1. ഇന്ത്യന്‍ രൂപയുടെ ചിഹ്നം രൂപകല്പന ചെയ്തത്? [ inthyan‍ roopayude chihnam roopakalpana cheythath?]

Ask Your Doubts Here

Type in
(Press Ctrl+g to toggle between English and the chosen language)

Comments

Show Similar Question And Answers
QA->ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നം രൂപകല്പന ചെയ്തത്?....
QA->ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ പുതിയ ചിഹ്നം രൂപകല്പന ചെയ്തത്?....
QA->ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം രൂപകല്പന ചെയ്തത് ആരാണ്?....
QA->ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം രൂപകല്പന ചെയ്തത്? ....
QA->ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ചിഹ്നം രൂപകല്പന ചെയ്തത് ആരാണ് ?....
MCQ-> ഇന്ത്യന്‍ രൂപയുടെ ചിഹ്നം രൂപകല്പന ചെയ്തത്?....
MCQ->ഇന്ത്യന്‍ രൂപയുടെ ചിഹ്നം രൂപകല്പന ചെയ്തത്? -....
MCQ->തന്നിരിക്കുന്ന വാകൃത്തിൽ "x" ചിഹ്നം "+". നെയും"+’ ചിഹ്നം "/" നെയും ‘-’ ചിഹ്നം ‘x’ നെയും "/" ചിഹ്നം ‘-’ നെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ 6x4-5+2/1 ന്റെ വില....
MCQ->60. തന്നിരിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ x ചിഹ്നം + നേയും + ചിഹ്നം / നേയും - ചിഹ്നം x നേയും / ചിഹ്നം - നേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ 6x4-5+2 / 1 ന്റെ വില?....
MCQ->ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ പുതിയ ചിഹ്നം രൂപകല്പന ചെയ്തത്?....
Terms And Service:We do not guarantee the accuracy of available data ..We Provide Information On Public Data.. Please consult an expert before using this data for commercial or personal use | Powered By:Omega Web Solutions
© 2002-2017 Omega Education PVT LTD...Privacy | Terms And Conditions
Question ANSWER With Solution