1. രക്തത്തിൽ ഇരുമ്പ് (Iron) അധികമാകുന്ന അവസ്ഥ? [Rakthatthil irumpu (iron) adhikamaakunna avastha?]

Answer: സിഡറോസിസ് (siderosis) [Sidarosisu (siderosis)]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->രക്തത്തിൽ ഇരുമ്പ് (Iron) അധികമാകുന്ന അവസ്ഥ?....
QA->ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് (Iron) അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം?....
QA->ചോരയും ഇരുമ്പും (Blood and Iron policy) എന്ന നയം സ്വീകരിച്ച അടിമവംശ രാജാവ്?....
QA->Iron & Blood നയം സ്വീകരിച്ച അടിമ വംശ ഭരണാധികാരി?....
QA->ചോരയും ഇരുമ്പും(Iron & Blood) എന്ന നയം സ്വീകരിച്ച അടിമവംശ രാജാവ്?....
MCQ->രക്തത്തിൽ ഇരുമ്പ് (Iron) അധികമാകുന്ന അവസ്ഥ?...
MCQ->Which of the following pairs are correctly matched ? 1. Alpha iron....non magnetic 2. Beta iron....strongly magnetic 3. Gamma iron....non-magnetic and capable of dissolving carbon. 4. Delta iron....non-magnetic and absorbs very little carbon. Select the correct answer using the codes given below :...
MCQ->Consider the following statements : In water supply distribution network, 1. the grid-iron system requires more length of pipe lines and larger number of cut-off valves. 2. the design of the grid-iron system is difficult but economical. 3. employing a grid-iron system, the dead ends are completely eliminated. 4. employing a grid-iron system permits more water to be diverted towards the affected point from various directions. Which of the statements given above are correct ?...
MCQ->ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് (Iron) അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം?...
MCQ->A രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവരുടെ രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി?...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions