1. ക്ഷാര പദാര്ത്ഥങ്ങള് ലിറ്റ്മസിന്റെ നിറം ചുവപ്പില് നിന്നും —— ആക്കുന്നു [Kshaara padaarththangalu littmasinte niram chuvappilu ninnum —— aakkunnu]

Answer: നീല [Neela]

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->ക്ഷാര പദാര്ത്ഥങ്ങള് ലിറ്റ്മസിന്റെ നിറം ചുവപ്പില് നിന്നും —— ആക്കുന്നു....
QA->ക്ഷാരപദാർത്ഥങ്ങൾ ലിറ്റ്മസിന്റെ നിറം ചുവപ്പിൽനിന്നും ….. ആക്കുന്നു.....
QA->ക്ഷാരപദാര് ‍ ഥങ്ങള് ‍ ലിറ്റ്മസിന് ‍ റെ നിറം ചുവപ്പില് ‍ നിന്നും -------- ആക്കുന്നു .....
QA->ക്ഷാരപദാര്‍ഥങ്ങള്‍ ലിറ്റ്മസിന്‍റെ നിറം ചുവപ്പില്‍ നിന്നും --------ആക്കുന്നു.....
QA->ക്ഷാരപദാര്‍ഥങ്ങള്‍ ലിറ്റ്മസിന്‍റെ നിറം ചുവപ്പില്‍ നിന്നും ആക്കുന്നു.....
MCQ->A എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ഒരാൾ 40 കി.മീ. കിഴക്കോട്ടും അവിടെ നിന്നും നേരെ വലത്തോട്ട് 40 കി.മീ. -ഉം അവിടെ നിന്നും നേരെ ഇടത്തോട്ട് 20 കി.മീ ഉം അവിടെ നിന്നും നേരെ ഇടത്തോട്ട് 40 കി.മീ-ഉം വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് 10 കി.മീ. -ഉം നടന്നു. A-യിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ...
MCQ->A എന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ഒരാൾ 40 കി.മീ. കിഴക്കോട്ടും അവിടെ നിന്നും നേരെ വലത്തോട്ട് 40 കി.മീ. -ഉം അവിടെ നിന്നും നേരെ ഇടത്തോട്ട് 20 കി.മീ ഉം അവിടെ നിന്നും നേരെ ഇടത്തോട്ട് 40 കി.മീ-ഉം വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് 10 കി.മീ. -ഉം നടന്നു. A-യിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ?...
MCQ->ക്ഷാര ലോഹങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് കൂടുതൽ പ്രതിപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്?...
MCQ->ഒരാള്‍ Aയില്‍ നിന്നും 3 കി.മീ. കിഴക്കോട്ട് നടന്ന് B-യിലെത്തി. B-യില്‍നിന്നും അയാള്‍ 4 കി.മീ. തെക്കോട്ട് നടന്ന് C-യിലെത്തി. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ അയാള്‍ എയില്‍നിന്നും എത്ര അകലത്തിലാണ്?...
MCQ->ഒരാൾ A-ൽ നിന്നും 3 കി.മീ കിഴക്കോട്ട് നടന്ന് B യിലെത്തി. B-ൽ നിന്നും അയാൾ 4 കി.മീ. തെക്കോട്ട് നടന്ന് C യിലെത്തി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അയാൾ A-യിൽ നിന്നും എത്ര അകലത്തിലാണ്?...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution