<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 849

42451. ഭാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അന്തരീക്ഷ വായുവിന്റെ എത്രശതമാനമാണ് നൈട്രജന് [Bhaaratthinte adisthaanatthilu anthareeksha vaayuvinte ethrashathamaanamaanu nydrajanu]

Answer: 77

42452. ക്രൂഡ് ഓയിലില്നിന്ന് വിവിധ പെട്രോളിയം ഉല്പന്നങ്ങള് വേര്തിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ [Kroodu oyililninnu vividha pedreaaliyam ulpannangalu verthiricchedukkunna prakriya]

Answer: ഫ്രാക്ഷണല് ഡിസ്റ്റിലേഷന് [Phraakshanalu disttileshanu]

42453. നെല്ലിനങ്ങളുടെ റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് [Nellinangalude raani ennariyappedunnathu]

Answer: ബസ്മതി [Basmathi]

42454. ഹൃദയത്തിന്റെ ആവരണമാണ് [Hrudayatthinte aavaranamaanu]

Answer: പെരികാര്ഡിയം [Perikaardiyam]

42455. ഹൃദയമിടിപ്പുകള് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സസ്തനി [Hrudayamidippukalu ettavum kuranja sasthani]

Answer: നീലതിമിംഗലം [Neelathimimgalam]

42456. വൈറ്റ് പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് [Vyttu plegu ennariyappedunnathu]

Answer: ക്ഷയം [Kshayam]

42457. പരുത്തികൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് [Parutthikrushikku ettavum anuyojyamaaya mannu]

Answer: കരിമണ്ണ് [Karimannu]

42458. ഭൂഗുരുത്വസിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചത് [Bhooguruthvasiddhaantham aavishkaricchathu]

Answer: ഐസക് ന്യൂട്ടണ് [Aisaku nyoottanu]

42459. പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗം എത്ര ലക്ഷം മൈല് ആണ് [Prakaashatthinte vegam ethra laksham mylu aanu]

Answer: 1.96

42460. പ്രകാശമുള്പ്പെടെ ഒരു വസ്തുവിനും മുക്തമാവാത്തത്ര ഗാഢമായ ഗുരുത്വാകര്ഷത്വമുള്ള ബഹിരാകാശവസ്തു [Prakaashamulppede oru vasthuvinum mukthamaavaatthathra gaaddamaaya guruthvaakarshathvamulla bahiraakaashavasthu]

Answer: തമോഗര്ത്തം [Thamogarttham]

42461. ഏറ്റവും വലിയ ഏകകോശം ഏതുപക്ഷിയുടെ മുട്ടയുടെ മഞ്ഞക്കരുവാണ് [Ettavum valiya ekakosham ethupakshiyude muttayude manjakkaruvaanu]

Answer: ഒട്ടകപക്ഷി [Ottakapakshi]

42462. ഏറ്റവും വലിയ കണ്ണുള്ള ജീവി [Ettavum valiya kannulla jeevi]

Answer: ഭീമന് കണവ [Bheemanu kanava]

42463. ഏറ്റവും വലിയ കടല് ജീവി [Ettavum valiya kadalu jeevi]

Answer: നീലതിമിംഗലം [Neelathimimgalam]

42464. ക്രയോലൈറ്റില്നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രധാന ലോഹം [Krayolyttilninnum labhikkunna pradhaana loham]

Answer: അലൂമിനിയം [Aloominiyam]

42465. ഏറ്റവും വലിയ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്ന ജന്തു [Ettavum valiya kunjine prasavikkunna janthu]

Answer: നീലതിമിംഗലം [Neelathimimgalam]

42466. ഏറ്റവും വലിയ കൃഷ്ണമണിയുള്ള പക്ഷി [Ettavum valiya krushnamaniyulla pakshi]

Answer: ഒട്ടകപക്ഷി [Ottakapakshi]

42467. മാഗ്ന റ്റൈറ്റ് ഏതിന്റെ അയിരാണ് [Maagna ttyttu ethinte ayiraanu]

Answer: ഇരുമ്പ് [Irumpu]

42468. വൈകാരികതയോടെ കണ്ണുനീര് പൊഴിക്കുന്ന ഏക ജീവി [Vykaarikathayode kannuneeru pozhikkunna eka jeevi]

Answer: മനുഷ്യന് [Manushyanu]

42469. വൈദ്യുതിഉല്പാദിപ്പിക്കാന് ശേഷിയുള്ള മത്സ്യം [Vydyuthiulpaadippikkaanu sheshiyulla mathsyam]

Answer: ഈല് [Eelu]

42470. ഹൈപ്പര്മൊട്രോപ്പിയ ഏതവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന ന്യൂനതയാണ് [Hypparmodreaappiya ethavayavatthe baadhikkunna nyoonathayaanu]

Answer: കണ്ണ് [Kannu]

42471. അണുനാശകങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കണ്ടെത്തിയത് [Anunaashakangalude upayogam kandetthiyathu]

Answer: ജോസഫ് ലിസ്റ്റര് [Josaphu listtaru]

42472. ഹൃദയം മാറ്റി വെക്കല് ശസ്ത്രക്രിയ ആദ്യമായി നിര്വ്വഹിച്ചത് [Hrudayam maatti vekkalu shasthrakriya aadyamaayi nirvvahicchathu]

Answer: ഡോക്രിസ്ത്യന് ബര്ണാഡ് [Dokristhyanu barnaadu]

42473. ഹ്യൂമന് ജീനോം പ്രോജക്യ് എന്ന ആശയത്തിന് 1985ല് രൂപം നല്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന് [Hyoomanu jeenom preaajakyu enna aashayatthinu 1985lu roopam nalkiya shaasthrajnjanu]

Answer: വാള്ട്ടന് സിന്ഷീമര് [Vaalttanu sinsheemaru]

42474. ചലിപ്പിക്കാന് കഴിയുന്ന മുഖത്തെ ഏക അസ്ഥി [Chalippikkaanu kazhiyunna mukhatthe eka asthi]

Answer: കീഴ്ത്താടിയെല്ല് [Keezhtthaadiyellu]

42475. ചാള്സ് ഡാര്വിന്റെ പര്യവേക്ഷണങ്ങള്ക്കുപയോഗിച്ച ആമ [Chaalsu daarvinte paryavekshanangalkkupayogiccha aama]

Answer: ഹാരിയറ്റ് [Haariyattu]

42476. ചിപ്കോപ്രസ്ഥാനം എന്തിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു [Chipkoprasthaanam enthinuvendi nilakollunnu]

Answer: പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം [Paristhithi samrakshanam]

42477. ചിക്കന് പോക്സിനു കാരണമാകുന്ന രോഗാണു [Chikkanu poksinu kaaranamaakunna rogaanu]

Answer: വൈറസ് [Vyrasu]

42478. നഖം ഉള്ളി ലേക്കു വലിക്കാത്തതും മാര്ജാരവര്ഗ്ഗത്തില് പെട്ടതുമായ ഏക ജീവി [Nakham ulli lekku valikkaatthathum maarjaaravarggatthilu pettathumaaya eka jeevi]

Answer: ചീറ്റ [Cheetta]

42479. നവജാത ശിശുവിന്റെ ഹൃദയ സ്പന്ദന നിരക്ക് [Navajaatha shishuvinte hrudaya spandana nirakku]

Answer: മിനുട്ടില് 130 തവണ [Minuttilu 130 thavana]

42480. നവജാതശിശുവിന്റെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം [Navajaathashishuvinte asthikalude ennam]

Answer: 300

42481. അണു സംഖ്യ 100 ആയ മൂലകം [Anu samkhya 100 aaya moolakam]

Answer: ഫെര്മിയം [Phermiyam]

42482. നാലു കാലുകളുടേയും മുട്ടുകള് ഒരുപോലെ മടക്കാന് കഴിയുന്ന മൃഗം [Naalu kaalukaludeyum muttukalu orupole madakkaanu kazhiyunna mrugam]

Answer: ആന [Aana]

42483. അന്തരീക്ഷത്തില് നൈട്രജന്റെ വ്യാപ്തം [Anthareekshatthilu nydrajante vyaaptham]

Answer: 0.78

42484. ഒരു പൗണ്ട് എത്ര കിലോഗ്രാം [Oru paundu ethra kilograam]

Answer: 0.454

42485. കൈകാലുകളിലെ ആകെ അസ്ഥികള് [Kykaalukalile aake asthikalu]

Answer: 126

42486. കൈതച്ചക്കയില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എസ്റ്റര് [Kythacchakkayilu adangiyirikkunna esttaru]

Answer: ഈഥൈല് ബ്യൂട്ടിറേറ്റ് [Eethylu byoottirettu]

42487. ഒരു അര്ധവൃത്തം എത്രഡിഗ്രിയാണ് [Oru ardhavruttham ethradigriyaanu]

Answer: 180

42488. ഒരു ഔണ്സ് എത്രഗ്രാം [Oru aunsu ethragraam]

Answer: 28.35

42489. മദ്യദുരന്തത്തിന് കാരണമാകുന്നത് [Madyaduranthatthinu kaaranamaakunnathu]

Answer: മിഥൈല് ആള്ക്കഹോള് [Mithylu aalkkaholu]

42490. ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് [Aadhunika rasathanthratthinte pithaavu ennariyappedunnathu]

Answer: ആന്റോണ് ലാവോസിയര് [Aantonu laavosiyaru]

42491. നാവികരുടെ പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് [Naavikarude plegu ennariyappedunnathu]

Answer: സ്കര്വി [Skarvi]

42492. നിവര്ന്നു നടക്കാന് കഴിയുന്ന പക്ഷി [Nivarnnu nadakkaanu kazhiyunna pakshi]

Answer: പെന്ഗ്വിന് [Pengvinu]

42493. ചാന്ദ്ര യാത്ര കഴിഞ്ഞ നീല് ആംസ്ട്രോങ്ങും കൂട്ടരും തിരികെ ഇറങ്ങിയ സമുദ്രം [Chaandra yaathra kazhinja neelu aamsdreaangum koottarum thirike irangiya samudram]

Answer: പസഫിക് സമുദ്രം [Pasaphiku samudram]

42494. ചുവപ്പ്,പച്ച നിറങ്ങള് ചേര്ന്നാല് കിട്ടുന്ന നിറം [Chuvappu,paccha nirangalu chernnaalu kittunna niram]

Answer: മഞ്ഞ [Manja]

42495. ചിക്കന്ഗുനിയ പരത്തുന്നത് [Chikkanguniya paratthunnathu]

Answer: ഈഡിപ്പസ് കൊതുകുകള് [Eedippasu kothukukalu]

42496. ചുവന്ന ത്രികോണം എന്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ് [Chuvanna thrikonam enthinte chihnamaanu]

Answer: കുടുംബാസൂത്രണം [Kudumbaasoothranam]

42497. ചുവന്ന രക്താണുക്കള് എവിടെയാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് [Chuvanna rakthaanukkalu evideyaanu roopam kollunnathu]

Answer: അസ്ഥി മജ്ജയില് [Asthi majjayilu]

42498. ചുവന്ന രക്താണുക്കള് കൂടുതലൂണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ [Chuvanna rakthaanukkalu kooduthaloondaakunna avastha]

Answer: പോളിസൈത്തീമിയ [Polisyttheemiya]

42499. ആള്ക്കഹോളിലെ ഘടകങ്ങള് [Aalkkaholile ghadakangalu]

Answer: കാര്ബണ്,ഹൈഡ്രജന്,ഓക്സിജന് [Kaarbanu,hydrajanu,oksijanu]

42500. ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് [Chirikkunna mathsyam ennariyappedunnathu]

Answer: ഡോള്ഫിന് [Dolphinu]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution