<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 3055

152751. ദേശീയ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് (ടc) കമ്മീഷൻ ? [Desheeya shedyooldu kaasttu (dac) kammeeshan ?]

Answer: P.L പുനിയ [P. L puniya]

152752. ദേശീയ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് ( ST ) കമ്മീഷൻ? [Desheeya shedyooldu drybu ( st ) kammeeshan?]

Answer: രമേശ്വർ ഒറയോൺ [Rameshvar orayon]

152753. UPSC ചെയർമാൻ? [Upsc cheyarmaan?]

Answer: ദീപക് ഗുപ്ത [Deepaku guptha]

152754. സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ ചെയർമാർ? [Sendral vaattar kammeeshan cheyarmaar?]

Answer: അശ്വിൻ B പാണ്ഡ്യ [Ashvin b paandya]

152755. അത്താഴപൂജയ്ക്ക് ശേഷം സ്ത്രീകൾക്ക് നാലമ്പലത്തിനകത്ത് കയറി തൊഴുവാൻ അനുവാദമുള്ള ക്ഷേത്രം ഏത്? [Atthaazhapoojaykku shesham sthreekalkku naalampalatthinakatthu kayari thozhuvaan anuvaadamulla kshethram eth?]

Answer: തളിപറമ്പ് ശ്രീ രാജരാജേശ്വര ക്ഷേത്രം [Thaliparampu shree raajaraajeshvara kshethram]

152756. കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് പൂജാമണി അടിക്കാത്ത ഏക ക്ഷേത്രം ഏത്? [Keralatthile kshethrangalil vecchu poojaamani adikkaattha eka kshethram eth?]

Answer: ചമ്രവട്ടത്ത് ശാസ്താക്ഷേത്രം [Chamravattatthu shaasthaakshethram]

152757. എല്ലോറയിലെ ഗുഹാ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ്? [Ellorayile guhaa kshethrangalude ennam ethrayaan?]

Answer: 34 (മുപ്പത്തിനാല്) [34 (muppatthinaalu)]

152758. എല്ലോറ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിസ്തൃതമായ ഹാളുകൾക്ക് പറയുന്ന പേര് എന്താണ്? [Ellora kshethratthile visthruthamaaya haalukalkku parayunna peru enthaan?]

Answer: ഇന്ദ്ര സഭ, ജഗന്നാഥസഭ [Indra sabha, jagannaathasabha]

152759. കൊടുങ്ങല്ലൂരമ്മയുടെ സന്നിധിയിലേയ്ക്ക് യാത്ര പതിവില്ലാത്ത ക്ഷേത്ര തട്ടകം ഏത്? [Kodungalloorammayude sannidhiyileykku yaathra pathivillaattha kshethra thattakam eth?]

Answer: പഴയന്നൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര തട്ടകം [Pazhayannoor bhagavathi kshethra thattakam]

152760. ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പ വിഗ്രഹം യോഗാസനങ്ങളിൽ ഏത് ആസനത്തിനോടാണ് സാദൃശ്യമുള്ളത്? [Shabarimalayile ayyappa vigraham yogaasanangalil ethu aasanatthinodaanu saadrushyamullath?]

Answer: വജ്രാസനം [Vajraasanam]

152761. ശബരിമലക്ക് പോകുന്ന ഭക്തർ മാല ശരീരത്തിൽ അണിയുവാൻ ഉത്തമമായ ദിനം ഏത്? [Shabarimalakku pokunna bhakthar maala shareeratthil aniyuvaan utthamamaaya dinam eth?]

Answer: ഉത്രം നക്ഷത്ര ദിവസം [Uthram nakshathra divasam]

152762. മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച രാജവംശം ഏത്? [Madhura meenaakshi kshethram nirmmiccha raajavamsham eth?]

Answer: നായക് രാജവംശം [Naayaku raajavamsham]

152763. മധുരയിലെ പ്രസിദ്ധമായ വസന്തമണ്ഡപം സ്ഥാപിച്ച രാജവംശം ഏത്? [Madhurayile prasiddhamaaya vasanthamandapam sthaapiccha raajavamsham eth?]

Answer: തിരുമല നായ്ക്കർ [Thirumala naaykkar]

152764. ഉത്സവത്തിന് ആന പതിവില്ലാത്ത ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം ഏത്? [Uthsavatthinu aana pathivillaattha shreekrushna kshethram eth?]

Answer: തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം [Thrucchambaram shreekrushna kshethram]

152765. പ്രധാന വഴിപാടായ ധാര അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ശിവക്ഷേത്രം ഏത്? [Pradhaana vazhipaadaaya dhaara abhikaamyamallaattha shivakshethram eth?]

Answer: ഐരാണിക്കുളം മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിൽ തെക്കേടത്ത് ശിവക്ഷേത്രം [Airaanikkulam mahaadevakshethratthil thekkedatthu shivakshethram]

152766. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശിവലിംഗം എവിടെയാണ് പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നത്? [Lokatthile ettavum valiya shivalimgam evideyaanu prathishdticchirikkunnath?]

Answer: കോലാറിലെ സമ്മചന്ദ്ര എന്ന സ്ഥലത്തെ ഓം ശ്രീ കോടിലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ [Kolaarile sammachandra enna sthalatthe om shree kodilimgeshvara kshethratthil]

152767. ഓം ശ്രീ കോടിലിംഗേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവലിംഗത്തിന്റെ വലുപ്പം എത്ര അടിയാണ്? [Om shree kodilimgeshvara kshethratthile shivalimgatthinte valuppam ethra adiyaan?]

Answer: 1108 അടി [1108 adi]

152768. സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് എത്ര അടി ഉയരത്തിലാണ് പഴനി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്? [Samudra nirappil ninnu ethra adi uyaratthilaanu pazhani sthithicheyyunnath?]

Answer: 1068 അടി [1068 adi]

152769. അടിയിൽ നിന്ന് എത്ര പടികളാണ് പഴനിമലയിലേയ്ക്ക്‌ ഉള്ളത്? [Adiyil ninnu ethra padikalaanu pazhanimalayileykku ullath?]

Answer: 697 പടികൾ [697 padikal]

152770. ഗണപതിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Ganapathiyude moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം ഗം ഗണപതയേ നമഃ [Om gam ganapathaye nama]

152771. ശിവന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Shivante moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം നമഃ ശിവായ [Om nama shivaaya]

152772. വിഷ്ണുവിന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Vishnuvinte moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം നമോ നാരായണായ [Om namo naaraayanaaya]

152773. സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Subrahmanyante moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം വചത്ഭുവേ നമഃ [Om vachathbhuve nama]

152774. ശാസ്താവിന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Shaasthaavinte moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം ഘ്രൂം നമഃ പരായ ഗോപ്ത്രേ [Om ghroom nama paraaya gopthre]

152775. സരസ്വതീ ദേവിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Sarasvathee deviyude moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം സം സരസ്വത്യൈ നമഃ [Om sam sarasvathyy nama]

152776. ഭദ്രകാളിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Bhadrakaaliyude moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം ഐം ക്ളീം സൌഃ ഹ്രീം ഭദ്രകാള്യൈ നമഃ [Om aim kleem soua hreem bhadrakaalyy nama]

152777. ദുർഗ്ഗയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Durggayude moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം ഹ്രീം ദും ദുർഗ്ഗായെ നമഃ [Om hreem dum durggaaye nama]

152778. ഭുവനേശ്വരിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Bhuvaneshvariyude moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം ഹ്രീം നമഃ [Om hreem nama]

152779. ശങ്കരനാരായണന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Shankaranaaraayanante moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം ഹൃം ശിവനാരായണായ നമഃ [Om hrum shivanaaraayanaaya nama]

152780. ശ്രീരാമന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Shreeraamante moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം രാം രാമായ നമഃ [Om raam raamaaya nama]

152781. ശ്രീപാർവ്വതിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Shreepaarvvathiyude moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം ഹ്രീം ഉമായൈ നമഃ [Om hreem umaayy nama]

152782. ഹനുമാന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Hanumaante moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം ഹം ഹനുമന്തായ ആഞ്ജനേയായ മഹാബലായ നമഃ [Om ham hanumanthaaya aanjjaneyaaya mahaabalaaya nama]

152783. അന്നപൂർണ്ണേശ്വരിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Annapoornneshvariyude moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം ഹ്രീം ശ്രീം നമോ ഭഗവതി മഹേശ്വരി അന്നപൂർണ്ണേ സ്വാഹ [Om hreem shreem namo bhagavathi maheshvari annapoornne svaaha]

152784. നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Narasimhamoortthiyude moolamanthram enthu?]

Answer: ഔം ക്ഷ്രൗ നമഃ [Aum kshrau nama]

152785. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Shreekrushnante moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം ക്ളീം കൃഷ്ണായ നമഃ [Om kleem krushnaaya nama]

152786. മഹാലക്ഷ്മിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Mahaalakshmiyude moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം ഐം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ളീം നമഃ [Om aim shreem hreem kleem nama]

152787. സൂര്യന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Sooryante moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം ഹ്രാം ഹ്രീം സഃ രവയേ നമഃ [Om hraam hreem sa ravaye nama]

152788. ചന്ദ്രന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Chandrante moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം സോമായ നമഃ [Om somaaya nama]

152789. കാലഭൈരവന്റെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Kaalabhyravante moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം നമോ ഭഗവതേ ശ്രീം ക്ളീം സൌ ഐം ഓം കാം കാലഭൈരവായ നമഃ [Om namo bhagavathe shreem kleem sou aim om kaam kaalabhyravaaya nama]

152790. മൂകാംബികയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Mookaambikayude moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം ഐം ഗൗരി ഐം പരമേശ്വരി ഐം സ്വാഹാ [Om aim gauri aim parameshvari aim svaahaa]

152791. ദക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെ മൂലമന്ത്രം എന്ത്? [Dakshinaamoortthiyude moolamanthram enthu?]

Answer: ഓം നമോ ഭഗവതേ ദക്ഷിണാ മൂർത്തയേ മഹ്യം മേധാം പ്രജ്ഞാം പ്രയച്ഛ സ്വാഹാ [Om namo bhagavathe dakshinaa moortthaye mahyam medhaam prajnjaam prayachchha svaahaa]

152792. Manchestor of India?

Answer: Ahamadabad

152793. City of Golden Temple?

Answer: Amritsar

152794. Land of Sunrise in India?

Answer: Arunachal Pradesh

152795. Tea Garden of India?

Answer: Assam

152796. Garden City of India?

Answer: Bangalore

152797. Silicon Vally of India?

Answer: Bangalore

152798. Sorrow of Assam

Answer: Brahmaputra

152799. City of Palaces?

Answer: Calcutta

152800. Manchester of South India?

Answer: Coimbatore
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions