<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 831

41551. കേരളത്തിന്റെ തീരദേശത്തിന്റെ നീളമെത്ര?  [Keralatthinte theeradeshatthinte neelamethra? ]

Answer: 580 കി.മീ  [580 ki. Mee ]

41552. അരുവിപ്പുറം ശിവലിംഗപ്രതിഷ്ഠ നടന്ന വർഷമേത്?  [Aruvippuram shivalimgaprathishdta nadanna varshameth? ]

Answer: 1888 

41553. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്ന മണ്ണിനമേത്?  [Keralatthil ettavum kooduthalaayi kanduvarunna manninameth? ]

Answer: ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ്  [Laattaryttu mannu ]

41554. കേരള നിയമസഭയുടെ സ്പീക്കർ ആരാണ്?  [Kerala niyamasabhayude speekkar aaraan? ]

Answer: ജി. കാർത്തികേയൻ  [Ji. Kaartthikeyan ]

41555. തൊഴിൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഏതിനം സാഹിത്യകൃതിയാണ്?  [Thozhil kendratthilekku ethinam saahithyakruthiyaan? ]

Answer: നാടകം  [Naadakam ]

41556. ദർശനമാല എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്?  [Darshanamaala enna kruthi aarudethaan? ]

Answer: ശ്രീനാരായണ ഗുരു  [Shreenaaraayana guru ]

41557. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടത്തപ്പെട്ട വർഷമേത്?  [Kshethrapraveshana vilambaram nadatthappetta varshameth? ]

Answer: 1936 

41558. ജാതിക്കുമ്മി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാര്?  [Jaathikkummi enna kruthiyude kartthaavaar? ]

Answer: പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ  [Pandittu karuppan ]

41559. അഷ്ടമുടിക്കായൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ്?  [Ashdamudikkaayal ethu jillayilaan? ]

Answer: കൊല്ലം  [Kollam ]

41560. കേരളത്തിൽ കരിമണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശമേത്?  [Keralatthil karimannu kaanappedunna pradeshameth? ]

Answer: ചിറ്റൂർ താലൂക്ക്  [Chittoor thaalookku ]

41561. മഹാകാവ്യം എഴുതാതെ തന്നെ മഹാകവി എന്ന പദവി ലഭിച്ച കേരളീയനാര്?  [Mahaakaavyam ezhuthaathe thanne mahaakavi enna padavi labhiccha keraleeyanaar? ]

Answer: കുമാരനാശാൻ  [Kumaaranaashaan ]

41562. ഭരണഘടനയുടെ ഏത് അനുച്ഛേദപ്രകാരമാണ് 1959 ജൂലായ് 31 ന് കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്?  [Bharanaghadanayude ethu anuchchhedaprakaaramaanu 1959 joolaayu 31 nu keralatthil raashdrapathi bharanam erppedutthiyath? ]

Answer: 356-ാം അനുച്ഛേദം  [356-aam anuchchhedam ]

41563. ഏത് കവിയാണ് ദുരവസ്ഥയുടെ കർത്താവ്?  [Ethu kaviyaanu duravasthayude kartthaav? ]

Answer: കുമാരനാശാൻ  [Kumaaranaashaan ]

41564. കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആലപിക്കുന്ന അഷ്ടപദി ഏത് കൃതിയുടെ ചുവടുപിടിച്ചുള്ളതാണ്?  [Keralatthile kshethrangalil aalapikkunna ashdapadi ethu kruthiyude chuvadupidicchullathaan? ]

Answer: ഗീതാഗോവിന്ദം  [Geethaagovindam ]

41565. ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് 1888ൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ അഥവാ പ്രജാസഭ നിലവിൽ വന്നത്?  [Aarude bharanakaalatthaanu 1888l thiruvithaamkooril lejisletteevu kaunsil athavaa prajaasabha nilavil vannath? ]

Answer: ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ  [Shreemoolam thirunaal ]

41566. 1891ലെ മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാര്?  [1891le malayaali memmoriyalinu nethruthvam nalkiyathaar? ]

Answer: ജി.പി. പിള്ള  [Ji. Pi. Pilla ]

41567. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർആരായിരുന്നു?  [Keralatthile aadyatthe gavarnaraaraayirunnu? ]

Answer: ഡോ. ബി. രാമകൃഷ്ണറാവു  [Do. Bi. Raamakrushnaraavu ]

41568. കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെവിടെ?  [Kendra kizhanguvila gaveshana kendram sthithicheyyunnathevide? ]

Answer: ശ്രീകാര്യം  [Shreekaaryam ]

41569. കേരളത്തിൽ കൂടി കടന്നുപോകുന്ന ദേശീയപാതകളുടെ എണ്ണമെത്ര?  [Keralatthil koodi kadannupokunna desheeyapaathakalude ennamethra? ]

Answer: ഒൻപത്  [Onpathu ]

41570. തിരുവിതാംകൂറിലെ ഝാൻസി റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്?  [Thiruvithaamkoorile jhaansi raani ennariyappedunnathaar? ]

Answer: അക്കാമ്മ ചെറിയാൻ  [Akkaamma cheriyaan ]

41571. കണിക്കൊന്നയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ?  [Kanikkonnayude shaasthreeya naamam ? ]

Answer: കാഷ്യ ഫിസ്റ്റുല  [Kaashya phisttula ]

41572. സെല്ലുലോയ്ഡ് എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനാര്?  [Selluloydu enna chalacchithratthinte samvidhaayakanaar? ]

Answer: കമൽ  [Kamal ]

41573. കണ്ണീരും കിനാവും എന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്?  [Kanneerum kinaavum enna kruthi aarudethaan? ]

Answer: വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്  [Vi. Di. Bhattathirippaadu ]

41574. 1812 ലെ കുറിച്യകലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതാര്?  [1812 le kurichyakalaapatthinu nethruthvam nalkiyathaar? ]

Answer: രാമൻനമ്പി  [Raamannampi ]

41575. കേരളം വളരുന്നുഎന്ന കൃതി ആരുടേതാണ്?  [Keralam valarunnuenna kruthi aarudethaan? ]

Answer: പാലാ നാരായണൻ നായർ  [Paalaa naaraayanan naayar ]

41576. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വനിതാ ഐ.പി.എസ് ഓഫീസറാര്?  [Keralatthil ninnulla aadyatthe vanithaa ai. Pi. Esu opheesaraar? ]

Answer: ശ്രീലേഖ  [Shreelekha ]

41577. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ നളന്ദ എന്നറിയപ്പെട്ട പഠനകേന്ദ്രമേത്?  [Dakshinenthyayile nalanda ennariyappetta padtanakendrameth? ]

Answer: കാന്തള്ളൂർ ശാല  [Kaanthalloor shaala ]

41578. മയ്യഴി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?  [Mayyazhi gaandhi ennariyappedunnath? ]

Answer: ഐ.കെ. കുമാരൻ മാസ്റ്റർ  [Ai. Ke. Kumaaran maasttar ]

41579. നാം മുന്നോട്ട് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാര്?  [Naam munnottu enna kruthiyude kartthaavaar? ]

Answer: കെ.പി. കേശവമേനോൻ  [Ke. Pi. Keshavamenon ]

41580. ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാളി?  [Jnjaanapeedtam nediya aadyatthe malayaali? ]

Answer: ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്  [Ji. Shankarakkuruppu ]

41581. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സോഫ്ട് വെയർ ടെക്നോളജി പാർക്ക് സ്ഥാപിച്ച വർഷം?  [Inthyayile aadyatthe sophdu veyar deknolaji paarkku sthaapiccha varsham? ]

Answer: തിരുവനന്തപുരം  [Thiruvananthapuram ]

41582. ഇംഗ്ളീഷുകാർക്കെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ കലാപം?  [Imgleeshukaarkkethire inthyayil nadanna aadyatthe kalaapam? ]

Answer: ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം  [Aattingal kalaapam ]

41583. അർജുന അവാർഡ് നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത?  [Arjuna avaardu nediya aadya malayaali vanitha? ]

Answer: കെ.സി. ഏലിയാമ്മ  [Ke. Si. Eliyaamma ]

41584. ഏത് നവോത്ഥാനനായകന്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് വെങ്ങാനൂർ?  [Ethu navoththaananaayakante janmasthalamaanu vengaanoor? ]

Answer: അയ്യങ്കാളി  [Ayyankaali ]

41585. ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ രാജാവിന് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട വർഷമേത്?  [Shreemoolam thirunaal raajaavinu malayaali memmoriyal samarppikkappetta varshameth? ]

Answer: 1891 

41586. ചിന്നാർ വന്യമൃഗസംരക്ഷണകേന്ദ്രം ഏത് ജില്ലയിലാണ്?  [Chinnaar vanyamrugasamrakshanakendram ethu jillayilaan? ]

Answer: ഇടുക്കി  [Idukki ]

41587. നിങ്ങളെന്നെ കോൺഗ്രസാക്കി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര്?  [Ningalenne kongrasaakki enna pusthakam ezhuthiyathaar? ]

Answer: എ.പി. അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി  [E. Pi. Abdullakkutti ]

41588. ഇന്ത്യയിൽ സമ്പൂർണസാക്ഷരത കൈവരിച്ച ആദ്യ പട്ടണം?  [Inthyayil sampoornasaaksharatha kyvariccha aadya pattanam? ]

Answer: കോട്ടയം  [Kottayam ]

41589. കുന്ദലത എന്ന നോവൽ എഴുതിയതാര്?  [Kundalatha enna noval ezhuthiyathaar? ]

Answer: അപ്പു നെടുങ്ങാടി  [Appu nedungaadi ]

41590. കേരളത്തിലെ മാഗ്നാക്കാർട്ട എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവമേത്?  [Keralatthile maagnaakkaartta ennu visheshippikkappedunna sambhavameth? ]

Answer: ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം  [Kshethrapraveshana vilambaram ]

41591. പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ച താളിയോലഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏതു പേരിലറിയപ്പെടുന്നു?  [Pathmanaabhasvaami kshethratthil ninnum labhiccha thaaliyolagranthangal ethu perilariyappedunnu? ]

Answer: മതിലകം രേഖ  [Mathilakam rekha ]

41592. കേരളസംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം 1921 ൽ ആദ്യമായി നടന്നതെവിടെ?  [Keralasamsthaana kongrasu sammelanam 1921 l aadyamaayi nadannathevide? ]

Answer: ഒറ്റപ്പാലം  [Ottappaalam ]

41593. ടി.സി യോഹന്നാന് അർജുന അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഏത് കായിത വിഭാഗത്തിലാണ്?  [Di. Si yohannaanu arjuna avaardu labhicchathu ethu kaayitha vibhaagatthilaan? ]

Answer: അത് ലറ്റിക്സ്  [Athu lattiksu ]

41594. നജീബ് ഏത് കൃതിയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ്?  [Najeebu ethu kruthiyile pradhaana kathaapaathramaan? ]

Answer: ആടു ജീവിതം  [Aadu jeevitham ]

41595. കല്യാണദായിനി സഭ സ്ഥാപിച്ചതാര്?  [Kalyaanadaayini sabha sthaapicchathaar? ]

Answer: പണ്ഡിറ്റ് കെ.പി കറുപ്പൻ  [Pandittu ke. Pi karuppan ]

41596. സ്വദേശാഭിമാനി വാരികയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു?  [Svadeshaabhimaani vaarikayude sthaapakan aaraayirunnu? ]

Answer: വക്കം മൗലവി  [Vakkam maulavi ]

41597. 1913 ൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്വൈതാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ്?  [1913 l shreenaaraayana guru advythaashramam sthaapicchathu evideyaan? ]

Answer: ആലുവ  [Aaluva ]

41598. സാധുജനപരിപാലന സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകനാര്?  [Saadhujanaparipaalana samghatthinte sthaapakanaar? ]

Answer: അയ്യങ്കാളി  [Ayyankaali ]

41599. ആദിഭാഷ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാര്?  [Aadibhaasha enna kruthiyude kartthaavaar? ]

Answer: ചട്ടമ്പിസ്വാമി  [Chattampisvaami ]

41600. കേരളത്തിലെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി?  [Keralatthile subhaashu chandrabosu ennariyappedunna vyakthi? ]

Answer: മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ  [Muhammadu abdul rahmaan ]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions