1. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ Parliament തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എന്നാണ് ? [Inthyayile aadya parliament thiranjeduppu nadannathu ennaanu ?]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

  • By: guest on 07 Nov 2017 10.01 am
    Answer is wrong
    First Parliment election in india 1952ന്ത്യ
  • By: remsg on 07 Nov 2017 03.33 pm
    The Indian general election of 1951–52 elected the first Lok Sabha since India became independent in August 1947
    In the first Lok Sabha polls held in 1951, India had around 173 million voters, out of an overall population of about 360 million. Voter turnout was 45.7%. In the 1952 Indian general election, Ravi Narayana Reddy from Telangana stood for the Peoples Democratic Front, (a pseudonym for the banned Communist Party of India), and polled more votes than Jawaharlal Nehru and also the first one entering in the parliament in independent India
Show Similar Question And Answers
QA->ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ Parliament തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എന്നാണ് ?....
QA->ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ Parliament തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എന്നുമുതൽ എന്നുവരെ ?....
QA->ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത് എന്നാണ് ?....
QA->ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ചുമതലയിൽപ്പെടാത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പ്? ....
QA->സംസ്ഥാനത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകള് ‍ നടത്തുന്നതിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച മറ്റ് പ്രവര് ‍ ത്തനങ്ങള് ‍ ക്ക് മേല് ‍ നോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനും കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ‍ നിയമിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് ‍....
MCQ->ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ Parliament തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എന്നാണ് ?....
MCQ->ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ Parliament തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എന്നുമുതൽ എന്നുവരെ ?....
MCQ->Though the President is not a Member of Parliament, he performs certain functions as an integral part of the Parliament. Which are these? I. He can dissolve the Lok Sabha. II. He accords assent to the bills passed by Parliament. III. He summons both Houses of Parliament. IV. He orders elections to the Parliament when its term is over.?....
MCQ->ആദ്യ ലോകസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എന്നാണ് ?....
MCQ->ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത് എന്നാണ് ?....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions