<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 734

36701. ഇ-മെയിലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ? [I-meyilinte upajnjaathaavu ? ]

Answer: ടോം ലിൻസൺ [Dom linsan]

36702. @ ചിഹ്നത്തിന്റെ അവതാരകൻ? [@ chihnatthinte avathaarakan? ]

Answer: ടോം ലിൻസൺ [Dom linsan]

36703. ഇ-മെയിലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ടോം ലിൻസൺ അന്തരിച്ചത്? [I-meyilinte upajnjaathaavaaya dom linsan antharicchath? ]

Answer: 2016 മാർച്ച് 7-ന് ന്യൂയോർക്കിൽ [2016 maarcchu 7-nu nyooyorkkil]

36704. ഇൻറർനെറ്റിന്റെ മുൻഗാമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ? [Inrarnettinte mungaami ennariyappedunnathu ? ]

Answer: അർപാനെറ്റ് [Arpaanettu]

36705. ഇ-മെയിൽ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ച വർഷം ? [I-meyil prograam avatharippiccha varsham ? ]

Answer: 1972

36706. 1972-ൽ ഇ-മെയിൽ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചത് എന്തിന്? [1972-l i-meyil prograam avatharippicchathu enthin? ]

Answer: ഇൻറർനെറ്റി ന്റെ മുൻഗാമിയായ അർപാനെറ്റിലെ ആശയവിനിമയത്തിന് [Inrarnetti nte mungaamiyaaya arpaanettile aashayavinimayatthinu]

36707. ഇ-മെയിലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആയ ടോം ലിൻസന്റെ മുഴുവൻ പേര് ? [I-meyilinte upajnjaathaavu aaya dom linsante muzhuvan peru ? ]

Answer: റേമണ്ട് സാമുവൽ ടോം ലിൻസൺ [Remandu saamuval dom linsan]

36708. ഇ-മെയിലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആയ ടോം ലിൻസൻ ജനിച്ചത് ? [I-meyilinte upajnjaathaavu aaya dom linsan janicchathu ? ]

Answer: 1941-ൽ ന്യൂയോർക്കിലെ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ [1941-l nyooyorkkile aamsttardaamil]

36709. 2012-ൽ ഇൻറർനെറ്റ് ഹാൾ ഒഫ് ഫെയിം ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പട്ട വ്യക്തി ? [2012-l inrarnettu haal ophu pheyim aayi thiranjedukkappatta vyakthi ? ]

Answer: റേമണ്ട് സാമുവൽ ടോം ലിൻസൺ [Remandu saamuval dom linsan]

36710. ഇ-മെയിലിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആയ ടോം ലിൻസൻ ഇൻറർനെറ്റ് ഹാൾ ഒഫ് ഫെയിം ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പട്ട വർഷം? [I-meyilinte upajnjaathaavu aaya dom linsan inrarnettu haal ophu pheyim aayi thiranjedukkappatta varsham? ]

Answer: 2012

36711. അറുപത്തിനാലാമത് നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെ ഭാഗ്യചിഹ്നം? [Arupatthinaalaamathu nehru drophi vallamkaliyude bhaagyachihnam? ]

Answer: കുഞ്ഞൻ എന്ന ആനക്കുട്ടി [Kunjan enna aanakkutti]

36712. ’കുഞ്ഞൻ എന്ന ആനക്കുട്ടി ‘ഏതു മത്സരത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്? [’kunjan enna aanakkutti ‘ethu mathsaratthinte chihnamaan? ]

Answer: അറുപത്തിനാലാമത് നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയുടെ [Arupatthinaalaamathu nehru drophi vallamkaliyude ]

36713. എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഒഫ് ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ? [Eyarporttu athoritti ophu inthyayude puthiya cheyarmaan?]

Answer: ഗുരു പ്രസാദ് മൊഹാവത്ര [Guru prasaadu mohaavathra ]

36714. എ.എ.ഐയുടെ പൂർണനാമമെന്ത്? [E. E. Aiyude poornanaamamenthu? ]

Answer: എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഒഫ് ഇന്ത്യ [Eyarporttu athoritti ophu inthya ]

36715. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഹരിത റെയിൽ ഇടനാഴി? [Inthyayude aadya haritha reyil idanaazhi? ]

Answer: രാമേശ്വരം-മാനാമധുര [Raameshvaram-maanaamadhura]

36716. 2016-ലെ മിസ്റ്റർ വേൾഡ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ ? [2016-le misttar veldu kireedam nediya inthyakkaaran ?]

Answer: രോഹിത്ഖണ്ടേൽവാൾ [Rohithkhandelvaal ]

36717. 2016-ലെ മിസ്റ്റർ വേൾഡ് കിരീടം നേടിയ രോഹിത്ഖണ്ടേൽവാൾ ഏതു രാജ്യക്കാരനാണ്? [2016-le misttar veldu kireedam nediya rohithkhandelvaal ethu raajyakkaaranaan? ]

Answer: ഇന്ത്യ [Inthya]

36718. സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻറ്? [Samsthaana spordsu kaunsil prasidanr? ]

Answer: ടി പി ദാസൻ [Di pi daasan]

36719. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ഫുട്സാൽ ലീഗ് വിജയികൾ? [Inthyan preemiyar phudsaal leegu vijayikal? ]

Answer: മുംബൈ ഫൈവ്സ് [Mumby phyvsu]

36720. ഏത് കമ്പനിയാണ് അടുത്തിടെ യാഹുവിനെ വാങ്ങിയത് ? [Ethu kampaniyaanu adutthide yaahuvine vaangiyathu ? ]

Answer: വെറിസോൺ [Verison]

36721. ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് കറേജ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്? [Aarude aathmakathayaanu kareju aandu kammittmenr? ]

Answer: മാർഗരറ്റ് അൽവ [Maargarattu alva]

36722. മാർഗരറ്റ് അൽവയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്ത്? [Maargarattu alvayude aathmakathayude perenthu? ]

Answer: കറേജ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ് [Kareju aandu kammittmenru]

36723. കേരള ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാൻ? [Kerala chalacchithra akkaadamiyude cheyarmaan? ]

Answer: കമൽ [Kamal]

36724. കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാൻ? [Kerala phoklor akkaadamiyude cheyarmaan? ]

Answer: സി.ജെ. കുട്ടപ്പൻ [Si. Je. Kuttappan]

36725. കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ അധ്യക്ഷ ? [Kerala samgeetha naadaka akkaadamiyude adhyaksha ? ]

Answer: കെ.പി.എ.സി. ലളിത [Ke. Pi. E. Si. Lalitha]

36726. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡൻറ്? [Kerala saahithya akkaadami prasidanr? ]

Answer: വൈശാഖൻ [Vyshaakhan]

36727. സി.ബി.എസ്.ഇ.യുടെ ചെയർമാൻ? [Si. Bi. Esu. I. Yude cheyarmaan? ]

Answer: രാജേഷ്കുമാർചതുർവേദി [Raajeshkumaarchathurvedi]

36728. കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ? [Kerala samsthaana chalacchithra vikasana korppareshan cheyarmaan? ]

Answer: ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ [Lenin raajendran]

36729. റിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിനെ നയിച്ചതാര്? [Riyo olimpiksil inthyan hokki deemine nayicchathaar? ]

Answer: പി.ആർ. ശ്രീജേഷ് [Pi. Aar. Shreejeshu]

36730. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി? [Britteeshu pradhaanamanthri? ]

Answer: തെരേസ മെയ് [Theresa meyu]

36731. അരുണാചൽപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി? [Arunaachalpradeshu mukhyamanthri? ]

Answer: പ്രേമ ഖണ്ഡു [Prema khandu]

36732. കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ? [Konkan reyilve korppareshan cheyarmaan? ]

Answer: സഞ്ജയ്ഗുപ്ത [Sanjjayguptha]

36733. ഫിഡെ വനിതാ ഗ്രൻഡ്പ്രി ചെസ് കിരീടം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരി? [Phide vanithaa grandpri chesu kireedam nediya inthyakkaari? ]

Answer: ഹരിക ദ്രോണാവാലി [Harika dronaavaali ]

36734. ഫിഡെ വനിതാ ഗ്രൻഡ്പ്രി ചെസ് കിരീടം നേടിയ ഹരിക ദ്രോണാവാലി ഏതു രാജ്യക്കാരിയാണ്? [Phide vanithaa grandpri chesu kireedam nediya harika dronaavaali ethu raajyakkaariyaan? ]

Answer: ഇന്ത്യ [Inthya]

36735. ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നും ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന ദൗത്യമായിരുന്നു 'ഓപ്പറേഷൻ സങ്കട്മോചൻ’? [Ethu raajyatthu ninnum inthyakkaare naattiletthikkunna dauthyamaayirunnu 'oppareshan sankadmochan’? ]

Answer: സൗത്ത് സുഡാൻ [Sautthu sudaan]

36736. 'ഓപ്പറേഷൻ സങ്കട്മോചൻ’ എന്നാലെന്ത്? ['oppareshan sankadmochan’ ennaalenthu? ]

Answer: സൗത്ത് സുഡാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന ദൗത്യമായിരുന്നു 'ഓപ്പറേഷൻ സങ്കട്മോചൻ’ [Sautthu sudaanil ninnum inthyakkaare naattiletthikkunna dauthyamaayirunnu 'oppareshan sankadmochan’]

36737. 2016-ലെ നാറ്റോ ഉച്ചകോടി എവിടെ വെച്ചായിരു ന്നു? [2016-le naatto ucchakodi evide vecchaayiru nnu? ]

Answer: വാഴ്സാ [Vaazhsaa ]

36738. ഏതു വർഷമാണ് വാഴ്സായിൽ നാറ്റോ ഉച്ചകോടി നടന്നത്? [Ethu varshamaanu vaazhsaayil naatto ucchakodi nadannath? ]

Answer: 2016-ൽ [2016-l]

36739. ബർഗർ, പിസ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കേരള സർക്കാർ എത്ര ശതമാനം ഫാറ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത് ? [Bargar, pisa thudangiyavaykku kerala sarkkaar ethra shathamaanam phaattu daaksu aanu erppedutthiyathu ? ]

Answer: 14.5%

36740. കൂടം കുളം അണുശക്തി നിലയത്തിന്റെ ഒന്നാം യൂണിറ്റ് എത്ര മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതിയാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്? [Koodam kulam anushakthi nilayatthinte onnaam yoonittu ethra megaavaattu vydyuthiyaanu uthpaadippikkunnath? ]

Answer: ആയിരം മെഗാവാട്ട് [Aayiram megaavaattu ]

36741. വിംബിൾഡൺ ടെന്നിസിൽ പുരുഷ, വനിത സിംഗിൾസ് കിരീടങ്ങൾ നേടിയവർ? [Vimbildan dennisil purusha, vanitha simgilsu kireedangal nediyavar? ]

Answer: ആൻഡി മറേ, സെറീന വില്യംസ് [Aandi mare, sereena vilyamsu ]

36742. ബോക്സിങ് ഇതിഹാസം മുഹമ്മദ് അലി അന്തരിച്ചത് ? [Boksingu ithihaasam muhammadu ali antharicchathu ? ]

Answer: 2016 ജൂൺ 4-ന് അരിസോണയിലെ ഫീനിക്സിൽ [2016 joon 4-nu arisonayile pheeniksil]

36743. ബോക്സിങ് ഇതിഹാസം മുഹമ്മദ് അലി അന്തരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയസ്സ് ? [Boksingu ithihaasam muhammadu ali antharicchappol addhehatthinte vayasu ? ]

Answer: 74

36744. ബോക്സിങ് ഇതിഹാസം മുഹമ്മദ് അലി ജനിച്ചത് ? [Boksingu ithihaasam muhammadu ali janicchathu ? ]

Answer: അമേരിക്കയിലെ കെൻറക്കിയിലെ ലൂയിസ് വില്ലെയിൽ 1942-ൽ [Amerikkayile kenrakkiyile looyisu villeyil 1942-l]

36745. ബോക്സിങ് ഇതിഹാസം മുഹമ്മദ് അലിയുടെ ആദ്യകാലപേര്? [Boksingu ithihaasam muhammadu aliyude aadyakaalaper? ]

Answer: കാഷ്യസ് ക്ലേ ജൂനിയർ [Kaashyasu kle jooniyar ]

36746. കാഷ്യസ് ക്ലേ ജൂനിയർ എന്ന് ആദ്യകാലപേര് ഉണ്ടായിരുന്ന ബോക്സിങ് ഇതിഹാസം? [Kaashyasu kle jooniyar ennu aadyakaalaperu undaayirunna boksingu ithihaasam? ]

Answer: മുഹമ്മദ് അലി [Muhammadu ali ]

36747. ബോക്സിങ് ഇതിഹാസം മുഹമ്മദ് അലി ബോക്സിങ്ങ് താരമായ വർഷം ?. [Boksingu ithihaasam muhammadu ali boksingu thaaramaaya varsham ?. ]

Answer: 1954

36748. ബോക്സിങ് ഇതിഹാസം മുഹമ്മദ് അലി ബോക്സിങ്ങ് താരമായ വയസ്സ് ? [Boksingu ithihaasam muhammadu ali boksingu thaaramaaya vayasu ? ]

Answer: 12

36749. 1960-ൽ അമേരിക്കുവേണ്ടി റോം ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണം നേടുമ്പോൾ ബോക്സിങ് ഇതിഹാസം മുഹമ്മദ് അലിയുടെ വയസ്സ് ? [1960-l amerikkuvendi rom olimpiksil svarnam nedumpol boksingu ithihaasam muhammadu aliyude vayasu ? ]

Answer: 18

36750. 18-വയസ്സിൽ മുഹമ്മദ് അലി ബോക്സിങ്ങിൽ സ്വർണം നേടിയ ഒളിമ്പിക്സ് ? [18-vayasil muhammadu ali boksingil svarnam nediya olimpiksu ? ]

Answer: 1960-ൽ റോം ഒളിമ്പിക്സിൽ [1960-l rom olimpiksil]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions