1. ബീം (BEAM-Bigelow Expandable Activity Module) എന്നാൽ എന്ത് ? [Beem (beam-bigelow expandable activity module) ennaal enthu ? ]

Answer: ഇൻറർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനോടു കൂട്ടിച്ചേർത്ത, വായു നിറച്ചു വിടർത്താവുന്ന 'ബലൂൺ' മുറി [Inrarnaashanal spesu stteshanodu kootticcherttha, vaayu niracchu vidartthaavunna 'baloon' muri]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->ബീം (BEAM-Bigelow Expandable Activity Module) എന്നാൽ എന്ത് ? ....
QA->ഇൻറർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനോടു കൂട്ടിച്ചേർത്ത, വായു നിറച്ചു വിടർത്താവുന്ന 'ബലൂൺ' മുറിയുടെ പേരായ ബീം ന്റെ പൂർണ രൂപം ? ....
QA->Which mirror is to be used to obtain a parallel beam of light from a small lamp?....
QA->Which mirror is to be used to obtain a parallel beam of light from a small lamp ?....
QA->എഡ്വിന്‍ ആര്‍നോള്‍ഡി ന്‍റെ ‘ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ ‘ എന്നാ കൃതി മലയാളത്തിലേക്ക് ‘ ശ്രീബുദ്ധ ചരിതം ‘ എന്നാ പേരില്‍ തര്‍ജ്ജമ ചെയ്തത് ആരാണ്?....
MCQ->ഒരു കോഡനുസരിച്ച് 86 എന്നാൽ CITIZEN എന്നാണ്. എന്നാൽ അതേ രീതിയിൽ 51 എന്നാൽ എന്താണ്?...
MCQ->In drawing AOA networks and making time computations, the following processes are involved : 1. Activity listing 2. Work breakdown structure 3. Activity time allotment 4. Consideration of available resources for each activity 5. Activity dependencies 6. Float computations 7. Backward path computation 8. Project duration 9. Forward path computation What is the correct sequence of the processes given above ?...
MCQ->Consider the following statements : 1. A dummy activity is artificially introduced in a network when necessary. 2. A dummy activity consumes some time. 3. A dummy activity is represented by a dotted arrow. 4. A dummy activity must necessarily be introduced in every network. Which of the above statements are correct ?...
MCQ->The artificial activity which indicates that an activity following it, cannot be started unless the preceding activity is complete, is known as...
MCQ->If t is the duration of an activity, t1 is the latest finish possible moment of its preceding activity and t2 is the earliest start possible moment, the independent float of the activity is...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution