<<= Back Next =>>
You Are On Question Answer Bank SET 930

46501. ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വർഷം? [Onnaam svaathanthryasamaram adicchamartthappetta varsham?]

Answer: 1858

46502. കേരളത്തിന്റെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരം? [Keralatthinte kavaadam ennariyappedunna churam?]

Answer: പാലക്കാട് ചുരം [Paalakkaadu churam]

46503. മാർബിളിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം? [Maarbilinte naadu ennariyappedunna raajyam?]

Answer: ഇറ്റലി [Ittali]

46504. ഗോൾഡ് ,സിൽവർ, തുടങ്ങി വിലയേറിയ ലോഹങ്ങളുടെ മൂല്യം രേഖപെടുത്തുന്ന യുണിറ്റ്? [Goldu ,silvar, thudangi vilayeriya lohangalude moolyam rekhapedutthunna yunittu?]

Answer: ട്രോയി ഔൺസ് [Droyi aunsu]

46505. അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മിഷന്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ? [Attomiku enarji kammishante aadya cheyarmaan?]

Answer: ഡോ. ഹോമി ജെ. ഭാഭ [Do. Homi je. Bhaabha]

46506. സ്വർണം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ ? [Svarnam verthiricchedukkunna prakriya ?]

Answer: Cyanide Process

46507. എലക്ട്രം എന്ന ലോഹത്തിലെ ലോഹങ്ങൾ? [Elakdram enna lohatthile lohangal?]

Answer: ഗോൾഡ് ഉം സിൽവറും [Goldu um silvarum]

46508. റോൽഡ് ഗോൽഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ? [Roldu goldil adangiyirikkunna lohangal?]

Answer: അലൂമിനിയം 95%, കോപ്പർ 5 %, [Aloominiyam 95%, koppar 5 %,]

46509. പഞ്ചലോഹങ്ങൾ? [Panchalohangal?]

Answer: സ്വർണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, ഇരുമ്പ്, ഈയ [Svarnam, velli, chempu, irumpu, eeya]

46510. ചാളക്കടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Chaalakkadal ennariyappedunnath?]

Answer: അറ്റ്‌ലാന്റിക് സമുദ്രം [Attlaantiku samudram]

46511. ര​ണ്ട് പ്ര​കൃ​തി​ജ​ന്യ തു​റ​മു​ഖം?  [Ra​ndu pra​kru​thi​ja​nya thu​ra​mu​kham? ]

Answer: കൊച്ചി, മുംബയ്  [Keaacchi, mumbayu ]

46512. പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റാൻ പോ​കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ക​പ്പൽ​ശാല ഏ​താ​ണ്?  [Pra​thi​ro​dha​ma​nthraa​la​ya​tthi​nu ky​maa​raan po​ku​nna i​nthya​yi​le ka​ppal​shaala e​thaa​n? ]

Answer: വിശാഖപട്ടണത്തെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കപ്പൽ നിർമ്മാണശാല  [Vishaakhapattanatthe hindusthaan kappal nirmmaanashaala ]

46513. എ​യർ ഇ​ന്ത്യ സ്ഥാ​പി​ത​മായ വർ​ഷം?  [E​yar i​nthya sthaa​pi​tha​maaya var​sham? ]

Answer: 1953 

46514. ഇ​ന്ത്യ​യിൽ വ്യോ​മ​ഗ​താ​ഗത ദേ​ശ​സാ​ത്‌​ക​ര​ണം ന​ട​ന്ന​ത് എ​ന്ന്?  [I​nthya​yil vyo​ma​ga​thaa​gatha de​sha​saa​th​ka​ra​nam na​da​nna​thu e​nnu? ]

Answer: 1958 

46515. സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തോ​ടെ നിർ​മ്മി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം?  [Sva​kaa​rya​me​kha​la​yu​de pa​nkaa​li​ttha​ttho​de nir​mmi​ccha i​nthya​yi​le aa​dya vi​maa​na​tthaa​va​lam? ]

Answer: നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളം (കൊച്ചി)  [Nedumpaasheri vimaanatthaavalam (keaacchi) ]

46516. ക​രി​പ്പൂർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്?  [Ka​ri​ppoor a​nthaa​raa​shdra vi​maa​na​tthaa​va​lam sthi​thi​che​yyu​nna​th? ]

Answer: കോഴിക്കോട്  [Kozhikkodu ]

46517. ആ​ഭ്യ​ന്തര വി​മാന സർ​വീ​സു​കൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്?  [Aa​bhya​nthara vi​maana sar​vee​su​kal ky​kaa​ryam che​yyu​nna​th? ]

Answer: ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ്  [Inthyan eyarlynsu ]

46518. വി​ദേശ വി​മാന സർ​വീ​സു​ക​ളു​ടെ മേൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്?  [Vi​desha vi​maana sar​vee​su​ka​lu​de mel​no​ttam va​hi​kku​nna​th? ]

Answer: എയർ ഇന്ത്യ  [Eyar inthya ]

46519. കർണാടക സംഗീതത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്? [Karnaadaka samgeethatthinte pithaavu ennariyappedunnath?]

Answer: പുരന്ധരദാസൻ [Purandharadaasan]

46520. എ​യർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം?  [E​yar i​nthya​yu​de mu​draa​vaa​kyam? ]

Answer: ഫ്ളൈയിങ് റിട്ടേൺസ്  [Phlyyingu rittensu ]

46521. ഇ​ന്ത്യൻ എ​യർ​ലൈൻ​സി​ന്റെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം?  [I​nthyan e​yar​lyn​si​nte mu​draa​vaa​kyam? ]

Answer: ഫ്ളൈ സ്മാർട്ട് ഫ്ളൈ  [Phly smaarttu phly ]

46522. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ ചെ​ല​വ് കു​റ​ഞ്ഞ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി?  [I​nthya​yi​le aa​dya​tthe che​la​vu ku​ra​nja vi​maa​na​kka​mpa​ni? ]

Answer: എയർ ഡെക്കാൻ  [Eyar dekkaan ]

46523. ഇ​ന്ത്യ​യിൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി വി​മാന സർ​വീ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച ഇ​ന്ത്യൻ സ്വ​കാ​ര്യ​ക​മ്പ​നി?  [I​nthya​yil aa​dya​maa​yi vi​maana sar​vee​su aa​ram​bhi​ccha i​nthyan sva​kaa​rya​ka​mpa​ni? ]

Answer: ടാറ്റാ സൺസ് എയർലൈൻ  [Daattaa sansu eyarlyn ]

46524. ജെ​റ്റ് എ​യർ​വേ​യ്‌​സി​ന്റെ മു​ഖ​വാ​ക്യം?  [Je​ttu e​yar​ve​y​si​nte mu​kha​vaa​kyam? ]

Answer: ദി ജോയി ഒഫ് ഫ്ളൈയിങ്  [Di joyi ophu phlyyingu ]

46525. ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ത​ന്നെ ഏ​റ്റ​വും നീ​ളം കൂ​ടിയ റൺ​വേ​യു​ള്ള വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം?  [E​shya​yi​le tha​nne e​tta​vum nee​lam koo​diya ran​ve​yu​lla vi​maa​na​tthaa​va​lam? ]

Answer: ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം ന്യൂഡൽഹി  [Indiraagaandhi anthaaraashdra vimaanatthaavalam nyoodalhi ]

46526. മീ​ന​മ്പ​ാക്കം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം?  [Mee​na​mpa​aakkam a​nthaa​raa​shdra vi​maa​na​tthaa​va​lam? ]

Answer: ചെന്നൈ  [Chenny ]

46527. ഛ​ത്ര​പ​തി ശി​വ​ജി ഇ​ന്റർ​നാ​ഷ​ണൽ എ​യർ​പോർ​ട്ട്?  [Chha​thra​pa​thi shi​va​ji i​ntar​naa​sha​nal e​yar​por​ttu? ]

Answer: മുംബൈ  [Mumby ]

46528. സു​ഭാ​ഷ്ച​ന്ദ്ര​ബോ​സ് ഇ​ന്റർ​നാ​ഷ​ണൽ എ​യർ​പോർ​ട്ട്?  [Su​bhaa​shcha​ndra​bo​su i​ntar​naa​sha​nal e​yar​por​ttu? ]

Answer: ഡംഡം, കൊൽക്കത്ത  [Damdam, keaalkkattha ]

46529. ലോ​ക്‌​പ്രിയ ഗോ​പി​നാ​ഥ് ബർ​ദോ​ലി ഇ​ന്റർ​നാ​ഷ​ണൽ എ​യർ​പോർ​ട്ട്?  [Lo​k​priya go​pi​naa​thu bar​do​li i​ntar​naa​sha​nal e​yar​por​ttu? ]

Answer: ഗുവഹത്തി  [Guvahatthi ]

46530. ഇ​ന്ത്യ​യിൽ പൂർ​ണ​മാ​യും വ​നി​ത​കൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച ആ​ദ്യ വി​മാ​നം ഏ​താ​ണ്?  [I​nthya​yil poor​na​maa​yum va​ni​tha​kal ni​ya​nthri​ccha aa​dya vi​maa​nam e​thaa​n? ]

Answer: ഐ.സി. 258  [Ai. Si. 258 ]

46531. വൈ​മാ​നി​കർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം നൽ​കു​ന്ന ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി രാ​ഷ്ട്രീയ ഉ​ദ്ധാൻ അ​ക്കാ​ഡ​മി സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​വി​ടെ?  [Vy​maa​ni​kar​kku pa​ri​shee​la​nam nal​ku​nna i​ndi​raa​gaa​ndhi raa​shdreeya u​ddhaan a​kkaa​da​mi sthi​thi​che​yyu​nna​the​vi​de? ]

Answer: ഫുർസത്ഗഞ്ച്  [Phursathganchu ]

46532. ഇ​ന്ത്യ​യിൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ത​പാൽ സർ​വീ​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച വർ​ഷം?  [I​nthya​yil aa​dya​maa​yi tha​paal sar​vee​su aa​ram​bhi​ccha var​sham? ]

Answer: 1837 

46533. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​ത് ഗ​വർ​ണർ ജ​ന​റ​ലാ​ണ് ത​പാൽ സം​വി​ധാ​നം പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങൾ​ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാൻ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​വ​സ​രം നൽ​കി​യ​ത്?  [I​nthya​yi​le e​thu ga​var​nar ja​na​ra​laa​nu tha​paal sam​vi​dhaa​nam peaa​thu​ja​na​ngal​kkum u​pa​yo​gi​kkaan aa​dya​maa​yi a​va​sa​ram nal​ki​ya​th? ]

Answer: വാറൻഹേസ്റ്റിംഗ്സ്  [Vaaranhesttimgsu ]

46534. കൽ​ക്ക​ട്ട ജി.​പി.ഒ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഗ​വർ​ണർ ജ​ന​റൽ?  [Kal​kka​tta ji.​pi. O aa​ram​bhi​ccha ga​var​nar ja​na​ral? ]

Answer: വാറൻഹേസ്റ്റിംഗ്സ്  [Vaaranhesttimgsu ]

46535. സ്വ​ത​ന്ത്ര ഭാ​ര​ത​ത്തിൽ അ​ച്ച​ടി​ച്ച ആ​ദ്യ​ത്തെ സ്റ്റാ​മ്പിൽ ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ചി​ത്രം?  [Sva​tha​nthra bhaa​ra​tha​tthil a​ccha​di​ccha aa​dya​tthe sttaa​mpil aa​le​kha​nam che​ythi​ru​nna chi​thram? ]

Answer: ത്രിവർണ പതാക  [Thrivarna pathaaka ]

46536. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ത​പാൽ സ്റ്റാ​മ്പിൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട ആ​ദ്യ വി​ദേശ ന​ടൻ?  [I​nthya​yi​le tha​paal sttaa​mpil pra​thya​ksha​ppe​tta aa​dya vi​desha na​dan? ]

Answer: ചാർളി ചാപ്ളിൻ  [Chaarli chaaplin ]

46537. സി​ന്ധ് ഡാ​ക്ക് എ​ന്ന പേ​രിൽ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ സ്റ്റാ​മ്പ് എ​വി​ടെ​യാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്?  [Si​ndhu daa​kku e​nna pe​ril i​nthya​yi​le aa​dya​tthe sttaa​mpu e​vi​de​yaa​nu pu​ra​tthi​ra​kki​ya​th? ]

Answer: കറാച്ചി  [Karaacchi ]

46538. ലോക വ​ന​ദി​നം ? [Loka va​na​di​nam ?]

Answer: മാർ​ച്ച് 21 [Maar​cchu 21]

46539. പോ​സ്റ്റൽ ഡി​പ്പാർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കിയ ച​ന്ദന ഗ​ന്ധ​മു​ള്ള സ്റ്റാ​മ്പ്?  [Po​sttal di​ppaar​ttu​me​ntu pu​ra​tthi​ra​kkiya cha​ndana ga​ndha​mu​lla sttaa​mpu? ]

Answer: സംഗ സാമന്ത  [Samga saamantha ]

46540. ര​ജി​സ്റ്റേർ​ഡ് പോ​സ്റ്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ച വർ​ഷം?  [Ra​ji​stter​du po​sttu aa​ram​bhi​ccha var​sham? ]

Answer: 1877 

46541. ഇ​ന്ത്യ​യിൽ പിൻ​കോ​ഡ് സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വിൽ വ​ന്ന വർ​ഷം?  [I​nthya​yil pin​ko​du sam​vi​dhaa​nam ni​la​vil va​nna var​sham? ]

Answer: 1972 

46542. പിൻ​കോ​ഡി​ന്റെ ഇ​ട​തു​വ​ശ​ത്തെ ആ​ദ്യ​ത്തെ അ​ക്കം എ​ന്തി​നെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു?  [Pin​ko​di​nte i​da​thu​va​sha​tthe aa​dya​tthe a​kkam e​nthi​ne soo​chi​ppi​kku​nnu? ]

Answer: സോൺ  [Son ]

46543. ഇ​ന്ത്യ​യിൽ സ്പീ​ഡ് പോ​സ്റ്റ് സം​വി​ധാ​നം നി​ല​വിൽ വ​ന്ന വർ​ഷം?  [I​nthya​yil spee​du po​sttu sam​vi​dhaa​nam ni​la​vil va​nna var​sham? ]

Answer: 1964 

46544. ഇ​ന്ത്യ​യിൽ ഇ​ന്റർ​നാ​ഷ​ണൽ എ​മർ​ജൻ​സി മെ​യിൽ സർ​വീ​സ് (​ഐ.​ഇ.​എം.​എ​സ്) നി​ല​യിൽ വ​ന്ന വർ​ഷം?  [I​nthya​yil i​ntar​naa​sha​nal e​mar​jan​si me​yil sar​vee​su (​ai.​i.​em.​e​su) ni​la​yil va​nna var​sham? ]

Answer: 1986 

46545. ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് ആര്?  [Hortthoosu malabaarikkasu enna grantham prasiddhappedutthiyathu aar? ]

Answer: ഡച്ചുകാർ  [Dacchukaar ]

46546. കേരളത്തിന്റെ മാഗ്നാകാർട്ട എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന സംഭവം?  [Keralatthinte maagnaakaartta ennu visheshippikkunna sambhavam? ]

Answer: ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം  [Kshethra praveshana vilambaram ]

46547. മലബാറിലെ ജെമീന്ദാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?  [Malabaarile jemeendaar ennariyappedunnathu aar? ]

Answer: രാമവർമ്മ  [Raamavarmma ]

46548. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള ജില്ല?  [Ettavum kooduthal saaksharathayulla jilla? ]

Answer: പത്തനംതിട്ട  [Patthanamthitta ]

46549. സാക്ഷരത ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല?  [Saaksharatha ettavum kuravulla jilla? ]

Answer: പാലക്കാട്  [Paalakkaadu ]

46550. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള ജില്ല?  [Ettavum kooduthal janasaandrathayulla jilla? ]

Answer: തിരുവനന്തപുരം  [Thiruvananthapuram ]
<<= Back Next =>>
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions