1. പീരിയോഡിക്ക് ടേബിളിലെ 100 mathe moolakam? [Peeriyodikku debilile 100 mathe moolakam?]

Answer: fermium

Reply

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->പീരിയോഡിക്ക് ടേബിളിലെ 100 mathe moolakam?....
QA->പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂലകം? ....
QA->പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ നൂറാമത്തെ മൂലകം ഏത്....
QA->ഒരു വാഹനം മൊത്തം ദൂരത്തിന്റെ നാലിലൊന്നു 100 കി.മീറ്റർ വേഗതയിലും ബാക്കി ദൂരത്തി ന്റെ പകുതി 60 കി.മീറ്റർ വേഗതയിലും പിന്നീടുള്ള ദൂരം 100 കി.മീറ്റർ വഗതയിലും സഞ്ചരിച്ചു 10 മണിക്കൂർ എത്തിയാൽ ആകെ ദൂരം എത്ര ? ....
QA->What will be the temperature of the maximum if 100 gm ice at 0oC is put in 100 gm water at 80oC? (Latent heat of ice = 80 cal / gm)?....
MCQ->പീരിയോഡിക്സ് ടേബിളിലെ 100-)o മൂലകം :?...
MCQ->On a straight railway track, absolute levels at point A on two rails are 100.550 m and 100.530 m and the absolute levels at point B 100 m apart are 100.585 m and 100.515 m respectively, the value of twist of rails per metre run, is...
MCQ->പീരിയോഡിക്സ് ടേബിളിലെ (ആവർത്തനപ്പട്ടിക) ഗ്രൂപ്പുകളുടെ എണ്ണം...
MCQ->If absolute levels of rails at the consecutive axles A, B, and C separated by 1.8 metres are 100.505 m, 100.530 m, and 100.525 m respectively, the unevenness of rails, is...
MCQ->The area of a plot is to be determined using Simpson's rule. The following offsets were taken to a boundary from points along a chain line all measurements being in metres 12, 15, 22, 29, 36, 38, 31, 22, 17.There were taken at 100 m intervals. Consider the following steps in this regard. 1. 2. Sum of the odd ordinates = 22 + 36 + 1 = 89 3. Sum of the even ordinates = 15 + 29 + 38 + 22 = 104 4. 12 + 17 = 39 5. Area = 100 (19.5 + 89 + 104) 6. Area = (39 + 2 x 89 + 4 x 104) 7. Area 100 x 19.5 (104 - 89) The area of the plot can be determined by using the steps listed above :...
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions