1. രക്തത്തിൽ ഇരുമ്പ് (Iron) അധികമാകുന്ന അവസ്ഥ? [Rakthatthil irumpu (iron) adhikamaakunna avastha?]

Answer: സിഡറോസിസ് (siderosis) [Sidarosisu (siderosis)]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->രക്തത്തിൽ ഇരുമ്പ് (Iron) അധികമാകുന്ന അവസ്ഥ?....
QA->ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് (Iron) അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം?....
QA->ചോരയും ഇരുമ്പും (Blood and Iron policy) എന്ന നയം സ്വീകരിച്ച അടിമവംശ രാജാവ്?....
QA->Iron & Blood നയം സ്വീകരിച്ച അടിമ വംശ ഭരണാധികാരി?....
QA->ചോരയും ഇരുമ്പും(Iron & Blood) എന്ന നയം സ്വീകരിച്ച അടിമവംശ രാജാവ്?....
MCQ->രക്തത്തിൽ ഇരുമ്പ് (Iron) അധികമാകുന്ന അവസ്ഥ?...
MCQ->Which of the following pairs are correctly matched ? 1. Alpha iron....non magnetic 2. Beta iron....strongly magnetic 3. Gamma iron....non-magnetic and capable of dissolving carbon. 4. Delta iron....non-magnetic and absorbs very little carbon. Select the correct answer using the codes given below :...
MCQ->Consider the following statements : In water supply distribution network, 1. the grid-iron system requires more length of pipe lines and larger number of cut-off valves. 2. the design of the grid-iron system is difficult but economical. 3. employing a grid-iron system, the dead ends are completely eliminated. 4. employing a grid-iron system permits more water to be diverted towards the affected point from various directions. Which of the statements given above are correct ?...
MCQ->ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇരുമ്പ് (Iron) അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം?...
MCQ->A രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവരുടെ രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡി?...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions