1. അണുകേന്ദ്രമായ ന്യക്ലിയസിനെ ചാർജില്ലാത്ത കണമായ ന്യൂട്രോൺ കൊണ്ട് പിളര്‍ന്ന് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ? [Anukendramaaya nyakliyasine chaarjillaattha kanamaaya nyoodron kondu pilar‍nnu oorjam svathanthramaakkunna prakriya?]

Answer: ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ. [Nyookliyar phishan.]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->അണുകേന്ദ്രമായ ന്യക്ലിയസിനെ; ചാർജില്ലാത്ത കണമായ ന്യൂട്രോൺകൊണ്ട് പിളര്‍ന്ന് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ?....
QA->അണുകേന്ദ്രമായ ന്യക്ലിയസിനെ ചാർജില്ലാത്ത കണമായ ന്യൂട്രോൺ കൊണ്ട് പിളര്‍ന്ന് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ?....
QA->അണുകേന്ദ്രമായ ന്യക്ലിയസിനെ , ചാർജില്ലാത്ത കണമായ ന്യൂട്രോൺകൊണ്ട് പിളര് ‍ ന്ന് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ ?....
QA->അണുകേന്ദ്രമായ ന്യക്ലിയസിനെ ചാർജില്ലാത്ത കണമായ ന്യൂട്രോൺ കൊണ്ട് പിളര് ‍ ന്ന് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ ?....
QA->വെസൊലിനാട് രണ്ടായി പിളര് ‍ ന്ന് തെക്കന് ‍ കൂറും വടക്കന് ‍ കൂറും ആയ വർഷം ?....
MCQ->അണുകേന്ദ്രമായ ന്യക്ലിയസിനെ; ചാർജില്ലാത്ത കണമായ ന്യൂട്രോൺകൊണ്ട് പിളര്‍ന്ന് ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന പ്രക്രിയ?...
MCQ->ഒരു ടാങ്കിന്റെ നിർഗമന കുഴൽ (inlet tap) തുറന്നാൽ 2 മണികൂർ കൊണ്ട് നിറയും .ബഹിർഗമന കുഴൽ(outlet tap) തുറന്നാൽ3മണികൂർ കൊണ്ട് ഒഴിയും .രണ്ടു കുഴലുകളും കൂടി തുറന്നാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് ടാങ്ക് നിറയും ?...
MCQ-> ‘n’ എന്ന സംഖ്യയെ 4 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാല് ശിഷ്ടം 3 എങ്കില് 2n എന്ന സംഖ്യയെ 4 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാല് ശിഷ്ടം എന്ത്?...
MCQ->A യ്ക്ക് ഒരു ജോലി 6 ദിവസം കൊണ്ടും B യ്ക്ക് അതേ ജോലി 12 ദിവസം കൊണ്ട് തീര്ക്കാന് സാധിക്കും. അതേ ജോലി A യും B യും ചേര്ന്ന് ചെയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് തീരും?...
MCQ->സാധാരണ പലിശനിരക്കില്‍ നിക്ഷേപിച്ച തുക 7 വര്‍ഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിക്കുന്നു. ഇത് എത്ര വര്‍ഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് മടങ്ങാകും?...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use
DMCA.com Protection Status Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions