്നാ അര്ദ്ധ സൈനിക സംഘടനക്കു രൂപം നല്കിയത് ആരാണ്. ? [Karinkuppaayakkaaru ennaa arddha synika samghadanakku roopam nalkiyathu aaraanu. ?]

Answer: മുസ്സോളിനി [Musolini]

151438. തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന നാഗരികത . ? [Thekke amerikkayile ettavum pazhakkam chenna naagarikatha . ?]

Answer: മായന് സംസ്കാരം [Maayanu samskaaram]

151439. വ്യക്തമായ ഫാക്ടറി നിയമം പാസാക്കിയ ലോകത്തിലെ ആദ്യ രാജ്യം ? [Vyakthamaaya phaakdari niyamam paasaakkiya lokatthile aadya raajyam ?]

Answer: ഇംഗ്ലണ്ട് [Imglandu]

151440. വെടിമരുന്ന് കണ്ടു പിടിച്ചത് ഏത് രാജ്യക്കാരാണ് ? [Vedimarunnu kandu pidicchathu ethu raajyakkaaraanu ?]

Answer: ചൈന [Chyna]

151441. അക്ഷരമാലയില് സ്വരാക്ഷരങ്ങള് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ്. ? [Aksharamaalayilu svaraaksharangalu aadyamaayi avatharippicchathu aaraanu. ?]

Answer: ഗ്രീക്കുകാര്‍ [Greekkukaar‍]

151442. ജപ്പാൻ പേൾ ഹാർബർ തുറമുഖം അക്രമിച്ച വർഷം ? [Jappaan pel haarbar thuramukham akramiccha varsham ?]

Answer: 1941

151443. ചക്രത്തിന്റെ കടുപിടുത്തം ഏതു ചരിത്രാതീത കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് . ? [Chakratthinte kadupiduttham ethu charithraatheetha kaalaghattatthinte prathyekathayaanu . ?]

Answer: നവീന ശിലായുഗം [Naveena shilaayugam]

151444. ചൈനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഭരണം നടത്തിയിരുന്ന രാജവംശം ? [Chynayil ettavum kooduthal kaalam bharanam nadatthiyirunna raajavamsham ?]

Answer: മഞ്ചു രാജ വംശം [Manchu raaja vamsham]

151445. റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാവ് ? [Rashyan viplavatthinte samunnatha nethaavu ?]

Answer: വ്ലാദിമര് ലെനിന് [Vlaadimaru leninu]

151446. സുപ്രസിദ്ധമായ ” എമിലി ” എന്ന കൃതി ആരാണ് എഴുതിയത്. ? [Suprasiddhamaaya ” emili ” enna kruthi aaraanu ezhuthiyathu. ?]

Answer: റൂസ്സോ [Rooso]

151447. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആയുധപ്പുര എന്നറിയപ്പട്ടത് ? [Janaadhipathyatthinte aayudhappura ennariyappattathu ?]

Answer: അമേരിക്ക [Amerikka]

151448. ഏതു യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായാണ് ചൈനീസ് പ്രവശ്യയായ ഹോങ്കോംഗ് ബ്രിട്ടന്റെ നിയന്ത്രണത്തില് ആയതു. ? [Ethu yuddhatthinte phalamaayaanu chyneesu pravashyayaaya honkomgu brittante niyanthranatthilu aayathu. ?]

Answer: കറുപ്പ് യുദ്ധം [Karuppu yuddham]

151449. തിമൂര് ഇന്ത്യ ആക്രമിച്ച വര്ഷം. ? [Thimooru inthya aakramiccha varsham. ?]

Answer: AD 1398

151450. 1492 ഇല് അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് . ? [1492 ilu amerikka kandetthiyathu aaraanu . ?]

Answer: ക്രിസ്റ്റഫര് കൊളംബസ് [Kristtapharu kolambasu]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution